02.09.2015 -- 12:18:41
Nawigacja
Informacje ogolne
O projekcie
Prawa autorskie
Autorzy i kontakt
Skorowidze aktywne WIG
Skorowidz WIG 1:25 000
Skorowidz WIG 1:100 000
Skorowidz WIG 1:300 000
Mapy WIG
1:5000 - 1:10 000
1:25 000
1:100 000
1:500 000
1:300 000
1:750 000
Inne mapy WIG
Oryginalne skorowidze WIG
Inne mapy
Wstep
Mapy alianckie
Mapy austro-wegierskie
Mapy niemieckie do 1919 r.
Mapy niemieckie 1919 - 1945
Mapy rosyjskie i radzieckie
Plany miast
Varia
Literatura
Linki
Aktualnie online
Gości online: 2

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4,893
Najnowszy użytkownik: marek0052
Co-operation:

Tomek Pluciński
Mapy Pomorza Gd.
Dawne mapy Litwy, Lotwy i Estonii
Archiwum Map Zachodniej Polski
Poszukiwanie Skarbów
FTP Superstefana z PS
Katalog Tygrysów
zecernia - o wojsku i mapach
Mapy WIG 1:100 000
pWIG_100K
Polska mapa taktyczna

Poniżej zamieszczamy wszystkie dostępne arkusze wydań „Mapy Taktycznej Polski
W.I.G.1:100 000. Na obszar II RP przypada około 480 arkuszy, większość w nich w kilku, czasem znacząco różniących się, wydaniach. Ponadto dostępne są arkusze terenów państw obcych „Wyłącznie do użytku służbowego”, niektóre także w kilku wydaniach.

Skróty:
IWG: Instytut Wojskowo-Geograficzny – nazwa Insytutu do zmiany w 1921 r.
KDR: Karte des Deutschen Reiches (niemiecka mapa w skali 1:100 tyś).
KdwR: Karte des westlichen Russlands – niemiecka mapa w skali 1:100 tyś terenów (carskiej) Rosji
BOM: wydania konspiracyjne Służby Geograficznej Komendy Głównej AK, skrót od pierwszych liter pseudonimów twórców map:
„Bury”, ppłk Mieczysław Szumański – szef Służby Geograficznej AK;
„Ogończyk”, por. Stanisław Twardowski – szef zakładów reprodukcyjnych;
„Marks”, Czesław Śmieciński – drukarz.

** Mapa przeskanowana dzięki uprzejmości Politechniki w Zurichu


Aktualizacja: 25 listopada 2012

Uwaga: ze względu na dużą ilość arkuszy i coraz większą ilość dostępnych wydań, poniższa lista map NIE została zaktualizowana. W Mapsterze dostępne są najbardziej aktualne listy map WIG w skali 1:100 000 (zaznaczonon najnowsze skany):

1.    Lista starszych wydań (z wczesnych lat 20. XX wieku, opartych na mapach zaborczych)

2.    Lista kolejnych wydań, od ok 1925 do ok 1939 roku.


Również w Mapsterze dostępne są skorowidze map WIG w skali 1:100 000:
1.    Skorowidz starszych wydań (z wczesnych lat 20. XX wieku, opartych na mapach zaborczych)

2.    Skorowidz kolejnych wydań map, od ok 1925 do ok 1939 roku.


Godło Rok Typ 300dpi (MB) 600dpi (MB) Komentarze

A21 B44 (IV-22) PAULINOWO
1923
0
5.1



A21 B46 (IV-24) BAŁTYNÓW
1923
0
5.3



A22 B46 LUCYN
1923
0
5.8



VI-23 KOWNATA [~P23 S44-45] 1921 0 5.9 16.6 Przedruk mapy rosyjskiej, dodano niektóre nazwy polskie

VI-28 BATURYNO [~P23 S49-50] 1922 0 5.3 13.3 Przedruk mapy rosyjskiej, dodano niektóre nazwy polskie

VII-21 KOŁUP [~P24 S42-43] 1921 0 5.2 13.4 Przedruk mapy rosyjskiej, dodano niektóre nazwy polskie

VII-22 WYSZKI [~P24 S43-44] 1921 0 5.6 14.7 Przedruk mapy rosyjskiej, dodano niektóre nazwy polskie

VII-24 BUKMUJZA [~P24 S45-46] 1921 0 4.7 12.7 Przedruk mapy rosyjskiej, dodano niektóre nazwy polskie

VII-28 CZERNIECOWO [~P24 S49-50] 1922 0 5.1 12.9 Przedruk mapy rosyjskiej, dodano niektóre nazwy polskie

P25 S38 KLOVAINIAI (KŁAWANY) 1936 0 5.2 14.4 Wyłącznie do użytku służbowego
A25 B40 Q18 Kupiszki 1923 0 1.3 - Reprodukcja z mapy ros. 1:84,000 tys z r. 1916
niestety skan mało czytelny

R18 Rakiszki (P25 S41) 1921
5.5 14.4 IWG

P25 S42 ILUKSTE (IŁŁUKSZTA) 1936 0 8.3 - Wyłącznie do użytku służbowego

P25 S43 DAUGAVPILS (DYNEBURG) 1936 0 8.4 - Wyłącznie do użytku służbowego

A25 B44 Krasław 1923 1 5.9 14.8

P25 S44 KRASŁAW (Kráslava) 1933 IV 5.5 13.2

P25 S45 DRUJA 1932 IV 5.0 11.8 Wydanie tymczasowe

P25 S46 DRYSSA 1932 IV 4.3 10.7 Wydanie tymczasowe

VIII-25 KOCHANOWICZE [~P25 S46-47] 1922 0 5.3 13.5 Przedruk mapy rosyjskiej, dodano niektóre nazwy polskie

Q19 Onikszty (P26 S40) 1921 0 4.9 13.9 IWG

P26 S42 DUKSZTY 1932 IV 5.4 13.2

P26 S43 DRYŚWIATY 1932 IV 5.4 12.9

P26 S44 BRASŁAW 1932 IV 5.2 12.5 Wydanie tymczasowe

P26 S45 MIORY 1932 IV 5.0 11.9 Wydanie tymczasowe

IX-24 CZERESSA [~P26 S45-46] 1921 0 4.8 12.5

P26 S46 DZISNA 1932 IV 4.6 11.1 Wydanie tymczasowe

IX-32 KLIMOWO [~P26 S52-53] 1922 0 5.2 14.0

P27 S42 ŁYNGMIANY 1932 IV 5.6 13.7

P27 S43 WIDZE 1932 IV 5.4 13.1

P27 S44 KOZIANY 1932 IV 5.0 12.1

P27 S45 SZARKOWSZCZYZNA 1932 IV 4.9 11.5 Wydanie tymczasowe

P27 S46 ŁUŻKI 1933 IV 4.8 11.3 Wydanie tymczasowe

X-25 ORZECHOWNO [~P27 S46-47] 1921 0 4.9 12.6

P27 S47 POŁOCK 1935 IV 5.1 11.9 Wydanie tymczasowe

O21 Janów n Wilią [P28 S38] 1922 0 5.7 15.2

P28 S40 POZELWA 1932 IV 4.9 11.4

P28 S41 ORNIANY 1932 IV 5.4 13.0
  S21 Swenzjany 1917   7   Ściśle mówiąc, nie jest to mapa wyprodukowana przez IWG lub WIG, jest to oryginał mapy niemieckiej z r. 1917, która posłużyła kartografom WIG jako materiał pomocniczy podczas tworzenia nowych map polskich.

P28 S42 ŚWIĘCIANY 1932 IV 5.8 14.3

XI-21 HODUCISZKI [~P28 S42-43] 1921 0 5.3 14.8

P28 S43 HODUCISZKI 1932 IV 5.4 12.9

P28 S44 POSTAWY 1932 IV 5.3 12.5

XI024 GŁĘBOKIE [~P28 S45-46] 1921 0 3.9 9.9

A28 B46 XI-24 GŁĘBOKIE 1923 0 2.2 4.8 Godło na mapie A28 B46

P28 S45 GŁĘBOKIE 1932 IV 4.9 11.9 Wydanie tymczasowe

P28 S46 PLISSA 1932 IV 4.7 11.5 Wydanie tymczasowe

P29 S25 25 LEBA (ŁEBA) 1935 0 4.4 12.6 Wyłącznie do użytku służbowego

P29 S26 ŻARNOWIEC 1935 IV 4.9 12.2
A30 B37 47 Gdynia 1927 0 4.9 14.9 Skan uzyskany dzieki życzliwosci Muzeum Miasta Gdyni

P29,30 S27 GDYNIA** 1931 III 5.4 19.6 Arkusz podwójny (SWARZEWO + GDYNIA)

P29,30 S27 GDYNIA 1931 IV 7.2 20.9 Arkusz podwójny (SWARZEWO + GDYNIA)

P29-30 S27 GDYNIA 1938 IV 6.8 17.5 Arkusz podwójny (SWARZEWO + GDYNIA)

P29 S30 28 PALMNICKEN 1930 0 7.1 - Wyłącznie do użytku służbowego

P29 S31 29 CRANZ 1932 0 7.8 - Wyłącznie do użytku służbowego

P29 S32 30 LABIAU (Labiawa) 1932 0 8.6 - Wyłącznie do użytku służbowego

P29 S33 31 SKAISGIRREN (Skajzgiry) 1932 0 9.0 - Wyłącznie do użytku służbowego

P29 S34 32 SZILLEN (Szyle) 1932 0 8.7 - Wyłącznie do użytku służbowego

P29 S35 33 PILLKALLEN (Pilkały) 1928 0 5.2 14.1

P29 S37 ZAPYŠKIS (SAPIEŻYSZKI) 1935 0 8.3 25.4

P29 S39 KAISIADORYS (KOSZEDARY) 1935 0 5.3 15.0

P29 S40 MEJSZAGOŁA 1928 II 5.9 14.3

P29 S41 NIEMENCZYN 1927
6.4 16.3

P29 S41 NIEMENCZYN 1933 II 6.0 14.3

P29 S42 MICHALISZKI 1933 IV 5.8 14.1

P29 S43 ŚWIR 1932 IV 4.8 11.4

P29 S44 MIADZIOŁ 1932 IV 5.0 12.3

P29 S45 DOKSZYCE 1932 IV 4.6 11.2 Wydanie tymczasowe

P29 S46 TUMIŁOWICZE 1932 IV 4.4 10.4 Wydanie tymczasowe

P30 S23 43 LANZIG (ŁĄCKO) 1935 0 4.7 11.7 Wyłącznie do użytku służbowego

P30 S24 44 STOLPMÜNDE 1935 0 5.9 19.0 Wyłącznie do użytku służbowego

P30 S25 45 LAUENBURG i. Pom. (LEBORK) 1935
6.9 17.7

A30 B26 Wejherowo** 1923 0 8.5 22.5

P30 S26 WEJHEROWO 1937 IV 5.8 15.8
P30,31 S29 48 GR. BRUCH, 72 BRAUNSBERG (Brunsberga) 1931 0 7.9 24.9 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowy plik 300 dpi i 600 dpi

P30 S30 49 PILLAU (Piława) 1931 0 7.4 - Wyłącznie do użytku służbowego

P30 S31 50 KÖNIGSBERG (Królewiec) 1928 0 8.9 - Wyłącznie do użytku służbowego

P30 S32 51 WEHLAU (Welawa) 1928 0 9.1 - Wyłącznie do użytku służbowego

P30 S33 52 ISTERBURG (Wystruć) 1932 0 9.1 - Wyłącznie do użytku służbowego

P30 S34 53 GUMBINNEN (Gąbin) 1932 0 5.8 - Wyłącznie do użytku służbowego

P30 S35 STALLUPÖNEN (Stołupiany) 1932 0 8.8 - Wyłącznie do użytku służbowego

P30 S36 WIŁKOWYSZKI (Vilkaviskis) 1932 0 7.7 20.1

P30 S37 MARJAMPOL 1932 0 7.3 - Wyłącznie do użytku służbowego

P30 S38 PRENY (PRIENAI) 1923 0 5.3 15.9

P30 S38 PRENY (PRIENAI) 1928
8.9 23.6

P30 S39 RUDZISZKI 1929 0 8.9 20.2
  P30 S39 RUDZISZKI 1932 IV     w przygotowaniu

P30 S39 RUDZISZKI 1935 IV 6.0 15.7

A30 B40 WILNO** 1927 II 8.1 19.5 uwaga: oryginał bardzo zniszczony, skan mało czytelny!

