18.12.2017 -- 21:37:11
Nawigacja
Informacje ogolne
O projekcie
Prawa autorskie
Autorzy i kontakt
Skorowidze aktywne WIG
Skorowidz WIG 1:25 000
Skorowidz WIG 1:100 000
Skorowidz WIG 1:300 000
Mapy WIG
1:5000 - 1:10 000
1:25 000
1:100 000
1:500 000
1:300 000
1:750 000
Inne mapy WIG
Oryginalne skorowidze WIG
Inne mapy
Wstep
Mapy alianckie
Mapy austro-wegierskie
Mapy niemieckie do 1919 r.
Mapy niemieckie 1919 - 1945
Mapy rosyjskie i radzieckie
Plany miast
Varia
Literatura
Linki
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 5,038
Najnowszy użytkownik: kwiatek-mack
Co-operation:

Tomek Pluciński
Mapy Pomorza Gd.
Dawne mapy Litwy, Lotwy i Estonii
Archiwum Map Zachodniej Polski
Poszukiwanie Skarbów
FTP Superstefana z PS
Katalog Tygrysów
zecernia - o wojsku i mapach
Literatura
hdn12-oct-2011_pLiterature
Wybór dokumentów i książek z okresu międzywojennego związanych z kartografią polską i zagraniczną. Uwaga! Niektóre pozycje niemieckie pisane są  czcionką typu „Fraktura” (potocznie nazywaną „gotykiem”).

Aktualizacja: 25.09.2017
Now pozycje oznaczono kolorem ciemnoczerwonym

Publikacje w j. polskim

Pozycje wydane przez W.I.G. lub w ścisłej współpracy z WIG

Mjr K.Jankowski RZUT I UKŁAD KARTOGRAFICZNY DLA POLSKICH MAP WOJSKOWYCH Z SIECIĄ KILOMETROWĄ (1925)

Publikacja pochodzi z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu
 
J. KREUTZINGER Topografja. Pomiar i zdjęcia kraju, kartografia i wojskowe znaczenie terenu... (1928)
Klasyczny podręcznik do topografii, polecany do dziś. W dobrej jakości, pdf zajmuje ponad 280 Mb.
Więcej o płk. Kreutzingerze w artykule płk. Sobczyńskiego w geoforum.pl
Wersja nieco skompresowana, ok. 90 Mb:
J. KREUTZINGER Topografja. Pomiar i zdjęcia kraju, kartografia i wojskowe znaczenie terenu... (1928)

• Publikacja, której autorem jest jedna z barwniejszych postaci Wojskowego Instytutu Geograficznego. 1928, [OCR]
Inż. Marjan Hełm-Pirgo „Kartoznawstwo i wojskowe wyzyskanie terenu” [66 MB]
Inż. Marjan Hełm-Pirgo „Kartoznawstwo i wojskowe wyzyskanie terenu” [37 MB]


• [OCR]
Inż. MARIAN HELM-PIRGO "POCZĄTKI KARTOGRAFII WOJSKOWEJ w POLSCE ODRODZONEJ (1918-1920)" [1.5 MB]
Inż. MARIAN HELM-PIRGO "POCZĄTKI KARTOGRAFII WOJSKOWEJ w POLSCE ODRODZONEJ (1918-1920)" [31 MB]


K.Stefczyk Litwa. Szkic wojskowo-geograf. i statystyczny. Publikacja z Bellony (XXXIV, 1929 r) 33 MB, pdf. Zawiera mapę Litwy, dość ogólną). Mapę, oprócz wersji pdf, udostępniona zostanie również oddzielnie, w wyższej rozdzielczości). [OCR]

J.NIEBRZYCKI POLESIE OPIS WOJSKOWO-GEOGRAFICZNY I STUDJUM TERENU, 1930 r. [ok 93,5 Mb, PDF]
J. NIEBRZYCKI POLESIE OPIS WOJSKOWO-GEOGRAFICZNY I STUDJUM TERENU [mniejszy plik, ok 54 Mb, PDF]
Plik udostępniony dzięki uprzejmości Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej


"OPIS PRZESZKÓD I KOMUNIKACYJ ARKUSZA MAPY 1:300 000 GŁĘBOKIE - ŚWIĘCIANY (Wiłkomierz)" (Tajne). Ok. 110 Mb (ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA)
wersja mniejsza (ok. 35 Mb)
Uwaga: w publikacji brak mapy - zał. nr 1 - mapy opisowej!


SKOROWIDZ MIEJSCOWOSCI na MAPIE RP 1:1 000 000 1935 r., (4,2 MB)
[OCR]
(Ze zbiorów biblioteki cyfrowej Polskiej Akademii Nauk)

Instrukcje topograficzne:

REGULAMIN TECHNICZNY BIURA KARTOGRAFICZNEGO WIG, 1926 r (PDF, 15,5 Mb) [OCR]
Pozycja przeskanowana i udostępniona dzięki życzliwości Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie


Przepisy podstawowe o sporządzaniu map wojskowych i opisu wojskowo-geograficznego z 1929 roku.
Wersja przepisana ręcznie 
ok. 1946 r. przez nieznaną z nazwiska Polkę w Wielkiej Brytanii, na potrzeby pracownika brytyjskiej służby topograficznej (Dziękuję, PKC!)
[11,6 Mb, PDF]


„PRZEPISY PODSTAWOWE O SPORZĄDZANIU MAP WOJSKOWYCH I OPISU WOJSKOWO-GEOGRAFICZNEGO”, 1929 r (wersja oryginalna) [OCR] [21 MB, PDF]

INSTRUKCJA TOPOGRAFICZNA CZĘŚĆ II TECHNICZNA (1925), 24 MB, 
[OCR]
(Ze zbiorów biblioteki cyfrowej Polskiej Akademii Nauk)

INSTRUKCJA TOPOGRAFICZNA W.I.G. CZEŚĆ III ZDJĘCIE STOLIKOWE 1936 r
[53,8 Mb], [OCR]
Pozycja przeskanowana i udostępniona dzięki życzliwości Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie

INSTRUKCJA TOPOGRAFICZNA WIG CZ. IV UNACZEŚNIANIE MAP (1937), 10 MB,
[OCR]
(Ze zbiorów biblioteki cyfrowej Polskiej Akademii Nauk)

INSTRUKCJA UŻYCIA WSPÓŁRZĘDNYCH PROSTOKĄTNYCH CZ. I ZACHÓD (1939),
[OCR]
16,5 MB, pdf (zbiory prywatne)
n.b. nie wiemy, czy przed wybuchem wojny
ukazała się część II, „Wschód” tej publikacji (część „Zachód” wydano w lipcu 1939 r.).

H. Lach-Locki Posługiwanie się mapą angielską Skrypt (1941),
[OCR]

ZASADNICZE WIADOMOŚCI Z TOPOGRAFII (1942),
[OCR]

INFORMATOR DO MAPY SAMOCHODOWEJ POLSKI 1:1 000 000 (WIG, 1947),
[OCR]


ZNAKI TOPOGRAFICZNE

Obszerny i najpełniejszy zestaw znaków topograficznych, dotyczących map WIG, głównie w skali 1:25 000 z lat 30. XX wieku, znajduje się w publikacji z 1931 roku (dostępnej poniżej), pt „Wzory i objaśnienia znaków topograficznych map…” Znaków stosowanych na mapach wcześniejszych (polskich i zaborczych) należy szukać w źródłach z lat 20. XX wieku, dostępnych poniżej, lub publikacjach dot. znaków map zaborczych o takim tytule (np. „… map austriackich, niemieckich i rosyjskich). Dodatkowe informacje znaleźć można w poradniku z 1912 r. pt „Jak czytać austryackie mapy wojskowe”, który pobrać można poniżej.

DOWÓDZTWO VI-ej ARMJI. BIURO KARTOGRAFICZNE.
OBJAŚNIENIA ZNAKÓW KONWENCJONALNYCH UŻYWANYCH NA MAPACH I SZKICACH POLSKICH W PODZIAŁKACH 1:75 000 I 1:200 000 (1920)

Znaki topograficzne map polskich 1:75 000 i 1:100 000 IWG, 1922, 16,5 MB, (zbiory prywatne), [OCR]
Znaki topograficzne map polskich 1:75 000 i 1:100 000 IWG, 1922 (2), [OCR] (inna wersja tego samego klucza, ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA)

Znaki topograficzne map polskich 1:50 000 i 1:100 000 IWG, 1920, (ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA) [OCR]
Znaki topograficzne map polskich 1:50 000 i 1:100 000 IWG, 1922, 16,5 MB, (zbiory prywatne), [OCR]

ZESTAWIENIE ZNAKÓW TOPOGRAFICZNYCH MAP AUSTRIACKICH NIEMIECKICH I ROSYJSKICH, [OCR]
1925 r. 4,9 MB, pdf
((Ze zbiorów biblioteki cyfrowej Polskiej Akademii Nauk)

Podręcznik terenoznawstwa dla podoficerów (1928) [38 MB], [OCR]

Podręcznik terenoznawstwa dla podoficerów [115 MB], [OCR]

Klucz Znaków Przyjętych dla Map Austrjackich, Pruskich, Rosyjskich
[brak daty wydania, PDF, 2,9 Mb]

