Polski

English

Uwaga: ponieważ niektóre pliki mogą być duże (do 90 Mb!), radzimy nie otwierać większych skanów w przeglądarce (Internet Explorer, Firefox, itd.), bo zwykle spowoduje to „zwis” programu (a czasem i komputera). Najlepiej pobrać pliki (prawy klik myszy na plik i wybór opcji: „zachowaj jako...”), po czym otwierać pobrane pliki za pomocą dowolnego zainstalowanego programu graficznego (irfanview, photoshop, global mapper, itd.).

 

Na stronie tej dostępne są mapy niemieckie, głownie Polski i innych krajów Europy Środkowej. i Wschodniej. Mapy te pochodzą głównie z Königlich Preußischen Landesaufnahme odpowiedzialnego za kartografie, częściowo II Rzeszy i w pełni innych krajów "ościennych".

 

Mapy uporządkowane są wg. typu i skali.

Please note some files below are large, up to 90Mb, so we recommend you do NOT try to open them in your browser, as this is likely to crash it. We recommend downloading your chosen file(s) to your computer (mouse right-click, then “save as...”) and then opening the file your desktop or wherever you saved it to, using an image handling software (Irfanview, Photoshop, Global Mapper, etc).

This page presents German maps of Poland and other Central and East European Countries. The bulk of maps come from either Königlich Preußischen Landesaufnahme, in charge of producing (some) maps for II Reich and all maps of the neighbouring countries.

 

The maps are listed by their type and scale

 

 

1870 - 1918

 

Karte des westlichen Rußlands”, mapa w skali 1:100 000, oparta na mapach rosyjskich (1:21 000, 1:42 000, 1:84 000 i czasem 1:126 000) z przełomu XIX i XX wieku, wydawana w arkuszach indywidualnych (467 map), oraz zbiorczych. Była też podstawa wczesnych wydań map WIG.

 

"Karte des westlichen Russlands", 1:100 000, based on Russian maps (1:42 000, 1:84 000 i 1:126 000) from the end of 19th and beginning of 20th century. KdwR was printed both in small, individual sheets (total of 467 sheets), as well as the joint ones. The map was also heavily borrowed from in the early editions of Polish maps by Wojskowy Instytut Geograficzny until mid-1920s.

 

indeks (część) / index sheet (partial), 750 Kb

"KdwR 100K 141 Sectionen u 1 Musterblatt"

 

Dobry skorowidz KdwR, jednak pochodzi on sprzed I wojny światowej, nie obejmuje "górnej" i "tylnej" części, które dodane zostały w czasie wojny. Wielkość pliku: 3,5 Mb

 

A good KdwR index sheet. Please note it is incomplete, printed in 1914 it does not include the "upper" and "rear" sections, which were added during WW1. File size: 3.5 Mb

 

UEBERSICHTSBLATT zur Karte des westlichen Russlands 1;100,000, 1914

 

Tytuł arkusza

sheet title

200

DPI

300

DPI

400

DPI

600

DPI

rok

year

wydawca

publisher

uwagi

comments

 

B

 

             

B33 Konin

 

4.7

   

1914

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C32 Sompolno

 

4.8

8.5

11.9

1914

Königlich Preußischen Landesaufnahme

300 dpi - inny egzemplarz tej samej mapy (bez recznie domalowanych kolorow)
300 dpi - a different copy of the same map, without hand-drawn colour lines

C33 Koło

 

4.6

   

1914

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D36 Szczerców

 

5.4

   

1915

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F31 Drobin

     

15.8

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

F41 Słomniki

 

 

9.8

17.9

1914

 

 

 

G

 

 

 

 

 

 

 

 

G31 Plonssk

 

5.3

   

1915

 

 

 

H

 

 

 

 

 

 

 

 

H17 Dorbiany

   

7.3

 

1918

   

H32 Warszawa-Nord

 

5.2

8.6

16.5

1915 (300 dpi)
1919 (400 / 600 dpi)

 

 

H33 Warszawa-Sued

 

5.3

8.9

15.7

1915 (300 dpi) ?