A30 B40 WILNO 1933 II 8.4 18.3 Rozdzielczość 400 dpi i 600dpi

P30 S40 WILNO 1935 IV 6.1 15.3

R23 Miedniki 1921 0 5.7 15.6 IWG

A30 B41 MIEDNIKI 1927
5.7 15.5

A30 B41 MIEDNIKI 1933 II 6.0 14.5

P30 S41 NOWA WILEJKA 1934 IV 9.7 25

P30 S42 WORNIANY 1929 II 6.1 15.0

P30 S42 WORNIANY 1934
6.3 15.5

A30 B43 XIII-21 ŻODZISZKI 1922 0 6.5 12.7 Na podstawie mapy rosyjskiej 1:84 000

P30 S43 ŻODZISZKI 1932 IV 6.4 12.9

XII-22 KURZENIEC 1922 0 5.3 13.4 z mapy rosyjskiej 1:84,000

P30 S44 KURZENIEC 1933 IV 5.9 11.5

XIII-23 DOŁHINÓW [~P30 S44-45] 1922 0 6.4 6.6

P30 S45 DOŁHINÓW 1933 IV 5.5 13.5

P30 S46 BIEHOMLA 1932 0 7.3 - Wyłącznie do użytku służbowego

P31 S22 65 GROSSMÖLLEN (WIELKIE MIELNO) 1937 0 4.8 17.5 Wyłącznie do użytku służbowego

P31 S23 66 RÜGENWALDE (DERŁÓW) 1935 0 9.7 21.8 Wyłącznie do użytku służbowego

P31 S24 67 STOLP (SŁUPSK) 1935 0 10.0 22.3 Wyłącznie do użytku służbowego

P31 S25 GOWIDLINO 1937 IV 6.3 14.6

A31 B26 Kartuzy** 1924 0 8.6 22.6

P31 S26 KARTUZY 1937 IV 6.9 15.9

70 Gdańsk [P31 S27] 1921 0 8.3 23.0

P31 S27 GDAŃSK (DANZIG) 1938 IV 6.3 14.5

A31 B28 71 Tiegenort 1923 0 3.9 10.9 Na podstawie mapy niemieckiej

P31 S28 71 TIEGENORT 1931 0 6.7 15.1 Wyłącznie do użytku służbowego

P31 S28 TIEGENORT 1937 IV 5.5 13.4 Wyłącznie do użytku służbowego
P31 S30 73 HEILIGENBEIL (Święta Siekierka) 1931 0 9.8 27.3 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi
P31 S31 74 PR. EYLAU (Iławka) 1928 0 8.8 27.3 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi
P31 S32 75 FRIEDLAND (Frydląd) 1931 0 9.9 26.8 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi
P31 S33 76 NORDENBURG (NORDENBORK) 1934 0 8.2 25.7 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi
P31 S34 77 GOLDAP (Gołdap) 1932 0 8.4 26.2 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi

P31 S35 PRZEROŚL 1931 IV 7.1 17.9

P31 S36 WIŻAJNY-KALWARJA 1929 II 6.3 15.7

N24 Simno [P31 S37] 1922 0 6.3 16.7

P31 S37 SIMNO 1932 IV 7.1 14.3 Wyłącznie do użytku służbowego

P31 S38 OLITA (ALYTUS) 1928
6.0 14.9

P31 S39 OLKIENIKI ZACH. - ORANY 1927
5.9 14.7

P31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD 1927 III 6.3 7.9

P31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD 1935 IV 5.8 16.0

P31 S40 OLKIENIKI WSCHÓD 1935 IV 3.2 15.3

R24 Wielkie Soleczniki 1921
6.6 16.2 IWG

A31 B41 SOLECZNIKI 1926 0 6.5 7.6

P31 S41 WIELKIE SOLECZNIKI 1935 IV 6.3 16.2

A31 B42 OSZMIANA 1927
5.8 15.2

P31 S42 OSZMIANA 1935 IV 6.4 15.6

P31 S43 SMORGONIE 1935 IV 6.7


A31 B44 (XIV022) WILEJKA 1926 I 6.4 12.4 Sprawdził 1923: por Janicki; 1924: por Reiff

P31 S45 OLKOWICZE-CHOTAJEWICZE 1928 III 6.4 15.9

P31 S45 OLKOWICZE 1928 III 5.9 14.4 wydanie pózniejsze, z siatką WIG, ok 1930 r

P31 S46 ZIEMBIN 1932 0 8.1 - Wyłącznie do użytku służbowego

P32 S17 89 GREIFSWALD 1939 0 4.6 12.8 Wyłącznie do użytku służbowego

P32 S19 91 FRITZOW (WRZOSOWO) 1937 0 3.9 10.3 Wyłącznie do użytku służbowego

P32 S20 92 TREPTOW a.d. REGA (TRZEBIATOWO) 1937 0 6.0 14.4 Wyłącznie do użytku służbowego

P32 S21 93 KOLBERG (KOŁOBRZEG) 1937 0 7.1 15.2 Wyłącznie do użytku służbowego

P32 S22 94 KÖSLIN (KOSZALIN) 1937 0 9.1 20.3 Wyłącznie do użytku służbowego

P32 S23 95 POLLNOW (POLANÓW) 1935 0 6.8 21.7 Wyłącznie do użytku służbowego

P32 S24 MIASTKO (RUMMELSBURG) 1937 IV 6.9 15.9

P32 S25 LIPUSZ i BYTOWO (BÜTOW) 1936 IV 6.8 15.7

A32 B26 Kościerzyna** 1925 0 7.8 20.5

P32 S26 KOŚCIERZYNA 1936 IV 6.6 15.1

P32 S27 TCZEW 1935 IV 6.4 14.7

P32 S28 MALBORK (100 Marienburg) 1931 0 8.2 19.0 Wyłącznie do użytku służbowego

P32 S28 MALBORK (MARIENBURG) 1937 IV 6.3 14.3
P32 S29 101 ELBING (Elbląg) 1931 0 8.7 27 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi
P32 S30 102 WORMDITT (Orneta) 1931 0 9.8 26.9 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi
P32 S31 103 HEILSBERG (Licbark) 1930 0 8.8 27.2 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi
  P32 S32 104 RÖSSEL (Reszel) 1928 0 9.0 12.5 Wyłącznie do użytku służbowego
P32 S33 105 RASTENBURG (Rastembork) 1934 0 7.8 24.4 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi
P32 S34 106 GRABOWEN (Grabowo) 1932 0 8.1 25.8 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi

P32 S35 FILIPÓW 1931 III 6.0 14.7

P32 S36 SUWAŁKI 1929 IV 6.5 14.7
P32 S36 SUWAŁKI 1938 IV 8.9 23.9  

P32 S36 SUWAŁKI   III 6.1 15.5 Wydanie konspiracyjne BOM

N25 Sejny [P32 S37] 1921 0 6.3 16.9

P32 S37 SEJNY 1929 II 5.9 14.4

P32 S38 DRUSKIENIKI 1928 II 6.1 14.9

P32 S39 MARCINKAŃCE 1927 II 6.2 15.2

P32 S39 MARCINKAŃCE 1927/39
5.6 14.7

A32 B40 (XV018) EJSZYSZKI 1926 I 5.4 13.1 Sprawdził por Stankiewicz

R25 Lipniszki 1921 0 8.3 21.4 IWG

A32 B41 (XV019) LIPNISZKI 1926   7.6 19.7  

P32 S41 LIPNISZKI 1926 III 5.9 14.9

A32 B42 WISZNIEW 1927 II 5.8 14.2

P32 S42 WISZNIEW 1927/31
6.2 14.6

A32 B43 (XV021) WOŁOŻYN 1925 I 5.7 14.5 Sprawdził por Świderski, por Gąsiewicz

XV-22 GRÓDEK [~P32 S43-44] 1921 0 6.1 17.3

P32 S44 RADOSZKOWICE 1929 II 6.0 15.1

P32 S45 GRÓDEK OSTROSZYCKI 1933 IV 5.9 14.9

P32 S46 ŁOHOJSK 1933 0 8.7 0 Wyłącznie do użytku służbowego

P33 S17 120 ANKLAM 1939 0 6.0 15.9 Wyłącznie do użytku służbowego

P33 S18 121 SWINEMÜNDE (ŚWINOUJŚCIE) 1939 0 4.8 14.0 Wyłącznie do użytku służbowego

P33 S19 122 WOLLIN (WOŁYŃ) 1937 0 5.2 14.6 Wyłącznie do użytku służbowego

P33 S20 123 GREIFENBERG i. POM 1937 0 6.1 20.9 Wyłącznie do użytku służbowego

P33 S21 124 SCHIVELBEIN (ŚWIBOWINA) 1937 0 10.1 23.8 Wyłącznie do użytku służbowego

P33 S22 125 BAD POLZIN (POŁCZYN) 1937 0 6.2 16.4 Wyłącznie do użytku służbowego

P33 S23 126 BUBLITZ (BOBOLICE) 1935 0 6.6 18.6 Wyłącznie do użytku służbowego

P33 S24 BIAŁY BÓR (BALDENBURG) 1938 IV 6.6 15.1

P33 S25 BRUSY 1938 IV 7.0 16.0

A33 B26 Czersk** 1933 0 8.1 20.8

P33 S26 CZERSK 1934 IV 6.7 19.0

A33 B27 130 Starogard 1925 0 5.4 16.9

P33 S27 STAROGARD 1932 IV 6.4 14.6

P33 S28 SZTUM (STUHM) 1931 IV 5.9 13.7
P33 S29 132 CHRISTBURG (Dzierzgoń) 1931 0 8.4 26.4 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi
P33 S30 133 MOHRUNGEN (Morąg) 1931 0 8.9 28.5 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi
P33 S31 134 ALLENSTEIN (Olsztyn) 1931 0 9.7 28.4 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi
P33 S32 135 SENSBURG (Ządzbork) 1931 0 8.5 28 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi
P33 S33 136 NIKOLAIKEN (Mikołajki) 1932 0 7.9 25.8 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi

P33 S34 137 ARYS (Orzysz) 1931 0 9.2 12.8 Wyłącznie do użytku służbowego

P33 S35 RACZKI i EŁK (Lyck) 1931 III 6.3 15.7

P33 S35 RACZKI i EŁK (Lyck) ? III 6.3 16.3 Wydanie konspiracyjne BOM

P33 S36 AUGUSTÓW 1929 III 6.7 15.3

P33 S36 AUGUSTÓW 0 0 0.8 7.3 Wydanie niemieckie, prawdopodobnie “ćwiartka” mapy typu Grossblatt z ok 1944 r.

