17.06.2024 -- 13:08:55
Nawigacja
Informacje ogolne
O projekcie
Prawa autorskie
Autorzy i kontakt
Skorowidze aktywne WIG
Skorowidz WIG 1:25 000
Skorowidz WIG 1:100 000
Skorowidz WIG 1:300 000
Mapy WIG
1:5000 - 1:10 000
1:25 000
1:100 000
1:500 000
1:300 000
1:750 000
Inne mapy WIG
Oryginalne skorowidze WIG
Inne mapy
Wstep
Mapy alianckie
Mapy austro-wegierskie
Mapy niemieckie do 1919 r.
Mapy niemieckie 1919 - 1945
Mapy rosyjskie i radzieckie
Plany miast
Varia
Literatura
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 5,188
Najnowszy użytkownik: maruk1983
Co-operation:

Tomek Pluciński
Mapy Pomorza Gd.
Dawne mapy Litwy, Lotwy i Estonii
Archiwum Map Zachodniej Polski
Poszukiwanie Skarbów
FTP Superstefana z PS
Katalog Tygrysów
zecernia - o wojsku i mapach
Literatura
plLiterature
Wybór dokumentów i książek z okresu międzywojennego związanych z kartografią polską i zagraniczną. Uwaga! Niektóre pozycje niemieckie pisane są  czcionką typu „Fraktura” (potocznie nazywaną „gotykiem”).

Aktualizacja: 07.08.2022
Nowe pozycje oznaczono kolorem czerwonym

Publikacje w j. polskim

Pozycje wydane przez W.I.G. lub w ścisłej współpracy z WIG

„TABLICE WYSOKOŚCI DO UŻYTKU przy zdjęciach stolikowych” (1920)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

„NIWELACJA TOPOGRAFICZNA WG. WYKŁADÓW Kpt. Szpindlera Tytusa” (1926). WIG - Szkoła Oficerów Służby Wojskowo-Geograficznej
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Mjr K.Jankowski RZUT I UKŁAD KARTOGRAFICZNY DLA POLSKICH MAP WOJSKOWYCH Z SIECIĄ KILOMETROWĄ (1925)
Publikacja pochodzi z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu
 
J. KREUTZINGER Topografja. Pomiar i zdjęcia kraju, kartografia i wojskowe znaczenie terenu... (1928)
Klasyczny (obecnie „kultowy” ;) podręcznik do topografii, polecany do dziś. W dobrej jakości, pdf zajmuje ponad 280 Mb.
Więcej informacji o płk. Kreutzingerze w artykule płk. Sobczyńskiego w geoforum.pl
Wersja nieco skompresowana, ok. 90 Mb:
J. KREUTZINGER Topografja. Pomiar i zdjęcia kraju, kartografia i wojskowe znaczenie terenu... (1928)


• Publikacja, której autorem jest jedna z barwniejszych postaci Wojskowego Instytutu Geograficznego. 1928

Inż. Marjan Hełm-Pirgo „Kartoznawstwo i wojskowe wyzyskanie terenu” [66 MB]
Inż. Marjan Hełm-Pirgo „Kartoznawstwo i wojskowe wyzyskanie terenu” [37 MB]


Inż. MARIAN HELM-PIRGO „POCZĄTKI KARTOGRAFII WOJSKOWEJ w POLSCE ODRODZONEJ (1918-1920)” [1.5 MB]
Inż. MARIAN HELM-PIRGO „POCZĄTKI KARTOGRAFII WOJSKOWEJ w POLSCE ODRODZONEJ (1918-1920)” [31 MB]

K.Stefczyk Litwa. Szkic wojskowo-geograf. i statystyczny. Publikacja z Bellony (XXXIV, 1929 r) 33 MB, pdf. Zawiera mapę Litwy, dość ogólną). Mapa, oprócz wersji pdf, udostępniona zostanie również oddzielnie, w wyższej rozdzielczości).

J.NIEBRZYCKI
POLESIE OPIS WOJSKOWO-GEOGRAFICZNY I STUDJUM TERENU, 1930 r. [ok 93,5 Mb, PDF]
J. NIEBRZYCKI POLESIE OPIS WOJSKOWO-GEOGRAFICZNY I STUDJUM TERENU [mniejszy plik, ok 54 Mb, PDF]
Plik udostępniony dzięki uprzejmości Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej


OPIS PRZESZKÓD I KOMUNIKACYJ ARKUSZA MAPY 1:300 000 GŁĘBOKIE - ŚWIĘCIANY (Wiłkomierz)” (Tajne). Ok. 110 Mb (ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA)
wersja mniejsza (ok. 35 Mb)
Uwaga: w publikacji BRAK mapy (zał. nr 1 - mapa opisowa)

SKOROWIDZ MIEJSCOWOSCI na MAPIE RP 1:1 000 000 1935 r., (4,2 MB)

(Ze zbiorów biblioteki cyfrowej Polskiej Akademii Nauk)

Instrukcje topograficzne:

REGULAMIN TECHNICZNY BIURA KARTOGRAFICZNEGO WIG, 1926 r (PDF, 15,5 Mb)

Pozycja przeskanowana i udostępniona dzięki życzliwości Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie

Przepisy podstawowe o sporządzaniu map wojskowych i opisu wojskowo-geograficznego z 1929 roku.
Wersja przepisana ręcznie ok. 1946 r. przez nieznaną z nazwiska Polkę w Wielkiej Brytanii, na potrzeby pracownika brytyjskiej służby topograficznej (Dziękuję, PKC!)
[11,6 Mb, PDF]

„PRZEPISY PODSTAWOWE O SPORZĄDZANIU MAP WOJSKOWYCH I OPISU WOJSKOWO-GEOGRAFICZNEGO”, 1929 r (wersja oryginalna) [21 MB, PDF]

INSTRUKCJA TOPOGRAFICZNA CZĘŚĆ II TECHNICZNA (1925), 24 MB

(Ze zbiorów biblioteki cyfrowej Polskiej Akademii Nauk)

INSTRUKCJA TOPOGRAFICZNA W.I.G. CZEŚĆ III ZDJĘCIE STOLIKOWE 1936 r [53,8 Mb]

Pozycja przeskanowana i udostępniona dzięki życzliwości Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie

INSTRUKCJA TOPOGRAFICZNA WIG CZ. IV UNACZEŚNIANIE MAP (1937), 10 MB

(Ze zbiorów biblioteki cyfrowej Polskiej Akademii Nauk)

INSTRUKCJA UŻYCIA WSPÓŁRZĘDNYCH PROSTOKĄTNYCH CZ. I ZACHÓD (1939)

16,5 MB, pdf (zbiory prywatne)
n.b. przed wybuchem wojny zdążono wydać wył. część I, „Zachód”, w lipcu 1939 r.) [wg. relacji mjr. Słomczyńskiego]

Podręcznik terenoznawstwa dla podoficerów (1928) [38 MB]
Podręcznik terenoznawstwa dla podoficerów [115 MB]

H. Lach-Locki Posługiwanie się mapą angielską Skrypt (1941)

ZASADNICZE WIADOMOŚCI Z TOPOGRAFII (1942)

INFORMATOR DO MAPY SAMOCHODOWEJ POLSKI 1:1 000 000 (WIG, 1947)ZNAKI TOPOGRAFICZNE

Obszerny i najpełniejszy zestaw znaków topograficznych, dotyczących map WIG, głównie w skali 1:25 000 z lat 30. XX wieku, znajduje się w publikacji z 1931 roku (dostępnej poniżej), pt „Wzory i objaśnienia znaków topograficznych map…” Znaków stosowanych na mapach wcześniejszych (polskich i zaborczych) należy szukać w źródłach z lat 20. XX wieku, dostępnych poniżej, lub publikacjach dot. znaków map zaborczych o takim tytule (np. „… map austriackich, niemieckich i rosyjskich). Dodatkowe informacje znaleźć można w poradniku z 1912 r. pt „Jak czytać austryackie mapy wojskowe”, który pobrać można poniżej.

DOWÓDZTWO VI-ej ARMJI. BIURO KARTOGRAFICZNE.
OBJAŚNIENIA ZNAKÓW KONWENCJONALNYCH UŻYWANYCH NA MAPACH I SZKICACH POLSKICH W PODZIAŁKACH 1:75 000 I 1:200 000 (1920)

Znaki topograficzne map polskich 1:75 000 i 1:100 000 IWG, 1922, 16,5 MB, (zbiory prywatne)
Znaki topograficzne map polskich 1:75 000 i 1:100 000 IWG, 1922 (2), (inna wersja tego samego klucza, ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA)

Znaki topograficzne map polskich 1:50 000 i 1:100 000 IWG, 1920, (ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA)
Znaki topograficzne map polskich 1:50 000 i 1:100 000 IWG, 1922, 16,5 MB, (zbiory prywatne)
ZESTAWIENIE ZNAKÓW TOPOGRAFICZNYCH MAP AUSTRIACKICH NIEMIECKICH I ROSYJSKICH
1925 r. 4,9 MB, pdf
(Ze zbiorów biblioteki cyfrowej Polskiej Akademii Nauk)

Klucz Znaków Przyjętych dla Map Austrjackich, Pruskich, Rosyjskich
[brak daty wydania, PDF, 2,9 Mb]

Mj. St. Gasiewicz - Znaki topograficzne map (1930)
 Znaki topograficzne map (polskich, niemieckich, rosyjskich i austriackich)

WZORY I OBJAŚNIENIA ZNAKÓW DO PRAC TOPOGRAFICZNYCH I KARTOGRAFICZNYCH WIG w skalach  1:10 000 i 1:20 000, (1:25 000), (1928)
(ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA)

WZORY I OBJAŚNIENIA ZNAKÓW TOPOGRAFICZNYCH MAP W SKALI 1:10 000 i 1:25 000 WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO, 1931 r. 20 MB, pdf
Pozycja przeskanowana i udostępniona dzięki życzliwości Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie

ZNAKI I OBJAŚNIENIA DO MAP 1:25 000 1:100 000 1:300 000, 1937 r (PDF, 4,9 Mb)

Krótka broszura przedstawiająca i wyjaśniająca główne znaki topograficzne stosowane na mapach WIG
Pozycja przeskanowana i udostępniona dzięki życzliwości Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie

ZNAKI I OBJAŚNIENIA DO MAP ZSRR 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000 [PDF, 16,9 Mb]
Powojenna (1948 r) publikacja WIG Sztabu Generalnego
Pozycja przeskanowana i udostępniona dzięki życzliwości Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie


ZNAKI I OBJAŚNIENIA DO MAP 1:25 000 1:100 000 1:300 000 (1948, WIG)

ZNAKI UMOWNE WZORY PISM I SKRÓTY DLA MAP TOPOGRAFICZNYCH W SKALI 1:25 000 1:50 000 1:100 000 (WZÓR 1951)

ZNAKI UMOWNE WZORY PISM I SKRÓTY DLA MAP TOPOGRAFICZNYCH W SKALI 1:25 000 1:50 000 1:100 000 (WZÓR 1951) (wersja mniejsza)

WZORY I OBJAŚNIENIA ZNAKÓW TOPOGRAFICZNYCH MAP W SKALI 1:10 000 i 1:5000. Wydanie Drugie, 1962 r. Duży plik, ok. 85 MB

WZORY I OBJAŚNIENIA ZNAKÓW TOPOGRAFICZNYCH MAP W SKALI 1:10 000 i 1:5000. Wydanie Drugie, 1962 r., ok. 23 MB

ZNAKI KONWENCJONALNE I SKRÓTY STOSOWANE NA POLSKICH MAPACH MORSKICH (1959)

ZNAKI KONWENCJONALNE I SKRÓTY STOSOWANE NA POLSKICH MAPACH MORSKICH (wersja mniejsza)

M. SOKOŁOWSKA „BIBLIOGRAFIA KARTOGRAFII GEOLOGICZNEJ POLSKI” (1953)


Katalogi map WIG


KATALOG MAP I INNYCH WYDAWNICTW WIG ZE SKOROWIDZAMI I WZORAMI (1927) [42,8 Mb, PDF]
Bardzo ciekawa publikacja, między innymi pokazująca szczegółowo wcześniejsze wydania map WIG w skali 1:25 tyś, tzw. „rejony”, Udostępniona dzięki życzliwości i za zgodą Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej

Katalog Map WIG
1934 r [11,9 Mb, PDF]

KATALOG MAP WIG
Ostatnie wydanie
Katalogu Map WIG, z 1938 r.
Pozycja przeskanowana i udostępniona dzięki życzliwości Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie
[PDF, 19,4 Mb]

BIBLJOTEKA SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ nakładem sekcji geograficznej Towarzystwa Wiedzy Wojskowej”(i przy współpracy WIG). Publikacje książkowe poruszające  zagadnienia geograficzno-wojskowe.

BSG - Tom 5 Bibljoteki Służby Geograficznej, „O sposobach przedstawiania terenu na mapach
40 MB, pdf
Serdeczne podziękowania dla Dr. hab. Zenona Kozieła, kierownika Zakładu Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej UMK w Toruniu.