(400 / 600 dpi)

 

 

H39 Staszow

 

 

9.4

17.9

1915

 

 

H40 Stopnica

 

 

8.5

15.7

1915

 

 

 

J

 

 

 

 

 

 

 

 

J11 Lyserort

 

 

4.5

 

1917

 

 

J12 Windau

 

 

6.1

 

1917

 

 

J13 Pilten

 

 

7.6

 

1918

 

 

J16 Schoden

 

 

9.2

 

1918

 

 

J17 Salanty

 

 

9.7

 

1918

 

 

2 Schattern - Korciany (KDR)

    8  

1914

   
J35 Kosjenitze     7.8   1914    

J37 Solec

 

 

8.9

17.7

1914

 

 

J41 Ropczyce und Debica

   

13.2

19.1

1915

   

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

K11 Pissen

   

6.3

 

1917

   

K12 Ugahlen

   

8.9

 

1918

   

K13 Rönen

   

9.3

 

1918

   

K14 Goldingen

   

8.7

 

1918

   

K15 Schrunden

   

9.7

 

1917

   

K16 Piekiely

   

8.5

 

1918

   

K17 Siady

   

9.9

 

1918

   

K18 Telsze

   

9.7

 

1918

   

K19 Retowo

   

10.4

 

1918

   

K31 Brok

     

17.7

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

L11 Dondangen

   

7.1

 

1917

   

L12 Saßmacken

   

8.8

 

1917

   

L13 Talsen

   

9.7

 

1917

   

L14 Wahnen

   

9.3

 

1917

   

L15 Freuenburg

   

8.5

 

1918

   

L17 Wieksznie

   

8.8

 

1918

   

L18 Łukniki

   

8.9

 

1918

   

L19 Worny

   

9.3

 

1918

   

L20 Skaudwile

   

7.8

 

1914

   

L36 Lublin (Nord)

   

12.2

19.4

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

L37 Lublin Süd

   

12.1

19.3

1897

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

L39 Bilgoraj

   

8.7

15.9

1914

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M12 Markgrafen

   

5.8

 

1917

   

M14 Tuckum

   

8.3

 

1917

   

M15 Doblen

   

8.6

 

1917

   

M16 Zagory

 

 

9.8

 

1918

 

 

M17 Kurszany

   

9.5

 

1918

   

M19 Kielmy

   

10.2

 

1918

   

M20 Rossienie

   

7.4

 

1915

   

 

 

 

 

 

 

 

 

M36 Lenczna

   

9.8

18.2

1915

 

 

M38 Krasnostaw

     

21.8

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N15 Mitau

   

8.2

 

?

   

N17 Janiszki

 

 

6.9

 

1915

 

 

N20 Kroki

   

7.3

 

1914

   

N26 Szopotzkin

 

5.2

 

 

?

 

 

N28 Sokolka

 

 

9.7

17.2

1914

 

 

N29 Zabludowo

 

5.7

 

 

1916

 

 

N33 Breßt Litowßk     9.1   1914    

N35 Wlodawa

   

8.1

14.9

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

N38 Grabowiec

 

 

9.6

17.3

1916

 

 

N40 Tomaszow

   

10.4

 

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

N41 Rawa Ruska

 

 

8.5

16.1

1916

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O13 Dünamünde

   

3.5

 

?

   

O15 Groß Ekkau

   

5.9

 

1919

   

O19 Krakinow

   

6.5

 

?

   

020 Kiejdany

 

 

7.7

 

1915

 

 

O24 Olita

 

6.0

 

 

1915

 

 

O25 Marecz

 

7.9

   

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

O27 Grodno-Ost

 

5.3

 

 

1915

 

 

O28 Indura

 

5.4

 

 

1914

 

 

O29 Swislocz

 

4.9

 

 

1915

 

 

O37 Luboml

 

 

10.1

18.2

1915

 

 

O39 Krylow

 

 

9.1

15

1915

 

 

O41 Zolkiew

 

5.9

 

 

1915

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P12 Loddiger Treiden

 

 

5.7

 

?

