Polski

English

Witamy w tymczasowej składnicy map, gdzie umieściliśmy mapy, które nie odpowiadają tematowi strony, jednak są w pewnym stopniu z nim związane, tzn. pokazują obszar Europy Środkowej i Wschodniej od końca XIX wieku do (mniej więcej) roku 1945.
Mapy podzielone są wg. kraju pochodzenia, co wydaje się najmniej chaotycznym sposobem ich podziału. Oczywiście nie ułatwia to życia w sytuacji, gdy ktoś szuka wszystkich map danego obszaru, bez względu na to, kto je wyprodukował, czasem wymaga to odwiedzenia strony z mapami niemieckimi, austro-węgierskimi, rosyjskimi i – oczywiście – mapami WIG w różnych skalach. Postaramy się umieścić wskazówki i linki do różnych pod-stron Archiwum, aby tą uciążliwość choć trochę zmniejszyć.
Niektóre z plików na poniższych podstronach są bardzo duże, 70 Mb, lub więcej.  Jak zwykle, radzimy nie klikać lewym klawiszem myszy na pliki, które mają ponad 20 Mb, bo zwykle prowadzi to do „zwisu” przeglądarki. Kliknięcie prawym klawiszem myszy na linkę wywoła opcję „zachowaj jako…” na pulpicie. Po pobraniu pliku można go otworzyć w każdym programie graficznym, darmowych, jak Irfanview, czy komercyjnym (Adobe Photoshop, Corel Draw, itd.).
Bardzo prosimy o uwagi, szczególnie te dotyczące martwych linków i wszelkich zauważonych błędów, postaramy się je jak najszybciej naprawić, zwykle w ciągu 48 godzin.

This is a "temporary map store-room" where we display maps which do not match the main topic of the site, but which, nevertheless, are more or less connected, i.e. show the area of Central and Eastern Europe in late 19th centry until approx. 1945
We have decided to sort the maps as per “country of origin”, as this is the least chaotic way to make some sort of sense. This division however does make your search harder, if you want to see various maps of the same area - you might have to visit German, Austro-Hungarian, and WIG map pages to get a full coverage of the area of your interest. We will try to provide cross-reference links to corresponding folders.
Please note that some files are very large, up to70 Mb and more. Try not to click on the file name with the left button of the mouse, as you are likely to crash your browser and you will have to start again anyway. Right click on any link (file name or file size) will give you the option to "save as..." on your desktop; once downloaded, you can open the file in any graphic software, either a free one like Irfanview, or commercial (Adobe Photoshop, Corel Draw, etc).
We would appreciate any comments, particularly on dead links and any other errors, including wrong publication date, publisher, itd. We will try to correct it asap, usually within 48 hrs.

 


Mapy austro-węgierskie / Austro-Hungarian maps

 

Mapy niemieckie / German maps


Plany miast / town & city plans

Brytyjskie i amerykanskie mapy Polski / British and American maps of Poland 

uaktualnienie: 15 wrzesnia 2008 r.

last update: 15 wrzesnia 2008

 
Nazwa arkusza mapy
sheet title

skala
scale

kolory
colour

Mb

dpi

rok wydania
year

wydawca
publisher

komentarze
comments

BIALYSTOK 17

1:300 000

+

10.3

72

1830
(?)

?


Magas Tatra

1:50 000

+

16.7

400

1930
(1919)
(?)

M. KIR. ALLAMI TERKEPESZET

mapa Tatr Wysokich, z ok. 1916 r

MAPA BESKIDU BESKIDENKARTE

1:75 000

-

66

400

1920
(?)

"NAKŁADEM KSIĘGARNI ZYGMUNTA STUKSA W CIESZYNIE"


Lipieck

?

-

3.3

499

1925 (?)


"Przeglad techniczny Tab VI"

Podreczna Mapa Województwa Śląskiego

1:400 000

+

7.8

150

1922
(?)

Opracował Franciszek Popiołek
Nakładem Handlowej Spółki "Ostoja" w Cieszynie


WOJEWODZTWO SLASKIE ORAZ ZIEMIE SASIEDNIE

1:400 000

+

17.8

400

1938

Opracował Franciszek Popiołek
Wydal: Instytut Śląski w Katowicach

"nowa granica od 9. XI. 1938"
"new border line from 09.11.1938" (i.e. when Poland annexed part of Czechoslovakian territory taking advantage of German Anschluss of Czechoslovakia)

WOJEWODZTWO WILENSKIE I NOWOGRODZKIE

1:1 000 000

+

 13.7

400

10.1930

E. Romer i T. Szumanski
Nakład i Druk S.A. KSIAZNICA-ATLAS


WOJEWODZTWA CENTRALNE I WSCHODNIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1:1 000 000

-

15.8

400

1933

Glowny Urzad Statystyczny
(Referat Kartograficzny)

mapa schmematyczna, pokazujaca:
"PODZIAL NA GMINY WEDLUG STANU Z DNIA 1.IV.1933 ROKU"
more a diagram than a map, shows small administrative units called "gminy" (sing. "gmina")

KARPOWICZA MALA MAPA OKOLIC WARSZAWY Nr 1

1:125 000

+

4.8

400

?

Fr. Karpowicz


Specjalna Mapa Kolejowa Polski

1: 1 500 000

+

23

400

1922
(?)

Fr. Karpowicz


Mapa Sieci Kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej

1: 1 500 000

-

12.4

400

1931

POLSKIE TOWARZYSTWO KSIEG. KOLEJOWYCH "RUCH" S.A.

schemat, ale dobrej jakości

MAPA POLSKIEJ SIECI KOLEJOWEJ I LOTNICZEJ

1: 2,000 000

4

5.7

300

?