BSG - TOM 7 A. Lipko: FOTOGRAMETRJA ZASTOSOWANA DO POTRZEB OBRONY KRAJU (38 Mb)
BSG - TOM 7 A. Lipko: FOTOGRAMETRJA ZASTOSOWANA DO POTRZEB OBRONY KRAJU (wersja mniejsza, 8 Mb)

BSG TOM 9 F.BIERNACKI J.SŁOMCZYŃSKI ODWZOROWANIE QUASI-STEREOGRAFICZNE WIG (1932)
[wersja „duża” (35 Mb)]
BSG TOM 9 F.BIERNACKI J.SŁOMCZYŃSKI ODWZOROWANIE QUASI-STEREOGRAFICZNE WIG (1932)
[wersja „mała” (16.5 Mb)]

BSG Tom 11 -  J. Słomczyński - UZGODNIENIE WYNIKOW TRIANGULACYJ NA OBSZARZE POLSKI
1933 [PDF, 7,3 Mb]

BSG TOM 12 KAUKAZ - SZKIC GEOGRAFICZNO-OPISOWY. WALERJAN TEWZADZE Warszawa 1933
[wersja „duża” (69 Mb)]
BSG TOM 12 KAUKAZ - SZKIC GEOGRAFICZNO-OPISOWY. WALERJAN TEWZADZE Warszawa 1933
[wersja „mała” (25 Mb)]


BSG Nr 18
TRANSFORMACJA WSPÓŁRZĘDNYCH GEOGRAFICZNYCH I GRANICE DOKŁADNOŚCI Ppłk Inż Wiktor Plesner, Edynburg 1944
(Z dedykacją płk. Plesnera), 15 MB, pdf.

BSG Nr 19 SŁOWNICTWO SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ ANGIELSKO-POLSKIE (38, Mb, PDF)
Prawdopodobnie ostatnie wydawnictwo z cyklu BSG, choć wstęp sugeruje plany wydania co najmniej jeszcze jednego tomu.
BSG Nr 19 SŁOWNICTWO SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ ANGIELSKO-POLSKIE
Gorsza jakość ale publikacja w pełni czytelna [12,8 Mb]


Wiadomości Służby Geograficznej i Wiadomości Służby Żeglarskiej (WSG) - Kwartalnik współwydawany przez Wojskowy Instytut Geograficzny

Rocznik I (1927) - cały rocznik. Uwaga, duży plik! (427 MB)
Zeszyt 1/1927
Zeszyt 2/1927
Zeszyt 3/1927
Zeszyt 4/1927

Publikacje pochodzą z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, uzupełnione o materiały z Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej

Rocznik II (1928) - cały rocznik. Uwaga, duży plik! (357 MB)
Zeszyt 1/2 1928

Zeszyt 3/4 1928
Publikacje pochodzą z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, uzupełnione o materiały z Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej

Rocznik III (1929) - cały rocznik. Uwaga, duży plik! (130 MB)

Zeszyt 1/2 1929
Zeszyt 3/4 1929

Rocznik IV (1930) - cały rocznik. Uwaga, duży plik! (130 MB)
Zeszyt 1
Zeszyt 2
Zeszyt 3
Zeszyt 4

Publikacje pochodzą z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, uzupełnione o materiały z Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej

Rocznik V (1931) - cały rocznik. Uwaga, duży plik! (130 MB)
Zeszyt 1
Zeszyt 2
Zeszyt 3
Zeszyt 4

Publikacje pochodzą z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, uzupełnione o materiały z Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej


Rocznik VI (1932)
Zeszyt 1
Zeszyt 2
Zeszyt 3
Zeszyt 4


Rocznik VII (1933)
BRAK


Rocznik VIII (1934)
Zeszyt 3

Zeszyt 3 (wersja mniejsza, ok. 67 MB)

Rocznik IX (1935)
Zeszyt 1-2
Zeszyt 3-4


Rocznik X (1936)
Zeszyt 1
Zeszyt 2
Zeszyt 3
Zeszyt 4


Rocznik XI (1937) - skany częściowo łączone z różnych źródeł, np. Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej, Biblioteki Brytyjskiej i zbiorów własnych.
Zeszyt 1
Zeszyt 1 (wersja mniejsza, ok. 73 Mb)

Zeszyt 2
Zeszyt 3-4


Rocznik XII (1938)
Zeszyt 1
Zeszyt 2-3
Zeszyt 4


Zeszyt 1/1939 [PDF, 20 Mb]

Zeszyt 1/1948 r. PDF,  83 Mb

(wersja skompresowana tego numeru), 24 MB
Zeszyt ten zawiera spis wszystkich artykułów  w WSG wydanych przed wojną!

Zeszyt 2/1948 - ostatni zeszyt Wiadomości Służby Geograficznej.

Publikacja pochodzi z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu

• Wyciąg z kwartalnych Wiadomościach slużby Geograficznej, na Międzynarodowej Wystawie Kartograficznej w Warszawie, 1934.
Ppłk. J. LEWAKOWSKI MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA KARTOGRAFICZNA W WARSZAWIE - 1934. ODBITKA Z
WIADOMOŚCI SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ” NO 1-2 / 1935
[38,5 Mb, PDF]
Ppłk. J. LEWAKOWSKI MIEDZYNARODOWA WYSTAWA KARTOGRAFICZNA W WARSZAWIE-1934 ODBITKA Z WIADOMOŚCI SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ” NO 1-2 / 1935
[wersja „mała” - 10,8 Mb, PDF]

J. Słomczyński „POLSKIE MAPY WOJSKOWE” - odbitka z artykułu w nr 3/1934 Wiadomości Służby Geograficznej
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

J. Słomczyński „Rzuty Kartograficzne” (ok. 1945 r.)
(doc)
(pdf)
Bardzo dziękuję panu Grzegorzowi Słomczyńskiemu za udostępnienie tekstu sporządzonego we Włoszech, prawdopodobnie ok. 1945 r.

L. Bobrowicz „TRIANGULATOR NA POLESIU” - odbitka z artykułu w nr. 3/1936 Wiadomości Służby Geograficznej
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

J. Michalowski, T. Sikorski Katalog punktów trygonometrycznych RP 1932
Katalog punktów trygonometrycznych RP. Lista punktów wysokościowych w II RP, najwyższe budynki, wieże kościołów, szczyty w okolicy, z podaną pozycją (dł / szer. geograficzna). Uwaga, to NIE jest lista wszystkich zamieszkałych miejsc w przedwojennej Polsce.
[PDF 33Mb, 1932 r]

Terenoznawstwo i kartoznawstwo 1931 (PDF) [41MB]

KATALOG REPERÓW SIECI NIWELACYJNEJ m. st. WARSZAWY (1928)

Publikacje pochodzi ze strony Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
 

Warszawa, 1939 r. Publikacja przechwycona i wykorzystywana przez niemieckie wojskowe służby kartograficzne, po WW2 przejęta ponownie, tym razem przez siły brytyjskie w strefie okupacyjnej Niemiec i ponownie wykorzystywana. Uwaga! Prawdopodobnie brak kilku ostatnich stron
KATALOG WYSOKOŚCI reperów polskiej podstawowej sieci niwelacyjnej (niwelacji precyzyjnej I-ego rzędu) nad poziomem morza w Amsterdamie

[wersja duża, 191 Mb, PDF]
KATALOG WYSOKOŚCI reperów polskiej podstawowej sieci niwelacyjnej (niwelacji precyzyjnej I-ego rzędu) nad poziomem morza w Amsterdamie
[wersja „mała”, ok 75 Mb]


Inne publikacje w j. polskim na temat kartografii

Jerzy Drabek: „Reprodukcje niemieckie map WIG 1:25 000, 1:100 000, 1:300 000, 1:500 000, 1:1 000 000”. (pdf, 110 Mb)
Praca magisterska z 1961 roku w bardzo ciekawy i, jak na ówczesne czasy, bardzo szczegółowy sposób przedstawiająca niemieckie mapy z II wojny światowej (oparte na mapach WIG).
Wersja mniejsza (ok. 30 Mb) dokumentu
Praca udostępniona ze zbiorów i za zgodą autora.

R. Umiastowski „TERYTORJUM POLSKI POD WZGLĘDEM WOJSKOWYM” (1921)
Mniejsza, ale w pełni czytelna wersja pliku:
R. Umiastowski „TERYTORJUM POLSKI POD WZGLĘDEM WOJSKOWYM” (1921)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

R. Umiastowski „GEOGRAFJA WOJENNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ZIEM OŚCIENNYCH” (1924)
Mniejsza, ale w pełni czytelna wersja pliku:
R. Umiastowski „GEOGRAFJA WOJENNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ZIEM OŚCIENNYCH” (1924)

ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

P. Eberhart „R. Umiastowski - Zapomniany polski geograf (2014)
z nr 17
FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-ECONOMICA

INSTRUKCJA TOPOGRAFICZNA ARTYLERJI CZ. 1 (1931)

Publikacja pochodzi z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Józef Chłopski TERENOZNAWSTWO (1912)
Józef Chłopski TERENOZNAWSTWO (wersja mniejsza)

Publikacja pochodzi z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu
 
 X. H. Libinski T.J. JAK CZYTAĆ AUSTRYACKIE MAPY WOJSKOWE (1912), 63 MB, pdf

Dość szczegółowy poradnik napisany specyficznym językiem z tamtej epoki. Zawiera wyjaśnienie głównych znaków stosowanych na mapach austriackich i przykładowe wycinki tych map.

L. SAWICKI PRZYCZYNKI DO BIBLJOGRAFII KARTOGRAFICZNEJ ZIEM POLSKICH (1920)
27 Mb, pdf
Bardzo obszerny wynik kwerendy dokonanej w wiedeńskim Kriegsarchiv – imponujący spis i  opis wszystkich (znalezionych tam) map i planów dotyczących szeroko rozumianych „ziem polskich”.
(Ze zbiorów biblioteki cyfrowej Polskiej Akademii Nauk)

A. ŁOMNICKI „MATEMATYCZNA ANALIZA PROJEKCJI MAPY MIĘDZYNARODOWEJ 1:1 000 000” (1927)

B. Olszewicz POLSKA KARTOGRAFJA WOJSKOWA (ZARYS HISTORYCZNY), 1921 r. [PDF, 113 Mb]
Podstawowa pozycja dotycząca rozwoju polskiej kartografii wojskowej przed 1918 r. Wypada przeczytać, już choćby po to, aby wiedzieć, na co powołują się praktycznie wszyscy autorzy tematu, włącznie z publikacjami współczesnymi.

Polskie Słownictwo Geograficzne (I) [44.6]
Polskie Słownictwo Geograficzne (II) [14.6]

PLANY PRZEGLąDOWE MIAST POLSKICH
Pdf, 116 Mb, z kolekcji pana Ryszarda Hubisza. Zawiera 99 Planów miast i miasteczek w skali ok. 1:6000, w oparciu o (głównie), szczegółowe plany miast od XVIII do XX wieku. Mimo braku nazw ulic, bardzo cenna publikacja historyczna pokazująca układ przestrzenny głównie mniejszych ośrodków miejskich.

PLANY PRZEGLĄDOWE MIAST POLSKICH
Mniejszy plik, ok. 65 MB

Wybrane artykuły z Przeglądu Polskiej Kartografii

Polski Przeglad Kartograficzny 1923 - 1924 - wybrane artykuly (PDF)
Polski Przeglad Kartograficzny 1925 - 1926 - wybrane artykuly (PDF)
Polski Przeglad Kartograficzny 1927 - 1928 - wybrane artykuly (PDF)
Polski Przeglad Kartograficzny 1929 - 1930 - wybrane artykuly (PDF)
Polski Przeglad Kartograficzny 1931 - 1932 - wybrane artykuly (PDF)
Polski Przeglad Kartograficzny 1933 - 1934 - wybrane artykuly (PDF)

• Tłumaczenie (części) artykułu szefa niemieckiej kartografii wojskowej w czasie II wojny światowej, gen. Hemmericha. Tłumaczenie dot. Polskiej służby kartograficznej (WIG). Oryginalne materiały (Mitteilungen des Chefs des Kriegs-Karten- und Vermessungwesens) udostępnimy do końca 2018 roku.
Gerlach Hemmerich: „Przygotowanie kartograficzne państw nieprzyjacielskich do obecnej wojny” (docx).


Inne (ciekawe) publikacje archiwalne

• Rozmówki polsko-litewskie (w ramach pogłębiania tradycyjnie jak najlepszych i kwitnących dobrosąsiedzkich stosunków między naszymi narodami). Warto przeglądnąć, choćby po to, aby uśmiechnąć się nad tematyką i klimatem rozmów o niczym przed stu laty: „Jutro będzie u mnie cała miejscowa inteligencja, przyjdź pan, poznajomicie się.Będzie ksiądz proboszcz, ksiądz wikary (młody), obywatel dziedzic, trzy wykształcone panny, adwokat, lekarz, aptekarz, dwaj nauczyciele i jeszcze kilku moich przyjaciół...”