 

 

P13 Wangasch

   

6.4

 

1918

   

P14 Üœxkül

   

6.7

 

1919

   

P15 Neugut

   

6.4

 

1919

   

P18 Pompiany

   

6.5

 

?

   

P20 Wiłkomierz

 

 

7.4

 

1914

 

 

P24 Orany

 

7.8

   

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

P25 Przelaje

 

5.5

 

 

1915

 

 

P27 Ostryna

 

5.1

 

 

1916

 

 

P28 Mosty

 

5.7

 

 

1915

 

 

P29 Wolkowysk

 

5.8

 

 

?

 

 

P39 Gorochow

   

11.6

21.7

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

P40 Druzkopol

 

5.5

11.1

20.9

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

P41 Kamionka Strumilowa

 

5.7

 

 

1915

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

Q12 Wenden

 

 

6.5

 

?

 

 

Q13 Ramotzky

   

6.8

 

?

   

Q17 Ponedele

   

7.9

 

1915

   

Q18 Kupischki

   

6.8

 

1915

   

Q19 Onikschty

 

 

6.6

 

1915

 

 

Q20 Kowarsk

   

7.5

 

1914

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Q22 Mejszagola

 

6.2

 

 

1915

 

 

Q23 Wilna

 

5.5

 

 

1911

 

 

Q23 Wilna

 

 

  8.5

 

1921

 

 

Q35 Kamien Koszyrski

 

6.0

 

 

?

 

 

Q39 Luck

   

11.4

21.7

1916

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

Q40 Beresteczko

   

13.2

18.4

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

R14 Erlaa

   

6.2

 

?

   

R17 Oknißta

   

7.3

 

1915

   

R19 Uschpol

   

7.3

 

1915

   

R21 Maljaty

   

13.7

19.

1921

?

 

R22 Niemenczyn

 

5.9

 

 

1915

 

 

R23 Miedniki

 

5.9

9.8

 

1915

 

 

R25 Lipniszki

 

 

9.7

16.8

?

 

plik niekompletny!

file incomplete!

R27 Nowogrodek

     

19.9

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

R32 Motol

   

13.5

19.7

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

R33 Iwanowo

   

7.6

16.8

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

S17 Szubbat

   

7.9

 

?

   
S18 Illukßt     8.3   1921    

S19 Nowo-Alexandrowsk

   

6.9

 

1915

   
S20 Lyngmjany     6.9   1914    

S21 Swenzjany

3.9

     

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

dzięki uprzejmości strony www.podbrodzie.info.pl

S23 Wornjany

 

4.5

   

1917

 

 

S24 Oszmiana

 

5.2

7.5

 

1916

 

 

S32 Logischin (Lohiszyn)

 

4.9

   

1917

 

 

S35 Multschizy

 

5.2

   

1915

 

 

S37 Stepan

 

5.0

7.3

12.5

1915

 

 

S40 Mizocz

   

13.3

20.6

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

T21 Goduzischki

3.7

     

1921

Königlich Preußischen Landesaufnahme

dzięki uprzejmości strony www.podbrodzie.info.pl

Kriegsausgabe

T24 Smorgon

 

5.3

   

1917

 

 

 

U

 

 

 

 

 

 

 

 

U20 Kosjany       6.9 1917    

U27 Kojdonow

   

9.9

15.7

1917

Königlich Preußischen Landesaufnahme

Kriegsausgabe

 

 

KdwR - arkusze zbiorcze / joint sheets

 

Tytuł arkusza

sheet title

300

DPI

400

DPI

600

DPI

rok

year

wydawca

publisher

uwagi

comments

Wyszogrod - Grojec

F32 F33 F34 G32 G33 G34 H32 H33 H34)

32

53.9

-

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme
(Kartogr. Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes der Armee)

plik poprawiony

ixed link

Warschau Nord - Zelechow

(F32 F33 F34 G32 G33 G34 H32 H33 H34)

39.2

61.6

-

1915
(?)