Polskie Tow. Księgarni Kolejowych "Ruch" Sp. Akc. w Warszawie


GŁÓWNE LINJE KOMUNIKACYJNE EUROPY

?

3

7

300

?

Polskie Tow. Księgarni Kolejowych "Ruch" Sp. Akc. w Warszawie


MAPA SZEŚCIU GUBERNI Litwy i Białej Rusi

1: 840 000

+

25

300

?

Wydawnictwo "Kurjera Litewskiego"
LIT. i DRUK F.K. ZIOLKOWSKIEGO i SP. w PLESZEWIE (W. Ks.POZNANSKIE)


LIETUVOS ZEMELAPIS

1: 1 500 000

+

15

400

1935

"SPINDULIO" LIT. KAUNE


REPUBLIKA LITEWSKA

1:600 000

+

23.7

300

1938

"WYDANO STARANIEM SEKCJI GEOGRAFICZNEJ TOWARZYSTWA WIEDZY WOJSKOWEJ W WARSZAWIE"

OPRACOWAL I WYKONAL MARIAN KACPRZAK
DRU ZAKL. KART. W. CUKRZYNSKI, S. GOLINSKI I S-KA, WARSZAWA
NAKLADEM CENTRALI SPRZEDAZY MAP "KOZIEJ, OLSZEWSKI I FILIPOWICZ", WARSZAWA, UL. SIENKIEWICZA 2

GDANSK DANTZIG

1:100 000

-

24.3

300

1919

wyd:
Biuro Prac Kongresowych w Warszawie
druk:
Zakład Graf. B. Wierzbicki i S-ka w Warszawie, Chmielna 61)

proponowane granice Wolnego Miasta Gdańska po zak. I wojny swiatowej, w oparciu o mapy KDR, slaba jakosc druku kopii papierowych, a zatem i skanu.
suggested borders for the Free City of Danzig after WW1, based on German KDR sheets, reproduction on paper of very poor quality, so the scan is not better.

ZACHODNIE GRANICE POLSKI FRONTIERES DE L'ALLEMAGNE

1:1 000 000

3

36.8

400

1919

wyd:
Biuro Prac Kongresowych w Warszawie
druk:
Zakład Graf. B. Wierzbicki i S-ka w Warszawie, Chmielna 61)


Sekt. III WILNO BRZESC LITEWSKI MINSK

1:750 000

3

12.2

400

?Sekt. VI LWOW WLODZIMIERZ WOLYNSKI CZERNIOWCE

1:750 000

3

14.9

400

?RZECZPOSPOLITA POLSKA I KRAJE OŚCIENNE

1:1,500 000

+

20.7

300

1922

WIG

na podstronie / available via "inne mapy WIG"

POLSKA i KRAJE SĄSIEDNIE

1:1,500 000

+

36.1

300

1923
(?)

Fr. Karpowicz


RZECZPOSPOLITA POLSKA MAPA POLITYCZNA

1: 850 000

+

40.7

300

?

E. Romer, J. Wasowicz


POLSKA - POLOGNA - POLAND - POLEN

1:2,000 000

3

18.5

300

1938

LIGA POPIERANIA TURYSTYKI - POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE / WIG

na podstronie / available via: "inne mapy WIG"


Mapa Samochodowa Stanu Dróg w Polsce na rok 1936-1937

1:1 000 000

+

22

300

1937

Polski Touring Klub

pol-schemat
"siatka wskazuje podział na arkusze mapy 1:300 000 wydania Wojskowego Instytutu Geograficznego"
A road map of Poland, with interposed lines to relate to 1:300 000 WIG maps"

MAPA SAMOCHODOWA STANU DROG w POLSCE NA ROK 1939-1940

1:1 000 000

+

26.3


1939

Polski Touring Klub

j.w., 3 lata pozniej
as above, 3 years later

Polska Mapa Samochodowa WIG


3

17.8

300

1947

WIG Sztabu Generalnego WP

na podstronie / available via "inne mapy WIG"

MAP OF POLAND and ADJASCENT COUNTRIES

1:1 000 000

+

29.9

300

1948

Geographical Section of the Polish Ministry of Information, London 1944,
printed by George Philip & Son Ltd


THIS IS POLAND POLSKA C'EST LA POLOGNE

?

+

8.2

300

1945

Edward Stanford, Ltd,
London

mapa schematyczna
"Map revised and corrected by TADEUSZ KOWALSKI, 1945"
podstawowe dane statystyczne

Rzeczpospolita Polska

1:1,500 000

3

23

300

1945 - 1947
(?)

Instytut Kartografizny i Wydawniczy GLOB
Jana Chodorowicza w Krakowie
Szymanowskiego-Boczna 17


P31 S29 Braniewo (400 dpi)

P31 S29 Braniewo (600 dpi)

1:100 000

+

13.2

20.9

400

600

1951

Sztab Generalny WP


P48 S23 Międzylesie

1:100 000

+

14.1

400

1950

Sztab Generalny WP


N-33-69 (Koszalin)

1:100 000

+

19.9

400

1952

Sztab Generalny WP
druk: WZK

"Przedruk ze zmiana nazewnictwa mapy radzieckiej 1:100 000 (wydanie drugie 1950 r.) uzupelnionej z wykorzystaniem materialow do r. 1951


Oestliche Haelfte

-

+

14.7

300

?