Mj. St. Gasiewicz - Znaki topograficzne map (1930)
 Znaki topograficzne map (polskich, niemieckich, rosyjskich i austriackich)

WZORY I OBJAŚNIENIA ZNAKÓW DO PRAC TOPOGRAFICZNYCH I KARTOGRAFICZNYCH WIG w skalach  1:10 000 i 1:20 000, (1:25 000), (1928)
(ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA)

WZORY I OBJAŚNIENIA ZNAKÓW TOPOGRAFICZNYCH MAP W SKALI 1:10 000 i 1:25 000 WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO, 1931 r. 20 MB, pdf
Pozycja przeskanowana i udostępniona dzięki życzliwości Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie

ZNAKI I OBJAŚNIENIA DO MAP 1:25 000 1:100 000 1:300 000, 1937 r (PDF, 4,9 Mb)
Krótka broszura przedstawiająca i wyjaśniająca główne znaki topograficzne stosowane na mapach WIG
Pozycja przeskanowana i udostępniona dzięki życzliwości Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie

NAKI I OBJAŚNIENIA DO MAP ZSRR 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000 [PDF, 16,9 Mb]
Powojenna (1948 r) publikacja WIG Sztabu Generalnego
Pozycja przeskanowana i udostępniona dzięki życzliwości Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie


ZNAKI I OBJAŚNIENIA DO MAP 1:25 000 1:100 000 1:300 000 (1948, WIG)

ZNAKI UMOWNE WZORY PISM I SKRÓTY DLA MAP TOPOGRAFICZNYCH W SKALI 1:25 000 1:50 000 1:100 000 (WZÓR 1951)

ZNAKI UMOWNE WZORY PISM I SKRÓTY DLA MAP TOPOGRAFICZNYCH W SKALI 1:25 000 1:50 000 1:100 000 (WZÓR 1951) (wersja mniejsza)

WZORY I OBJAŚNIENIA ZNAKÓW TOPOGRAFICZNYCH MAP W SKALI 1:10 000 i 1:5000. Wydanie Drugie, 1962 r. [OCR]. Duży plik, ok. 85 MB

WZORY I OBJAŚNIENIA ZNAKÓW TOPOGRAFICZNYCH MAP W SKALI 1:10 000 i 1:5000. Wydanie Drugie, 1962 r., ok. 23 MB

ZNAKI KONWENCJONALNE I SKRÓTY STOSOWANE NA POLSKICH MAPACH MORSKICH (1959)

ZNAKI KONWENCJONALNE I SKRÓTY STOSOWANE NA POLSKICH MAPACH MORSKICH (wersja mniejsza)


M. SOKOŁOWSKA "BIBLIOGRAFIA KARTOGRAFII GEOLOGICZNEJ POLSKI" (1953)


Katalogi map WIG


KATALOG MAP I INNYCH WYDAWNICTW WIG ZE SKOROWIDZAMI I WZORAMI [42,8 Mb, PDF]
Bardzo ciekawa publikacja, między innymi pokazująca szczegółowo wcześniejsze wydania map WIG w skali 1:25 tyś, tzw. rejony”, Udostępniona dzięki życzliwości i za zgodą Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej

Katalog Map WIG,
1934 r
[11,9 Mb, PDF]

KATALOG MAP WIG
Ostatnie wydanie
Katalogu Map WIG, z 1938 r
Pozycja przeskanowana i udostępniona dzięki życzliwości Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie
[PDF, 19,4 Mb]


BIBLJOTEKA SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ nakładem sekcji geograficznej Towarzystwa Wiedzy Wojskowej”(i przy współpracy WIG). Publikacje książkowe poruszające  zagadnienia geograficzno-wojskowe.

Tom 5 Bibljoteki Służby Geograficznej, „O sposobach przedstawiania terenu na mapach 40 MB, pdf
Serdeczne podziękowania dla Dr. hab. Zenona Kozieła, kierownika Zakładu Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej UMK w Toruniu.

BSG TOM 9 F.BIERNACKI J.SLOMCZYNSKI ODWZOROWANIE QUASI-STEREOGRAFICZNE WIG 1932
[wersja „duża” (35 Mb)]
BSG TOM 9 F.BIERNACKI J.SLOMCZYNSKI ODWZOROWANIE QUASI-STEREOGRAFICZNE WIG 1932
[wersja „mała” (16.5 Mb)]

BSG Tom 11 -  J. Slomczynski - UZGODNIENIE WYNIKOW TRIANGULACYJ NA OBSZARZE POLSKI
1933 [PDF, 7,3 Mb]

BSG TOM 12 KAUKAZ - SZKIC GEOGRAFICZNO-OPISOWY. WALERJAN TEWZADZE Warszawa 1933
[wersja „duża” (69 Mb)]
BSG TOM 12 KAUKAZ - SZKIC GEOGRAFICZNO-OPISOWY. WALERJAN TEWZADZE Warszawa 1933
[wersja „mała” (25 Mb)]

BSG Nr 18 TRANSFORMACJA WSPÓŁRZĘDNYCH GEOGRAFICZNYCH I GRANICE DOKŁADNOŚCI Ppłk Inż Wiktor Plesner, Edynburg 1944
(Z dedykacją płk. Plesnera), 15 MB, pdf.

BSG Nr 19 SŁOWNICTWO SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ ANGIELSKO-POLSKIE (38, Mb, PDF)
Prawdopodobnie ostatnie wydawnictwo z cyklu BSG, choć wstęp sugeruje plany wydania co najmniej jeszcze jednego tomu.

BSG Nr 19 SŁOWNICTWO SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ ANGIELSKO-POLSKIE
Gorsza jakość ale publikacja w pełni czytelna [12,8 Mb]


Wiadomości Służby Geograficznej i Wiadomości Służby Żeglarskiej (WSG) - Kwartalnik współwydawany przez Wojskowy Instytut Geograficzny

Rocznik I (1927) - cały rocznik. Uwaga, duży plik! (427 MB)
Zeszyt 1/1927
Zeszyt 2/1927
Zeszyt 3/1927
Zeszyt 4/1927

Publikacje pochodzą z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, uzupełnione o materiały z Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej

Rocznik II (1928) - cały rocznik. Uwaga, duży plik! (357 MB)
Zeszyt 1/2 1928

Zeszyt 3/4 1928
Publikacje pochodzą z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, uzupełnione o materiały z Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej

Rocznik III (1929) - cały rocznik. Uwaga, duży plik! (130 MB)
Zeszyt 1/2 1929
Zeszyt 3/4 1929

Rocznik IV (1930) - cały rocznik. Uwaga, duży plik! (130 MB)
Zeszyt 1
Zeszyt 2
Zeszyt 3
Zeszyt 4

Publikacje pochodzą z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, uzupełnione o materiały z Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej

Rocznik V (1931) - cały rocznik. Uwaga, duży plik! (130 MB)
Zeszyt 1
Zeszyt 2
Zeszyt 3
Zeszyt 4

Publikacje pochodzą z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, uzupełnione o materiały z Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej

Zeszyt 1/1939
[PDF, 20 Mb]

Zeszyt 1/1948 r. PDF,  83 Mb
[OCR]
(wersja skompresowana tego numeru), 24 MB, [OCR]
Zeszyt ten zawiera spis wszystkich artykułów  w WSG wydanych przed wojną!

Zeszyt 2/1948 - ostatni zeszyt Wiadomości Służby Geograficznej.

Publikacja pochodzi z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu


• Wyciąg z kwartalnych Wiadomościach slużby Geograficznej, na Międzynarodowej Wystawie Kartograficznej w Warszawie, 1934.
Ppłk. J. LEWAKOWSKI MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA KARTOGRAFICZNA W WARSZAWIE - 1934. ODBITKA Z
WIADOMOŚCI SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ” NO 1-2 / 1935
[38,5 Mb, PDF]

Ppłk. J. LEWAKOWSKI MIEDZYNARODOWA WYSTAWA KARTOGRAFICZNA W WARSZAWIE-1934 ODBITKA Z WIADOMOŚCI SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ” NO 1-2 / 1935
[wersja „mała” - 10,8 Mb, PDF]

J. Michalowski, T. Sikorski Katalog punktów trygonometrycznych RP 1932
Katalog punktów trygonometrycznych RP. Lista punktów wysokościowych w II RP, najwyższe budynki, wieże kościołów, szczyty w okolicy, z podaną pozycją (dł / szer. geograficzna). Uwaga, to NIE jest lista wszystkich zamieszkałych miejsc w przedwojennej Polsce.
[PDF 33Mb, 1932 r]


Terenoznawstwo i kartoznawstwo 1931 (PDF) [41MB]

KATALOG REPERÓW SIECI NIWELACYJNEJ m. st. WARSZAWY (1928)

Publikacje pochodzi ze strony Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
 


Warszawa, 1939 r. Publikacja przechwycona i wykorzystywana przez niemieckie wojskowe służby kartograficzne, po WW2 przejęta ponownie, tym razem przez siły brytyjskie w strefie okupacyjnej Niemiec i ponownie wykorzystywana. Uwaga! Prawdopodobnie brak kilku ostatnich stron
KATALOG WYSOKOŚCI reperów polskiej podstawowej sieci niwelacyjnej (niwelacji precyzyjnej I-ego rzędu) nad poziomem morza w Amsterdamie. [OCR]
[wersja duża, 191 Mb, PDF]
KATALOG WYSOKOŚCI reperów polskiej podstawowej sieci niwelacyjnej (niwelacji precyzyjnej I-ego rzędu) nad poziomem morza w Amsterdamie. [OCR]
[wersja mała”, ok 75 Mb]


Inne publikacje w j. polskim na temat kartografii

INSTRUKCJA TOPOGRAFICZNA ARTYLERJI CZ. 1 (1931)

Publikacja pochodzi z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Józef Chłopski TERENOZNAWSTWO (1912)
Józef Chłopski TERENOZNAWSTWO (wersja mniejsza)

Publikacja pochodzi z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu
 
 X. H. Libinski T.J. JAK CZYTAĆ AUSTRYACKIE MAPY WOJSKOWE (1912), 63 MB, pdf.
[OCR]
Dość szczegółowy poradnik napisany specyficznym językiem. Zawiera wyjaśnienie głównych znaków stosowanych na mapach austriackich, oraz przykładowe wycinki tych map.