Königlich Preußischen Landesaufnahme
(Kartogr. Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes der Armee)

plik poprawiony

fixed link

Filipowo, Suwalki, Raczki, Augustow

(L25 L26 M25 M26)

34

(72 dpi)

-

-

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme
(Kartogr. Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes der Armee)

 

Shabinka Kobryn Drohiczyn Maloryta Dywin Wietly

(O33-O34-P33-P34-R33-R34)

37.2

61.5

-

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme
(Kartogr. Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes der Armee)

 

Kock, Parczew, Wlodawa, Lublin-Nord, Lenczna,

Opalin, Lublin-Sud, Rejowiec, Cholm

(L35 L36 L37 M35 M36 M37 N35 N36 N37)

45.3

63.8

-

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme
(Kartogr. Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes der Armee)

 

Turobin Krasnostaw Bilgoraj Zamosc

(L38 L39 M38 M39)

29.7

38.5

-

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

(Kartogr. Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes der Armee)

mapa niekompletna!

heet incomplete!

 

 

Inne mapy 1:100 000 z tego okresu. Nie naleza do powyzszych map wieloarkuszowych, dlatego prezentowane sa oddzielnie.

Other 1:100 000 maps from the same area and time. They do not fit into the above, multi-sheet map series, therefore we present them here

 

1916, 3 kolory (czarna sytuacja w terenie, brazowe warstwice, niebieskie wody), 400 dpi, 51.2 Mb (duza mapa)

1916, 3 colours (black - terrain, brown - contour lines, blue - waters), 400 dpi, 51.2 Mb (large sheet)

Karte des westlichen Russlands Zusammendruck Lyntupy - Postawy u. Kobylnik

 

 

Bardzo ciekawa, kolorowa mapa z r 1917 pokazujaca przebieg linii frontu (z nadrukiem pozycji niemieckich i rosyjskich) w okolicach Pinska. 400 dpi, 21 Mb.

A very interesting map, dated 1917, showing Russian and German positions in the area around Pinsk. 400 dpi, 21 Mb

Kriegskarte fuer die Stellungskaempfe in den Pripjetsuempfen

 

 

1:126 000

kopia mapy rosyjskiej w tej samej skali, niektóre nazwy w transliteracji

German copies of Russian map, same scale, with some place-names in Latin transliteration

 

Tytuł arkusza

sheet title

kolory
colour

Mb

DPI

rok

year

wydawca

publisher

uwagi

comments

Reihe VII Blatt 5 Wolmar

-

18.9

400

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme

(Kartogr. Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes der Armee)

 

Reihe VII Blatt 6 Pjetschory

-

20.6

400

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme
(Kartogr. Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes der Armee)

 

Reihe XIV Blatt 6 Radoschkowitschi

-

26.1

400

1915

(1914)

Königlich Preußischen Landesaufnahme
(Kartogr. Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes der Armee)

 

Reihe XIV Blatt 7 Borißow

-

29.3

400

1915

(1914)

Königlich Preußischen Landesaufnahme
(Kartogr. Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes der Armee)

 

Reihe XVII Blat 5 Klezk

-

22.3

400

1915

Königlich Preußischen Landesaufnahme
(Kartogr. Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes der Armee)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inne mapy, dosc przypadkowy zbior z roznych czesci Europy Srodkowej i Wschodniej

Other maps, somewhat random collection of maps, various scale, from Central and Eastern Europe

 

Tytuł arkusza

sheet title

typ

type

skala

scale

kolory
colour

Mb

DPI

rok

year

wydawca

publisher

uwagi

comments

Kowno Bl. 11 (XII-15-F)

 