P33 S37 SOPOĆKINIE 1928 II 6.4 14.6

O26 PORZECZE [P33 S38] 1921 0 3.0 3.2

P33 S38 PORZECZE 1927 IV 6.1 17.1

A33 B39 NOWY DWÓR 1926
5.5 14.2

P33 S39 NOWY DWÓR 1926 IV 6.6 15.1

A33 B40 (XVI-18) LIDA 1926 I 5.8 14.1 Sprawdził por Łaski, kpt Ziss

A33 B41 IWJE 1923 0
9.1 konttreprodukcja mapy niemieckiej KdwR

A33 B41 IWJE 1927 II 6.4 15.5

P33 S41 IWJE 1939 IV 8.5 20.1

A33 B42 (XVI-20) LUBCZ 1924 I 5.5 13.7 Sprawdził kpt Strażyc, por Pietkiewicz, por Gąsiewicz

P33 S42 LUBCZ 1926/31
5.9 15.5

A33 B43 IWIENIEC 1926 II 5.9 14.1 Sprawdził kpt Strażyc, por Adamski, por Szeffer, ppor Andrzejowski

A33 B44 RAKÓW 1926
5.2 13.2

P33 S44 RAKÓW 1926 III 6.1 15.1

P33 S45 MIŃSK 1933 0 8.7 - Wyłącznie do użytku służbowego

XVI-24 WOŁMA [~P33 S45-46] 1921 0 5.5 14.9

P33 S46 ŚMIŁOWICZE 1933 0 10.2 - Wyłącznie do użytku służbowego
P34 S18 154 PASEWALK 1939 0 8 23.5 Wyłącznie do użytku służbowego

P34 S19 155 PÖLITZ (POLICE) 1936 0 6.6 22.0 Wyłącznie do użytku służbowego
P34 S20 156 NAUGARD (NOWOGARD) 1936 0 8.3 25.9 Wyłącznie do użytku służbowego
P34 S21 157 LABES (ŁOBEZ) 1936 0 8.9 27.2 Wyłącznie do użytku służbowego
P34 S21 157 LABES (ŁOBEZ) 1939 0 8.1 26.2 Wyłącznie do użytku służbowego

P34 S22 158 TEMPELBURG (CZAPLINEK) 1935 0 4.1 11.9 Wyłącznie do użytku służbowego

P34 S23 159 NEUSTETTIN (SZCZECINEK) 1934 0 9.7 20.6 Wyłącznie do użytku służbowego
P34 S24 160 PREUS. FRIEDLAND (FRYDLĄD PRUSKI) 1934 0 8.9 26.9 Wyłącznie do użytku służbowego

P34 S25 CHOJNICE 1936 IV 6.5 15.0

P34 S26 TUCHOLA 1933 IV 7.0 16.0

P34 S26 TUCHOLA 1935 IV 2.1 5.9

P34 S27 NOWE 1932 IV 6.9 15.7

164 (Kwidzyń) Marienwerder (P34 S28) 1921 0 8.9 20.3

P34 S28 ŁASIN-MARIENWERDER (Kwidzyn) 1930 III 6.3 16.8

P34 S28 ŁASIN-MARIENWERDER (Kwidzyn) 1937 III 6.5 14.7

P34 S29 LUBAWA 1930 III 6.5 15.1

P34 S30 OSTRÓDA (Osterode) 1932 IV 7.0 16.1
P34 S31 167 PASSENHEIM (Pasym) 1931 0 9.4 29.5 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi
P34 S32 168 ORTELSBURG (Szczytno) 1930 0 8.8 27 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi
P34 S33 169 JOHANNISBURG (Jańsbork) 1932 0 8.9 24.3 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi

P34 S34 170 Biała-Szczuczyn 0 0 0 7.3

P34 S34 SZCZUCZYN 1930 III 6.8 15.8

P34 S35 GRAJEWO 1929 III 6.7 15.3

P34 S36 SUCHOWOLA 1930 III 6.6 15.3

P34 S37 GRODNO-ZACHÓD 1929 II 6.2 15.5

P34 S37 GRODNO-ZACHÓD 1935 ? 6.1 15.8 wznowienie wyd. z 1929 r., uzupełniono.

XVII-16 SKIDEL [~P34 S38-39] 1920 0 4.8 11.9

O27 Grodno-Wschód [P34 S38] 1921 0 6.4 18.8

A34 B38 (XVII016) GRODNO (WSCHÓD) 1926 I 5.3 13.2 Sprawdził kpt Soroko, kpt Ziss

P21 Ostryna 1921 0 5.9 15.0 IWG

P34 S39 RÓŻANKA 1927 III 6.3 15.5

A34 B40 (XVII-18) Grossblatt 336 NO BIELICA 1924 0 2.7 6.3 Wydanie niemieckie
Sprawdził kpt Kozielski, por Breśniewicz

P34 S40 BIELICA 1929 II 5.9 14.6

P34 S41 NOWOGRÓDEK 1929 II 6.3 15.4

A34 B42 (S27) KORELICZE 1924 I 5.5 13.9 Sprawdził por Swiderski, ppor Andrzejowski, por Adamski

P34 S42 KORELICZE 1929
6.0 15.7

A34 B43 (T27) JEREMICZE 1924 I 5.6 14.3 Sprawdził por Adamski, ppor Andrzejowski, por Herman, por Szeffer

P34 S43 JEREMICZE 1939 IV 7.7 20.6

A34 B44 (XVII-22) RUBIEŻEWICZE-KOJDANÓW 1924 I 5.8 14.7 Sprawdził por Adamski, ppor Andrzejowski, por Herman, por Szeffer

P34 S44 RUBIEŻEWICZE-KOJDANÓW 1930 III 6.4 16.1

P34 S45 SAMOCHWAŁOWICZE 1933 0 7.9 19.4

P34 S46 PUCHOWICZE 1933 0 9.2 - Wyłącznie do użytku służbowego

P34-35 S27-28 GRUDZIĄDZ ARKUSZ ZBIOROWY 1935 IV 10.8 25.7 Arkusz zbiorowy

P35 S18 186 PRENZLAU 1939 0 6.2 16.5 Wyłącznie do użytku służbowego

P35 S19 187 STETTIN (SZCZECIN) 1935 0 7.4 22.6 Wyłącznie do użytku służbowego

P35 S20 188 STARGARD i. Pom. (STAROGARD) 1937 0 6.5 19.5 Wyłącznie do użytku służbowego

P35 S21 189 NÖRENBERG 1935 0 7.1 19.7 Wyłącznie do użytku służbowego

P35 S22 190 CALLIES 1928 0 7.1 20.8 Wyłącznie do użytku służbowego
P35 S23 (191) DEUTSCH KRONE (WAŁCZ) 1934 0 8.9 26.5 Wyłącznie do użytku służbowego

P35 S24 ŁOBŻENICA i ZŁOTÓW (FLATOW) 1936 IV 6.0 13.6

P35 S25 WIĘCBORK 1938 IV 6.5 14.7

A35 B26 Koronowo** 1933 0 7.5 18.3

P35 S26 KORONOWO 1934 IV 6.9 15.8

P35 S27 GRUDZIĄDZ 1933 II 5.9 13.3
P35 S27 GRUDZIĄDZ 1938   7.9 21.9  

196 Wąbrzeźno [P35 S28] 1921 (?) 0 7.8 16.7

P35 S28 WĄBRZEŹNO 1929 II 6.7 15.6

P35 S28 WĄBRZEŹNO 1929/37
11.2


A35 B29 197 Kurzętnik 1925
8.8


P35 S29 BRODNICA 1930 III 6.4 14.8
P35 S29 BRODNICA 1938   7.9 22.7  

P35 S30 UZDOWO-GILGENBURG (Dąbrówno) 1929 II 5.7 13.0

P35 S31 JANOWO-NIBORK (Neidenburg) 1931 IV 6.7 15.5

P35 S32 CHORZELE 1932 IV 6.1 14.0

P35 S33 MYSZYNIEC 1931 III 7.0 16.1

202 Gehsen (Jeże) - Kolno 1921 0 8.3
wyd. IWG, na podstawie mapy niemieckiej KDR, 400 dpi

P35 S34 KOLNO 1930 III 6.5 14.9

P35 S35 GONIĄDZ 1930 III 6.1 13.9

P35 S36 KNYSZYN 1930 III 6.5 15.2

P35 S37 SOKÓŁKA 1928 II 6.1 15.5

P35 S38 INDURA 1926 IV 5.1 12.6
  P35 S38 INDURA 1926-32
7.2 18.5

A35 B39 (XXVII-17) MOSTY 1926 I 6.3 16.1 Sprawdził por Nowicki, por Łaski
  P35 S39 MOSTY 1929
5.7 14.8

P35 S39 MOSTY 1935 IV 6.2 15.1

A35 B40 (XVIII-18) WIĄZOWIEC 1926 I 6.7 17.6 Sprawdził por Łaski, por Bereśniewicz

P35 S40 WIĄZOWIEC 1932 IV 6.1 15.1

P35 S41 ZDZIĘCIOŁ 1929 II 6.3 15.5

P35 S41 ZDZIĘCIOŁ

8.2
wznowienie wyd. z 1926 r. - bez zmian
  P35 S41 ZDZIECIOL 1926-39
8.5 20.9

P35 S42 HORODYSZCZE 1929 II 5.8 14.3

P35 S43 STOŁPCE 1935 IV 5.9 14.3

P35 S44 SWIERYNOWO i UZDA 1935 IV 5.6 13.8
  P35 S45 SZACK 1933 IV 7.3 18.9
  P35 S46 OMELNO 1933 IV 7.5 19.2

P36 S18 217 SCHWEDT (ŚWIEĆ) 1937 0 6.6 21.4 Wyłącznie do użytku służbowego

P36 S19 218 GARTZ a.d.O. (GRODZISK) 1935 0 9.3 20.8 Wyłącznie do użytku służbowego
P36 S19 218 GARTZ a.d.O. (GRODZISK) 1939 0 8.7 25.7 Wyłącznie do użytku służbowego

P36 S20 219 PYRITZ (PERZYCE) 1935 0 8.2 20.5 Wyłącznie do użytku służbowego

P36 S21 220 ARNSWALDE 1934 0 8.3 27.6 Wyłącznie do użytku służbowego

P36 S22 221 SCHLOPPE (CZŁOPA) 1939 0 8.1 26.8 Wyłącznie do użytku służbowego

P36 S23 UJŚCIE i PIŁA (SCHNEIDEMÜHL) 1936 IV 6.5 14.6
  A36 B24 223 Wyrzysk 1925/33 0 9.0
400 dpi, wyd. z 1925 r. wznowione w 1933 r. bez zmian

P36 S24 WYRZYSK 1936 IV 6.2 14.0
  A36 B25 NAKŁO (n. Notecią) 1924/33 0 8.9
400 dpi, wyd. z 1925 r. wznowione w 1933 r. bez zmian

P36 S25 NAKŁO 1937 IV 6.0 13.5

P36 S26 BYDGOSZCZ 1935 IV 7.0 5.1

A36 B27 (C29) TORUŃ 1926 I 5.4 12.7
P36 S27 TORUŃ 1937 IV 7.5 18.2

P36 S28 DOBRZYŃ nad DRWĘCĄ 1930 III 5.8 13.1
  P36 S28 DOBRZYŃ nad DRWECA 1930/37/42
8.0
400 dpi, Edynburg w 1942 r., z wyd. z r. 1930, uzupełnionego w 1937 r.

P36 S29 RYPIN 1930 III 6.3 14.7
P36 S29 RYPIN 1939 III 7.5 21.4  

P36 S30 DZIAŁDOWO 1930 III 5.9 13.7

230 Bialuty - Mława 1921 0 7.7
kontrreprodukcja mapy niemieckiej, 400 dpi

P36 S31 MŁAWA 1930 III 6.2 14.2

P36 S32 PRZASNYSZ 1931 III 6.6 15.4

P36 S33 OSTROŁĘKA 1932 IV 5.9 13.7

P36 S34 ŁOMŻA 1925 II 2.9 3.1

P36 S34 ŁOMŻA 1931 IV 6.0 13.8

P36 S35 TYKOCIN 1931 III 6.5 14.8

M29 BIAŁYSTOK 1927 0 7.7 17.5 wyd. prowizoryczne, dodruki zmian w terenie

P36 S36 BIAŁYSTOK 1933 IV 6.5 14.8

P36 S37 ZABŁUDÓW 0 III 6.4 15.9
  P36 S37 ZABŁUDÓW 1931 IV 6.8 22.8

P36 S38 ŚWISŁOCZ 1930 III 5.9 14.7

P29 Wołkowysk [P36 S39] 1921 0 5.5 12.1

P36 S39 WOŁKOWYSK 1933 IV 5.7 14.1

A36 B40 (XIX-18) SŁONIM 1933 I 5.3 13.2

P36 S40 SŁONIM ZACHÓD 1934 IV 6.9 17.8
  P36 S41 SŁONIM WSCHÓD 1931 IV 6.3 15.8

P36 S41 SŁONIM WSCHÓD 1937 IV 6.9 15.6
  P36 S42 BARANOWICZE 1929
5.9 15.2
SŁONIM ARKUSZ ZBIOROWY (4 arkusze)
P36 S40 SŁONIM ZACHÓD
P36 S41 SŁONIM WSCHÓD
P37 S40 RÓŻANA
P37 S41 BYTE
Ń
1937 IV 27.3 72.8 Pozycja, którą mamy już od jakiegoś czasu, ale najwidoczniej zagubiła się przy którymś z kolejnych uaktualnień.
Mapa dodana jako zał. do wydawnictwa „Zadania taktyczne dla podstawowych jednostek broni. Grono wykładowców Wyższej Szkoły Wojennej”