L. SAWICKI PRZYCZYNKI DO BIBLJOGRAFII KARTOGRAFICZNEJ ZIEM POLSKICH (1920)
27 Mb, pdf. [OCR]
Bardzo obszerny wynik kwerendy dokonanej w Kriegsarchiv – imponujący spis i  opis wszystkich (znalezionych tam) map i planów dotyczących szeroko rozumianych „ziem polskich”.
(Ze zbiorów biblioteki cyfrowej Polskiej Akademii Nauk)

A. ŁOMNICKI "MATEMATYCZNA ANALIZA PROJEKCJI MAPY MIĘDZYNARODOWEJ 1:1 000 000" (1927)

B. Olszewicz POLSKA KARTOGRAFJA WOJSKOWA (ZARYS HISTORYCZNY), 1921 r. [PDF, 113 Mb]
Podstawowa pozycja dotycząca rozwoju polskiej kartografii wojskowej przed 1918 r. Wypada przeczytać, już choćby po to, aby wiedzieć, na co powołują się praktycznie wszyscy autorzy tematu, włącznie z publikacjami współczesnymi.

• [OCR]
Polskie Słownictwo Geograficzne (II) [44.6]
Polskie Słownictwo Geograficzne (II) [14.6]

PLANY PRZEGLąDOWE MIAST POLSKICH [OCR]
Pdf, 116 Mb, z kolekcji pana Ryszarda Hubisza. Zawiera 99 Planów miast i miasteczek w skali ok. 1:6000, w oparciu o (głównie), szczegółowe plany miast od XVIII do XX wieku. Mimo braku nazw ulic, bardzo cenna publikacja historyczna pokazująca układ przestrzenny głównie mniejszych ośrodków miejskich.

PLANY PRZEGLĄDOWE MIAST POLSKICH [OCR]
Mniejszy plik, ok. 65 MB

Wybrane artykuły z Przeglądu Polskiej Kartografii

Polski Przeglad Kartograficzny 1923 - 1924 - wybrane artykuly (PDF)
Polski Przeglad Kartograficzny 1925 - 1926 - wybrane artykuly (PDF)
Polski Przeglad Kartograficzny 1927 - 1928 - wybrane artykuly (PDF)
Polski Przeglad Kartograficzny 1929 - 1930 - wybrane artykuly (PDF)
Polski Przeglad Kartograficzny 1931 - 1932 - wybrane artykuly (PDF)
Polski Przeglad Kartograficzny 1933 - 1934 - wybrane artykuly (PDF)

Tłumaczenie (części) artykułu szefa niemieckiej kartografii wojskowej w czasie II wojny światowej, gen. Hemmericha. Tłumaczenie dot. Polskiej służby kartograficznej (WIG). Oryginalne materiały (Mitteilungen des Chefs des Kriegs-Karten- und Vermessungwesens) udostępnimy do końca 2015 roku.
Gerlach Hemmerich: „Przygotowanie kartograficzne państw nieprzyjacielskich do obecnej wojny” (docx).


Jerzy Drabek: "Reprodukcje niemieckie map WIG 1:25 000, 1:100 000, 1:300 000, 1:500 000, 1:1 000 000". (pdf, 110 Mb)
Praca magisterska z 1961 roku w bardzo ciekawy i, jak na ówczesne czasy, bardzo szczegółowy sposób przedstawiająca niemieckie mapy z II wojny światowej (oparte na mapach WIG).
Praca udostępniona ze zbiorów i za zgodą autora.
Wersja mniejsza (ok. 30 Mb) dokumentu

Inne (ciekawe) publikacje archiwalne

Rozmówki polsko-litewskie (w ramach pogłębiania tradycyjnie jak najlepszych i kwitnących dobrosąsiedzkich stosunków między naszymi narodami). Warto przeglądnąć, choćby po to, aby uśmiechnąć się nad tematyką i klimatem rozmów o niczym przed stu laty: Jutro będzie u mnie cała miejscowa inteligencja, przyjdź pan, poznajomicie się.Będzie ksiądz proboszcz, ksiądz wikary (młody), obywatel dziedzic, trzy wykształcone panny, adwokat, lekarz, aptekarz, dwaj nauczyciele i jeszcze kilku moich przyjaciół...
 ROZMÓWKI POLSKO-LITEWSKIE
[11.6 Mb, PDF]

Przewodnik dla emigrantów z Europy Wschodniej do USA na przełomie XIX i XX wieku. Pisany specyficznym, archaicznym językiem. Mieszanka wielce praktycznych informacji, od porad, jak usuwać plamy z ubrań (i nie tylko), po przetłumaczoną treść przysięgi na wierność Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Wszystko podszyte dość nachalną „wiadomością od sponsora” publikacji, wychwalającą pod niebiosa zalety przechowywania i pomnażania oszczędności za pośrednictwem tejże właśnie instytucji.
Poradnik ogólny dla Polaków w Ameryce
[OCR]

Przewodnik po Polsce Północno-Wschodniej, wersja pełna (z mapami), ale bez rozpoznania tekstu (OCR). Plany miast z przewodnika pobrać można również w dziale... Plany miast. O przewodniku można przeczytać na naszym FORUM.
Ver 1.0 [43.3 Mb].
Przewodnik po Polsce w 4 tomach. Tom I - Polska Północno-Wschodnia


Stanisław Grzegorzewski: PRZEWODNIK PO DRUSKIENIKACH I OKOLICY, 1908 (ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA)
"z 30-ma rysunkami, mapą i planem"


Trzy publikacje związane z Brzeżanami, w jednej obwolucie: (całość - ok. 200 Mb, pdf).
Brzeżany na widowni bojowej (1914 - 1918)
Brzeżany - pamiątki i wspomnienia
Brzeżany 1530 - 1930
Publikacja pochodzi ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA). Plany Brzeżan dostępne są (również) w mapsterze.

Вильна въ Карманѣ (1915)
Przewodnik po Wilnie w j. rosyjskim (ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA). Plan Wilna z przewodnika dostępny jest również w mapsterze.


• „Zaolzie 1938” - zbiór map WIG (wycinków w skali 1:100 tys i 1:300 tys) pokazujących rejony zajęte przez Polskę, oraz kilka dokumentów z „Wiadomości Służby Geograficznej” z r 1938 na ten temat (Uwaga, dokumenty bez korekty, praktycznie wprost ze skanera, zatem miejscami dość nieczytelne. Całość w pakiecie zip)
.
Zaolzie 1938
[ok. 22 Mb]

SKOROWIDZ MIEJSCOWOSCI RP, 1931 r. pdf, Uwaga - 207 Mb! [OCR]

SKOROWIDZ GMIN RP CZ I WOJEWÓDZTWA CENTRALNE I WSCHODNIE 1933 r, pdf, 30 Mb [OCR]

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE 1918-1928 (pdf, 70 Mb) [OCR]
Podsumowanie 10 pierwszych lat funkcjonowania PKP w II RP.