1:25 000

cz-b

b/w

5.8

300

1916

Fest. Verm. Personal Kowno

1z 20 arkuszy z okolic Kowna i na podst. map rosyjskich 1:21 tys, 1:42 tys a czasem 1:84 tys. Ten arkusz uaktl. w r 1916. Wiecej informacji o tych mapach (po angielsku) TUTAJ.
1of 20 sheets covering area around Kaunas, Lithuania, based on Russian 1:21,000, 1:42,000 and sometimes even 1:84,000. The sheet available was updated in 1916. More information on the maps available (in English) HERE.
skan udostepniony dzieki uprzejmosci Aerogeodezijos Institutas (Instytutu Aerogeodezji) z Kowna
scan courtesy of Aerogeodezijos Institutas (Institute of Aerial Geodesy) from Kaunas, Lithuania.

Holuzia

 

1:25 000

cz-b

b/w

13.3

400

1916

Königlich Preußischen Landesaufnahme

(?)

tereny obecnej Ukrainy, mapa niekompletna (brak lewego marginesu). Recznie rysowane stanowiska obu stron.
territory of the Ukraine. Sheet incomplete (left margin missing). Hand-drawn positions (artillery, etc)

Nowogeorgijewsk-Segrshe-Warschau Bl 33

 

1:25 000

cz-b

b/w

 

400

1914

 

w oparciu o mape rosyjska 1:21,000

Nowogeorgijewsk-Segrshe-Warschau Bl 34

 

1:25 000

cz-b

b/w

 

400

1914

 

w oparciu o mape rosyjska 1:21,000

Nowogeorgijewsk-Segrshe-Warschau Bl 39

 

1:25 000

cz-b

b/w

 

400

1914

 

w oparciu o mape rosyjska 1:21,000

Nowogeorgijewsk-Segrshe-Warschau Bl 40

 

1:25 000

cz-b

b/w

 

400

1914

 

w oparciu o mape rosyjska 1:21,000

XXIII-10-C Gruppe Warschau

 

1:25 000

cz-b

b/w

15.3

400

1915

(Kart. Abt. des stellv. Generalstabes der Armee)

tereny (obecnje) dzielnicy Imielin w Warszawie Pld
area of Imielin, currently a part of Warsaw (south)

 

 

 

Karte des deutchen Reiches,

wydania zbiorcze

 

Einheitsblatt Nr. 137D

KDR

1:100 000

cz-b

b/w

51

400

03.1919

Königlich Preußischen Landesaufnahme

arkusz zbiorczy / joint sheet of Karte des deutschen Reiches
478 Lublinitz, 479 Woischnik, 500 Gleiwitz, 501 Beuthen
uwaga: slaby druk i szrafa utrudniaja czytelnosc mapy
attention: map is hard to read dü to poor print quality and

Einheitsblatt Nr. 176D

KDR

1:100 000

cz-b

b/w

35

400

04.1919

Königlich Preußischen Landesaufnahme

arkusz zbiorczy / joint sheet of Karte des deutschen Reiches
155 Pölitz, 156 Neugard, 187 Stettin, 188 Stargard i. Pom.
uwaga: slaby druk i szrafa utrudniaja czytelnosc mapy
attention: map is hard to read dü to poor print quality and

Manöverkarte Danzig Ostpreussen

KDR

1:100 000

cz-b

b/w

44

400

1900

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

Manöverkarte Legnitz

KDR

1:100 000

cz-b

b/w

50

400

1906

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

Karte 1913(3)

KDR

1:100 000

cz-b

b/w

60

400

1913

(?)

Königlich Preußischen Landesaufnahme

mapa prawd. z jakiejś publikacji, obszar na południe i południowy zachód od Wrocławia
large map,  probably an add-on to a book or other publication. It shows the area south and south-west from Wroclaw (Breslau).

Karte des Lausitzer Gebirges und des Neissetales

KDR

1:100 000

cz-b

b/w

35

400

1912

Abteilung fur Landesaufnahme

des Königl. Sächs. Generalstabes

Giesecke & Devrient, Leipzig u. Berlin

okolice Zgorzelca i na zachód od obecnej granicy Polski

area around Zgorzelec (Görlitz) and west of  the current German-Polish border.