ROZMÓWKI POLSKO-LITEWSKIE
[11.6 Mb, PDF]


• Przewodnik dla emigrantów z Europy Wschodniej do USA na przełomie XIX i XX wieku. Pisany specyficznym, archaicznym językiem. Mieszanka wielce praktycznych informacji, od porad, jak usuwać plamy z ubrań (i nie tylko), po przetłumaczoną treść przysięgi na wierność Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Wszystko podszyte dość nachalną „wiadomością od sponsora” publikacji, wychwalającą pod niebiosa zalety przechowywania i pomnażania oszczędności za pośrednictwem tejże właśnie instytucji.
Poradnik ogólny dla Polaków w Ameryce


• Przewodnik po Polsce Północno-Wschodniej, wersja pełna (z mapami), ale bez rozpoznania tekstu (OCR). Plany miast z przewodnika pobrać można również w dziale... Plany miast. O przewodniku można przeczytać na naszym FORUM.
Ver 1.0 [43.3 Mb].
Przewodnik po Polsce w 4 tomach. Tom I - Polska Północno-Wschodnia

S. Grzegorzewski: PRZEWODNIK PO DRUSKIENIKACH I OKOLICY, 1908 (ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA)
„z 30-ma rysunkami, mapą i planem”

Trzy publikacje związane z Brzeżanami, w jednej obwolucie: (całość - ok. 200 Mb, pdf).
Brzeżany na widowni bojowej (1914 - 1918)
Brzeżany - pamiątki i wspomnienia
Brzeżany 1530 - 1930
Publikacja pochodzi ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA). Plany Brzeżan dostępne są (również) w mapsterze.

PRZEWODNIK PO WOJEWÓDZTWIE TARNOPOLSKIM Z MAPĄ (1928)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

I. Szaraniewicz „TRZY OPISY HISTORYCZNE HALICZA” (1901)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

W. Rewieńska „Bereza Kartuska. Wybrane rozdziały z antropogeografii miasteczka” (1934)

W. Rewieńska „Miasta i miasteczka w północno-wschodniej Polsce”
(1938)

S. Srokowski „PRUSY WSCHODNIE. STUDIUM GEOGRAFICZNE, GOSPODARCZE I SPOŁECZNE” (pdf, ok. 166 MB!)
wyd. Instytutu Bałtyckiego, 1945
Ze zbiorów Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.

M. Orłowicz POLSKA. CZĘŚĆ POŁUDNIOWO-ZACHODNIA. ILUSTROWANY PRZEWODNIK KOLEJOWY, 1926 (PDF)
(treść przewodnika pokrywa się, częściowo, z wersją anglojęzyczną, wydaną kilka lat później - dostępną poniżej, wśród materiałów w j. angielskim)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu, USA

Publikacje związane ze Lwowem (plany i przewodniki w formacie pdf)


T. Marunowicz „Rozwój MIASTA LWOWA. UWAGI I WNIOSKI” (1877)
ze zbiorów biblioteki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersyetu Warszawskiego

PLAN MIASTA LWOWA (1916)
ze zbiorów biblioteki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersyetu Warszawskiego

SKOROWIDZ KRÓLEWSKIEGO STOŁECZNEGO MIASTA LWOWA
(1916)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

PLAN LWOWA wyd. Księgarnia Połanieckiego (1921)
ze zbiorów biblioteki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersyetu Warszawskiego

PLAN LWOWA ZE SKOROWIDZEM ULIC (1921) - uwaga, brak planu!!!
ze zbiorów biblioteki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersyetu Warszawskiego

• „Zaolzie 1938” - zbiór map WIG (wycinków w skali 1:100 tys i 1:300 tys) pokazujących rejony zajęte przez Polskę, oraz kilka dokumentów z „Wiadomości Służby Geograficznej” z r 1938 na ten temat (Uwaga, dokumenty bez korekty, praktycznie wprost ze skanera, zatem miejscami dość nieczytelne. Całość w pakiecie zip).
Zaolzie 1938 [ok. 22 Mb]

SKOROWIDZ MIEJSCOWOSCI RP, 1931 r. pdf, Uwaga - 207 Mb!

SKOROWIDZ GMIN RP CZ I WOJEWÓDZTWA CENTRALNE I WSCHODNIE 1933 r, pdf, 30 M

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE 1918-1928 (pdf, 70 Mb)
Podsumowanie 10 pierwszych lat funkcjonowania PKP w II RP.

T. NAGURSKI GOSPODARKA FINANSOWA M. WILNA (1929). Pdf, 36 Mb

Słownik wydany przez Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (a ściśle mówiąc, na Bliskim Wschodzie)

SŁOWNIK WOJSKOWY ANGIELSKO-POLSKI (1942). PDF, 21MB

ATLAS LOTNISK POLSKICH (1933)

Dość niezwykła publikacja, nie tylko podająca dane na temat (niektórych) lotnisk w II RP, ale zawierająca również wycinki map w skali 1:100 tys. i 1:25 tys okolic - większości - lotnisk.
(ze zbiorów „Zbrojowni” (biblioteki cyfrowej Centralnej Biblioteki Wojskowej)

Plan miasta Stanisławowa
• Ok. 1930 r. Zawiera spis ulic. [27 MB]

• (Pozycja z dedykacja autora) (1937) 

E. Rühle „Studjum powiatu kowelskiego” [236 MB]
E. Rühle „Studjum powiatu kowelskiego” [68 MB]

W. Łoziński „MAPA GLEB WOJEWÓDZTWA TARNOPOLSKIEGO” (1933)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Dr. Franciszek Uhorczak
“SKOROWIDZ NAZW GROMAD, MIAST I MIASTECZEK…DO MAPY PODKŁADOWEJ JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH WOJEWÓDZTW LWOWSKIEGO, STANISŁAWSKIEGO I TARNOPOLSKIEGO W PODZIAŁCE 1:300.000”
Lwów, 1939, Nakładem Instytutu Geograficznego U.J.K.
(ze zbiorów pana Ryszarda Hubisza)
[38 MB, PDF]
(Mapa dostępna w zbiorach Mapstera)

M. Matakiewicz „DROGI WODNE W POLSCE” (1917)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

MAPA POLSKICH DROG WODNYCH Z TABLICAMI I TEKSTEM OBJASNIAJACYM (1931)
Publikacja pochodzi z Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

PRZEWODNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ (1936) nakł. MINISTERSTWA KOMUNIKACJI
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

„SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DORZECZA PRYPECI” (1933)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Przewodnik po Borysławiu [54 MB]
Przewodnik po Borysławiu [4.8 MB]

• Lata 30. XX wieku. 47 MB
„Truskawiec-Zdrój. Ilustrowany przewodnik po zdrojowisku i okolicy z mapami i wykresem”

„KRÓTKA MONOGRAFIA WSZYSTKICH MIAST, MIASTECZEK I OSAD w KRÓLESTWIE POLSKIM” [460 MB]
„KRÓTKA MONOGRAFIA WSZYSTKICH MIAST, MIASTECZEK I OSAD w KRÓLESTWIE POLSKIM”
[77 MB]
pozycja ze zbiorów biblioteki cyfrowej Polona

3 tomy (nieukończonej) publikacji, która, wg. Wikipedii: „… przedstawia historię toponimii współczesnych ziem Polski Północno-Zachodniej, oraz północno-wschodnich Niemiec”. Po II wojnie światowej z zasobów tych korzystała Komisja ds. Ustalania Nazw Miejscowości. Prawdopodobnie najważniejsza publikacja dotycząca tematu. Zawiera mapki w skali 1:300 tys. Więcej o autorze i jego dokonaniach przeczytać można w Wikipedii.
Ze zbiorów archiwum Katedry Geologii i Geografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


ATLAS NAZW GEOGRAFICZNYCH SLOWIANSZCZYZNY ZACHODNIEJ ZESZYT I (42 Mb, pdf)
ATLAS NAZW GEOGRAFICZNYCH SLOWIANSZCZYZNY ZACHODNIEJ ZESZYT IIA (76 Mb, pdf)
ATLAS NAZW GEOGRAFICZNYCH SLOWIANSZCZYZNY ZACHODNIEJ ZESZYT IIB (36 Mb, pdf)


• Wydawnictwo Rady Portu i Drog Wodnych w Gdansku (Ausschuss für den Hafen und die Wasserwege von Danzig) w języku polskim (w dwudziestoleciu międzywojennym wydawano wersje niemiecko- i polskojęzyczne tej publikacji, być może nawet corocznie). Zawiera ciekawe dane statystyczne, zdjęcia i dwa plany portu w Gdańsku, dostępne również oddzielnie, w Mapsterze.

Port Gdański [147 MB]
Port Gdański [42 MB]

SPIS ABONENTÓW WARSZAWSKIEJ SIECI TELEFONÓW. ROK 1938/39
Uwaga – duży plik pdf (ok. 150 MB!)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

S.Czarnocki „OBJAŚNIENIA DO MAPY BOGACTW KOPALNYCH POLSKI” (1931), wyd. MINISTERSTWO KOMUNIKACJI
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Publikacja propagandowa przedstawiająca korzyści z utraty przez Polskę na rzecz ZSRR ziem wschodnich („Kresów”).
F. FIEDLER W SPRAWIE GRANIC WSCHODNICH (1946 r). [24 Mb]

Współczesne publikacje w języku polskim

• „Biblia” dotycząca WIG z 1974 roku. Jeśli ktoś nie zna, a chce dowiedzieć się czegoś więcej o działalności WIG i nie tylko - to lektura podstawowa, którą TRZEBA przeczytać.
Bogus
ław Krassowski: „Polska Kartografia Wojskowa w latach 1918 - 1945”
 
• Maszynopis pracy doktorskiej Bogusława Krassowskiego. Obroniona, posłużyła, w znacznie skróconej i ocenzurowanej formie - za materiał do książki B. Krassowskiego prezentowanej powyżej. Uwaga - skanowany materiał to ponad 500 stron maszynopisu A4, ponadto zawiera ręczne poprawki autora oraz recenzenta. Pliki  udostępniamy jako „obrazki” w PDF, są one zatem bardzo duże. Dlatego, jeśli ktoś nie czuje palącej potrzeby pobrania dużego pliku (prawie 280 Mb), sugerujemy pobranie mniejszej wersji, „skromne” 110 Mb.

-- wersja mniejsza, czytelna.
Bogusław Krassowski „Polska Kartografia Wojskowa 1919 -1945” [praca doktorska]
[(111 Mb)]


-- wersja bez żadnej kompresji, do celów archiwalnych
Bogusław Krassowski „Polska Kartografia Wojskowa 1919 -1945” [praca doktorska]
[278 Mb]

Praca udostępniona dzięki uprzejmości pani Ireny Krassowskiej


B. Krassowski „Z DZIAŁALNOŚCI KARTOGRAFÓW W OKUPACYJNEJ WARSZAWIE” [17 MB, pdf]

B. Krassowski „Analiza zasięgu polskich map topograficznych w przeddzień wybuchu II wojny światowej” (.doc).
B. Krassowski „Analiza zasięgu polskich map topograficznych w przeddzień wybuchu II wojny światowej (1982) (pdf)


Publikacje w j. francuskim

Biuletyn WIG o pomiarach topograficznych i kartograficznych - w jezyku francuskim
TRAVAUX GÉODÉSIQUES.. DE 1930 A 1932 RAPPORT
[35,5 Mb, PDF]

TRAVAUX GÉODÉSIQUES.. DE 1933 A 1935 RAPPORT [35,5 Mb, PDF]
TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES 1 janvier 1938 [9.8 Mb, PDF]


Publikacje w j. niemieckim

Instrukcja dla topografów wydziału topograficznego Królewskiego Pruskiego Urzędu Pomiarów (Königlich Preussischen Landes-Afnahme), 2 części (teoretyczna i praktyczna)
Instruction für die Topographen der topografischen Abtheilung der Königlich Preussischen Landes-Afnahme. Heft I. Theoretischer Theil, 1876
Instruction für die Topographen der topografischen Abtheilung der Königlich Preussischen Landes-Afnahme. Heft II, Practischer Teil, 1876
źródło: prawdopodobnie British Library

• Książka z 1931 roku opisująca działalność niemieckiego odpowiednika WIG czyli Reichsamt für Landesaufnahme (RfL), również spis wydanych arkuszy najbardziej popularnych map wielkoseryjnych (KdwR, KDR, Messtischblatt, itd.). Plik PDF w wersji „surowej”, bez rysunków i wycinków map. [13 Mb, PDF]
Das Reichsamt für Landesaufnahme und seine Kartenwerke, 1934

Pełna wersja powyższej publikacji, ze wszystkimi ilustracjami:
Das Reichsamt für Landesaufnahme und seine Kartenwerke 1934, 600 dpi, 320 MB
Das Reichsamt für Landesaufnahme und seine Kartenwerke 1934, plik pomniejszony, ok. 120 MB


Cennik wydawnictw i map RfL z 1934 r:
„Preisverzeichnis der Karten und verschiedener Kartenwerke“


Regulamin Wydziału Topograficznego Urzędu Rzeszy ds. Pomiarów (Reichsamt für Landesaufnahme) z 1925 r., 3 części
Vorschrift für die Topographische Abteilung des Reichsamts für Landesaufnahme - Heft I: Das topographische Aufnahmen
Vorschrift für die Topographische Abteilung des Reichsamts für Landesaufnahme - Heft II: Abbildungen
Vorschrift für die Topographische Abteilung des Reichsamts für Landesaufnahme - Heft III: Umrechnungen, Einschaltungsarbeiten, Rechenmuster
wszystkie publikacje ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

• Tłumaczenia publikacji polskich z dziedziny kartografii i miernictwa, wykonywane na potrzeby niemieckich wojskowych służb kartograficznych, przed lub w trakcie II wojny światowej, następnie wpadły w ręce angielskim służbom kartograficznym w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec.