T. NAGURSKI GOSPODARKA FINANSOWA M. WILNA (1929). Pdf, 36 Mb [OCR]

Słownik wydany przez Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (a ściśle mówiąc, na Bliskim Wschodzie)
SŁOWNIK WOJSKOWY ANGIELSKO-POLSKI (1942). PDF, 21MB [OCR]

ATLAS LOTNISK POLSKICH (1933)
[OCR]
Dość niezwykła publikacja, nie tylko podająca dane dotyczące (niektórych) lotnisk w II RP, ale zawierająca również wycinki map w skali 1:100 tys. i 1:25 tys okolicy lotnisk.
(ze zbiorów „Zbrojowni” (biblioteki cyfrowej Centralnej Biblioteki Wojskowej)

Plan miasta Stanisławowa
Ok. 1930 r. Zawiera spis ulic. [OCR] [27 MB]

• Pozycja z dedykacja autora (1937)
[OCR]
E. Rühle „Studjum powiatu kowelskiego” [236 MB]

E. Rühle „Studjum powiatu kowelskiego” [68 MB]

Dr. Franciszek Uhorczak
“SKOROWIDZ NAZW GROMAD, MIAST I MIASTECZEK…DO MAPY PODKŁADOWEJ JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH WOJEWÓDZTW LWOWSKIEGO, STANISŁAWSKIEGO I TARNOPOLSKIEGO W PODZIAŁCE 1:300.000”
Lwów, 1939, Nakładem Instytutu Geograficznego U.J.K.
(ze zbiorów pana Ryszarda Hubisza)
[38 MB, PDF]
[OCR]
(Mapa dostępna w zbiorach Mapstera)

MAPA POLSKICH DROG WODNYCH Z TABLICAMI I TEKSTEM OBJASNIAJACYM (1931)

Publikacja pochodzi z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego


• 
[OCR]
Przewodnik po Borysławiu [54 MB]

Przewodnik po Borysławiu [4.8 MB]

• Lata 30. XX wieku. 47 MB, [OCR]
„Truskawiec-Zdrój. Ilustrowany przewodnik po zdrojowisku i okolicy z mapami i wykresem”

• 
[OCR]
„KRÓTKA MONOGRAFIA WSZYSTKICH MIAST, MIASTECZEK I OSAD w KRÓLESTWIE POLSKIM” [460 MB]

„KRÓTKA MONOGRAFIA WSZYSTKICH MIAST, MIASTECZEK I OSAD w KRÓLESTWIE POLSKIM” [77 MB]
pozycja ze zbiorów biblioteki cyfrowej Polona

3 tomy nieukończonej publikacji, która, wg. Wikipedii: „… przedstawia historię toponimii współczesnych ziem Polski Północno-Zachodniej, oraz północno-wschodnich Niemiec”. Po II wojnie światowej z zasobów tych korzystała Komisja ds. Ustalania Nazw Miejscowości. Prawdopodobnie najważniejsza publikacja dotycząca tematu. Zawiera mapki w skali 1:300 tys. Więcej o autorze i jego dokonaniach przeczytać można w Wikipedii.
Ze zbiorów archiwum Katedry Geologii i Geografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
[OCR]

ATLAS NAZW GEOGRAFICZNYCH SLOWIANSZCZYZNY ZACHODNIEJ ZESZYT I (42 Mb, pdf)

ATLAS NAZW GEOGRAFICZNYCH SLOWIANSZCZYZNY ZACHODNIEJ ZESZYT IIA (76 Mb, pdf)

ATLAS NAZW GEOGRAFICZNYCH SLOWIANSZCZYZNY ZACHODNIEJ ZESZYT IIB (36 Mb, pdf)

Publikacja propagandowa przedstawiająca korzyści z utraty przez Polskę na rzecz ZSRR ziem wschodnich („Kresów”).
F. FIEDLER W SPRAWIE GRANIC WSCHODNICH (1946 r).
24 Mb,
[OCR]

Wydawnictwo Rady Portu i Drog Wodnych w Gdansku (Ausschuss für den Hafen und die Wasserwege von Danzig) w języku polskim (w dwudziestoleciu międzywojennym wydawano wersje niemiecko- i polskojęzyczne tej publikacji, być może nawet corocznie). Zawiera ciekawe dane statystyczne, zdjęcia i dwa plany portu w Gdańsku, dostępne również oddzielnie, w Mapsterze. [OCR]
Port Gdański [147 MB]

Port Gdański [42 MB]

SPIS ABONENTÓW WARSZAWSKIEJ SIECI TELEFONÓW. ROK 1938/39
Ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA. Uwaga – duży plik pdf (ok. 150 MB)

Współczesne publikacje w języku polskim


• „Biblia” dotycząca WIG z 1974 roku. Jeśli ktoś nie zna, a chce dowiedzieć się czegoś więcej o działalności WIG i nie tylko - to lektura podstawowa, którą TRZEBA przeczytać.
Bogus
ław Krassowski: „Polska Kartografia Wojskowa w latach 1918 - 1945”
 
• Maszynopis pracy doktorskiej Bogusława Krassowskiego. Obroniona, posłużyła, w znacznie skróconej i ocenzurowanej formie - za materiał do książki B. Krassowskiego prezentowanej powyżej. Praca udostępniona dzięki uprzejmości pani Ireny Krassowskiej. Uwaga - skanowany materiał to ponad 500 stron maszynopisu A4, ponadto zawiera ręczne poprawki autora oraz recenzenta. Pliki  udostępniamy jako „obrazki” w PDF, są one zatem bardzo duże. Dlatego, jeśli ktoś nie czuje palącej potrzeby pobrania dużego pliku (prawie 280 Mb), sugerujemy pobranie mniejszej wersji, „skromne” 110 Mb.

-- wersja mniejsza, czytelna.
Bogusław Krassowski „Polska Kartografia Wojskowa 1919 -1945” [praca doktorska]
[(111 Mb)]

-- wersja bez żadnej kompresji, do celów archiwalnych
Bogusław Krassowski „Polska Kartografia Wojskowa 1919 -1945” [praca doktorska]
[278 Mb]

B. Krassowski „Z DZIAŁALNOŚCI KARTOGRAFÓW W OKUPACYJNEJ WARSZAWIE” [17 MB, pdf]

B. Krassowski „Analiza zasięgu polskich map topograficznych w przeddzień wybuchu II wojny światowej” (.doc).


Publikacje w j. francuskim

Biuletyn WIG o pomiarach topograficznych i kartograficznych - w jezyku francuskim
TRAVAUX GÉODÉSIQUES.. DE 1930 A 1932 RAPPORT
[35,5 Mb, PDF]
TRAVAUX GÉODÉSIQUES.. DE 1933 A 1935 RAPPORT [35,5 Mb, PDF]
TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES 1 janvier 1938 [9.8 Mb, PDF]


Publikacje w j. niemieckim

• Książka z 1931 roku opisująca działalność niemieckiego odpowiednika WIG czyli Reichsamt für Landesaufnahme (RfL), również spis wydanych arkuszy najbardziej popularnych map wielkoseryjnych (KdwR, KDR, Messtischblatt, itd.). Plik PDF w wersji „surowej”, bez rysunków i wycinków map. [13 Mb, PDF]
Das Reichsamt für Landesaufnahme und seine Kartenwerke, 1934

Pełna wersja książki, ze wszystkimi ilustracjami:
Das Reichsamt für Landesaufnahme und seine Kartenwerke 1934 [OCR], 600 dpi, 320 MB
Das Reichsamt für Landesaufnahme und seine Kartenwerke 1934 [OCR], plik pomniejszony, ok. 120 MB

Zeszyt tematyczny na temat nowych metod tworzenia map w Reichsamt für Landesaufnahme. Ciekawe materiały dot. ewolucji map typu Messtischblatt i projektu nowego typu mapy Deutsche Karte 1:50 000.
Otto H. Krause "Neue Wege der Kartenherstellung im
Reichsamt für Landesaufnahme, 1931 [OCR]. Duży plik (63 MB)
Otto H. Krause "Neue Wege der Kartenherstellung im Reichsamt für Landesaufnahme, 1931 [OCR]. Mały plik (ok. 23 MB)

• Tłumaczenia publikacji polskich z dziedziny kartografii i miernictwa, wykonywane na potrzeby niemieckich wojskowych służb kartograficznych, przed lub w trakcie II wojny światowej, następnie wpadły w ręce angielskim służbom kartograficznym w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec.

-- Tłumaczenie wstępu do
Katalogu Wysokości” polskiej podstawowej sieci niwelacyjnej, przygotowane na potrzeby niemieckich służb kartograficznych. Po upadku III Rzeszy, razem z innymi materiałami pozycja ta wpadła w ręce brytyjskie i wykorzystywana była w brytyjskiej kartografii wojskowej. Polski oryginał, tj. cały Katalog, dostępny jest powyżej, wśród pozycji polskich.
Hoehenverzeichnis der Festpunkte des polnischen Nivellementsgrundnetzes 1939

-- Tłumaczenie artykułu z
Przeglądu Mierniczego” (nr 9/1936, str. 189-190)
Übersetzung aus Przeglad Mierniczy Jahr 1936 Nr 9 Seite 189-190

-- Tłumaczenie artykułu z
Przeglądu Mierniczego” (nr 5-6/1937, str. 102-122)
Übersetzung aus Przeglad Mierniczy Jahr 1937 Nr 5-6 Mai-Juni Seite 108-122

-- Tłumaczenie artykułu z
Wiadomości Służby Geograficznej” nr 1/1937 r str. 15-22 (bez tablic)
Übersetzung aus Wiadomosci Służby Geograficznej 1937 März Heft1,Seite 15-22

-- Praca doktorska na temat WIG napisana w 1942 roku. [110,5 Mb, PDF]
Beitrage zur Entwicklung der amtlichen polnischen Kartografie 1919 - 1932

INSTRUKCJE DO OKREŚLANIA PUNKTÓW OSNOWY  I WYKORZYSTANIA LIST WSPÓŁRZĘDNYCH BYŁEJ ARMII CZECHOSŁOWACKIEJ) [OCR]
ANLEITUNG FÜR DIE BESTIMMUNG VON FESTPUNKTEN UND DEN GEBRAUCH  DER KOORDINATENVERZEICHNISSE DER EHEMALIGEN TSCHECHOSLOWAKISCHEN WEHRMACHT

G. Baumgart "Gelände- u.Kartenkunde" (1942)

G. Baumgart "Gelände- u.Kartenkunde" - wersja mniejsza
Jedno z ostatnich, jeśli nie ostatnie, wydanie popularnej niemieckiej pracy pt. "Kartografia i Topografia"
Publikacja pochodzi z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwerstytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu
 
Reichsamt fuer Landesaufnahme - Mitteilungen (niemiecki odpowiednik Wiadomości Służby Geograficznej)

Extract from MITTEILUNGEN des Reichsamts fuer Landesaufnahme 5/1940
(170 Mb)
Extract from MITTEILUNGEN des Reichsamts fuer Landesaufnahme 5/1940 (wersja mniejsza)
fragment z numeru 5/1940

Symbole topograficzne

• Znaki topograficzne map (niemieckich i polskich) wyd. z 1941 r., ok 33Mb (PDF)
Bildliche Darstellung der Kartenzeichen in den amtlichen deutschen Karten

• Broszura, a właściwie ulotka dotycząca znaków topograficznych na mapach niemieckich. Data nieznana, niska rozdzielczość, brak tablic 1 i 2.