Karte der Umgebung von Berlin

KDR

1:100 000

k

c

39

400

     

 

 

 

Reymann's topographischer Special-Karte von Central Europa, 1:200 000

 

Mapa, ktora byla w uzyciu przez ponad 100 lat. Poczatkowo w 142 arkuszach, nastepnie zasieg rozszerzony do 330, a w ostatecznym ksztalcie az do 529 arkuszy, obejmujacych tereny od Paryza, az po polskie Kresy. Dla zainteresowanych tematem - artykul polsku w Wikipedii: Mapy Reymanna a o samym tworcy map i jego pracy, artykul w niemieckiej Wikipedii.

A map which was in constant use for 100 years. Originally published in1 42 sheets, it was extended to 330 sheets and finally to 529 sheets, which cover the area from Paris in the east to Grodno in the east. If you know Polish, you can look it up here, on Wikipedia: Mapy Reymanna. Or you can try it in German

 

Tytuł arkusza

sheet title

kolory
colour

Mb

DPI

Rok

Year

wydawca

publisher

uwagi

omments

 

 

 

 

 

 

 

133 Oels

(Olesnica)

-

15

600

?

 

 

141 Merecz

-

4.9

 

1915

 

 

170 Glatz

(Klodzko)

-

8.1

400

?

 

 

257 Plock

-

4.6

300

?

 

uwaga! plik niekompletny - brak dolnej ramki
please note: map incomplete, missing bottom margin

285 Kutno - 300 dpi

285 Kutno - 600 dpi

-

5.5
19.8

300
600

?

 

uwaga! plik niekompletny - brak gornej ramki
please note: map incomplete, missing top margin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:300 000

Arkusze niemieckiej "Mapy Przeglądowej Europy Środkowej" (Übersichtskarte von Mitteleuropa) z przełomu XIX i XX wieku, wydanej przez Königlich Preußischen Landesaufnahme, skala 1:300 000, pliki ok 15-25 MB.

 

The maps below are the General Map of Central Europe (Übersichtskarte von Mitteleuropa) dated late 19th and early 20th century, published by  Königlich Preußischen Landesaufnahme, scale 1:300 000, files approx. 15 - 25 MB.

 

Tytuł arkusza

sheet title

typ

type

kolory
colour

Mb

dpi

rok

year

wydawca

publisher

Blattenteilung der Übersichtskarte von Mitteleuropa

1:300 000

(skorowidz / index sheet)

 

cz-b

b/w

1.8

300

?

Königlich Preußischen Landesaufnahme

Übersichtskarte von Mitteleuropa Windau

ÜvM

k
c

20.9

400

1894

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Dünamünde (Ust Dwinsk)

ÜvM

k
c

20.1

400

1894

KPL

Ubersichtskarte von Mitteleuropa Walk

ÜvM

k
c

22.6

400

1897

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Libau

ÜvM

k
c

23.8

400

1913
(1895)

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Szawle

ÜvM

k
c

16.1

400

1912

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Wilkomierz

ÜvM

k
c

15.8

400

1893

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Dwinsk (Dünaburg)

ÜvM

k
c

15.8

400

1894

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Stolp

ÜvM

k
c

15.8

400

1902

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Kowno

ÜvM

k
c

15

400

1899

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Danzig

ÜvM

k
c

23.5

400

1909

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Wilna

ÜvM

k
c

15.4

400

1893

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Wilejka

ÜvM

k
c

15.2

400

1896

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Bromberg

ÜvM

k
c

15.7

400

1902

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Lomza

ÜvM

k
c

17.1

400

1899

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Grodno

ÜvM

k
c

18.9

400

1900

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Slonim

ÜvM

k
c

16.3

400

1893

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Minsk

ÜvM

k
c

15.6

400

1896

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Frankfurt (a. Oder)