-- Tłumaczenie wstępu do „Katalogu Wysokości” polskiej podstawowej sieci niwelacyjnej, przygotowane na potrzeby niemieckich służb kartograficznych. Po upadku III Rzeszy, razem z innymi materiałami pozycja ta wpadła w ręce brytyjskie i wykorzystywana była w brytyjskiej kartografii wojskowej. Polski oryginał, tj. cały Katalog, dostępny jest powyżej, wśród pozycji polskich.
Hoehenverzeichnis der Festpunkte des polnischen Nivellementsgrundnetzes 1939

-- Tłumaczenie artykułu z „Przeglądu Mierniczego” (nr 9/1936, str. 189-190)
Übersetzung aus Przeglad Mierniczy Jahr 1936 Nr 9 Seite 189-190

-- Tłumaczenie artykułu z „Przeglądu Mierniczego” (nr 5-6/1937, str. 102-122)
Übersetzung aus Przeglad Mierniczy Jahr 1937 Nr 5-6 Mai-Juni Seite 108-122

-- Tłumaczenie artykułu z „Wiadomości Służby Geograficznej” nr 1/1937 r str. 15-22 (bez tablic)
Übersetzung aus Wiadomosci Służby Geograficznej 1937 März Heft1,Seite 15-22

-- Praca doktorska na temat WIG napisana w 1942 roku. [110,5 Mb, PDF]
Beitrage zur Entwicklung der amtlichen polnischen Kartografie 1919 - 1932

• INSTRUKCJE DO OKREŚLANIA PUNKTÓW OSNOWY  I WYKORZYSTANIA LIST WSPÓŁRZĘDNYCH BYŁEJ ARMII CZECHOSŁOWACKIEJ)
ANLEITUNG FÜR DIE BESTIMMUNG VON FESTPUNKTEN UND DEN GEBRAUCH  DER KOORDINATENVERZEICHNISSE DER EHEMALIGEN TSCHECHOSLOWAKISCHEN WEHRMACHT

G. Baumgart „Gelände- u.Kartenkunde” (1942)

G. Baumgart „Gelände- u.Kartenkunde” - wersja mniejsza
Jedno z ostatnich, jeśli nie ostatnie, wydanie popularnej niemieckiej pracy pt. „Kartografia i Topografia”
Ze zbiorów Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwerstytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu
 

Tematyczne „Zeszyty Specjalne” (Sonderhefte) publikowane przez Reichsamt fuer Landesaufnahme:

Sonderheft 4 (1926)
M.Graeser „Prüfung der Genauigkeit der topographischen Grundkarte 1 : 5000

ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Sonderheft 7 (1928)

F.Seidel „Über die Prüfung der Genauigkeit der aus Luftlichtbildern hergestellten topographischen Grundkarte 1 : 5000 von Amrum und ihre Wirtschaftlichkeit”
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA


Sonderheft 8 (1929)
„Vergleichsmessung an der unteren Oder, ausgeführt im März 1928 zur Prüfung der Genauigkeit der topographischen Grundkarte 1 : 5000“
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Sonderheft 9 (1931)
Zeszyt tematyczny na temat nowych metod tworzenia map w Reichsamt für Landesaufnahme. Ciekawe materiały dot. ewolucji map typu Messtischblatt i projektu nowego typu mapy Deutsche Karte 1:50 000.
Otto H. Krause „Neue Wege der Kartenherstellung im
Reichsamt für Landesaufnahme, 1931 Duży plik (63 MB)
Otto H. Krause „Neue Wege der Kartenherstellung im Reichsamt für Landesaufnahme, 1931 Mały plik (ok. 23 MB)

Sonderheft 13
R. v. Mueller “Das Reichsamt für Landesaufnahme vom Kriegsende bis zum Frühjahr 1934”
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Sonderheft 23 (1943)
H-P. Kosack „Wörterverzeichnis für russische Karten”
Słownik terminów używanych na mapach rosyjskich
Ze zbiorów Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwerstytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Sonderheft 26 (1943)
F.Hunger „Beitrag zur konformen Abbildung von Großräumen in der Geodäsie“
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Sonderheft 28 (1943)
M.Ohlsberg „Druckbildherstellung in der Flachdrucktechnik“
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Anweisung für die Herstellung und Abgabe von Karten, Bildplänen u. Koordinaten-Verzeichnissen der Truppenübungsplätze (1942)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Tafeln der Gauß-Krueger-Koordinaten DHG-Blatteckentafel
(1942)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA


„Militaer-geographische Einzelnangaben fuer die Truppenfuehrung...”
(„Szczegółowe informacje wojskowo-geograficzne do kierowania oddziałami...”) - dotyczące obszarów odpowiednich arkuszy map 1:100 000 Grossblatt / Einheitsblatt.
H.Dv. = Heeresdienstvorschrift / Heeres-Druckvorschrift (regulacje wojskowe)

n.b. te same broszury pobrać można z mapstera, zamieszoczone jako załączniki do odpowiednich arkuszach Grossblattów.
Wszystkie publikacje pochodzą ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA


H.Dv.g.40-30a (1933, Grossblatt 30a)
H.Dv.g.40-53 (1936, Grossblatt 54)

H.Dv.g.40-54 (1938, Grossblatt 54)
H.Dv.g.40-55 (1938, Grossblatt 55)
H.Dv.g.40-66 (1933, Grossblatt 66)
H.Dv.g.40-67 (1934, Grossblatt 67)
H.Dv.g.40-78 (1936, Grossblatt 78)
H.Dv.g.40-79 (1933, Grossblatt 33)

Symbole topograficzne

„MUSTERBLATT und Zeichenvorschrift für die Deutsche Grundkarte 1 : 5000 und Katasterplankarte“ (1942)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

• Znaki topograficzne map (niemieckich i polskich) wyd. z 1941 r., ok 33Mb (PDF)
Bildliche Darstellung der Kartenzeichen in den amtlichen deutschen Karten

• Broszura, a właściwie ulotka dotycząca znaków topograficznych na mapach niemieckich. Data nieznana, niska rozdzielczość, brak tablic 1 i 2.

Kartenzeichen für die Maßstäbe 1:25 000, 1:100 000, 1:300 000 [Rozmiar: 0.9 Mb, PDF]

„Zeichenerklärung für Russische Karten”
(1942) [390 Mb]
„Zeichenerklärung für Russische Karten” (1942) - wersja „mała
Objaśnienie znaków używanych na mapach radzieckich, wydanie KKuV Amt Warschau

KARTENZEICHEN FÜR MILITÄRGEOGRAPHISCHE KARTEN (Znaki topograficzne map stosowane na wydaniach specjalnych map wojskowych, tzw..  “Mil-Geo”. 1944 r. 30 Mb, pdf.)
(poprzednio dysponowaliśmy zdjęciami, obecnie jest to skan zbioru znaków na mapach niemieckich)

SKIZZEN 1:5 000 ÜBER DEN GEPLANTEN AUSBAU DER NJEMENSTELLUNG (1916)
Szkice w skali 1:5 000 dot. planowej rozbudowy fortyfikacji polowych wzdłuż Niemna
Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

 
Opisy wojskowo-geograficzne (Mil.-Geo-Angaben / Beschreibungen)

Krótki opis wojskowo-geograficzny Rosji (przedrewolucyjnej)
L. Schmidt „Kurze militär-geograpische Beschreibung RUSSLANDS“ (1913)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Bałtyk:

Mil.-Geo Angaben Grenzgebiet Ostsee (1937)
Wojskowo-geograficzne informacje dot. przygranicznych obszarów Bałtyku
Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

Terytorium Sudetów:

Militärgeographishe Beschreibung der Sudetenländer - Opis wojskowo-geograficzny Sudeteland, przygotowywany w związku z planowanym przez Hitlera inwazją na Czechosłowację w 1938 roku. 198 Mb, pdf
Militärgeographishe Beschreibung der Sudetenländer - nieco mniejszy plik (42 Mb)

Litwa i rejon Kłajpedy:

Militärgeographische Beschreibung von Litauen und dem Memelgebiet, 15.Februar 1939  - „Wojskowo-geograficzny Opis Litwy i obszaru Kłajpedy, na dzień 15 lutego 1939 r.” (22 marca Kłajpedę przyłączono do III Rzeszy). Uwaga, 99% tekstu pisane Frakturą (tzw.. „gotykiem”). Trochę zdjęć, przekrojów (mosty), bez map, które zostaną przeskanowane za kilka miesięcy (jedna z nich bardzo duża, kolorowa, w skali 1:600 000). Ciekawe dopiski na temat losów tego egzemplarza publikacji, po przejęciu go po wojnie przez Amerykanów (“zdobyto 28 maja 46 r.”), a następnie (ostatnie strony), wykorzystywanie go do połowy lat 50 do celów szkoleniowych. Plik ok 40 Mb

Polska:

Übersicht über die wehrwirtschaftsliche Lage von Polen (Juni 1937)
Przegląd sytuacji ekonomicznej Polski (czerwiec 1937)

Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org
 
Die Wehrwirtschaft der Republik Polen (Teil I), 1939
Przemysł Obronny / siły zbrojne RP (cz. I)

Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org
 
Mil-geo Beschreibung von Polen (Abgeschlossen 01.07.1939) - „Wojskowo-geograficzny Opis Polski” zamknięty z dn. 1 lipca 1939 r.
Ważny dokument dotyczący niemieckich planów inwazji na Polskę w 1939 r. (Fall Weiß). Część map i planów, oryginalnie tworzących całość z tą publikacją, udostępniamy w różnych działach mapstera (plany i mapy niemieckie dotyczące Polski, datowane na 1939 r.). Duży plik pdf, ok 220 Mb. Poniżej mniejsza wersja (57 Mb):
Mil-geo Beschreibung von Polen (Mniejszy plik, 56 MB)

Zbiór schematycznych planów “przejazdowych” miast polskich, zawartym w „Opisie wojskowo-geograficznym Polski” z 1939 r., wydany również jako oddzielna broszura.

Stadt-Durchfahrten in Polen und Danzig (Skizzen)
[30 MB, PDF]

Stadt-Durchfahrten in Polen und Danzig (Skizzen) - wersja mniejsza
[10 MB, PDF]


ZSRR:

Auswertung der alten Unterlagen aus dem Weltkrieg über die Festung Brest-Litowsk (ok. 1940)
Ocena dokumentów z okresu Wielkiej Wojny na temat twiedzy Brześć-Litewski 1916 - 1940.
Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

Strassen u. Brücken (ok. 1941 r.)
Drogi i Mosty (Rosja / ZSRR)
Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

Europejska cz. ZSRR. Karelia i Kola:


Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Korelian und Kola. Textheft (1941)
Wojskowo-geograficzne informacje na temat europejskiej Rosji. Karelia i Kola.
Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

Europejska cz. ZSRR. Kraje bałtyckie:

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Die Baltischen Länder (Estland, Lettland, Litauen). Textheft (1941)
Wojskowo-geograficzne informacje na temat europejskiej Rosji. Kraje bałtyckie (Estonia, Łotwa, Litwa). Opis.

Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

Europejska cz. ZSRR. Rejon Leningradu:

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Gebiet Leningrad (1941)
Wojskowo-geograficzne informacje na temat europejskiej Rosji. Rejon Leningradu.
Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org


Europejska cz. ZSRR. Białoruś:

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland Weissrussland Bildheft - Element „Mil.-Geo Angaben Russland” z 1941, cześć przygotowań do Fall Barbarossa. Poniższy zeszyt zawiera kilkadziesiąt zdjęć z terenów Białorusi, obejmującej również ziemie polskie (Kresy), po zajęciu ich przez ZSRR w 1939 roku. Ciekawy zestaw fotografii o rożnej tematyce (osady, miasta, szlaki komunikacyjne, przeszkody naturalne, ludność, itd.) 1941
[29.6 Mb]

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Weissrussland. Textheft (1941)
Wojskowo-geograficzne informacje na temat europejskiej Rosji. Białoruś. Tekst.
Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

Mil-Geo Angaben Europäische Russland Weissrussland Stadtdurchfahrtpläne

Poglądowe (uproszczone) plany miejscowości w białoruskiej części ZSRR (w tym miast we wschodniej części II RP zajętej po 17 września 1939 roku przez ZSRR), 9 Mb, pdf
Mil-Geo Angaben Europäische Russland Weissrussland Stadtdurchfahrtpläne
(te same plany do wykorzystania oddzielnie (jpg, w dobrej jakości)
, 155 MB

Europejska cz. ZSRR. Ukraina:

Mil-Geo Angaben Europ.Russland Ukraine Moldowa Krim 1941 II
Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

Mil-Geo Angaben Europäische Russland UKRAINE Stadtdurchfahrtpläne
Poglądowe plany miejscowości w ukraińskiej części ZSRR (w tym miast we wschodniej części II RP zaanektowanej po 17 września 1939 roku przez ZSRR). 25 Mb, pdf
Mil-Geo Angaben Europäische Russland UKRAINE Stadtdurchfahrtpläne
(te same plany do wykorzystania oddzielnie (jpg, w dobrej jakości)
, 315 MB

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Ukraine mit Moldaurepublik und Krim. Teil II, Stadtdurchfahrtpläne u. Stadtpläne (1941)
Wojskowo-geograficzne informacje na temat europejskiej Rosji. Urakine, Mołdawia i Krym, cz. II. (niekompletna)
 
Europejska cz. ZSRR. Ural:

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Ural-gebiete (1941)
Wojskowo-geograficzne informacje na temat europejskiej Rosji. Ural.
Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

Europejska cz. ZSRR. Rejon Wołgi:

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Die Wolgagebiete (1941)
Wojskowo-geograficzne informacje na temat europejskiej Rosji. Obszar dorzecza Wołgi.
Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

Militärgeographische Beschreibung und Ueberblick Wasser Polesien und Weissrussland (1941)
Opis i przegląd wojskowo-geograficzny sieci wodnej Polesia i Białorusi (1941)
Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

Militärgeographische Beschreibung Flussnetzes westrussischen Grenzgebiet (1941)
Opis wojskowo-geograficzny sieci wodnej zachodniego pogranicza Rosji
Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

Militärgeographische Beschreibung im westrusslischen Grenzgebiet - Flusskartei Düna (1941)
Opis wojskowo-geograficzny sieci wodnej zachodniego pogranicza Rosji - tablice dot. rz. Daugava
Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

Militärgeographische Beschreibung im westrusslischen Grenzgebiet - Flusskartei Niemen (1941)
Opis wojskowo-geograficzny sieci wodnej zachodniego pogranicza Rosji - tablice dot. rz. Niemen
Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

Mil.-Geo.-Beschreibung Kampfraum Staraja Russa (Textheft), 1943
Mil.-Geo.-Beschreibung Kampfraum Staraja Russa (Textheft), 1943 - wersja inna (fotografie opisu)
Mil.-Geo.-Beschreibung Kampfraum Staraja Russa (Textheft) - odwrócone kolory
(negatyw)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Raport dot. rejonu Ukrainy zamieszkałego od XVIII wieku, przez mennonitów z Prus Zachodnich (obecnie: Pomorze Gdańskie i Bydgoskie)
K. Stumpp “Bericht über das Gebiet CHORTITZA” (1943)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Opis ZSRR nieco innego typu (lotniczo-geograficzny)
Luftgeographische Beschreibung Europäisches Russland (Uwaga! - ok. 330 Mb!)
wersja mniejsza (ok. 200 Mb):
Luftgeographische Beschreibung Europäisches Russland
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Militärgeographische Angaben über Finnland (Mappe A, B), 1941 (ok. 315 MB!)
Militärgeographische Angaben über Finnland (Mappe A, B), 1941 - wersja mniejsza (ok. 110 Mb)
28.01.2020 Uwaga: brak niektórych map!
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

MITTEILUNGEN des Reichsamt für Landesaufnahme (Urząd Pomiarów Rzeszy)
Niemieckie, cywilny odpowiednik współwydawanych przez WIG „Wiadomości Służby Geograficznej”. Wydawany od ok. 1922 do ok. 1944 r. Niestety, dołączane skorowidze i inne załączniki były często wykorzystywane po wojnie przez brytyjskie i amerykańskie służby kartograficzne, stąd poszczególne numery są czasem mocno zdekompletowane.

1.1939
2.1939
3.1939
4.1939

5.1940 (Amtlicher Teil)

1.1942
3.1942

1-2.1943
3.1943
4.1943
5.1943
6.1943

MITTEILUNGEN des Chefs des Kriegs-Karten-und-Vermessungswesens
Niemiecki, wojskowy odpowiednik współwydawanych przez WIG „Wiadomości Służby Geograficznej”. Publikacja rozpoczęta w 1942 r., prawdopodobnie ostatnie wydania z końca 1944 r. Z czasem postaramy się uzupełnić  brakujące numery tej publikacji. Ponieważ dołączano do nich luźne skorowidze, były one często gubione lub wykorzystywane po wojnie, stąd kilka numerów jest niekompletnych.
Wszystkie publikacje poniżej, jeśli nie wskazano inaczej, pochodzą ze zbiorów Český úřad zeměměřický a katastrální (CUZK) w Pradze

1 (Mai) 1942
2 (Juni) 1942
3 (August) 1942
3 (August) 1942 (v.2)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA
4 (September) 1942
5 (Oktober) 1942
6 (November) 1942

1 (Januar) 1943
2 (Februar) 1943
4 (März) 1943
5 (April) 1943
6 (Mai) 1943
7 (Juni) 1943
8 (August) 1943
10 (Dezember) 1943
11 (Dezember) 1943
11 (Dezember) 1943 (v.2)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

1 (Januar) 1944
2 (Februar) 1944
3 (März) 1944 (niepełny)
Niestety niepełny, numer niemieckich „Wiadomości Szefa Wojskowej Służby Kartograficznej i Mierniczej”, marzec 1944 r. Ze zbiorów pana Bogusława Krassowskiego, za uprzejmą zgodą pani  Ireny Krassowskiej.
4 (April) 1944
5 (Mai) 1944
(foto)
6 (Juni) 1944
(foto)


Kartenbriefe - pod tym niewiele mówiącym tytułem (dosł. Uwagi / Informacje dot. map) kryją się wydawane dość regularnie (1940 - 1945) broszury niemieckiej wojskowej służby kartograficznej opisujące postępy prac kartograficznych służb Wehrmachtu (typy map, aktualizacje, skorowidze, itd.). Materiały te służyły po wojnie brytyjskim i amerykańskim służbom kartogaficznym (szczególnie w okresie tzw. zimnej wojny), dlatego poszczególne zeszyty mogą być mocno zdekompletowane (brak skorowidzów). Ponieważ zeszyty te wydawano w minimalnej ilości, znalezienie brakujących wydań może okazać się b. trudne.

Kartenbrief Nr 4 / 1940
Kartenbrief Nr 5 / 1940
Kartenbrief Nr 5a / 1940
Kartenbrief Nr 6 / 1940
Kartenbrief Nr 7 / 1940
Kartenbrief Nr 8 / 1940
Kartenbrief Nr 9 / 1940
Kartenbrief Nr 10 / 1940
Kartenbrief Nr 11 / 1941
Kartenbrief Nr 12 / 1941
Kartenbrief Nr 12 / 1941 (brak skorowidzów)
Kartenbrief Nr 13 / 1941
Kartenbrief Nr 14 / 1941
Kartenbrief Nr 15 / 1941
Kartenbrief Nr 16 / 1941
Kartenbrief Nr 17 / 1941
Kartenbrief Nr 18 / 1941
Kartenbrief Nr 19 / 1942
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Kartenbrief Nr 20 / 1942
Kartenbrief Nr 21 / 1942
Kartenbrief Nr 22 / 1942
Kartenbrief Nr 23 / 1942
Kartenbrief Nr 24 / 1943
Kartenbrief Nr 25 / 1943
Kartenbrief Nr 26 / 1943
Kartenbrief Nr 27 / 1943
Kartenbrief Nr 28 / 1943
Kartenbrief Nr 29 / 1944
Kartenbrief Nr 30 / 1944 (niekompletny)
Kartenbrief Nr 31 / 1945 (niekompletny)Vermessungsbriefe
Analogiczny zbiór broszur niemieckich wojskowych służb kartograficznych (Abteilung für Kriegskarten- und Vermessungswesens) z czasów II wojny światowej, skupione jednak nie na samej produkcji map dla potrzeb wojskowych, ale na szeroko rozumianym 'miernictwie wojskowym'. Niestety publikacja jest tak rzadka, że zaledwie dwa z przeskanowanych 'zeszytów' są oryginałami, pozostałe to kopie (mało czytelne), wykonane, prawdopodobnie w latach 50. XX wieku, przez brytyjskie wojskowe służby geograficzne. Chwilowo nic więcej na temat 'Vermessungsbriefe' nie wiemy.

Vermssungsbrief 1 Oktober 1940 (copy)

Vermssungsbrief 2 Februar 1941 (copy)
Vermssungsbrief 3 Mai 1941 (copy)
Vermssungsbrief 4 September 1941 (copy)
Vermssungsbrief 5 Januar 1942
Vermssungsbrief 6 Mai 1942 (copy)
Vermssungsbrief 7 Juli 1942 (copy)
Vermssungsbrief 8 Oktober 1942
Vermssungsbrief 9 Februar 1943
Vermssungsbrief 11 März 1944 (copy)

 • Przegląd polskich i radzieckich materiałów kartograficznych, oraz ich niemieckich odpowiedników, stan na listopad 1940 rok, pozycja przygotowywana prawdopodobnie pod kątem przygotowywanej wojny z ZSRR. Publikacja ta to coś pośredniego między Planheftem a Vademecum. Zawiera interesujący, choć mało czytelny skorowidz map WIG w skali 1:25 tyś. Wydanie: Armeeoberkommando 4. Trochę informacji o Armee 4 (po angielsku) jest TUTAJ.
Polnische und Russische Kartenwerke. Stand November 1940 [37,5 Mb, PDF]
Polnische und Russische Kartenwerke. Stand November 1940 [13,5 Mb, PDF]

• Kolejny, niemalże identyczny przegląd polskich i radzieckich materiałów kartograficznych, oraz ich niemieckich odpowiedników, tym razem stan na marzec 1941 r. Wydanie: Armeeoberkommando 4.

Polnische und Russische Kartenwerke. Stand März 1941 [41.3 Mb, PDF]
Polnische und Russische Kartenwerke. Stand März 1941 [18 Mb, PDF]

• Publikacja opisujaca, w skrócie, stan kartografii krajów na wschód od III Rzeszy, lub już przez nią podbite, zawiera ciekawe  map w różnych skalach i pojedyncze indeksy. Tekst pisany czcionką Fraktura (tzw. „gotyk”)
Vademecum Ost 1940 v.1.0 43 Mb,pdf

Vademecum Ost 1940 v.1.0
[mniejszy plik (13,5Mb), gorsza jakość obrazków]


Vademecum Italien, 1943 (PDF, 150 Mb)

• Publikacja z początku 1944 roku, zawiera interesujące skorowidze dot. Polski, więcej informacji znaleźć można w wydawnictwie Planheft Osteuropa ehemals Polnischer Raum z sierpnia 1944 roku, udostępnionym niżej.
Vademecum Osteuropa ehem. Polnischer Raum, 27 Januar 1944 [32 Mb, PDF]

Vademecum Osteuropa ehem. Polnischer Raum, 27 Januar 1944 [12.7 Mb, PDF]

• „Wstępne instrukcje dotyczące tworzenia i początkowej produkcji map w skali 1:500 tyś”. Tłumaczenie z rosyjskiego. Oryginał datowany na 1940 rok, tłumaczenie i druk Kriegskarten und Vermessungsamt Warschau, 1943 r.

Publikacja z kolekcji pana B. Krassowskiego, udostępniona dzięki uprzejmości pani Ireny Krassowskiej.

„Vorläufige Anweisung für den Entwurf und die technischen Vorarbeiten zur Herstellung der Karte im Maßstab 1:500 000”

„Vorläufige Anweisung für den Entwurf und die technischen Vorarbeiten zur Herstellung der Karte im Maßstab 1:500 000”

(wersja mniejsza)

„Verzeichnis der Deklinationswerte für das Gebiet des ehemaligen Staates Polen und Isogenenkarte; Jahresmittelwerte 1941”
Kr. Kart. u. Verm. Amt Warschau (1942)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

• Publikacje typu „Planheft”
. Wydawane od co najmniej 1935 roku (data pierwszego wydania Planheft Polen), służyły do szybkiej identyfikacji map używanych w panstwach „osciennych”.

Planheft Balkan, 1940 (PDF)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Planheftübersichten Mittelmeergebiet, 1941
Ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA


PLANHEFT SÜDOSTEUROPA SÜDLICHER TEIL - jedna z obszerniejszych publikacji tego typu, pochodzi z sierpnia 1943 roku.
Wersja „duża” liczy sobie ok. 290 Mb (pdf)
Wersja „mała” (jednak w przyzwoitej rozdzielczości), to „tylko” 85 Mb


• Zestaw skorowidzów map niemieckich na wschód od III Rzeszy, od Danii i Norwegii na północy, przez kraje nadbałtyckie, Polskę (wtedy już GG), Rumunię, aż po Turcję i Palestynę. Tekst pisany czcionką Fraktura (tzw. „gotyk”).
Planheft Übersicht Ost 1941

• Skorowidze map niemieckich na terytorium ZSRR (i nie tylko), w skalach od 1:25,000 do 1:4 milionów, również skorowidze map radzieckich, pokazujące zdobyte przez Niemców zasoby kartograficzne (w publikacji brak jest niektórych typów map, które Niemcy zdobyli dopiero po publikacji tej pozycji). Zeszyt ten zawiera również 40 stronicowa „wkładkę” z opisem znaków topograficznych na mapach radzieckich oraz schematy sieci triangulacyjnych.
nb. kolejne, uaktualnione wydanie, z polowy 1944 roku (z pewnością najciekawsze) w spisie Planheftow nosi oznaczenie „w druku”, jednak po wojnie nie wpadło w ręce alianckich służb kartograficznych, co sugerować może, ze nie zostało wydrukowane lub, jeśli wydrukowane, zostało celowo lub przypadkowo zniszczone w końcowej fazie II wojny

Planheft RUSSLAND 2 Ausgabe X.42 [84 Mb]

Planheft RUSSLAND 2 Ausgabe X.42 [18.5 Mb]

• Podsumowanie informacji o kartografii polskiej i niemieckiej na ziemiach polskich, wydanie z połowy 1944 roku. Bardzo ciekawe informacje i skorowidze dot. zakres i postęp prac niemieckich w dziedzinie kartografii, oraz tego, co Niemcom wpadło w ręce (mapy WIG w skalach 1:25,000 - 1:300,000) po zdobyciu Polski w 1939 r. Warto pamiętać, że Planheft zawiera pewne błędy, zatem, choć jest to źródło bardzo pomocne, nie gwarantuje w 100% zgodności ze stanem rzeczywistym.
Planheft OSTEUROPA ehemals Polnischer Raum 1944 [63 Mb]