P36 S42 BARANOWICZE 1932 IV 6.3 14.0
  A36 B43 (T29) NIEŚWIEŻ 1924
7.1 17.8

P36 S43 NIEŚWIEŻ 1936 IV 5.7 14.7
  A36 B44 (XIX-22) JUSZEWICZE-KOPYL 1925
6.9 17.7

P36 S44 KOPYL 1933 IV 6.1 13.6

P36 S45 SŁUCK 1937 0 9.5 - Wyłącznie do użytku służbowego
  P36 S46 STARE DOROHY 1937 0 7.3 18.5 Wyłącznie do użytku służbowego

P37 S16 243 ORANIENBURG 1938 0 6.2 16.9 Wyłącznie do użytku służbowego

P37 S17 244 EBERSWALDE 1938 0 6.0 16.5 Wyłącznie do użytku służbowego
P37 S18 245 BAD FREIENWALDE a.d.O 1937 0 8.1 23.7 Wyłącznie do użytku służbowego

P37 S19 246 KÖNIGSBERG i. d. Neum. 1928 0 8.8 19.0 Wyłącznie do użytku służbowego
P37 S20 (247) SOLDIN 1934 0 8.9 26.7 Wyłącznie do użytku służbowego

P37 S21 248 FRIEDEBERG (STRZELCE) 1939 0 8.9 19.7 Wyłącznie do użytku służbowego

P37 S22 WIELEŃ 1936 IV 7.3 16.6

P37 S23 CZARNKÓW 1935 IV 6.7 15.2

A37 B24 251 Wągrowiec 1933 0 3.1 7.5

P37 S24 WĄGROWIEC 1935 IV 6.5 14.8

P37 S25 ŻNIN 1935 IV 6.5 14.8

A37 B26 Inowrocław** 1933 0 7.5 18.9

P37 S26 INOWROCŁAW 1935 IV 6.3 14.3

254 Gniewkowo - Służewo 1921 0 7.5
wyd. IWG, kontrreprodukcja mapy niemieckiej, 400 dpi

P37 S27 CIECHOCINEK 1930 III 6.3 14.6
P37 S27 CIECHOCINEK 1937 III 6.9 19  
  P37 S27 CIECHOCINEK 1937-42
8.2
400 dpi, wyd. Edynburg, 1942
  A37 B28 D30 Lipno 1925
5.9 14.9

P37 S28 LIPNO 1935 IV 6.6 15.1

P37 S28 LIPNO 1938 IV 3.0 7.3

P37 S29 SIERPC 1935 IV 6.4 14.5

P37 S30 RACIĄŻ 1935 IV 6.3 14.3
  A37 B31 G30 Ciechanów 1925
5.8 14.7

P37 S31 CIECHANÓW 1935 IV 6.4 14.5
  P37 S32 MAKÓW 1928
5.8 14.8

P37 S32 MAKÓW 1935 IV 6.2 14.0

P37 S33 RÓŻAN 1935 IV 6.6 14.9

P37 S34 OSTRÓW MAZOWIECKA 1925 II 2.9 3.1

P37 S34 OSTRÓW MAZOWIECKA 1935 IV 6.5 14.9

P37 S35 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1922(?) II 2.8 2.9

P37 S35 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1935 IV 6.6 15.1

P37 S36 BIELSK PODLASKI 1937 IV 6.3 14.2

P37 S37 NAREW 1931 III 6.5 14.9

P37 S38 DOBROWOLA 1931 III 6.6 16.4

A37 B39 (XX-17) ŁYSKÓW 1926 I 4.8 12.3

P37 S40 RÓŻANA 1935 IV 6.2 15.2

A37 B41 BYTEŃ 1926 II 3.0 7.0

P37 S41 BYTEŃ 1932 IV 5.8 14.4

A37 B42 LIPSK 1926 II 6.4 15.7

A37 B43 SINIAWKA 1933 II 6.0 14.8
  A37 B44 (LXXIX-11-12) MOROCZ-SIEMIEŻEWO 1926
6.4 17.3

P37 S44 SIEMIEŻEWO 1926 III 5.8 14.2

A37 B45 (XX-23) KRZYWICZE 1923 0 5.1 13.9
  P37 S45 POHOST 1937 IV 5.8 15.6

P38 S16 268 SPANDAU 1938 0 8.2 22.5 Wyłącznie do użytku służbowego

P38 S17 269 BERLIN PÓŁNOC 1938 0 8.4 24.8 Wyłącznie do użytku służbowego

P38 S18 270 WRIEZEN* 1937 0 7.7 15.7 Wyłącznie do użytku służbowego
P38 S19 (271) KÜSTRIN (Kistrzyn) 1928 0 8.2 24.9 Wyłącznie do użytku służbowego
P38 S20 (272) LANDSBERG nad WARTĄ 1928 0 7.9 23.5 Wyłącznie do użytku służbowego

P38 S21 SKWIERZYNA (SCHWERIN a.d.W.) 1936 IV 6.9 15.8

P38 S22 MIĘDZYCHÓD 1936 IV 6.7 15.4

P38 S23 SZAMOTUŁY 1932 IV 6.1 13.9

P38 S24 ROGOŹNO 1934 IV 6.9 15.8

A38 B25 277 Gniezno 1933 0 3.5 8.7

P38 S25 GNIEZNO 1935 IV 3.3 8.1

A38 B26 Mogilno** 1933 0 7.6 19.5

P38 S26 MOGILNO 1935 IV 6.1 13.8

279 Popowo - Radziejów 1921 0 7.9
wyd. IWG, kontrreprodukcja mapy niemieckiej Karte des Deutchen Reiches, 400 dpi

A38 B27 Popowo-Radziejów** 1924 0 7.0 16.4

P38 S27 RADZIEJÓW 1934 IV 9.1 -

P38 S28 WŁOCŁAWEK 1930 III 6.1 13.8

P38 S29 PŁOCK 1930 III 6.0 13.6

P38 S29 PŁOCK 1930/39 III 5.5 14.9 Wydanie konspiracyjne?

P38 S30 DROBIN 1935 IV 6.8 -

P38 S31 PŁOŃSK 1937 IV 6.0 13.4

P38 S32 PUŁTUSK 1936 IV 6.5 14.7

A38 B33 (J31) Wyszków 1925 I 8.8 19.8

P38 S33 WYSZKÓW 1936 IV 6.7 15.0

P38 S33 WYSZKÓW 1938 IV 3.3 8.6

P38 S34 MAŁKINIA 1936 IV 6.6 15.0

P38 S35 CIECHANOWIEC 1937 IV 5.9 12.8

P38 S36 BRAŃSK 1937 IV 6.0 13.0

P38 S37 HAJNÓWKA 1931 III 6.0 14.7

P38 S38 BIAŁOWIEŻA 1930 III 6.5 15.9
  P31 Prużana 1921 0 6.1 15.5 IWG
  A38 B39 P31 Prużana 1924
5.8 14.8

P38 S39 PRUŻANA 1931 III 6.2 15.0

P38 S40 BEREZA KARTUSKA 1932 IV 6.2 15.2

A38 B41 (XXI-19) ŚWIĘTA WOLA 1926 I 5.5 13.5
  P38 S41 IWACEWICZE d.n. ŚWIĘTA WOLA 1926/30
6.5 16.4

A38 B42 (S 31) TELECHANY 1924 I 5.7 14.6

P38 S42 TELECHANY 1924 III 7.6 -

A38 B43 (T31) MAŁKOWICZE 1924 I 5.5 14.1

P38 S44 WIELKIE CZUCZEWICZE 1937 IV 5.7 13.6

XXI-23 STAROBIN [~P38 S44-45] 1921 0 4.7 12.5

P38 S45 MOROCZ-STAROBIN 1933 IV 5.6 13.5 Wydanie tymczasowe
  P38 S45 MOROCZ i STAROBIN 1939 IV 7.8 19.8

P39 S16 293 POTSDAM (POCZDAM) 1938 0 6.0 16.5 Wyłącznie do użytku służbowego

P37 S17 294 BERLIN POŁUDNIE 1938 0 8.4 24.3 Wyłącznie do użytku służbowego

P39 S18 295 FÜRSTENWALDE 1937 0 5.9 15.7 Wyłącznie do użytku służbowego
P39 S19 FRANKFURT nad Odrą 1929 0 8.8 23.6 Wyłącznie do użytku służbowego

P39 S20 297 ZIELENZIG (Cielęcin) ? 0 6.7 18.5 Arkusz uszkodzony, bez części marginesów
P39 S20 297 ZIELENZIG (Cielęcin) 1928 0 9.5 25.3 Wyłącznie do użytku służbowego

P39 S21 MIĘDZYRZECZ (MESERITZ) 1936 IV 6.5 14.5

P39 S22 ZBĄSZYŃ 1937 IV 6.0 13.4

P39 S23 BUK 1936 IV 5.9 13.0

301 Poznań [P39 S24] 1921 0 7.4 16.2

P39 S24 POZNAŃ 1935 IV 5.7 12.7

A39 B25 Września** 1924 0 7.1 17.4

P39 S25 WRZEŚNIA 1935 IV 5.8 12.6

A39 B26 B32 Powidz-Słupca 1933 II 2.9 6.9

P39 S26 SŁUPCA 1935 IV 6.0 13.4
P39 S27 SOMPOLNO 1934 IV 7.5 21.4
  P39 S27 SOMPOLNO 1934/42
8.6
400 dpi, wyd. Edynburg, 1942

P39 S28 KŁODAWA 1930 III 5.8 13.0

P39 S28 KŁODAWA 1930 III 5.4 14.7 Wydanie konspiracyjne BOM

P39 S29 GOSTYNIN 1938 IV 6.0 13.4
  A39 B29 GOSTYNIN 1925/33   7.4 19.2  
  P39 S30 WYSZOGRÓD 1929
12.5
400 dpi

P39 S30 WYSZOGRÓD 1937 IV 6.1 13.7

P39 S31 MODLIN 1934 IV 5.9 13.3
P39 S31 MODLIN 1952 IV 7.4 19.3 przedruk powojenny, bez zmian

A39 B32 (H32) WARSZAWA PÓŁNOC ? 0 2.7 2.8

P39 S32 WARSZAWA PÓŁNOC 1933 IV 6.3 14.2
P39 S32 WARSZAWA PÓŁNOC 1952 IV 7.4 19.5 przedruk powojenny, bez zmian

P39 S33 TŁUSZCZ 1937 IV 6.3 14.1
P39 S33 TŁUSZCZ 1952 IV 6.8 19.5 przedruk powojenny, bez zmian

P39 S34 WĘGRÓW 1937 IV 6.2 14.0

A39 B35 Drohiczyn n Bug 1934 0 5.8 14.9

P39 S35 DROHICZYN nad BUGIEM 1937 IV 6.1 13.6

P39 S36 SIEMIATYCZE 1937 IV 6.4 14.2

P39 S37 WYSOKIE LITEWSKIE 1931 III 5.4 13.1

P39 S38 TEWLE 1931 III 5.7 14.2

P39 S39 MALECZ 1931 III 6.2 15.1

P39 S40 CHOMSK 1931 III 5.9 14.3
  A39 B41 (XXII-19) MOTOL 1926 0 6.6 13.3 zmiana niemieckiej kopii na polski oryginał

P39 S41 MOTOL 1926 III 5.7 14.1

A39 B42 (XXII-20) ŁOHISZYN 1925 I 5.3 13.2
  A39 B42 XXII-20 ŁOHISZYN 1926
5.1 13.5

P39 S43 ŁUNINIEC-PÓŁNOC 1928 II 5.7 13.8

P39 S44 WICZYN 1934 IV 6.1 14.4

P39 S45 LENIN 1929 0 6.5 16.4
  P39 S45 SOSNKOWICZE 1939 IV     poszukujemy tego arkusza!
  A39 B46 XXII-24 PUCHOWICZE 1922 0 5.4 13.9
  P39 S45 KNIAŹ-JEZIORO 1938 0 6.5 20.9 Wyłącznie do użytku służbowego

P40 S16 317 LUCKENWALDE 1938 0 6.0 15.9 Wyłącznie do użytku służbowego

P40 S17 318 ZOSSEN 1938 0 6.4 16.9 Wyłącznie do użytku służbowego

P40 S18 319 BEESKOW 1937 0 6.0 15.8 Wyłącznie do użytku służbowego

P40 S19 320 FÜRSTENBERG nad Odrą 1928 0 9.5 20.9 Wyłącznie do użytku służbowego

P40 S20 321 CROSSEN a. d. Oder (Krosno n. Odrą) 1933 0 9.2 19.8 Wyłącznie do użytku służbowego