ÜvM

k
c

19.2

400

1905

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Posen

ÜvM

k
c

16.7

400

1902

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Warszawa

ÜvM

k
c

17.3

400

1899

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa BrestLitowsk

ÜvM

k
c

16.5

400

1899

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Pinsk

ÜvM

k
c

16.2

400

1893

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Dawigrodek

ÜvM

k
c

16.1

400

1895

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Breslau

ÜvM

k
c

16.5

400

1902

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Piotrkow

ÜvM

k
c

15.6

400

1909

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Radom

ÜvM

k
c

18.4

400

1909

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Lublin

ÜvM

k
c

17.2

400

1900

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Kowel

ÜvM

k
c

16

400

1897

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Dombrownica

ÜvM

k
c

16.5

400

1897

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Oppeln

ÜvM

k
c

20

400

 

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Krakau

ÜvM

k
c

16.7

400

1910

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Kielce

ÜvM

k
c

15.2

400

1910

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Tomaszow

ÜvM

k
c

13.7

400

1910

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Luck

ÜvM

k
c

22.2

400

1912

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Ostrog

ÜvM

k
c

17.5

400

1897

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Leutschau

ÜvM

k
c

23.7

400

1918

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Lemberg

ÜvM

k
c

   

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Tarnopol

ÜvM

k
c

   

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Berdyczew

ÜvM

k
c

14.8

400

1918

KPL

Übersichtskarte von Mitteleuropa Proskurow

ÜvM

k
c

15.3

300

1914

KPL
(Kart. Abt. des Stellv. Generalstabes der Armee)

Übersichtskarte von Mitteleuropa Budapest

ÜvM

k
c

18

400

1916 (?)

?

 

 

 

Arkusze zbiorcze tej samej mapy, wydanie trójkolorowe z okresu I wojny światowej. Duże mapy, a zatem duże pliki, od 50 do 80 Mb.

 

The same type of German map, but in a joint, WW1 edition. Please note that as usual, a large sheet means a large file, generally between 50 - 80 Mb.

 

Walk Pskow Jakobstadt Rjezyca

ÜvM

1:300 000

54.4

400

1915

KPL
(Kart. Abt. des stellv. Generalstabes der Armee)

Tilsit Szawle Königsberg Kowno Lomza Grodno

ÜvM

1:300 000

63.8

400

1914

KPL
(Kart. Abt. des stellv. Generalstabes der Armee)

Windau Dünamünde Libau Riga

ÜvM

1:300 000

47.7

400

1915

KPL
(Kart. Abt. des stellv. Generalstabes der Armee)

Wilkomierz Dwinsk Wilna Wilejka Slonim Minsk

ÜvM

1:300 000

65.1

400

1915

KPL
(Kart. Abt. des stellv. Generalstabes der Armee)

Pinsk Dawidgrodek Kowel Dombrowica Luck Ostrog

ÜvM

1:300 000

69

400

1915

KPL
(Kart. Abt. des stellv. Generalstabes der Armee)

Bobruisk Mohilew Mosyr Gomel

ÜvM

1:300 000

34.5

400

1916

KPL
(Kart. Abt. des stellv. Generalstabes der Armee)

Ostrow Staraja Russa Newel Toropjetz

ÜvM

1:300 000

35.8

400

1915

KPL
(Kart. Abt. des stellv. Generalstabes der Armee)

Posen Breslau Oppeln Plock Piotrkow

ÜvM

1:300 000

57

400

1914

KPL
(Kart. Abt. des stellv. Generalstabes der Armee)

Warszawa Brest-Litowsk Radom Lublin Kielze Tomaszow

ÜvM

1:300 000

75

400

1915

KPL
(Kart. Abt. des stellv. Generalstabes der Armee)

Paris östlicher Teil

 

1:300 000

67.8

400

1914

 

Belgien 1:300 000

 

1:300 000

78.8

400

1917