Kartenzeichen für die Maßstäbe 1:25 000, 1:100 000, 1:300 000 [Rozmiar: 0.9 Mb, PDF]

"Zeichenerklärung für Russische Karten"
(1942) [390 Mb]
"Zeichenerklärung für Russische Karten" (1942) - wersja mała
Objaśnienie znaków używanych na mapach rosyjskich

Reichsamt fuer Landesaufnahme - Sonderheft 23 (1943)
H-P. Kosack "Wörterverzeichnis für russische Karten"
Słownik terminów używanych na mapach rosyjskich
Publikacja pochodzi z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwerstytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu

KARTENZEICHEN FÜR MILITÄRGEOGRAPHISCHE KARTEN (Znaki topograficzne map stosowane na wydaniach specjalnych map wojskowych, tzw..  “Mil-Geo”. 1944 r. 30 Mb, pdf.)
(poprzednio dysponowaliśmy zdjęciami, obecnie jest to skan zbioru znaków)

• Jeden, niestety niepełny, numer niemieckich Wiadomości Szefa Wojskowej Służby Kartograficznej i Mierniczej, marzec 1944 r.. Ze zbiorów pana Bogusława Krassowskiego, za uprzejmą zgodą pani  Ireny Krassowskiej. Większą ilość tych publikacji udostępnimy do końca 2015 r.
MITTEILUNGEN des Chefs des Kriegs-Karten-und-Vermessungswesens März 1944
[23,5 Mb, PDF]

SKIZZEN 1:5 000 ÜBER DEN GEPLANTEN AUSBAU DER NJEMENSTELLUNG (1916)
Szkice w skali 1:5 000 dot. planowej rozbudowy fortyfikacji polowych wzdłuż Niemna
Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

 
Opisy wojskowo-geograficzne

Bałtyk:

Mil.-Geo Angaben Grenzgebiet Ostsee (1937)
Wojskowo-geograficzne informacje dot. przygranicznych obszarów Bałtyku
Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

Terytorium Sudetów:

Militärgeographishe Beschreibung der Sudetenländer - Opis wojskowo-geograficzny Sudeteland, przygotowywany w związku z planowanym przez Hitlera inwazją na Czechosłowację w 1938 roku. 198 Mb, pdf
Militärgeographishe Beschreibung der Sudetenländer - nieco mniejszy plik (42 Mb)

Litwa i rejon Kłajpedy:

Militärgeographische Beschreibung von Litauen und dem Memelgebiet, 15.Februar 1939  - Wojskowo-geograficzny Opis Litwy i obszaru Kłajpedy, na dzień 15 lutego 1939 r.” (22 marca Kłajpedę przyłączono do III Rzeszy). Uwaga, 99% tekstu pisane Frakturą (tzw.. „gotykiem”). Trochę zdjęć, przekrojów (mosty), bez map, które zostaną przeskanowane za kilka miesięcy (jedna z nich bardzo duża, kolorowa, w skali 1:600 000). Ciekawe dopiski na temat losów tego egzemplarza publikacji, po przejęciu go po wojnie przez Amerykanów (“zdobyto 28 maja 46 r.”), a następnie (ostatnie strony), wykorzystywanie go do połowy lat 50 do celów szkoleniowych. Plik ok 40 Mb

Polska:

Übersicht über die wehrwirtschaftsliche Lage von Polen (Juni 1937)
Przegląd sytuacji ekonomicznej Polski (czerwiec 1937)

Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"
 
Die Wehrwirtschaft der Republik Polen (Teil I), 1939
Przemysł Obronny / siły zbrojne RP (cz. I)

Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"
 
Mil-geo Beschreibung von Polen (Abgeschlossen 01.07.1939) - „Wojskowo-geograficzny Opis Polski” zamknięty z dn. 1 lipca 1939 r. Ważny dokument dotyczący niemieckich planów inwazji na Polskę w 1939 r. (Fall Weiß). Część map i planów, oryginalnie tworzących całość z tą publikacją, udostępniamy w różnych działach mapstera (plany i mapy niemieckie dotyczące Polski, datowane na 1939 r.). Duży plik pdf, ok 220 Mb. Poniżej mniejsza wersja (57 Mb):
Mil-geo Beschreibung von Polen (Mniejszy plik, 56 MB)

Zbiór schematycznych planów “przejazdowych” miast polskich, zawartym w „Opisie wojskowo-geograficznym Polski” z 1939 r., wydany również jako oddzielna broszura.

Stadt-Durchfahrten in Polen und Danzig (Skizzen)
[30 MB, PDF]
Stadt-Durchfahrten in Polen und Danzig (Skizzen) - wersja mniejsza
[10 MB, PDF]


ZSRR:

Auswertung der alten Unterlagen aus dem Weltkrieg über die Festung Brest-Litowsk (ok. 1940)
Ocena dokumentów z okresu Wielkiej Wojny na temat twiedzy Brześć-Litewski 1916 - 1940.
Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

Strassen u. Brücken (ok. 1941 r.)
Drogi i Mosty (Rosja / ZSRR)
Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

Europejska cz. ZSRR. Karelia i Kola:


Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Korelian und Kola. Textheft (1941)
Wojskowo-geograficzne informacje na temat europejskiej Rosji. Karelia i Kola.
Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

Europejska cz. ZSRR. Kraje bałtyckie:

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Die Baltischen Länder (Estland, Lettland, Litauen). Textheft (1941)
Wojskowo-geograficzne informacje na temat europejskiej Rosji. Kraje bałtyckie (Estonia, Łotwa, Litwa). Opis.

Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

Europejska cz. ZSRR. Rejon Leningradu:

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Gebiet Leningrad (1941)
Wojskowo-geograficzne informacje na temat europejskiej Rosji. Rejon Leningradu.
Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

Europejska cz. ZSRR. Białoruś:

 • Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland Weissrussland Bildheft - Element „Mil.-Geo Angaben Russland” z 1941, cześć przygotowań do Fall Barbarossa. Poniższy zeszyt zawiera kilkadziesiąt zdjęć z terenów Białorusi, obejmującej również ziemie polskie (Kresy), po zajęciu ich przez ZSRR w 1939 roku. Ciekawy zestaw fotografii o rożnej tematyce (osady, miasta, szlaki komunikacyjne, przeszkody naturalne, ludność, itd.) 1941
[29.6 Mb]

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Weissrussland. Textheft (1941)
Wojskowo-geograficzne informacje na temat europejskiej Rosji. Białoruś. Tekst.
Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

Mil-Geo Angaben Europäische Russland Weissrussland Stadtdurchfahrtpläne
[OCR]
Poglądowe plany miejscowości w białoruskiej części ZSRR (w tym miast we wschodniej części II RP zaanektowanej po 17 września 1939 roku przez ZSRR), 9 Mb, pdf
Mil-Geo Angaben Europäische Russland Weissrussland Stadtdurchfahrtpläne
(te same plany do wykorzystania oddzielnie (jpg, w dobrej jakości), 155 MB

Europejska cz. ZSRR. Ukraina:

Mil-Geo Angaben Europ.Russland Ukraine Moldowa Krim 1941 II Findbuch12451-OKH-Akte 900 incomplete

Mil-Geo Angaben Europäische Russland UKRAINE Stadtdurchfahrtpläne
[OCR]
Poglądowe plany miejscowości w ukraińskiej części ZSRR (w tym miast we wschodniej części II RP zaanektowanej po 17 września 1939 roku przez ZSRR). 25 Mb, pdf
Mil-Geo Angaben Europäische Russland UKRAINE Stadtdurchfahrtpläne
(te same plany do wykorzystania oddzielnie (jpg, w dobrej jakości), 315 MB

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Ukraine mit Moldaurepublik und Krim. Teil II, Stadtdurchfahrtpläne u. Stadtpläne (1941)
Wojskowo-geograficzne informacje na temat europejskiej Rosji. Urakine, Mołdawia i Krym, cz. II. (niekompletna)

 
Europejska cz. ZSRR. Ural:

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Ural-gebiete (1941)
Wojskowo-geograficzne informacje na temat europejskiej Rosji. Ural.
Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

Europejska cz. ZSRR. Rejon Wołgi:

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Die Wolgagebiete (1941)
Wojskowo-geograficzne informacje na temat europejskiej Rosji. Obszar dorzecza Wołgi.
Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

Militärgeographische Beschreibung und Ueberblick Wasser Polesien und Weissrussland (1941)
Opis i przegląd wojskowo-geograficzny sieci wodnej Polesia i Białorusi (1941)
Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

Militärgeographische Beschreibung Flussnetzes westrussischen Grenzgebiet (1941)
Opis wojskowo-geograficzny sieci wodnej zachodniego pogranicza Rosji
Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

Militärgeographische Beschreibung im westrusslischen Grenzgebiet - Flusskartei Düna (1941)
Opis wojskowo-geograficzny sieci wodnej zachodniego pogranicza Rosji - tablice dot. rz. Daugava
Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

Militärgeographische Beschreibung im westrusslischen Grenzgebiet - Flusskartei Niemen (1941)
Opis wojskowo-geograficzny sieci wodnej zachodniego pogranicza Rosji - tablice dot. rz. Niemen
Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

 • Przegląd polskich i radzieckich materiałów kartograficznych, oraz ich niemieckich odpowiedników, stan na listopad 1940 rok, pozycja przygotowywana prawdopodobnie pod kątem przygotowywanej wojny z ZSRR. Publikacja ta to coś pośredniego między Planheftem a Vademecum. Zawiera interesujący, choć mało czytelny skorowidz map WIG w skali 1:25 tyś. Wydanie: Armeeoberkommando 4. Trochę informacji o Armee 4 (po angielsku) jest TUTAJ.
Polnische und Russische Kartenwerke. Stand November 1940 [37,5 Mb, PDF]
Polnische und Russische Kartenwerke. Stand November 1940 [13,5 Mb, PDF]

• Kolejny, niemalże identyczny przegląd polskich i radzieckich materiałów kartograficznych, oraz ich niemieckich odpowiedników, tym razem stan na marzec 1941 r. Wydanie: Armeeoberkommando 4.
Polnische und Russische Kartenwerke. Stand März 1941 [41.3 Mb, PDF]
Polnische und Russische Kartenwerke. Stand März 1941 [18 Mb, PDF]

Publikacja opisujaca w skrocie stan kartografii krajów na wschod od III Rzeszy, lub już przez nią podbite, ciekawe wycinki map w różnych skalach i pojedyncze indeksy. Tekst pisany czcionką Fraktura (tzw. „gotyk”)
Vademecum Ost 1940 v.1.0 43 Mb,pdf

Vademecum Ost 1940 v.1.0
[mniejszy plik (13,5Mb), gorsza jakość obrazków]

• Publikacja z początku 1944 roku, zawiera interesujące skorowidze dot. Polski, więcej informacji znaleźć można w wydawnictwie Planheft Osteuropa ehemals Polnischer Raum z sierpnia 1944 roku, udostępnioną poniżej
Vademecum Osteuropa ehem. Polnischer Raum, 27 Januar 1944
[32 Mb, PDF]
Vademecum Osteuropa ehem. Polnischer Raum, 27 Januar 1944 [12.7 Mb, PDF]

• „Wstępne instrukcje dotyczące tworzenia i początkowej produkcji map w skali 1:500 tyś. Tłumaczenie z rosyjskiego. Oryginał datowany na 1940 rok, tłumaczenie i druk Kriegskarten und Vermessungsamt Warschau, 1943 r. [OCR]
Publikacja z kolekcji pana B. Krassowskiego, udostępniona dzięki uprzejmości pani Ireny Krassowskiej.

„Vorläufige Anweisung für den Entwurf und die technischen Vorarbeiten zur Herstellung der Karte im Maßstab 1:500 000”

„Vorläufige Anweisung für den Entwurf und die technischen Vorarbeiten zur Herstellung der Karte im Maßstab 1:500 000”
(wersja mniejsza)

• Publikacje typu
Planheft”. Wydawane od co najmniej 1935 roku (data pierwszego wydania Planheft Polen), sluzyly do szybkiej identyfikacji map uzywanych w panstwach "osciennych".

Zestaw skorowidzów map niemieckich na wschód od III Rzeszy, od Danii i Norwegii na północy, przez kraje nadbałtyckei, Polskę (wtedy już GG), Rumunię, aż po Turcję i Palestynę. Uwaga! - duży plik (65 Mb), ale skorowidze  map bardzo czytelne. Tekst pisany czcionką Fraktura (tzw. „gotyk”).
Planheft Übersicht Ost 1941

Skorowidze map niemieckich na terytorium ZSRR (i nie tylko), w skalach od 1:25,000 do 1:4 milionów, również skorowidze map radzieckich, pokazujące zdobyte przez Niemców zasoby kartograficzne (w publikacji brak jest niektórych typów map, które Niemcy zdobyli dopiero po publikacji tej pozycji). Zeszyt ten zawiera również 40 stronicowa „wkładkę” z opisem znaków topograficznych na mapach radzieckich oraz schematy sieci triangulacyjnych.
nb. kolejne, uaktualnione wydanie, z polowy 1944 roku (z pewnością najciekawsze) w spisie Planheftow nosi oznaczenie
w druku”, jednak po wojnie nie wpadło w ręce alianckich służb kartograficznych, co sugerować może, ze nie zostało wydrukowane lub, jeśli wydrukowane, zostało celówo lub przypadkowo zniszczone w końcowej fazie II wojny
Planheft RUSSLAND 2 Ausgabe X.42
[84 Mb]
Planheft RUSSLAND 2 Ausgabe X.42 [18.5 Mb]

Podsumowanie informacji o kartografii polskiej i niemieckiej na ziemiach polskich, wydanie z połowy 1944 roku. Bardzo ciekawe informacje i skorowidze dot. zakres i postęp prac niemieckich w dziedzinie kartografii, oraz tego, co Niemcom wpadło w ręce (mapy WIG w skalach 1:25,000 - 1:300,000) po zdobyciu Polski w 1939 r. Warto pamiętać, że Planheft zawiera pewne błędy, zatem, choć jest to źródło bardzo pomocne, nie gwarantuje w 100% zgodności ze stanem rzeczywistym.
Planheft OSTEUROPA ehemals Polnischer Raum 1944
[63 Mb]
Planheft OSTEUROPA ehemals Polnischer Raum 1944 [12.9Mb]

Planheft Polen (1939)
Przedwojenne wydanie (różniące się oczywiście od wydania późniejszego)
Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

 • Skorowidze map litewskich, łotewskich, estońskich, niemieckich i radzieckich, oraz informacje o sieciach triangulacyjnych.
Planheft Osteuropa Baltischer Raum, 14.06.1944
[58 Mb]
Planheft Osteuropa Baltischer Raum, 14.06.1944 [21.5Mb]

PLANHEFT SÜDOSTEUROPA SÜDLICHER TEIL - jedna z obszerniejszych publikacji tego typu, pochodzi z sierpnia 1943 roku.
Wersja "duża" liczy sobie ok. 290 Mb (pdf)
Wersja "mała" (jednak w przyzwoitej rozdzielczości), to "tylko" 85 Mb


Länderweise Zusammenstellung aller Karten und Mil-Geo-Artbeiten
Główna publikacja niemiecka z okresu II wojny światowej dotycząca wydanych map, zawiera, wbrew tytułowi, NIE wszystkie skorowidze map i prac wojskowo-geograficznych, jest jednak obszerna (kilkaset stron, ponad 150 skorowidzów). Poniższe wydanie pochodzi z połowy 1943 roku (kolejne wydanie, z drugiej połowy 1944 roku, prawdopodobnie zaginęło pod koniec wojny). Po wojnie publikacja zostało przejęta przez brytyjskie służby kartograficzne, które uzupełniły ten gruby tom o zdobyte arkusze map z okresu 1943 – 1944. Z tego też powodu, część skorowidzów to skany ksero, inne wystęupują w dwóch wersjach, z 1943 i 1944 roku (daty aktualizacji podane w prawym dolnym rogu). Dodatkowo na niektórych stronach, lub na odwrocie można natrafić na dopiski w j. niemieckim, oraz angielskim. Uwaga: w publikacji brakuje kilku skorowidzów. W miarę możliwości postaramy się je uzupełnić, jeśłi nie o skany, to przynajmniej o fotografie brakujących stron.
LÄNDERWEISE ZUSAMMENSTELLUNG ALLER KARTEN UND MIL-GEO ARBEITEN
[235 Mb, PDF]
LÄNDERWEISE ZUSAMMENSTELLUNG ALLER KARTEN UND MIL-GEO ARBEITEN [91 Mb, PDF]

Skorowidze z powyzszej publikacji, w postaci plikow .jpg, skompresowane do .zip
LÄNDERWEISE ZUSAMMENSTELLUNG ALLER KARTEN UND MIL-GEO ARBEITEN
[285 Mb, PDF]

Przewodnik po podwarszawskich lasach i nie tylko, wydany przez Kriegskarten und Vermessungsamt II, Warschau z 1942 r, z mapą w skali 1:100 tyś z nadrukiem tras wycieczek. Mapę, w wysokiej rozdzielczości, udostępniamy również w Mapsterze (link)
Wanderungen Ausflüge in der Umgebung von Warschau (Wycieczki po okolicach Warszawy). 1942, 30 MB, pdf.