P40 S21 322 ZÜLLICHAU (Cylichów) 1933/39 0 8.4 18.1 Wyłącznie do użytku służbowego
P40 S22 WOLSZTYN 1927 0 8.4 21.9  

P40 S22 WOLSZTYN 1936 IV 6.5 14.6

P40 S23 KOŚCIAN 1934 IV 6.0 17.3
P40 S24 ŚRODA 1934 IV 9.5 23.3 niemiecka, czarno-biala kopia zastąpiona została polskim oryginałem

P40 S25 PYZDRY 1935 IV 6.2 14.1

P40 S26 KONIN 1935 IV 6.5 14.6

P40 S27 KOŁO 1934 IV 6.2 17.2

P40 S28 ŁĘCZYCA 1937 IV 6.0 13.5
  A40 B29 (E33) KUTNO 1924   7.1 18.9  

P40 S29 KUTNO 1938 IV 5.9 13.3

P40 S30 ŁOWICZ 1936 IV 6.2 14.2

P40 S31 ŻYRARDÓW 1934 IV 6.2 17.2

P40 S32 WARSZAWA POŁUDNIE 1932 IV 6.0 17.4

P40 S33 MIŃSK MAZOWIECKI 1937 IV 6.3 14.3
A40 B34 K33 Siedlce 1925 0 7.4 20.9  

P40 S34 SIEDLCE 1937 IV 6.9 15.5

P40 S35 ŁOSICE 1937 IV 6.1 13.6

P40 S36 BIAŁA PODLASKA 1931 III 6.0 13.8

P40 S37 BRZEŚĆ nad BUGIEM 1931 III 6.0 14.6

P40 S37 BRZEŚĆ nad BUGIEM 1931 III 12.4 - Rozdzielczość 400 dpi

P40 S37 Grossblatt 360 NW BRZEŚĆ nad BUGIEM 1931 0 6.9 17.4 wersja niemiecka (dodano kolory, sytuacja bez zmian)

P40 S38 ŻABINKA 1931 III 6.0 14.6

P40 S39 KOBRYŃ 1931 III 6.1 15.2

P40 S40 DROHICZYN (Poleski) 1931 III 5.7 13.7

A40 B41 JANÓW 1926 II 6.0 14.3
P40 S41 JANÓW (POLESKI) 1930 III 8.5 24.9  

A40 B42 (XXIII-20) PIŃSK 1925 I 5.1 12.8

P40 S42 PIŃSK 1925 0 8.8 -

P40 S43 ŁUNINIEC-POŁUDNIE 1928 II 6.3 15.6
A40 B45 XXIII-23 DAWIDGRÓDEK 1923 0 8.3 21.9 Reprodukcja z mapy rosyjskiej 1:126,000 z r. 1916

P40 S44 DAWIDGRÓDEK 1928 II 8.9 19.3 Wydanie tymczasowe. Pliki 400 i 600 dpi

P40 S44 DAWIDGRÓDEK 1932 IV 5.9 14.2

P40 S45 MIKASZEWICZE 1931 IV 5.9 14.4
P40 S46 ŻYTKOWICZE 1938 0 6.0 18 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi

P41 S17 342 LUCKAU (ŁUKÓW) 1938 0 5.8 15.4 Wyłącznie do użytku służbowego

P41 S18 343 LÜBBEN (LUBIN) 1938 0 6.1 16.3 Wyłącznie do użytku służbowego
P41 S19 344 GUBEN (GUBIN) 1934 0 8.2 24 Wyłącznie do użytku służbowego
P41 S20 345 SOMMERFELD 1933 0 7.9 25 Wyłącznie do użytku służbowego

P41 S21 346 GRÜNBERG i. Schl. (Zielona Góra) 1933 0 10.2 22.0 Wyłącznie do użytku służbowego
P41 S21 346 GRÜNBERG i. Schl. (Zielona Góra) 1939 0 8.9 23 Wyłącznie do użytku służbowego

P41 S22 KASZCZOR i WSCHOWA (FRAUSTADT) 1934 IV 6.8 15.2

P41 S23 LESZNO 1934 IV 6.6 15.0

P41 S24 GOSTYŃ 1934 IV 6.1 13.8

P41 S25 JAROCIN 1934 IV 6.1 13.7

P41 S26 KALISZ 1936 IV 6.3 14.1

P41 S27 UNIEJÓW 1930 III 6.1 13.9

P41 S28 OZORKÓW 1930 III 6.2 14.3

P41 S28 OZORKÓW 1930 III 5.8 15.3 Wydanie konspiracyjne BOM
  P41 S28 OZORKOW 1930/39/42
8.4
400 dpi, wyd. Edynburg, 1942

P41 S29 ŁÓDŹ 1931 III 6.4 18.4 Wydanie konspiracyjne BOM

P41 S29 ŁÓDŹ 1937 IV 6.5 14.7

A41 B30 (F34) SKIERNIEWICE 1923 I 3.4 8.9

P41 S30 SKIERNIEWICE 1937 IV 6.5 14.4

P41 S31 MSZCZONÓW 1937 IV 6.1 13.8

P41 S32 GRÓJEC 1937 IV 6.2 13.9

P41 S33 GARWOLIN 1937 IV 6.6 14.9

P41 S34 ŻELECHÓW 1938 IV 6.5 14.5

P41 S35 ŁUKÓW 1938 IV 6.2 13.9

P41 S36 ŁOMAZY 1938 IV 6.6 14.8

P41 S37 SŁAWATYCZE 1933 IV 5.7 13.7

P41 S38 MAŁORYTA 1933 IV 6.2 14.6
A41 B39 DYWIN 1927   9.2 24.9  

P41 S39 DYWIN 1931 III 6.5 15.8

P41 S40 WIELKA HŁUSZA 1931 III 6.2 15.0

P41 S41 LUBIESZÓW 1931 III 6.5 15.7

P41 S42 SERNIKI 1931 III 6.6 15.8

P41 S43 HORODNO 1928 II 5.3 12.8

P41 S44 STOLIN 1933 IV 5.8 14.0

XXIV023 KOŁEK [P41 S45] 1921 0 8.6 -
P41 S45 KOŁKI nad Stwigą 1928 0 9 23.7 Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi

P41 S45 KOŁKI nad STWIGĄ 1936 IV 5.6 13.3
P41 S46 LELCZYCE 1937 0 7.9 20.8 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi

XXIV029 CHOJNIKI [~P41 S50] 1921 0 5.7 14.6

P42 S17 367 FINSTERWALDE (GRABIN) 1938 0 6.0 15.9 Wyłącznie do użytku służbowego

P42 S18 368 CALAU (KALAWA) 1938 0 6.3 16.8 Wyłącznie do użytku służbowego
P42 S19 369 SPREMBERG (GRODK) 1936 0 7.9 21.8 Wyłącznie do użytku służbowego
P42 S20 370 SORAU 1934 0 7.9 23.6 Wyłącznie do użytku służbowego
P42 S20 371 SPROTTAU (Szprotawa) 1933 0 7.7 23.7 Wyłącznie do użytku służbowego

P42 S22 372 GLOGAU (Głogowa) 1928 0 9.1 18.8 Wyłącznie do użytku służbowego

P42 S22 372 GLOGAU (Głogów) 1933/39 0 8.6 18.3 Wyłącznie do użytku służbowego

P42 S23 BOJANOWO 1934 IV 6.4 17.8

P42 S24 RAWICZ 1934 IV 6.1 16.6

P42 S25 KROTOSZYN 1934 IV 6.7 15.6

P42 S26 OPATÓWEK 1936 IV 6.3 14.5

P42 S27 SIERADZ 1929 III 6.2 14.3
  P42 S27 SIERADZ 1929039
7.4 18.5 wydanie konspiracyjne (?)

P42 S28 ŁASK-ZDUŃSKA WOLA 1929 III 7.3 14.9
  P42 S28 ZDUNSKA WOLA 1929039
7.4 18.3 wydanie konspiracyjne (?)
  P42 S28 ZDUNSKA WOLA 1929039042
9.1
400 dpi, wyd. Edynburg 1942

P42 S29 PABIANICE 1937 IV 6.1 13.6

P42 S30 TOMASZÓW MAZOWIECKI 1935 0 7.7 18.0

P42 S30 TOMASZÓW MAZOWIECKI 1937 IV 6.3 13.9

P42 S31 NOWE MIASTO nad PILICĄ 1937 IV 6.4 14.3

P42 S32 BIAŁOBRZEGI 1937 IV 6.1 13.5

P42 S33 KOZIENICE 1937 IV 6.7 14.9

P42 S34 DĘBLIN 1937 IV 6.3 13.9

P42 S35 KOCK 1938 IV 6.3 14.0

P42 S36 PARCZEW 1938 IV 6.8 14.8

P42 S37 WŁODAWA 1933 IV 6.0 14.2

P42 S38 KRYMNO 1933 IV 8.0 17.4 uaktualnione pliki w pełnej rodzielczosci

P42 S39 RATNO 1931 III 6.6 16.0
+ Q35 (42-40) Kamień Koszyrski 1921 0 8.7 22.8 Instytut Wojskowo-Geograficzny (IWG)

P42 S40 KAMIEŃ KOSZYRSKI - III 6.5 15.9

P42 S41 KUCHECKA WOLA 1931 III 6.7 16.2

P42 S42 CHINOCZE 1931 III 6.4 15.6

P42 S43 DĄBROWICA 1928 II 5.8 13.9
P42 S44 JEZIORY (POLESKIE) 1929   7.9 23.6 Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi

P42 S44 JEZIORY (POLESKIE) 1933 IV 6.1 14.8

P42 S45 WOJTKIEWICZE 1928 0 8.6 23.3 Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi

P42 S45 WOJTKIEWICZE 1936 IV 6.1 14.1

P42 S46 MIŁASZEWICZE 1937 0 8.6 22.6 Wyłącznie do użytku służbowego

P43 S19 394 NIESKY (NIZKA) 1936 0 6.7 17.9 Wyłącznie do użytku służbowego
P43 S20 395 KOHLFURT 1936 0 7.9 23.5 Wyłącznie do użytku służbowego
396 BOLESŁAWIEC (Bunzlau) 1921 0 9.5 25.1 Instytut Wojskowo-Geograficzny (IWG)
P43 S22 396 BUNZLAU (BOLESŁAWIEC) 1934 0 7.8 21.5 Wyłącznie do użytku służbowego
P43 S22 (397) LÜBEN (Lubiń) 1933 0 8.9 26.9 Wyłącznie do użytku służbowego

P43 S23 398 WOHLAU (Wołów) 1933/39 0 7.7 18.4 Wyłącznie do użytku służbowego
P43 S24 (399) TREBNITZ i. Schl. (Trzebnica) 1933 0 10.4 27.3 Wyłącznie do użytku służbowego
P43 S24 (399) TREBNITZ i. Schl. (Trzebnica) 1939 0 8.8 26.4 Wyłącznie do użytku służbowego

P43 S25 SYCÓW (GROSS WARTENBERG) 1934 IV 6.7 18.5

P43 S26 KĘPNO 1936 IV 7.1 16.0

P43 S27 ZŁOCZEW 1934 IV 7.0 15.9
  P43 S27 ZŁOCZEW 1934/39
8.4 20.9 być może wydanie konspiracyjne

P43 S28 SZCZERCÓW 1934 IV 8.2 24.0

P43 S29 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 1937 IV 6.5 14.7

P43 S30 OPOCZNO 1934 0 9.6 22.9

P43 S30 OPOCZNO 1937 IV 6.6 14.5

P43 S31 PRZYSUCHA 1938 IV 6.7 15.0

P43 S32 RADOM 1938 IV 6.2 13.8

P43 S33 ZWOLEŃ 1937 IV 6.1 13.5

P43 S34 PUŁAWY 1937 IV 6.6 15.0

P43 S35 LUBLIN PÓŁNOC 1936 IV 6.7 15.1

P43 S36 ŁĘCZNA 1938 IV 6.7 14.9

P43 S37 OPALIN 1933 IV 6.1 14.7

P43 S38 ŚWITAŹ 1933 IV 6.1 14.5

A43 B39 (XXVI-17) WYŻWA 1926 I 5.7 13.6

A43 B40 POWÓRSK-TROJANÓWKA 1927 II 6.7 16.1

P43 S41 MANIEWICZE 1931 III 6.9 17.0

A43 B42 WŁODZIMIERZEC 1927 II 6.1 14.8

P43 S43 SARNY 1933 IV 6.1 14.6
P43 S44 ROKITNO 1928   8.5 23 wydanie tymczasowe, arkusz skasowany (unieważniony)