Planheft OSTEUROPA ehemals Polnischer Raum 1944 [12.9Mb]

Planheft Polen (1939)
Przedwojenne wydanie (różniące się oczywiście od wydania późniejszego)

Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

 • Skorowidze map litewskich, łotewskich, estońskich, niemieckich i radzieckich, oraz informacje o sieciach triangulacyjnych.
Planheft Osteuropa Baltischer Raum, 14.06.1944 [58 Mb]

Planheft Osteuropa Baltischer Raum, 14.06.1944 [21.5Mb]

Planheft Niederlanden (VI.1944)

Planheft GROSSDEUTSCHES REICH, 1944
Jedyna cywilna wersja publikacji Planheft, dot. kartografii (cywilnej) w III Rzeszy, wydanie z połowy 1944 r. Opróćz skorowidzów umieszczonych wewnątrz publikacji, dołączono do niej dwa „pudełka” zestawów skorowidzów „luzem”. Ponieważ skorowidze te były po wojnie wykorzystywane przez kartografów amerykańskich i brytyjskich, w jednym z przeskanowanych wariantów tego tomu zachowało się zaledwie kilka skorowidzów luzem, które dodano przy końcu publikacji.
nb. skan w wersji pierwszej to kompilację z dwóch egzemplarzy Planheft Grossdeutsches Reich - ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA i ze zbiorów prywatnych w Wielkiej Brytanii.
Planheft GROSSDEUTSCHES REICH, 1944 (PDF, 302 Mb)

Druga wersja skanu publikacji Planheft Grossdeutsches Reich, ze zbiorów prywatnych w Czechach.
Planheft GROSSDEUTSCHES REICH, 1944 (PDF, 330 Mb)

„Länderweise Zusammenstellung aller Karten und Mil-Geo-Artbeiten”
Główna publikacja niemiecka z okresu II wojny światowej dotycząca wydanych map, wbrew tytułowi, zawiera NIE wszystkie skorowidze map i prac wojskowo-geograficznych, jest jednak obszerna (kilkaset stron, ponad 150 skorowidzów). Poniższe wydanie pochodzi z połowy 1943 roku (kolejne wydanie, z drugiej połowy 1944 roku, prawdopodobnie zaginęło pod koniec wojny). Po wojnie publikacja zostało przejęta przez brytyjskie służby kartograficzne, które uzupełniły ten gruby tom o odnalezione skorowidze map z okresu 1943 – 1944. Z tego też powodu, część skorowidzów to skany ksero, inne wystęupują w dwóch wersjach, z 1943 i 1944 roku (daty aktualizacji podane w prawym dolnym rogu). Dodatkowo na niektórych stronach, lub na odwrocie można natrafić na dopiski w j. niemieckim, oraz angielskim. Uwaga: w publikacji brakuje kilku skorowidzów. W miarę możliwości postaramy się je uzupełnić, jeśłi nie o skany, to przynajmniej o fotografie brakujących stron.
LÄNDERWEISE ZUSAMMENSTELLUNG ALLER KARTEN UND MIL-GEO ARBEITEN [235 Mb, PDF]

LÄNDERWEISE ZUSAMMENSTELLUNG ALLER KARTEN UND MIL-GEO ARBEITEN [91 Mb, PDF]

Skorowidze z powyzszej publikacji, w postaci plikow .jpg, skompresowane do .zip
LÄNDERWEISE ZUSAMMENSTELLUNG ALLER KARTEN UND MIL-GEO ARBEITEN [285 Mb, PDF]


Die militärgeographischen Bedingungen für die Verteidigung der französischen Mittelmeeküste, 1943
(Wojskowe-geograficzne uwarunkowania do celów obrony francuskiego wybrzeża m. Śródziemnego) (PDF)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

ÜBERBLICK DER MILITÄRGEOGRAPHISCHEN BEDINGUNGEN FÜR DIE VERTEIDIGUNG DER KÜSTEN SÜDOST-EUROPAS (1943)
(Przegląd warunków wojskowo-geograficznych do celów obrony wybrzeża Europy Południowo-Wschodniej)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Überblicke der Militärgeographisches Bedingungen für die Verteidigung der Küsten Südost Europas - Bildanhang (1943)
(Przegląd warunków wojskowo-geograficznych do celów obrony wybrzeża Europy Południowo-Wschodniej - zdjęcia)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Einzeldarstellung der geographischen Bedingungen für die Verteidigung der Küsten Dalmatiens mit anliegender Mil Geo-Karte 1:500 000, 1943
(Dokładny opis warunków geograficznych do celów obrony wybrzeża dalmatyńskiego. Uwaga - brak mapy!)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Einzeldarstellung der geographischen Bedingungen für die Verteidigung der Küsten Albaniens mit anliegender Mil Geo-Karte 1:500 000, 1943
(Dokładny opis warunków geograficznych do celów obrony wybrzeża Albanii z wojskowo-geograficzną mapą 1:500 000)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Militärgeographische Beschreibung von Jugoslawien. Text- und Bildheft, 1940          
Opis wojskowo-geograficzny Jugosławii. Informacje tekstowe i zdjęcia)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Orts- und Geländenamen Albaniens, 1941 (PDF)
(Nazwy miejscowości i obszarów Albanii)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA


Wehrgeologie: Dnjepr, Bug (1943 - 1944)
(poniżej tłumaczenie wyjątków z brytyjskich notatek załączonych do niemieckich materiałów)

Styczeń 1954 r
TAJNE
Temat: - STUDIA GEOLOGICZNE DNIEPRU
Niniejszym zwracamy dwie teczki z materiałami dot. DNIEPRU i jego dopływów (...).
Prawdopodobnie są to jedyne istniejące egzemplarze tych materiałów i bylibyśmy bardzo wdzięczni za ponowne wypożyczenie ich w przyszłości, aby wykonać ich kolorowe kopie. (...)

Ocena zawartości materiałów przygotowanych przez Wehrgeologenstelle 16.
Teczki te zawierają raporty zebrane przez Wehrgeologenstelle 16 oraz inne niemieckie jednostki inżynieryjne w latach 1943 - 1944. Składają się na nie raporty z odnośnymi mapami i szkicami, przekrojami, oraz oddzielne, ręcznie adnotowane mapy. Mapy są w różnej skali, większość w skali 1:100 000 i 1:50 000. Z zasady, za podstawę służyły mapy topograficzne.

Większość raportów to charakterystyki fizyczne rzek i ich dolin: głębokość, szerokość, rodzaj dna, prędkość, nachylenie stoków, wysokość poziomu wód, tereny zalewowe, przeprawy, mosty, główne drogi - aby ustalić przydatność terenu do celów obronnych lub zaczepnych. (...)

Oprócz wyżej wymienionych rzek, niektóre raporty dotyczą również rzeki Prut.


Wg. wstępnych szacunków, żadne z materiałów tych nie są dostępne w AMS. Możliwe jednak, że inne kopie raportów tych znajdowały się w zbiorach z Heringen i są dostępne w Waszyngtonie [kopalnia potasu w Heringen, gdzie Niemcy ukryli, przed alianckim bombardowaniem, olbrzymie zbiory materiałów patentowych, zrabowanych w Europie Wschodniej książek i map, przejęte następnie przez wojska amerykańskie].


Wydaje się, że większość raportów oparta jest na [niemieckich] badaniach terenowych, dlatego można przyjąć, że są zgodne ze stanem faktycznym. Raporty te mogą okazać się cenne dla MIB w odniesieniu do mostów, dróg, oraz dla porównania fizycznych cech terenu. Będą też nieocenione dla sekcji geograficznej Wydziału ds. ZSRR przy ESID.

Wehrgeologenstelle
16: Ingulez, Ssinjucha, Bug und Nordukraine, 1943 [812 Mb!]
Wehrgeologenstelle 16: Ingulez, Ssinjucha, Bug und Nordukraine, 1943 [149 Mb] (small)
Wehrgeologenstelle
16: Dnjepr Charakteristik I, 1943 [430 Mb]
Wehrgeologenstelle 16: Dnjepr Charakteristik I, 1943 [84 Mb] (small)

Inne materiały

Statistiches Gemeindeverzeichnis bisherigen polnischen Staates (1939)
Statystyczny katalog społeczności byłego państwa polskiego - ze zbiorów pana Ryszarda Hubisza


„Ostgebiete des Deutschen Reiches und das General-gouvernement der besetzten polnischen Gebiete in statistischen Angaben” (1940)
Publikationsstelle Berlin-Dahlem.
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

„Ortsverzeichnis von Polen : zur Verwaltungskarte von Polen 1:500 000, mit Blatteinteilung der Sonderdrucke von Polen 1:300 000” (1940)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

„Ortsnamenverzeichnis der Ukraine auf Grund der administrativen Karten der SSR der Ukraine” (1943) [ze względu na BARDZO zły stan dokumentu, udało się przeskanować jedynie fragment!]
Publikationsstelle Ost
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

„Verzeichnis der Belegungsstärken im Generalgouvernement. Teil I. Distrikt Krakau” (1941)
„Verzeichnis der Belegungsstärken im Generalgouvernement. Teil II. Distrikt Radom” (1941)
„Verzeichnis der Belegungsstärken im Generalgouvernement. Teil IV. Distrikt Lublin” (1941)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

„Przewodnik po Warszawie z licznymi fotografiami, spisem instytucji niemieckich, obiektów publicznych, informacjami o Dystrykcie i planem miasta z nowymi, niemieckimi nazwami ulic” (1942) - Na zamówienie Wydziału ds. Propagandy przy Urzędzie Gubernatora Dystryktu Warschau.
K. Grundmann „Führer durch Warschau, mit zahlreichen Abbildungen, Verzeichnis den deutschen Behörden, öffentlichen Einrichtungen, Angaben über den Distrikt und Stadtplan mit neuen deutschen Straßenbezeichnungen” (1942)
im Auftrage der Abteilung Propaganda beim Gouverneur des Distrikts Warschau
Buchverlag Deutscher Osten GmbH. Krakau 1942
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

• Przewodnik po podwarszawskich lasach i nie tylko, wydany przez Kriegskarten und Vermessungsamt II, Warschau z 1942 r, z mapą w skali 1:100 tyś. Mapa dość kuriozalna, z nadrukiem tras podmiejskich wycieczek - dla niemieckich urzędników i ich rodzin. Mapę, w wysokiej rozdzielczości, udostępniamy również w Mapsterze (link)

Wanderungen Ausflüge in der Umgebung von Warschau (Wycieczki po okolicach Warszawy). 1942, 30 MB, pdf.

H. Kurk „Przewodnik po Krakowie z licznymi fotografiami, spisem instytucji niemieckich, obiektów publicznych i nowymi, niemieckimi nazwami ulic” (1940) - Na zamówienie Wydziału ds. Oświecenia Publicznego i Propagandy przy Urzędzie Generalnego Gubernatora.
H. Kurk „Führer durch die Stadt Krakau, mit zahlreichen Abbildungen, Verzeichnis der deutschen Behörden, öffentlichen Einrichtungen und neuen deutschen Strassenbezeichnungen.”
Im Auftrage der Abt. für Volkaufklärung und Propaganda im Amt des Generalgouverneurs
Buchverlag Ost (1940)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

„Niemieckie Generalne Gubernatorstwo Polski: przegląd obszaru, jego organizacji i historii” (1940 - wyd. I)
Max Freiherr du Prel „Deutsche Generalgouvernement Polen : ein Überblick über Gebiet, Gestaltung und Geschichte” (1940)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

• Przewodnik Baedekera po Generalnym Gubernatorstwie. Pierwsze (1943 r) i najprawdopodobniej jedyne wydanie tego przewodnika. Plany miast dostępne są również w Mapsterze.
Baedekers GENERALGOUVERNEMENT REISEHANDBUCH [143 MB]

Baedekers GENERALGOUVERNEMENT REISEHANDBUCH [37 MB]

• „Wiedza o Generalnym Gubernatorstwie”. Wydano w „Krakau”, 1943 r.
T. Müller „Landeskunde des Generalgouvernements” [101 MB]

T. Müller „Landeskunde des Generalgouvernements” [31 MB]

F. Doubek „Kartenfolge zur Landes- und Wirtschaftskunde der eingegliederten deutschen Ostgebiete und des Generalgouvernements” (1941)
(Zestaw map do studiów regionalnych i rolniczych terenów wschodnich włączonych do Rzeszy, oraz Generalnego Gubernatorstwa)
Ze zbiorów biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

„Die Ergebnisse der Abflussmengenmessungen im Niederschlagsgebiede der Oder in den Jahren 1888 – 1937”
(Wyniki Pomiarów Objętości Przepływu wykonanych w dorzeczu Odry w latach 1888 – 1937)
Urząd Generalnego Gubernatora zajętych, polskich obszarów
Oddział Budownictwa – Drogi Wodne – Instytut Hydrograficzny
Warschau, Kriegsausgabe 1940
(“Rękopis był jeszcze przed wybuchem wojny przygotowany i do druku oddany przez Państwową Służbę Hydrograficzną w Polsce – Ministerstwo Komunikacji, Biuro Dróg Wodnych, Instytut Hydrograficzny”)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Wehrkreis XXI (Reichsgau Wartheland) Mil-geo Überblick Bildheft - „Przegląd wojskowo-geograficzny Okręgu Wojskowego XXI (Okręg Rzeszy Kraj Warty), Zdjęcia”. 1941 r. 43 Mb, pdf (brak 4 stron).