Wehrkreis XXI (Reichsgau Wartheland) Mil-geo Überblick Bildheft - „Przegląd wojskowo-geograficzny Okręgu Wojskowego XXI (Okręg Rzeszy Kraj Warty), Zdjęcia". 1941 r. 43 Mb, pdf (brak 4 stron).
[OCR]
Serdecznie dziękuję prof. Paszyńskiemu za udostępnienie niniejszej publikacji.

• „Opis polskich fortyfikacji. Dość znana publikacja z 1941 roku zawierająca zdjęcia i wycinki map. 190 MB.
„Denkschrift ueber die polnische Landesbefestigung”

„Denkschrift ueber die polnische Landesbefestigung” (mniejsza wersja, 55 MB)

• „Opis fortyfikacji ZSRR” (15.3.1941)
Die Landesbefestigungen der UdSSR 15.3.1941 Teil I (Text, taktische Angaben)
cz. I - Tekst i informacje taktyczne
Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

Die Landesbefestigungen der UdSSR 15.3.1941 Teil II (A - Befestigungskarten der UdSSR, B - Textheft, allgemeine Erlaeuterungen u. Einzelangaben)
cz. II, A: zestaw map z naniesionymi fortyfikacjami (brak), B: tekst, wyjaśnienia ogólne i szczegółowe
Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

Die Landesbefestigungen der UdSSR 15.3.1941 Teil III (Technische Einzelangaben und Bilder)
cz. III. Dane techniczne, szkice i fotografie
Dokument ze strony "Germandocsinrussia.org"

 • Wyniki niwelacji przeprowadzonej przed Dział Trygonometrii Królewskiego Pruskiego Urzędu Miernictwa. Tom II, Prusy Zachodnie. 1896. 26 MB. [OCR]
DIE NIVELLEMENTS-ERGEBNISSE DER TRIG-ABT. KOENIG-PREUSS LANDES-AUFNAHME HEFT II WESTPREUSSEN)


Inne materiały w j. niemieckim

Statistiches Gemeindeverzeichnis bisherigen polnischen Staates (1939)
Statystyczny katalog społeczności byłego państwa polskiego - ze zbiorów pana Ryszarda Hubisza

DANZIG FÜHRER MIT PHARUSPLAN UND ABBBILDUNGEN
Przewodnik po Gdańsku z planem Pharusa i ilustracjami). Brak daty, wczesne lata 20. XX wieku. Plan udostępnimy również oddzielnie w Mapsterze
.

„Mniejszy przewodnik po Gdańsku z planem Pharusa”. Inna wersja popularnego, międzywojennego przewodnika. Brak daty, najprawdopodobniej wczesne lata 20. XX wieku. Plan Gdańska, nieco inny od tego powyżej, dostępny jest również, w rozdzielczości 600 dpi, w Mapsterze.
Kleiner FÜHRER durch DANZIG mit Pharusplan [30 MB]

• Przewodnik Baedekera po Generalnym Gubernatorstwie. Pierwsze (1943 r) i najprawdopodobniej jedyne wydanie tego przewodnika. Plany miast dostępne są również w Mapsterze.
Baedekers GENERALGOUVERNEMENT REISEHANDBUCH [143 MB]

Baedekers GENERALGOUVERNEMENT REISEHANDBUCH [37 MB]

• „Wiedza o Generalnym Gubernatorstwie”. Wydano w „Krakau”, 1943 r. [OCR]
T. Müller „Landeskunde des Generalgouvernements” [101 MB]

T. Müller „Landeskunde des Generalgouvernements” [31 MB]

F. Doubek "Kartenfolge zur Landes- und Wirtschaftskunde der eingegliederten deutschen Ostgebiete und des Generalgouvernements" (1941)
(Zestaw map do studiów regionalnych i rolniczych terenów wschodnich włączonych do Rzeszy, oraz Generalnego Gubernatorstwa)
Ze zbiorów biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

• „Prusy Wschodnie a polski korytarz”
W. Deuticke – “Ostpreussen und der polnische Korridor”, 1921
Plik przeskanowany przez "The Internet Archive"

• „Idea państwa ukraińskiego w kontekście wojny z Rosją”
Dmytro Dontsov „Die Ukrainische Staatsidee und der Krieg gegen Russland”, 1915
Plik przeskanowany przez "The Internet Archive"

• Ukraina i jej znaczenie w bieżącej wojnie z Rosją (1915)
K. Volodymyr „Die Ukraine und ihre Bedeutung im gegenwärtigen Kriege mit Russland


Publikacje w j. angielskim

GSGS (Misc.) No 100 - THOROUGHWAY TOWN PLANS OF AUSTRIA (1944)
Plany przejazdowe miast Austrii (oraz - mało czytelna - mapa ogólna Austrii w skali 1:600 000)

• ATLAS STATYSTYCZNY POLSKI, publikacja Polskiego Ministerstwa Informacji (emigracyjnego), ok. 1942 r. Pdf, [OCR]
STATISTICAL ATLAS OF POLAND (pdf, ok. 77 MB)
STATISTICAL ATLAS OF POLAND (pdf, ok. 40 MB).
STATISTICAL ATLAS OF POLAND (pliki jpg skompresowane do zip, do dalszego wykorzystania, ok. 170 MB)

• FM 21-25 Odczytywanie map i fotografii lotniczych – poziom podstawowy
“FM 21-25 Elementary Map and Aerial Photograph Reading”, 1941

• FM 21-26 Odczytywanie map i fotografii lotniczych – poziom zaawansowany
“FM 21-26 Advanced Map and Aerial Photograph Reading”, 1941

• FM 21-26 Czytanie map i poruszanie się w terenie (Wersja z lat 90. XX wieku)
“FM 21-26 Map reading and Land Navigation” 1993

•  FM 3-25.26 (FM 21-26) Czytanie map i poruszanie się w terenie (wersja z 2001 r.)
“FM 3-25.26 (FM 21-26) Map reading and Land Navigation” 2001

• FM 30-20 “BASIC FIELD MANUAL. MILITARY INTELLIGENCE. MILITARY MAPS” - Podręcznik polowy – informacje o znaczeniu wojskowym – mapy wojskowe, 1940, 24 MB [OCR]
FM 30-20 MILITARY INTELLIGENCE MILITARY MAPS

• FM 30-21 Wywiad Wojskowy. Zadania fotografii lotniczej
“FM 30-21 MILITARY INTELLIGENCE Role of Aerial Photography”, 1940

• 
FM 31-30 Znaki umowne, skróty i symbole wojskowe
“FM 31-30 Conventional Signs, Military Symbols and Abbreviations”, 1941

______________

• Symbole na niemieckich mapach niemieckich
“German Military Symbols”, 1943

Symbole na niemieckich mapach wojskowych
“German Military Symbols”, 1944

Symbole na niemieckich mapach wojskowych - dodatki
“German Military Symbols - Supplements”, 1944

„Podręcznik tymczasowy: korzystanie z map państw obcych”
(US Army) Tentative Technical Manual. Use of foreign Maps [106 MB] pazdz. 1942.
[OCR]
(US Army) Tentative Technical Manual. Use of foreign Maps [22 MB] [OCR]

Mapy państwa obcych. Amerykański podręcznik wojskowy z 1956 r. opisujący w skrócie większość typów map używanych lub znanych w latach 50. XX wieku, również polskich, niemieckich i radzieckich. Plik przeskanowany w ramach przedsięwzięcia firmy Google
TM5-248 TECHNICAL MANUAL FOREIGN MAPS
[PDF, 47,50 Mb.]

• Znaki konwencjonalne na radzieckich mapach topograficznych. Kolejny amerykański podręcznik wojskowy, z 1958 roku, bardzo obszerny, z listą znaków topograficznych używanych na ówczesnych mapach radzieckich we wszystkich skalach, wraz z ich objaśnieniem.
TM-30-548 TECHNICAL MANUAL SOVIET TOPOGRAPHIC MAP SYMBOLS
[PDF, 25,5 Mb]

Analiza układów odniesienia, punktów osnowy, itd, na polskich mapach (WIG) 1:25 tyś. Krótka praca brytyjskiej wojskowej służby kartograficznej z 1956 r analizująca dokładność map WIG, zarówno starego jak i nowego typu, w skali 1:25 000. Mapa zawiera kilka tablic. Niestety nie mamy (jeszcze) skanów arkuszy map, które wybrane zostały do analizy w tej pracy, aby osoby zainteresowane mogły zweryfikować te wyliczenia.
Analysis of datums, control etc. for Polish 1-25,000 series


• Planheft Polen – uwagi dotyczące map polskich. Tłumaczenie z języka niemieckiego (skrócone), oryginalnego, przedwojennego wydania Planheftu Polen. Oryginalne wydanie, prawdopodobnie 1939 rok, tłumaczenie z 1952 roku. Dokument jest ciekawy i unikalny, ponieważ w znanych zbiorach bibliotecznych nie zachowały się kopie pierwszego wydania Planheftu Polen. Zostały one najprawdopodobniej zniszczone, gdy zastąpiono je uaktualnioną i rozbudowaną wersją Planheft ehem. Polen z 1944 roku. [OCR]
Planheft Polen (Notes on the maps of Poland) [22 MB]