P43 S44 ROKITNO 1933 IV 6.5 15.9

P43 S45 SNOWIDOWICZE 1937 IV 6.6 15.8
P43 S46 ZAMYSŁOWICZE 1937 0 8.8 23.7 Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi. Wyłącznie do użytku służbowego

P44 S19 419 BAUTZEN (BUDZISZYN) i ŠLUKNOV 1936 0 5.9 15.8 Wyłącznie do użytku służbowego
P44 S20 420 GÖRLITZ (ZGORZELEC) 1936 0 8.1 22.5 Wyłącznie do użytku służbowego
P44 S21 (421) LOEWENBERG (LWOW) 1936 0 9.9 26.6 Wyłącznie do użytku służbowego
P44 S22 422 LIEGNITZ (LIGNICA) 1934 0 9.6 25.7 Wyłącznie do użytku służbowego
P44 S23 423 NEUMARKT i. Schles. (Sroda) 1933 0 8.3 25.4 Wyłącznie do użytku służbowego
P44 S24 424 BRESLAU (Wrocław) 1934 0 9.3 23.8 Wyłącznie do użytku służbowego

P44 S24 424 BRESLAU (Wrocław) 1939 0 6.7 18.3 Wyłącznie do użytku służbowego

P44 S25 OLEŚNICA (OELS) 1934 IV 6.6 14.8

P44 S26 RYCHTAL i BYCZYNA (PITSCHEN) 1935 IV 6.3 14.4

P44 S27 WIELUŃ 1935 IV 6.9 15.6

P44 S28 DZIAŁOSZYN 1934 IV 6.6 15.1

P44 S29 RADOMSKO 1935 IV 7.0 15.9

P44 S30 PRZEDBÓRZ 1937 IV 6.9 15.4

P44 S31 KOŃSKIE 1938 IV 7.4 16.9
P44 S32 IŁŻA 1934 III 8.3 23  

P44 S32 IŁŻA 1938 IV 6.7 15.2

P44 S33 SOLEC 1938 IV 6.4 14.3

P44 S34 OPOLE 1938 IV 6.2 14.0

P44 S35 LUBLIN POŁUDNIE 1937 IV 7.1 19.9

P44 S36 REJOWIEC 1938 IV 6.7 15.0

P44 S37 CHEŁM 1931 III 6.3 15.7

P44 S38 LUBOML 1933 IV 6.2 14.7

A44 B39 (XXVII-17) KOWEL 1925 I 5.5 13.6

A44 B40 (XXVII-18) MIELNICA 1926 I 5.8 14.1

P44 S40 HOŁOBY 1935 ? 7.9 20.8

P44 S42 STEPAŃ (CZARTORYSK) 1928 II 6.7 16.4

A44 B43 BEREŹNE 1927 II 6.8 16.6

P44 S44 KARPIŁÓWKA 1928 II 6.6 15.9

P44 S45 DERĆ-OLEWSK 1928 II 6.0 14.8
P44 S46 BIAŁOKUROWICZE 1933 0 9.1 22.8 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi
P45 S19 (445) ZITTAU i VARNSDORF 1937 0 8.8 24.8 Wyłącznie do użytku służbowego
P45 S20 (3654) LIBEREC i HIRSCHFELDE 1937 0 7.7 23 Wyłącznie do użytku służbowego

P45 S21 447 HIRSCHBERG i SCHL (JELENIA GÓRA) i HARRACHOV 1936 0 9.8 21.4 Wyłącznie do użytku służbowego

P45 S22 448 WALDENBURG in SCHLESIEN (WAŁBRZYCH) 1936 0 6.5 17.1 Wyłącznie do użytku służbowego

P45 S23 449 SCHWEIDNITZ (ŚWIDNICA) 1934 0 8.7 21.7 Wyłącznie do użytku służbowego
P45 S24 450 OHLAU (Oława) 1933 0 7.9 23.7 Wyłącznie do użytku służbowego

P45 S25 BRIEG (Brzeg) 1933 0 8.7 22.8 Wyłącznie do użytku służbowego

A45 B25 Brieg (Brzeg) 1925 0 6.8 15.3 Terytorium państwa niemieckiego
  A45 B26 452 Kreuzburg i. Schl. (Kluczbork) 1925 0 8.5
400 dpi

P45 S26 452 KREUZBURG (KLUCZBORK) 1932 0 7.1 16.4 Wyłącznie do użytku służbowego

P45 S27 KRZEPICE 1933 IV 6.7 15.2

P45 S28 CZĘSTOCHOWA 1933 IV 6.6 14.8
  P45 S28 CZEĘSTOCHOWA 1933/39/42
9.4
400 dpi, wyd. Edynburg, 1942

P45 S29 KONIECPOL 1935 IV 6.8 15.4

P45 S30 WŁOSZCZOWA 1936 IV 6.8 15.4

P45 S31 KIELCE 1929 III 7.1 15.6 Częściowe uzupełnienie, druk 1931
P45 S31 KIELCE 1929 IV 7.9 22.5  

P45 S32 BODZENTYN 1934 IV 7.0 16.2 Wydanie turystyczne

A45 B33 OPATÓW 1927 II 6.3 14.5

P45 S34 KRAŚNIK 1938 IV 6.5 14.8

P45 S35 TUROBIN 1938 IV 6.4 14.8

P45 S36 KRASNYSTAW 1938 IV 6.8 15.3

P45 S37 GRABOWIEC 1933 IV 7.2 17.0
  P45 S37 GRABOWIEC 1933037042
9.7
wyd. Edynburg, 1942, przedruk bez zmian

P45 S38 WŁODZIMIERZ 1933 IV 6.2 15.1
  P45 S38 WŁODZIMIERZ 1933039
5.5 13.3

P45 S39 OZDZIUTYCZE 1927 IV 6.0 14.7
P45 S39 OZDZIUTYCZE 1939 IV 7.9 21.3  

A45 B40 (XXVIII-18) ROŻYSZCZE 1926 I 5.5 13.7 Sprawdził : por Czarnecki, kpt Soroko, kpt Pieńkowski, kpt Dybaś, por Sałach, por Antoniewski-Raczyński

A45 B41 (XXVIII-19) KIWERCE 1926 I 5.4 13.3 Sprawdził kpt Soroko

A45 B42 DERAŹNE 1927 II 7.1 17.8
P45 S42 DERAŹNE 1935   9 27.2  

A45 B43 KOSTOPOL 1927 II 6.6 16.3
P45 S43 KOSTOPOL 1935 III 8.8 24  

XXVIII-22 LUDWIPOL [~P45 S43-44] 1921 0 5.9 15.8

P45 S44 LUDWIPOL 1928 II 6.6 16.1

P45 S44 LUDWIPOL 1935 II 4.9  
P45 S45 EMILCZYN 1931 0 11 26.8 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi

P45 S46 BIEŁKA 1931 0 8.7 - Wyłącznie do użytku służbowego

P46 S21 3755 VRCHLABĺ 1936 0 9.0 22.5 Wyłącznie do użytku służbowego

P46 S22 3756 TRUTNOV i FRIEDLAND in SCHL. (FRYDLAND) 1936 0 10.2 22.5 Wyłącznie do użytku służbowego

P46 S23 474 FRANKENSTEIN i BROUMOV 1935 0 10.2 21.9 Wyłącznie do użytku służbowego
P46 S24 475 Münsterberg (Ziembice) 1934 0 8.6 25.7 Wyłącznie do użytku służbowego
P46 S25 476 Grottkau (Grotków) 1933 0 9.6 25.3 Wyłącznie do użytku służbowego
P46 S26 477 Oppeln (Opole) 1932 0 9.9 25.6 Wyłącznie do użytku służbowego

478 Lubliniec 1921 0 5.7
wyd. IWG, kontrreprodukcja mapy niemieckiej KDR

P46 S27 LUBLINIEC 1933 IV 6.8 15.4

479 Woźniki-Koziegłowy 1921 0 5.7
wyd. IWG, kontrreprodukcja mapy niemieckiej KDR, 400 dpi

P46 S28 WOŹNIKI 1929 II 6.6 15.1
  P46 S28 WOŹNIKI 1934 IV 9.9 24.8

P46 S29 ŻARKI 1934 IV 7.1 16.2

P46 S30 JĘDRZEJÓW 1936 IV 6.4 14.5

P46 S31 PIŃCZÓW 1938 IV 6.3 14.4

P46 S32 STASZÓW 1938 IV 7.0 15.9

P46 S33 SANDOMIERZ 1938 IV 6.5 14.7

P46 S34 ROZWADÓW 1938 IV 6.6 14.9

P46 S35 BIŁGORAJ 1938 IV 6.9 15.6

P46 S36 ZAMOŚĆ 1936 IV 6.7 15.4

P46 S37 TYSZOWCE 1936 IV 6.5 15.7

P46 S38 KRYŁÓW 1929 II 5.9 14.6

A46 B39 (XXIX-17) HOROCHÓW 1926 I 5.3 13.3 Sprawdził por Kość, por Szarota, por Leśnikowski,
por Biernacki H, por Czapek, por Manikowski

P46 S40 ŁUCK 1925 IV 5.6 13.8

A46 B41 (R39) OŁYKA 1925 I 6.0 15.1 Sprawdził kpt Kohutnicki, por Siewierski, por Bojarski, por Lemené
P46 S41 OŁYKA 1935 IV 7.7 20.5  

A46 B42 (S 39) RÓWNE 1926 I 5.4 13.6 Sprawdził por Obiadowski

A46 B43 (T39) TUCZYN 1924 I 5.7 14.4 Sprawdził por Lemené Jerzy, por Bojarski,
kpt Piotrowski Antoni, kpt Szymanowski
P46 S43 HOSZCZA 1930   8 23.8  
XXIX-22 (4644) KORZEC 1921 0 6.9 18.9 IWG

P46 S44 KORZEC 1924 III 5.5 13.8

P46 S45 ZWIAHEL 1931 0 6.5 - Wyłącznie do użytku służbowego

P46 S46 BARASZE 1931 0 6.4 - Wyłącznie do użytku służbowego

P47 S22 3856 NÁCHOD i LEWIN 1936 0 9.8 21.1 Wyłącznie do użytku służbowego

P47 S23 496 GLATZ (KŁADZKO) i KUNŠTÁT 1934 0 10.2 21.7 Wyłącznie do użytku służbowego

P47 S24 497 NEISSE WEST (NISA ZACH.) i JAVORNIK 1934 0 9.9 21.4 Wyłącznie do użytku służbowego

P47 S25 498 NEISSE OST (NISA WSCH.) i CUKMANTL 1934 0 10.4 22.8 Wyłącznie do użytku służbowego
  499 Koźle (Cosel) 1921 0 6.8   wyd. IWG, kontrreprodukcja mapy niemieckiej KDR, 400 dpi
P47 S26 COSEL (Koźle) 1932 0 9.5 25.5 Wyłącznie do użytku służbowego

500 Gliwice 1921 0 5.5
wyd. IWG, kontrreprodukcja mapy niemieckiej KDR, 400 dpi

P47 S27 GLIWICE (Gleiwitz) 1933 IV 6.6 15.0

P47 S28 KATOWICE 1933 IV 7.1 16.1

P47 S29 OLKUSZ 1933 IV 6.3 17.6

A47 B30 MIECHÓW 1926 ? 9.3


P47 S30 MIECHÓW 1936 IV 6.8 15.7

P47 S31 DZIAŁOSZYCE 1938 IV 6.4 17.8

P47 S32 STOPNICA 1938 IV 6.7 14.7
P47 S33 MIELEC 1938 IV 7.6 17.4 arkusz korekcyjny (przedprodukcyjny) z poprawkami do wprowadzenia

P47 S33 MIELEC 1938 IV 6.7 15.1

P47 S34 RUDNIK 1938 IV 7.0 15.5

P47 S35 LEŻAJSK 1938 IV 6.7 15.1
P47 S36 NAROL 1938 IV 7.8 17.7 arkusz korekcyjny (przedprodukcyjny) z poprawkami do wprowadzenia