Serdecznie dziękuję prof. Paszyńskiemu za udostępnienie niniejszej publikacji.

• „Opis polskich fortyfikacji”. Dość znana publikacja z 1941 roku zawierająca zdjęcia i wycinki map. 190 MB.
„Denkschrift ueber die polnische Landesbefestigung”

„Denkschrift ueber die polnische Landesbefestigung” (mniejsza wersja, 55 MB)

• „Opis fortyfikacji ZSRR” (15.3.1941)
Die Landesbefestigungen der UdSSR 15.3.1941 Teil I (Text, taktische Angaben)
cz. I - Tekst i informacje taktyczne
Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

Die Landesbefestigungen der UdSSR 15.3.1941 Teil II (A - Befestigungskarten der UdSSR, B - Textheft, allgemeine Erlaeuterungen u. Einzelangaben)
cz. II, A: zestaw map z naniesionymi fortyfikacjami (brak), B: tekst, wyjaśnienia ogólne i szczegółowe
Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

Die Landesbefestigungen der UdSSR 15.3.1941 Teil III (Technische Einzelangaben und Bilder)
cz. III. Dane techniczne, szkice i fotografie
Dokument ze strony „Germandocsinrussia.org

 • Wyniki niwelacji przeprowadzonej przed Dział Trygonometrii Królewskiego Pruskiego Urzędu Miernictwa. Tom II, Prusy Zachodnie. 1896. 26 MB.

DIE NIVELLEMENTS-ERGEBNISSE DER TRIG-ABT. KOENIG-PREUSS LANDES-AUFNAHME HEFT II WESTPREUSSEN)


Książki z dziedziny geologii wojskowej (niem. Wehrgeologie)
E. Wasmund „Wehrgeologie in ihrer Bedeutung für die Landesverteidigung“
(1937)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

C. Mordziol „EINFÜHRUNG IN DIE WEHRGEOLOGIE“ (1938)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

6. Wehrgeologischer Lehrgang in Heidelberg 14. bis 20.XII.1940 (fragmenty)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Inne materiały w j. niemieckim

DANZIG FÜHRER MIT PHARUSPLAN UND ABBBILDUNGEN
Przewodnik po Gdańsku z planem Pharusa i ilustracjami). Brak daty, wczesne lata 20. XX wieku. Plan udostępnimy również oddzielnie w Mapsterze
.

• „Mniejszy przewodnik po Gdańsku z planem Pharusa”. Inna wersja popularnego, międzywojennego przewodnika. Brak daty, najprawdopodobniej wczesne lata 20. XX wieku. Plan Gdańska, nieco inny od tego powyżej, dostępny jest również, w rozdzielczości 600 dpi, w Mapsterze.

Kleiner FÜHRER durch DANZIG mit Pharusplan [30 MB]

H. Martin „Freie Stadt Danzig” (1933)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

W.Geisler „Die Grosstadtsiedlung Danzig” (1918)

N.CREUTZBURG „LANDSCHAFTEN DES DEUTSCHEN NORDOSTENS” (1931)

• „Prusy Wschodnie a polski korytarz”
W. Deuticke – “Ostpreussen und der polnische Korridor”, 1921
Plik przeskanowany przez „The Internet Archive”

• „Idea państwa ukraińskiego w kontekście wojny z Rosją”
Dmytro Dontsov „Die Ukrainische Staatsidee und der Krieg gegen Russland”, 1915
Plik przeskanowany przez „The Internet Archive”

• Ukraina i jej znaczenie w bieżącej wojnie z Rosją (1915)
K. Volodymyr „Die Ukraine und ihre Bedeutung im gegenwärtigen Kriege mit Russland


Publikacje w j. angielskim

A. Hinks “MAPS AND SURVEY” (mapy i miernictwo) - publikacja z 1914 r.
Digitalizacja: Internet Archive

GSGS (Misc.) No 100 - THOROUGHWAY TOWN PLANS OF AUSTRIA (1944)
Plany przejazdowe miast Austrii (oraz - mało czytelna - mapa ogólna Austrii w skali 1:600 000)

• ATLAS STATYSTYCZNY POLSKI, publikacja Polskiego Ministerstwa Informacji (emigracyjnego), ok. 1942 r. Pdf.

STATISTICAL ATLAS OF POLAND (pdf, ok. 77 MB)
STATISTICAL ATLAS OF POLAND (pdf, ok. 40 MB).
STATISTICAL ATLAS OF POLAND (
pliki jpg skompresowane do zip, do dalszego wykorzystania, ok. 170 MB)

• 
FM 21-25 Odczytywanie map i fotografii lotniczych – poziom podstawowy
“FM 21-25 Elementary Map and Aerial Photograph Reading”, 1941

• FM 21-25 Odczytywanie map i fotografii lotniczych – poziom podstawowy - ta sama publikacja, przeskanowana porządniej...
“FM 21-25 Elementary Map and Aerial Photograph Reading”, 1941
   
• 
FM 21-26 Odczytywanie map i fotografii lotniczych – poziom zaawansowany
“FM 21-26 Advanced Map and Aerial Photograph Reading”, 1941

• 
FM 21-26 Czytanie map i poruszanie się w terenie (Wersja z lat 90. XX wieku)
“FM 21-26 Map reading and Land Navigation” 1993

• 
FM 3-25.26 (FM 21-26) Czytanie map i poruszanie się w terenie (wersja z 2001 r.)
“FM 3-25.26 (FM 21-26) Map reading and Land Navigation” 2001

FM 30-10 MILITARY GEOGRAPHIC INTELLIGENCE (TERRAIN) [1972]
ze zbiorów University of Nebrasca, Lincoln

• FM 30-20 “BASIC FIELD MANUAL. MILITARY INTELLIGENCE. MILITARY MAPS” - Podręcznik polowy – informacje o znaczeniu wojskowym – mapy wojskowe, 1940, 24 MB

FM 30-20 MILITARY INTELLIGENCE MILITARY MAPS

• FM 30-21 Wywiad Wojskowy. Zadania fotografii lotniczej
“FM 30-21 MILITARY INTELLIGENCE Role of Aerial Photography”, 1940

• FM 31-30 Znaki umowne, skróty i symbole wojskowe
“FM 31-30 Conventional Signs, Military Symbols and Abbreviations”, 1941

______________

• Symbole na niemieckich mapach niemieckich
“German Military Symbols”, 1943

Symbole na niemieckich mapach wojskowych
“German Military Symbols”, 1944

• Symbole na niemieckich mapach wojskowych - dodatki

“German Military Symbols - Supplements”, 1944

GERMAN MILITARY ABBREVIATIONS (1943)

• „Podręcznik tymczasowy: korzystanie z map państw obcych”
(US Army) Tentative Technical Manual. Use of foreign Maps [106 MB] 1942.

(US Army) Tentative Technical Manual. Use of foreign Maps [22 MB]

AMS MEMORANDUM NO. 453 - Geographical NAMES FOR MILITARY MAPS (wyd. 2, lipiec 1945)


Podręczniki techniczne Army Map Service:

AMS TECHNICAL MANUAL NO. 12 RUSSIAN [CARTOGRAPHIC] GLOSSARY (wyd. 2, grudzień 1951)

AMS TECHNICAL MANUAL NO. 17 RUSSIAN MAP SYMBOLS (wyd. 1. listopad 1946)

AMS TECHNICAL MANUAL NO. 18 POLISH MAP SYMBOLS (wyd. 1. listopad 1946)

AMS TECHNICAL MANUAL NO. 20 MAP DEPOSITORY MANUAL
(wyd. 1. styczeń 1947)

AMS TECHNICAL REPORT NO. 25 MAPPING OF THE COUNTRIES IN DANUBIAN AND ADRIATIC BASINS (czerwiec 1959)

AMS TECHNICAL MANUAL NO. 33A SYMBOLS FOR MEDIUM SCALE MAPS NO REDUCTION (wyd. 2, lipiec 1957)

AMS TECHNICAL MANUAL NO. 46 A RESEARCHER'S GUIDE TO THE ARMY MAP SERVICE LIBRARY (luty 1951)

Technical Report AD 640 121 MECHANIZATION STUDY OF THE TECHNICAL LIBRARY, US AMS, WASHINGTON D.C. (wrzesień 1966)


• „Mapy państwa obcych”. Amerykański podręcznik wojskowy z 1956 r. opisujący w skrócie większość typów map używanych lub znanych w latach 50. XX wieku, również polskich, niemieckich i radzieckich. Plik przeskanowany w ramach przedsięwzięcia firmy Google
TM5-248 TECHNICAL MANUAL FOREIGN MAPS
[PDF, 47,50 Mb.]

TM 30-430 HANDBOOK ON USSR MILITARY FORCES. CHAPTER VI: Fortifications
ze zbiorów University of Nebrasca, Lincoln

TM 30-430 HANDBOOK ON USSR MILITARY FORCES. CHAPTER XII Maps, Conventional Sign, and Symbols
(październik 1946 r.)
ze zbiorów University of Nebrasca, Lincoln

Abridged bibliography of photographic interpretation : selected with emphasis upon keys, techniques, and research (1950)
ze zbiorów University of Nebrasca, Lincoln

Engineer Intelligence Guide 13, Glossary of Natural Terrain Features (1957)
ze zbiorów University of Nebrasca, Lincoln

Engineer Intelligence Guide 31, ”Production of Cross-Country Movement Studies” December 1959
ze zbiorów University of Nebrasca, Lincoln

Ciekawy przykład amerykańskiej mapy wojskowo-geograficznej z końca lat 50. XX wieku, wraz z wyjasnieniami.
M641 (Germany 1:100,000) P5 Halberstadt (CCM - cross-country movement and terrain) - map and explanations

• Znaki konwencjonalne na radzieckich mapach topograficznych. Kolejny amerykański podręcznik wojskowy, z 1958 roku, bardzo obszerny, z listą znaków topograficznych używanych na ówczesnych mapach radzieckich we wszystkich skalach, wraz z ich objaśnieniem.
TM-30-548 TECHNICAL MANUAL SOVIET TOPOGRAPHIC MAP SYMBOLS
[PDF, 25,5 Mb]


Interesująca analiza / ocena map rosyjskich i radzieckich
JOINT ARMY NAVY INTELLIGENCE STUDY EUROPEAN U.S.S.R. GAZETTEER AND MAP APPRAISAL

• „Analiza układów odniesienia, punktów osnowy, itd, na polskich mapach (WIG) 1:25 tyś”. Krótka praca brytyjskiej wojskowej służby kartograficznej z 1956 r analizująca dokładność map WIG, zarówno starego jak i nowego typu, w skali 1:25 000. Mapa zawiera kilka tablic. Niestety nie mamy (jeszcze) skanów arkuszy map, które wybrane zostały do analizy w tej pracy, aby osoby zainteresowane mogły zweryfikować te wyliczenia.
Analysis of datums, control etc. for Polish 1-25,000 series

Uprzejmie podziękowania dla pana Petera Clarka za udostępnienie niniejszej broszury do skanowania.

• Planheft Polen – uwagi dotyczące map polskich. Tłumaczenie z języka niemieckiego (skrócone), oryginalnego, przedwojennego wydania Planheftu Polen. Oryginalne wydanie, prawdopodobnie 1935-39 rok, tłumaczenie z 1952 roku. Dokument jest ciekawy i unikalny, ponieważ w znanych zbiorach bibliotecznych nie zachowały się kopie pierwszego wydania Planheftu Polen (zostały najprawdopodobniej zniszczone, gdy zastąpiono je uaktualnioną i rozbudowaną wersją Planheft ehem. Polen z 1944 roku.
Planheft Polen (Notes on the maps of Poland) [22 MB]

German Town Plans. No I. Podręczny tomik z planami przejazdowymi 127 miast niemieckich (nie zawiera żadnych planów miast niemieckich na tzw.. polskich „Ziemiach Odzyskanych”. Wydanie najprawdopodobniej z 1944 r.
Germany Town Plans. No I [66 MB]
Germany Town Plans. No I [18 MB]

• INFORMACJE NA TEMAT MAP GSGS Z TERENU NIEMIEC, DANII I EUROPY Środkowej.
Bardzo obszerna publikacja opisująca i pokazująca przykłady (wycinki) map oraz skorowidze głównych typów map w wyżej wymienionych krajach. Uwaga: informacje o niektórych typach map, np. polskich mapach 1:25 tyś. są nieaktualne (wydanie z 1944 roku). Ponieważ cały tom jest duży i ciężki, również pdf jest znaczących rozmiarów (w wersji pełnej ok. 700 MB).
NOTES ON GSGS MAPS OF GERMANY, DENMARK AND CENTRAL EUROPE [700 MB!]
NOTES ON GSGS MAPS OF GERMANY, DENMARK AND CENTRAL EUROPE [193 MB!]