German Town Plans. No I. Podręczny tomik z planami przejazdowymi 127 miast niemieckich (nie zawiera żadnych planów miast niemieckich na tzw.. polskich „Ziemiach Odzyskanych”. Wydanie najprawdopodobniej z 1944 r. [OCR]
Germany Town Plans. No I [66 MB]
Germany Town Plans. No I [18 MB]

• INFORMACJE NA TEMAT MAP GSGS Z TERENU NIEMIEC, DANII I EUROPY Środkowej.
Bardzo obszerna publikacja opisująca i pokazująca przykłady (wycinki) map oraz skorowidze głównych typów map w wyżej wymienionych krajach. Uwaga: informacje o niektórych typach map, np. polskich mapach 1:25 tyś. są nieaktualne (wydanie z 1944 roku). Ponieważ cały tom jest duży i ciężki, również pdf jest znaczących rozmiarów (w wersji pełnej ok. 700 MB). [OCR]
NOTES ON GSGS MAPS OF GERMANY, DENMARK AND CENTRAL EUROPE [700 MB]
NOTES ON GSGS MAPS OF GERMANY, DENMARK AND CENTRAL EUROPE [193 MB]

• Gazetteer German Empire western Poland – Plik pdf z tabelą niemieckich nazw miejscowości, oraz ich polskich odpowiednikach na polskich ziemiach zachodnich. Zawiera również koordynaty miejscowości. Niestety nie udało się ustalić źródła i autora tego bardzo pożytecznego dokumentu.
Gazetteer German Empire western Poland

• Przewodnik po Lwowie z początku XX wieku w języku angielskim[OCR]
Ze zbiorów pana Ryszarda Hubisza
“Short guide to Lemberg and surroundings” [62 MB]

“Short guide to Lemberg and surroundings” [13.5 MB]

Szkicowanie do celów wojskowych i czytanie map [OCR]
L.C. Greives “Military Sketching and Map Reading”, 1917
Plik pobrany z "The Internet Archive"

Topografia i fotografia wojskowa [OCR]
Floyd D. Carlock “Military Topography and Photography”, 1918
Plik pobrany z "The Internet Archive"

MIL-GEO: THE GEOGRAPHIC SERVICE OF THE GERMAN ARMY
publikacja CIA z 1951 roku (odtajniona w 2013 r.) na temat niemieckiej służby wojskowo-geograficznej (Mil-Geo)
_______

inne publikacje w j. angielskim

„Brytyjskie służby wywiadowcze w czasie Wielkiej Wojny” [OCR]
N. Everitt “British Secret Service During the Great War”, 1920
Plik pobrany z "The Internet Archive"

• „Armia. Ewakuacja północnej Rosji w 1919” [OCR]
“Army. Evacuation of North Russia 1919
Plik pobrany z "The Internet Archive"

„DOKUMENTY DOTYCZĄCE STOSUNKÓW POLSKO-NIEMIECKICH I WYBUCHU WOJNY MIĘDZY WIELKĄ BRYTANIĄ I NIEMCAMI 3 WRZEŚNIA 1939”. Interesujący zbiór dokumentów, w tym przemówienia (Beck, Hitler, itd.) i inne dokumenty dyplomatyczne związane z wybuchem II wojny światowej. [OCR]
“DOCUMENTS CONCERNING GERMAN-POLISH RELATIONS...” [99 MB]

“DOCUMENTS CONCERNING GERMAN-POLISH RELATIONS...” [27 MB]


Język map – materiały pomocnicze do nauczania treści, pojęć i umiejętności z geografii
P. J. Gersmehl “The Language of Maps”, 1991

• Odtajniona publikacja z lat 90. XX wieku na temat pierwszego przedsięwzięcia (głównie szpiegowskiego) USA z wykorzystaniem sztucznych satelitów, który miał wpływ na kartowanie państw bloku radzieckiego.
“CORONA - America's First Satellite Program”

____________

Ukraina, Polska i Rosja w świetle prawa swobodnego decydowania narodowości o swoich losach” (1919)
S. Shelukhyn “Ukraine, Poland, and Russia and the right of the free disposition of the peoples
Plik pobrany z "The Internet Archive"

• Hugh P. VOWLES Ukraine and its people". Dość specyficzna książka z 1939 roku, wychwalająca zalety radzieckiego systemu politycznego na Ukrainie.
“Ukraine and its people”


Publikacje w j. ukraińskim

• Plan Miasta Lwowa z krótkim przewodnikiem, ok. 1939 r, pdf (6,5 MB)
ПЛЯН МІСТА ЛЬВОВА З КОРОТКІМ ПРОВІДНІКОМ
Ze zbiorów pana Ryszarda Hubisza

• DR OLENA STEPANIV „Współczesny Lwów”.  Przewodnik po ukraińsku z 1943 r.
ДР ОЛЕНА СТЕПАНІВ "СУЧАСNИЙ ЛЬВІВ" [72 MB]
z kolekcji pana Ryszarda Hubisza


Publikacja w j. rosyjskim

Publikacje dotyczące kartografii w j. rosyjskim są rzadkie, prawdopodobnie ze względu na obsesję utajniania map w Rosji Carskiej, a następnie w ZSRR. Postaramy się udostępnić materiały, na które natrafimy w różnych bibliotekach.

• 1866 [OCR]
Projekt nowych gubernii i powiatow [28.9]

Projekt nowych gubernii i powiatow [9 MB]
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
You must login to post a message.

06.12.2017 04:43
Спасибо, Марек! Это статья на основе карт твоего сайта: https://www.academ
ia.edu/35343868/%D
0%94%D1%80%D0%B5%D
0%B2%D0%BD%D0%B8%D
0%B5_%D0%B2%D0%B0%
D0%BB%D1%8B_%D0%B8
_%D0%B4%D0%BE%D1%8
0%D0%BE%D0%B3%D0%B
8_%D1%80%D009.11.2017 17:20
arkusze zbiorowe poprawilem, dziekuje.

05.11.2017 20:53
Nie można pobrać pliku WIG_BERESTECZK-DUB
NO-BRODY-KRZEMIENI
EC-ZLOCZOW-ZALOSCE
_ARKUSZ_ZBIOROWY_1
928_600dpi_jpg.tl2
0j33 pozdrawiam

03.11.2017 21:29
@mietek ten skorowidz otwiera sie bez przeszkod w kilku przegladarkach.

03.11.2017 06:18
http://igrek.amzp.
pl/mapindex.php?ca
t=KWR100JOINT2&list
type=standard&lists
ort=sortoption1 Not Found

02.11.2017 04:06
poprawiłem Kutno i Wojtkiewicze, Małoryta otwiera się bez problemów. Zostało do naprawy kilka zgubionych plików z Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej.

01.11.2017 03:08
Nie można pobrać następujących plików: 1.P40_S29_KUTNO_19
38_600dpi_bcuj2984
13-288761; 2.P41_S38_MALORYTA
_jpg.qx14ewb; 3.P42_S27_SIERADZ_
jpg.6poynfr; 4.P42_S45_WOJTKIEW
ICZE_jpg.syg24c4;
pozdrawiam

31.10.2017 17:26
poprawilem Burkut i Zabie, (pozostale dwa pliki otwieraja sie bez problemow)

31.10.2017 01:39
Nie można pobrać pliku P43_S23_398_WOHLAU
_(Wolow)_1933-1939
_jpg.wjw1llf pozdrawiam

29.10.2017 20:56
Nie można pobrać plikuP57_S39_BURKU
T_1932_w_norm_jpg.
aapdwi0 pozdrawiam

29.10.2017 20:42
Nie można pobrać pliku P56_S39_ZABIE_1933
_600dpi_(1)_jpg pozdrawiam

29.10.2017 19:28
Plik P53_S28_(4462)_Sta
re_Hory_i_Mosovce_
1939_LoC_G6520_s10
0_.P6 jest uszkodzony. Po pobraniu nie da się go otworzyć. Pozdrawiam

13.10.2017 23:25
dziekuję, już poprawiłem.

13.10.2017 06:09
WIG 25k w P34S26H CEKCYN (wyd. 2-kolor) faktycznie jest arkusz P34S26G BYSLAW

03.10.2017 09:58
tak, oczywiście, bardzo dziękuję, nadal mamy październik Smile

25.09.2017 18:45
nb, poprawilem arkusz Trynka (teraz dziala). Bardzo dziekuje!

18.09.2017 01:48
Witam nie można pobrać mapy P56 S44 13-XXXIV TRYNKA

24.08.2017 19:05
wszystkie mapy z http://polski.mapy
wig.org/viewpage.p
hp?page_id=29 są nie dostępne

22.08.2017 23:47
Nie można ściągnąć map monte cassino :/ 404

22.08.2017 23:44
nie mogę otworzyć dwie mapy: http://igrek.amzp.
pl/details.php?id=
11777700 i http://igrek.amzp.
pl/details.php?id=
11777702