P47 S36 NAROL 1938 IV 6.8 15.3

P47 S37 TOMASZÓW LUBELSKI 1937 IV 6.6 14.8

P47 S38 SOKAL 1936 IV 6.1 14.7

P47 S39 RADZIECHÓW 1928 II 6.1 15.0

A47 B40 (Q40) BERESTECZKO 1924 I 5.7 14.5 Sprawdził por Stocki, por Benoit, por Tokarz

P47 S40 BERESTECZKO 1924 III 5.0 -

A47 B41 (XXX-19) DUBNO 1926 I 5.9 14.8 Sprawdził por Babiński, kpt Woydyłło, por Pytelski

A47 B42 (S40) MIZOCZ 1926 I 5.5 13.8 Sprawdził kpt Soroko, kpt Piotrowski A, por Konopka M

P47 S43 OSTRÓG 1926 IV 5.7 14.1

P47 S44 SŁAWUTA 1931 0 4.8 - Wyłącznie do użytku służbowego

P47 S45 BARANÓWKA 1931 0 6.1 - Wyłącznie do użytku służbowego

P47 S46 PULINY 1931 0 6.4 - Wyłącznie do użytku służbowego

P48 S23 3957 ŽAMBERK i MITTELWALDE (Międzyle) 1937 0 9.8 20.1 Wyłącznie do użytku służbowego

P48 S24 3958 FRÝVALDOV 1936 0 10.2 23.8 Wyłącznie do użytku służbowego

P48 S25 518 TROPPLOWITZ (TROPŁOWICE) i KRNOV 1934 0 9.6 20.5 Wyłącznie do użytku służbowego

P48 S26 RACIBÓRZ (RATIBOR) 1933 IV 6.5 14.8

520 Rybnik 1921 0 5.9
wyd. IWG, konttreprodukcja mapy niemieckiej KDR, 400 dpi

P48 S27 RYBNIK 1933 IV 6.9 16.8

521 Mysłowice 1921 0 5.7
wyd. IWG, konttreprodukcja mapy niemieckiej KDR, 400 dpi

P48 S28 OŚWIĘCIM 1933 IV 7.1 16.0
  P48 S28 OŚWIĘCIM 1933/37/42
9.0
400 dpi. wyd. Edynburg, 1942

P48 S29 CHRZANÓW 1933 IV 6.9 15.7

3964 KRAKOW 1921 0 8.1
wyd. IWG, konttreprodukcja mapy austro-węgierskiej, 400 dpi

P48 S30 KRAKÓW 1933 IV 2.0 5.9

P48 S30 KRAKÓW 1934 IV 6.8 15.6
P48 S30 KRAKÓW 1939 IV 7.8 22  

P48 S31 BRZESKO NOWE 1938 IV 6.9 15.6

P48 S32 TARNÓW 1937 IV 6.5 14.6

P48 S33 DĘBICA 1938 IV 6.5 14.8

P48 S34 RZESZÓW 1938 IV 6.8 15.4

P48 S35 JAROSŁAW 1938 IV 6.3 14.2

P48 S36 LUBACZÓW 1938 IV 6.6 14.9

P48 S37 RAWA RUSKA 1935 IV 7.7 17.9

P48 S38 ŻÓŁKIEW 1935 IV 6.7 16.0

A48 B39 KAMIONKA STRUMIŁOWA 1926 II 6.0 14.7 Sprawdził por Skoczek

A48 B40 (Z.5 K.XXXII) BRODY 1924 I 5.5 13.9 Sprawdził por Stocki, por Babiński

P48 S40 BRODY 1924 III 5.5 -

A48 B41 KRZEMIENIEC 1925 I 5.4 13.5 Sprawdził por Babiński, por Tokarz, por Pytelski,
por Benoit, por Nowicki (1924)

P48 S42 SZUMSK 1927 IV 6.1 15.3

P48 S43 ZASŁAW 1931 III 6.5 16.1 Wyłącznie do użytku służbowego

P48 S44 SZEPETÓWKA 1931 0 6.4 - Wyłącznie do użytku służbowego

P48 S45 POŁONNE 1931 0 8.9 - Wyłącznie do użytku służbowego

P48 S46 CUDNÓW 1931 0 5.0 - Wyłącznie do użytku służbowego

P49 S25 4059 BRUNTÁL 1935 0 10.6 23.4 Wyłącznie do użytku służbowego
P49 S25 4059 BRUNTÁL 1938 0 9.8 26.9 Wyłącznie do użytku służbowego

536 Hulczyn (Hultschin) [P49 S26] 1921 0 7.4 17.8
P49 S26 OPAWA (OPAVA) 1933 IV 7.8 21.5  

P49 S26 OPAWA (OPAVA) 1933/38 IV 8.6 17.4

537 Ruptow 1921 0 8.5
wyd. IWG, później: Skoczów, kontrreprodukcja mapy niemieckiej KDR

P49 S27 SKOCZÓW 1934 IV 7.1 16.1

538 Pszczyna [P49 S28] 1921 0 8.2 26.0

P49 S28 BIELSKO 1934 IV 7.0 16.0 Wydanie turystyczne

P49 S29 WADOWICE 1934 IV 6.8 15.8 Wydanie turystyczne

P49 S30 WIELICZKA 1934 IV 7.1 16.3 Wydanie turystyczne

P49 S31 BOCHNIA 1937 IV 7.6 17.5 Wydanie turystyczne

P49 S32 PILZNO 1937 IV 7.5 17.1 Wydanie turystyczne

P49 S33 STRZYŻÓW 1938 IV 7.1 16.0

P49 S34 BŁAŻOWA 1938 IV 7.2 16.3

P49 S35 PRZEMYŚL 1937 IV 6.8 15.3

4070 MOŚCISKA [P49 S36] 1921 0 5.9 21.0

P49 S36 MOŚCISKA 1938 IV 6.5 14.7

4071 JAWORÓW i GRÓDEK JAGIELLOŃSKI [P49 S37] 1922 0 6.9 18.9

P49 S37 GRÓDEK JAGIELLOŃSKI 1935 IV 6.9 16.8

4072 LWÓW [P48 S38] 1921 0 6.7 18.3

P49 S38 LWÓW 1925 IV 5.8 14.3
  P49 S38 LWOW 1925039042
8.5
400 dpi, wyd. Edynburg, 1942

4073 BUSK i KRASNE [P49 S39] 1922 0 6.6 17.8

A49 B39 (Z6 Kol.XXXI) BUSK-KRASNE 1925 I 5.6 13.7 Sprawdził por Kopytowski

P49 S39 BUSK 1935 I 5.8 -

P49 S40 ZŁOCZÓW 1924 III 6.2 15.6

P49 S40 ZŁOCZÓW 1939 IV 6.4 -

A49 B41 (Z.6 K.XXXIII) ZAŁOŚCE 1925 I 6.1 15.6 Sprawdził por Benoit, por Tokarz, por Pytelski, kpt Woydyłło

A49 B42 ŁANOWCE-JAMPOL 1927 II 5.8 14.3

P49 S42 ŁANOWCE 1930 III 5.0 -

KULCZYNY XXXII-22 [~P49 S43-44] 1921 0 6.8 16.6

P49 S43 TEOFIPOL 1931 0 6.2 - Wyłącznie do użytku służbowego

A49 B45 XXXII-23 STAROKONSTANTYNÓW 1923 0 4.7 11.5

P49 S44 STAROKONSTANTYNÓW 1931 0 5.3 - Wyłącznie do użytku służbowego

P49 S45 LUBAR 1931 0 6.5 - Wyłącznie do użytku służbowego

P49 S46 JANUSZPOL 1931 0 5.3 - Wyłącznie do użytku służbowego

P50 S27 CIESZYN 1934 IV 7.3 16.7 Wydanie turystyczne

P50 S27 CIESZYN 1934 IV 6.8 17.5 Wydanie turystyczne; granica państwa po 10 grudnia 1938 (na czerwono)

P50 S28 ŻYWIEC 1934 IV 7.4 17.2 Wydanie turystyczne

A50 B29 MAKÓW-PODWILK 1925 0 10.3 - Rozdzielczość 400 dpi :: 400 dpi resolution

P50 S29 BABIA GÓRA 1934 IV 7.2 16.8 Wydanie turystyczne

P50 S30 RABKA 1934 IV 7.6 17.6 Wydanie turystyczne

P50 S31 NOWY SĄCZ 1934 0 9.8 21.5

P50 S31 NOWY SĄCZ 1937 IV 7.7 17.9 Wydanie turystyczne

P50 S32 GORLICE 1937 IV 7.6 17.8 Wydanie turystyczne

P50 S33 JASŁO 1938 IV 7.1 16.2 Wydanie turystyczne

P50 S34 SANOK 1937 IV 7.6 17.3 Wydanie turystyczne

P50 S35 DOBROMIL 1938 IV 7.3 16.9

P50 S36 SAMBOR 1937 IV 6.8 16.6

4171 RUDKI i KOMARNO [P50 S37] 1921 0 6.1 14.9

P50 S37 RUDKI 1935 IV 8.7 23.0

4172 MIKOŁAJÓW i BÓBRKA [P50 S38] 1921 0 6.5 15.9

P50 S38 Grossblatt 415 NO BÓBRKA 1926 0 6.2 6.1 Mapa niemiecka
  BOBRKA 1926/31        

4173 PRZEMYŚLANY [P50 S39] 1921 0 6.9 17.0

P50 S39 PRZEMYŚLANY 1926 IV 2.0 8.6

A50 B40 (Z.7 K.XXXII) ZBORÓW-POMORZANY 1925 I 5.2 13.0 Sprawdził por Brzozowski

A50 B41 (Z.7 K.XXXIII) TARNOPOL 1925 I 4.9 13.8 Sprawdził por Chełchowski

4176 PODWOŁOCZYSKA [P50 S42] 1922 0 6.1 16.1

P50 S42 PODWOŁOCZYSKA 1930 III 5.0 5.8

P50 S43 BAZALJA 1931 0 7.5 - Wyłącznie do użytku służbowego

P50 S44 KRASIŁÓW 1931 0 5.6 - Wyłącznie do użytku służbowego

P50 S45 STARA SIENIAWA 1931 0 5.9 - Wyłącznie do użytku służbowego

P50 S46 CHMIELNIK 1931 0 5.8 - Wyłącznie do użytku służbowego

P51 S27 4261 TURZOVKA 1934 0 10.1 - Wyłącznie do użytku służbowego
P51 S27 4261 TURZOVKA 1938 0 9 26 Dodruk: „Granica panstwowa po 10 grudnia 1938 r.” (aneksja Czechosłowacji)