• Gazetteer German Empire western Poland – Plik pdf z tabelą niemieckich nazw miejscowości, oraz ich polskich odpowiednikach na polskich ziemiach zachodnich. Zawiera również koordynaty miejscowości. Niestety nie udało się ustalić źródła i autora tego bardzo pożytecznego dokumentu.
Gazetteer German Empire western Poland

Spis nazw geograficzny Polski, t. II (M-Z), pdf (ok. 120 Mb!)
GAZETTEER OF POLAND VOL. II (M-Z), 1988

Skróty w j. polskim - w tłumaczeniu na j. angielski. Publikacja wydana przez Bibliotekę Kongresu w 1957 r.
POLISH ABBREVIATIONS - A SELECTIVE LIST

Trzecia edycja brytyjskiego planu Berlina z 1945 roku zawiera szczegółowy skorowidz (spis) prawie wszystkich ważniejszych instytucji niemieckich. Plan (4 arkusze + arkusz centralny) dostępny jest w mapsterze, a sam skorowidz, w postaci pdf, poniżej:
G.S.G.S. (MISC.) NO. 201
BERLIN STREET INDEX and KEY TO NUMBERED BUILDINGS for use with TOWN PLAN OF BERLIN (G.S.G.S. 4480) 3rd. EDITION 1945
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA


niepozorna lecz cenna publikacja z numeracją brytyjskich serii map (GSGS map series)
NUMERICAL LISTINGS OF MAPS PRODUCED BY G.S.G.S. AND D. MIL. SVY

Równie niepozorna, licząca ponad 430 stron publikacja brytyjskiego Ministerstwa Wojny z 1952 r., służąca jako podręcznik klasyfikacji i katalogowania map - w centralnej wojskowej bibliotece kartograficznej (egzemplarz pani Laury O. Scott).
MANUAL OF MAP CLASSIFICATION AND CATALOGUING PREPARED FOR USE IN THE DIR. OF MIL. SURVEY (230 Mb)
MANUAL OF MAP CLASSIFICATION AND CATALOGUING PREPARED FOR USE IN THE DIR. OF MIL. SURVEY (45 Mb)

World War II military intelligence map collection: Declassified maps from the American, British, and German militaries (in the Library of Congress)

Zestaw zidentyfikowanych planów miast całego świata wyprodukowanych w latach powojennych przez radziecki Sztab Generalny
Soviet maps & plans

T.Friesen UKRAINIAN LANDS MAPS IN THE UNIVERSITY OF ALBERTA MAP COLLECTION A Cartobibliography
(1988)

Szkicowanie do celów wojskowych i czytanie map
L.C. Greives “Military Sketching and Map Reading”, 1917
Plik pobrany z „The Internet Archive”

Topografia i fotografia wojskowa
Floyd D. Carlock “Military Topography and Photography”, 1918
Plik pobrany z „The Internet Archive”

MIL-GEO: THE GEOGRAPHIC SERVICE OF THE GERMAN ARMY
publikacja CIA z 1951 roku (odtajniona w 2013 r.) na temat niemieckiej służby wojskowo-geograficznej (Mil-Geo)
_______

inne publikacje w j. angielskim

• Przewodnik po Lwowie z początku XX wieku w języku angielskim.
Ze zbiorów pana Ryszarda Hubisza
“Short guide to Lemberg and surroundings” [62 MB]

“Short guide to Lemberg and surroundings” [13.5 MB]

Dr. M. Orłowicz „POLAND AND ITS CURIOSITIES (A Tourist's guide)” 1927 (PDF, 52Mb)
(„with a map of Poland and 70 Illustrations”)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

„POLAND. NORTH-SOUTHERN PART. ILLUSTRATED RAILWAY GUIDE by Dr. M. Orłowicz” 1932 (PDF, 110 Mb)
 ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

„Brytyjskie służby wywiadowcze w czasie Wielkiej Wojny”
N. Everitt “British Secret Service During the Great War”, 1920
Plik pobrany z „The Internet Archive”

• „Armia. Ewakuacja północnej Rosji w 1919”
“Army. Evacuation of North Russia 1919
Plik pobrany z „The Internet Archive”

”AGREEMENT between the government of the United Kingdom and the Polish Government regarding MUTUAL ASSISTANCE”

London, August 25, 1939

• „DOKUMENTY DOTYCZĄCE STOSUNKÓW POLSKO-NIEMIECKICH I WYBUCHU WOJNY MIĘDZY WIELKĄ BRYTANIĄ I NIEMCAMI 3 WRZEŚNIA 1939”. Interesujący zbiór dokumentów, w tym przemówienia (Beck, Hitler, itd.) i inne dokumenty dyplomatyczne związane z wybuchem II wojny światowej.
“DOCUMENTS CONCERNING GERMAN-POLISH RELATIONS...” [99 MB]
“DOCUMENTS CONCERNING GERMAN-POLISH RELATIONS...” [wersja mała - 27 MB]

P.S.Wandycz ”CZECHOSLOVAK-POLISH CONFEDERATION AND THE GREAT POWERS 1940-1943”
ze zbiorów University of California, skanowanie: Google. Dostęp: Haiti Foundation

Język map – materiały pomocnicze do nauczania treści, pojęć i umiejętności z geografii
P. J. Gersmehl “The Language of Maps”, 1991

• Odtajniona publikacja z lat 90. XX wieku na temat pierwszego przedsięwzięcia (głównie szpiegowskiego) USA z wykorzystaniem sztucznych satelitów, który miał wpływ na kartowanie państw bloku radzieckiego.
“CORONA - America's First Satellite Program”

W.Scharfe ”German Army Map of Spain 1:50 000 (1940 - 1944)

Kreg. A. Walvoord “CZECHOSLOVAKIA’S FORTIFICATIONS: THEIR DEVELOPMENT AND IMPACT ON CZECH AND GERMAN CONFRONTATION”  (1989)

____________

Ukraina, Polska i Rosja w świetle prawa swobodnego decydowania narodowości o swoich losach” (1919)
S. Shelukhyn “Ukraine, Poland, and Russia and the right of the free disposition of the peoples
Plik pobrany z „The Internet Archive”

• Hugh P. VOWLES Ukraine and its people”. Dość... specyficzna książka z 1939 roku, wychwalająca zalety radzieckiego systemu politycznego na Ukrainie.
“Ukraine and its people”

____________

Niesławny „Raport komisji Burdenki” wydany w angielskiej wersji językowej w Moskwie, w 1944 r. pod tytułem:
„Raport komisji specjalnej do ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzelania w lesie katyńskim, polskich oficerów, jeńców wojennych, przez niemieckich faszystowskich najeźdźców”
”STATEMENT OF THE SPECIAL COMMISSION FOR THE ESTABLISHMENT AND INVESTIGATION OF THE CIRCUMSTANCES OF THE SHOOTING OF POLISH OFFICERS, PRISONERS OF WAR, IN THE KATYN FOREST BY THE GERMAN FASCIST INVADERS”
Wyd. publikacji w j. obcych, Moskwa 1944
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Skrócona wersja raportu opublikowana w Wielkiej Brytanii w 1944 r. jako dodatek do tygodnika „Soviet War News Weekly”
”THE TRUTH ABOUT KATYN. Report of Special Commission for Ascerteining and Investigating the Circumstances of the Shooting of Polish Officer Prisoners by the German-Fascist Invaders in the Katyn Forest”
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

nb. niezależny, prywatny raport przedstawiający wersję wypadków opublikowany w j. rosyjskim (dostępny poniżej, wśród dokumentów w j. rosyjskim), maszynopis, stworzony, być może przez byłego jeńca lub uciekiniera z ZSRR, powstał prawdopodobnie w Europie Zachodniej, „na prawach rękopisu”

Koncowa wersja (podsumowanie) raportu Komisji Kongresu USA w sprawie Katynia:
FINAL REPORT OF THE SELECT COMMITTEE TO CONDUCT AN INVESTIGATION AND STUDY OF THE FACTS, EVIDENCE, AND CIRCUMSTANCES OF THE KATYN FOREST MASSACRE (1952)

ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Publikacje w j. ukraińskim

• Plan Miasta Lwowa z krótkim przewodnikiem, ok. 1939 r, pdf (6,5 MB)
ПЛЯН МІСТА ЛЬВОВА З КОРОТКІМ ПРОВІДНІКОМ
Ze zbiorów pana Ryszarda Hubisza

• DR OLENA STEPANIV „Współczesny Lwów”.  Przewodnik po ukraińsku z 1943 r.
ДР ОЛЕНА СТЕПАНІВ „СУЧАСNИЙ ЛЬВІВ” [72 MB]
z kolekcji pana Ryszarda Hubisza


Publikacja w j. rosyjskim

Publikacje dotyczące kartografii w j. rosyjskim są rzadkie, prawdopodobnie ze względu na obsesję utajniania map w Rosji Carskiej, a następnie w ZSRR. Postaramy się udostępnić materiały, na które natrafimy w różnych bibliotekach.

• 1866
Projekt nowych gubernii i powiatow [28.9]
Projekt nowych gubernii i powiatow [9 MB]

Вильна въ Карманѣ (1915)
Przewodnik po Wilnie w j. rosyjskim (ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA). Plan Wilna z przewodnika dostępny jest również w Mapsterze.

НАСЕЛЕНИЕ БЕССАРАБИИ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЧИСЛАЕННОСТЬ
(PDF)
Rosyjska Akademia Nauk, 1923. Tekst związany z mapą etnograficzną Besarabii.
Ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

Trasy na kierunku mozyrskim
Маршруты Мосырского направленииa (1937)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

„Potworny bolszewicki gwałt w lesie katyńskim pod Smoleńskiem i w mieście Winnicy. Egzekucja dwunastu tysięcy - 12 000 - polskich oficerów”
Георгий Священник
ЧУДОВИЩНЫЕ БОЛЬШЕВИЦКИЕ ЗЛОДЕЯНИЯ В КАТЫНСКОМ ЛЕСУ, ПОД СМОЛЕНСКОМ, И W ГОРОДЕ ВИННИЦЕ

Казнь двенадцати тысяч - 12000 - польских офицеров (1947)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
You must login to post a message.

03.05.2024 01:46
Od kilku dni nie ma dostępu do map przez indeksy Mapstera: "The requested URL was not found on this server. Additionally, a 404 NotFound error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request." Kiedy można spodziewać się

04.09.2023 02:26
Szukam plikow kalibracyjnych *.map do Oziexplorer. Proszę o informację co stało się że strona "amzbig.com" gdzie jeszcze jakiś czas temu bez problemu można było "zaopatrzyć sie" w pliki kalibracyjne .map oraz również pliki graficzne do tych map

19.08.2023 06:28
Mam mapę P51-S32-A KRYNICA Wydanie turystyczne w wersji 4-o (?) barwnej, której tu nie znalazłem. Czy jest tu zainteresowanie tym materiałem?

14.07.2022 05:27
Panie Marku Ponawiam moją propozycję obejrzenia moich zbiorów map i atlasów. kontakt do mnie jest na moim profilu

27.01.2022 00:17
Panie Marku jestem w posiadaniu pewnej ilości staruch map i starych atlasów. Może by się do czegoś przydały. Kontakt do mnie ma Pan na moim Profilu (e-mail). Pozdrawiam. A. Janta

08.01.2022 20:30
Ta mapa sprawia problem po wpisaniu w wyszukiwarkę miejscowości z tego obszaru. Zentr-Polen Leslau - Krasnik (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozsz
erzenie - WW2

14.11.2021 04:26
Dziękuję.

29.10.2021 07:26
Wiadomo, że jest problem, i że problem jest rozwiązywany. Dam znać, gdy będzie wiadomo coś bardziej... pozytywnego.

28.10.2021 02:46
Czy coś wiadomo co dzieje się z Mapsterem?

13.06.2021 19:18
Podstronę poprawiłem, ale aktualny stan skorowidzów WIG znajduje się POD skorowidzami odpowiednich skal w mapsterze (linki po lewej)

12.06.2021 21:26
Zgłaszam problem z linkami do skorowidzów WIG (http://www.mapywi
g.org/text_inserts
/pIndex_Sheets.htm
l). Każdy zgłasza błąd 404.

02.05.2021 03:23
Police

06.02.2021 02:17
Arkusz mógł nie powstać do 39r. (np. Wiedeń i Przemyśl kończono w 39 r. w pośpiechu z 1 mln.). Niemiecke skorowidze z 1940 i 41 r. również na to wskazują.

05.02.2021 05:20
Czy można gdzieś znaleźć skan Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. Arkusz Nowgródek, ale przedwojenne wydanie?

04.09.2020 02:49
Dzień dobry, skorowidz '25' austriackiej (west Russland)- błędy: XXVII-9 brak G,H [podstawione z ark.XXIII:Lechów, Łagów]; w ark.XXVIII nieobecny G - Lechów, można go tu przenieść. Dobry zbiór, szkoda, że z "dzurami". Pozdrawiam. Wink

17.07.2020 05:22
dziękuję, już poprawiłem.

16.07.2020 07:15
Dzięki za nowe mapy :-). Mała korekta w TUDR 1:200 000 - Marienwerder to Kwidzyn.

09.03.2020 06:14
Będę wdzięczny za wszelkie tropy. Pozdrawiam

09.03.2020 06:12
Witajcie.Czy ktoś ma pomysł jaka mapa posłużyła Ossowksiemu do wykonania podkładu tej: https://polona.pl.
..Y/69/#item


04.02.2020 20:31
Oczywiscie, plik juz wyslalem na serwer, faktycznie byl "niedoladowany".