P51 S28 UJSOŁY 1934 IV 7.6 17.9 Wydanie turystyczne

P51-52 S29-30 TATRY ARKUSZ ZBIOROWY 1937 IV 11.3 27.2 Arkusz zbiorowy

P51 S29 CHYŻNE 1934 IV 6.9 15.8 Wydanie turystyczne

P51 S30 ZAKOPANE 1934 IV 7.1 16.4 Wydanie turystyczne

P51 S31 SZCZAWNICA 1936 IV 7.6 17.6 Wydanie turystyczne

P51 S32 KRYNICA 1936 IV 7.6 17.7 Wydanie turystyczne

P51 S33 JAŚLISKA 1938 IV 7.8 18.2 Wydanie turystyczne

P51 S34 LESKO 1938 IV 7.8 18.1 Wydanie turystyczne

P51 S35 USTRZYKI DOLNE 1938 IV 7.4 17.2

P51 S36 STARY SAMBOR 1929 II 6.1 18.0

P51 S37 DROHOBYCZ 1934 IV 6.1 17.2 Wydanie turystyczne

A51 B38 4272 ŻYDACZÓW i STRYJ 1922 0 7.1 15.9

P51 S38 STRYJ 1933 IV 5.7 15.0

P51 S39 ROHATYN 0 III 6.3 14.8

A51 B40 (Z8 KXXXII) BRZEŻANY 1925 I 5.2 12.6 Sprawdził por Pytelski

4275 TREMBOWLA [P51 S41] 1922 0 5.4 14.9

A51 B41 (Z. 6. K. XXXIII.) TREMBOWLA 1925 I 1.7 6.9 Sprawdził por Ryniewicz

P51 S41 TREMBOWLA 1925 III 6.9 -

P51 S42 SKAŁAT 1930 III 5.7 14.1

P51 S43 FELSZTYN 1931 0 11.7 - Wyłącznie do użytku służbowego

P51 S44 PŁOSKIRÓW 1931 0 12.0 - Wyłącznie do użytku służbowego

P51 S45 MIĘDZYBOŻ 1932 0 9.5 - Wyłącznie do użytku służbowego

P51 S46 LITYN 1932 0 8.5 - Wyłącznie do użytku służbowego

P52 S27 4361 ŽILINA 1934 0 10.2 - Wyłącznie do użytku służbowego

P52 S28 4362 RUŽOMBEROK (RUŻOMBERK) 1935 0 9.9 - Wyłącznie do użytku służbowego

P52 S29 TATRY ZACHODNIE 1934 IV 6.6 15.1 Wydanie turystyczne

P52 S30 TATRY WYSOKIE 1934 IV 6.7 15.2 Wydanie turystyczne

P52 S31 4365 LEVOČA i KEŽMAROK 1935 0 9.8 - Wyłącznie do użytku służbowego

P52 S32 4366 PREŠOV i SABINOV 1935 0 10.3 - Wyłącznie do użytku służbowego

P52 S33 4367 GIRALTOVCE 1935 0 14.4 - Wyłącznie do użytku służbowego

P52 S34 ŁUPKÓW 1938 IV 7.4 18.1 Wydanie turystyczne

P52 S35 DŹWINIACZ GÓRNY 1937 IV 7.4 18.3 Wydanie turystyczne

P52 S36 TURKA 1934 0 9.9 20.9

P52 S36 TURKA 1937 IV 7.2 17.9 Wydanie turystyczne

P52 S37 SKOLE 1935 IV 6.7 16.6 Wydanie turystyczne

4372 BOLECHÓW [P52 S38] 1922 0 6.9 16.9

P52 S38 BOLECHÓW ? IV 6.3 15.0

4373 KAŁUSZ i HALICZ [P52 S39] 1921 0 6.7 17.2

A52 B39 HALICZ 1927 II 6.3 14.3

P52 S39 HALICZ 1927 III 9.0 -

A52 B40 (Z. K. 9. XXXII) MONASTERZYSKA 1925 I 5.8 13.3 Sprawdził por Ryniewicz Tadeusz

P52 S40 MONASTERZYSKA 1925 IV 8.5 -

A52 B41 Z.K. 9. XXX BUCZACZ-CZORTKÓW 1925 I 5.8 13.6 Sprawdził por Eckert

P52 S41 BUCZACZ 1929 II 7.3 -

P52 S42 KOPYCZYŃCE 1930 III 5.9 13.7

P52 S43 GRÓDEK NAD SMOTRYCZEM 1931 0 10.5 - Wyłącznie do użytku służbowego

P52 S44 JARMOLIŃCE 1931 0 10.8 - Wyłącznie do użytku służbowego

P52 S45 BAR 1932 0 11.5 - Wyłącznie do użytku służbowego
P52 S46 ZMIERZYNKA 1932 0 12.6 24 Wyłącznie do użytku służbowego. Nowe pliki 300 dpi i 600 dpi

P53 S33 4467 Vranov n. Topl'ou 1939 0 8.3 22.5 Wyłącznie do użytku służbowego

P53 S34 4468 Humenné 1938 0 7.5 - Wyłącznie do użytku służbowego

P53 S35 4469 Vel'ky Berezný 1938 0 7.9 - Wyłącznie do użytku służbowego

P53 S36 PIKUJ 1937 IV 7.4 17.2 Wydanie turystyczne

4471 TUCHLA [P53 S37] 1922 0 6.9 17.7

P53 S37 SŁAWSKO 1937 IV 7.3 16.7 Wydanie turystyczne

4472 DOLINA [P53 S38] 1921 0 6.9 17.5

P53 S38 DOLINA 1929 IV 7.1 16.2 Wydanie turystyczne

A53 B39 4473 STANISŁAWÓW 1923 0 6.7 17.0

P53 S39 STANISŁAWÓW 1932 IV 6.1 13.6

A53 B40 (Z 10 K XXXII) TYŚMIENICA-TŁUMACZ 1926 I 5.8 13.3 Sprawdził por Eckert

A53 B41 Z. 10 K. XXXIII. JAGIELNICA 1925 I 5.3 12.2 Sprawdził por Chełchowski

A53 B42 BORSZCZÓW 1928 II 5.9 13.6

P53 S43 SMOTRYCZ 1930 0 9.4 - Wyłącznie do użytku służbowego
P53 S44 DUNAJOWCE 1030 0 9.7 24 Wyłącznie do użytku służbowego

P53 S45 JOŁTUSZKÓW 1931 0 9.2 - Wyłącznie do użytku służbowego

P53 S46 MORACHWA 1931 0 8.3 - Wyłącznie do użytku służbowego

P54 S34 4568 Užhorod 1938 0 7.4 - Wyłącznie do użytku służbowego

P54 S36 4570 Svalava 1938 0 9.9 - Wyłącznie do użytku służbowego

A54 B37 4551 WYSZKÓW-VOLOVÉ (ÖKÖRMEZÖ) 1922 0 7.7 22.1

P54 S37 SENECZÓW 1937 IV 7.6 17.9 Wydanie turystyczne

4572 POROHY [P54 S38] 1921 0 7.2 18.7

P54 S38 POROHY 1935 IV 7.1 16.7 Wydanie turystyczne

4573 NADWÓRNA [P54 S39] 1922 0 6.5 17.5

P54 S39 NADWÓRNA** 1929 II 8.4 20.8

P54 S39 NADWÓRNA 1935 IV 7.4 17.2 Wydanie turystyczne

P54 S40 KOŁOMYJA 1933 IV 6.5 14.9

A54 B41 (Z 11 K XXXIII) HORODENKA 1925 I 6.6 18.9 Sprawdził por Kopytowski

P54 S41 HORODENKA 1926 IV 9.3 -

P54 S42 MIELNICA 1928 II 6.6 15.5

P54 S43 KAMIENIEC PODOLSKI 1930 III 7.1 16.5 Wyłącznie do użytku służbowego

P54 S44 STARA USZYCA 1930 0 10.4 - Wyłącznie do użytku służbowego

P54 S45 KURYŁOWCE MUROWANE 1930 0 10.7 - Wyłącznie do użytku służbowego

P54 S46 SZAROGRÓD 1930 0 10.3 - Wyłącznie do użytku służbowego

P55 S35 4669 Mukačevo 1938 0 8.7 - Wyłącznie do użytku służbowego

P55 S36 4670 Bilky 1938 0 7.0 - Wyłącznie do użytku służbowego

P55 S37 4671 Horinčowo 1938 0 7.7 - Wyłącznie do użytku służbowego

4672 BRUSZTURA [P55 S38] 1921 0 6.9 17.3
A55 B38 4672 BRUSTURA 1923 0 8.9 26.8 Reprodukcja z mapy austriackiej 1:75,000 z r. 1914

P55 S38 RAFAJŁOWA 1935 IV 7.5 17.5 Wydanie turystyczne

4673 KÖRÖSMEZÖ i MIKULICZYN [P55 S39] 1921 0 6.5 15.5

P55 S39 MIKULICZYN 1933 IV 7.4 17.4 Wydanie turystyczne

P55 S40 KUTY 1933 IV 7.2 16.6

P55 S41 ŚNIATYN 1933 IV 6.3 14.3

4676 CZERNIOWCE [P55 S42] 1922 0 7.7 22.5

4677 LIPKANY [P55 S43] 1922 0 9.7 -

P56 S35 4769 Berehovo i Mezötarpa 1938 0 8.1 - Wyłącznie do użytku służbowego

P56 S36 4770 Chust 1938 0 8.9 - Wyłącznie do użytku służbowego

P56 S37 4771 Ťačovo 1938 0 9.5 - Wyłącznie do użytku służbowego

P56 S38 4772 Rachov 1938 0 9.6 - Wyłącznie do użytku służbowego

P56 S39 ŻABIE 1933 IV 7.1 16.3 Wydanie turystyczne

P56 S40 JASIENIÓW GÓRNY 1933 IV 7.2 16.8

4778 HLIBOKA [P56 S42] 1922 0 8.8 -

4777 DARABANI [P56 S43] 1922 0 8.4 -

TRYNKA 13-XXXVI [P56 S44] 1922 0 7.3 -

P57 S39 BURKUT 1932 IV 6.0 18.9

P57 S39 BURKUT 1938 IV 9.4 17.9 Wydanie turystyczne

P57 S40 HRYNIAWA 1934 IV 7.4 17.5

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
You must login to post a message.

17.08.2015 02:46
Dlaczego nie mogę otworzyć żadnej mapy? Kiedyś nie było z tym problemów.

10.05.2015 22:30
Dziekuje za informacje, oba pliki sa juz kompletne.

10.05.2015 06:25
Pliki jest uszkodzony: http://www.mapywig
.org/m/German_maps
/series/300K_UvM/T
56_Wilkomierz_5.19
38.jpg i http://www.mapywig
.org/m/German_maps
/series/300K_UvM/T
55_Wilna_I.1944.jp
g

23.04.2015 19:58
ref. Dunajowce - przepraszam za spoznienie, plik poprawilem, znajduje sie pod: igrek.amzp.pl/deta
ils.php?id=13800

14.04.2015 20:54
plik jest uszkodzony: http://www.mapywig
.org/m/WIG_maps/se
ries/100K_300dpi/P
53_S44_DUNAJOWCE_1
930_300dpi_(2).jpg

19.01.2015 05:02
pozostale linki poprawilem. Rowniez Swidnica z (ok. 1883 r) juz dziala. W bibliotece cyfrowej przez pomylke dwukrotnie "podano" 5163 Freiberg z 1936 r.

17.01.2015 14:25
nb, natrafilem na ok. 15 innych, polamanych linkow do TK. Postaram sie naprawic je do konca tygodnia.

17.01.2015 13:23
Poprawiłem TK (osunąłem dublety, Poplaw działa - duży plik, Loeknitz jest wśród AMS (cz. wsch), Świdnica z 1884 to błąd bibl. cyfr (może poprawią!))

16.01.2015 23:22
o, dziekuje, zaraz spojrze i naprawie.

15.01.2015 23:18
Nie działa także messtischblatt: 1387 Brandenburg geolog., 1894 Wenden geo-agro, 1994 Rastenburg processed 1942, 2551 Loknitz 1952 400dpi, 2779 Briesen 1909, 2772 Hohenwalde 1944 processed, 2850 Passow geo-agro 1899, 3269 Markstadt 1940 400dpi

15.01.2015 23:09
4459 Sprottau, 3392 Poplaw, 4856 Lichtenberg 1888, Kattowitz 1942 400dpi UPoz. W miejscu arkusza Schweidnitz z 1884 r. jest arkusz z 1936 r.

15.11.2014 02:25
Faktycznie tego arkusza w ogóle nie było na serwerze (już działa), ale to oznacza, ze będziemy musieli przejrzeć wszystkie mapy tego typu - "dziur" może być więcej.

12.11.2014 03:40
Dziękuję, jednak nadal nie działa http://www.mapywig
.org/m/German_maps
/series/200K_TUDR/
400dpi/Topograph.S
pecial-Karte_von_M
ittel-Europa_Verke
hrsausgabe_63_Arns
walde_1917_2.jpg

11.11.2014 18:28
Przepraszam, wyglada na to, ze mapy trafily do zlego katalogu (juz dzialaja). W przyszlosci przeskanujemy je ponownie, w 600 dpi, bo sa tego warte.

08.11.2014 17:27
Przy próbie pobrania z mapstera arkuszy TUDR (Szczecin i sąsiednie) pojawia się komunikat o braku pliku na serwerze.

16.10.2014 18:08
wszystkie arkusze 680K otwieraja sie u mnie bez problemow?

16.10.2014 04:11
Mapy Części Rosji nie działają. Za resztę - dziękuję!

11.08.2014 05:52
ryszard biedka szukam mape ulic zagrobeli przedmiescia Tarnopola okres 1928 do 1940

03.07.2014 21:40
Grudziadz

01.07.2014 03:29
Kostrzyn pobiera się i otwiera bez problemów? Moze przeglądarka nie radzi sobie z plikiem - 600 dpi, 20MB?