20.07.2024 -- 23:32:11
Nawigacja
Informacje ogolne
O projekcie
Prawa autorskie
Autorzy i kontakt
Skorowidze aktywne WIG
Skorowidz WIG 1:25 000
Skorowidz WIG 1:100 000
Skorowidz WIG 1:300 000
Mapy WIG
1:5000 - 1:10 000
1:25 000
1:100 000
1:500 000
1:300 000
1:750 000
Inne mapy WIG
Oryginalne skorowidze WIG
Inne mapy
Wstep
Mapy alianckie
Mapy austro-wegierskie
Mapy niemieckie do 1919 r.
Mapy niemieckie 1919 - 1945
Mapy rosyjskie i radzieckie
Plany miast
Varia
Literatura
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 5,188
Najnowszy użytkownik: maruk1983
Co-operation:

Tomek Pluciński
Mapy Pomorza Gd.
Dawne mapy Litwy, Lotwy i Estonii
Archiwum Map Zachodniej Polski
Poszukiwanie Skarbów
FTP Superstefana z PS
Katalog Tygrysów
zecernia - o wojsku i mapach
Mapy niemieckie 1919 - 1945
pGermanMaps1919-1945 Na stronie tej dostępne są mapy niemieckie, głownie Polski i innych krajów Europy Środkowej. i Wschodniej. Mapy te tworzył przede wszystkim Reichsamt für Landesaufnahme (1921– 1945) następca Königlich Preußischen Landesaufnahme (do roku 1918).

Uwaga: ponieważ niektóre pliki mogą być duże (do 90 Mb!), radzimy nie otwierać większych skanów w przeglądarce (Internet Explorer, Firefox, itd.), bo zwykle spowoduje to „zwis” programu (a czasem i komputera). Najlepiej pobrać pliki (PRAWY klik myszy na plik i wybór opcji: „zachowaj jako...”), po czym otwierać pobrane pliki za pomocą dowolnego zainstalowanego programu graficznego (irfanview, photoshop, global mapper, itd.).

Niemieckie mapy w skali 1:25 000, tzn „Meßtischblatt”, lub „Topographische Karte” (TK) można pobrać z projektu Mapster.

Wśród poniższych skanów znajdują się też mapy innych niemieckich instytucji:

• OKH/Gen St d. H (Oberkommando des Heeres / Generalstab des Heeres), Chef des Kriegskarten- und Vermeßungsgewesens. Wydział ten, równolegle do RfL, tworzył mapy, również ziem polskich i innych. Zwykle były to przedruki przedwojennych map WIG w skali 1:100 000 (poczwórne, na wzór niemieckich arkuszy zbiorczych Einheitsblatt) oraz w skali 1:25 000 w rożnych wariantach (powiększenia wigowskich „setek”, przedruki polskiej mapy 1:25 000, mieszanki powiększeń mapy WIG w skali 100K i mapy WIG w skali 25K, lub nowe mapy opracowane na podstawie polskich materiałów przejętych po kampanii wrześniowej. Kilkanaście przykładów takich map dostępnych jest w dziale map WIG 1:25000. Ogólnie mówiąc, o ile RfL zajmował się mapami III Rzeszy i terenów do niej przyłączonych, wydział Chef des Kriegskarten- und Vermeßungsgewesens drukował mapy na potrzeby niemieckiej armii, głównie obszarów, na których toczyły się walki. Mapy tak sygnowane pochodzą z lat 1940 – 1945.

• IV Mil.-Geo. (Abteilung für Kriegskarten und Vermeßungswesen), zajmował się przygotowaniem materiałów, w tym map ogólnych, szczegółowych i planów miast, dotyczących państw, które stały się, lub mogłyby być celem ataku III Rzeszy. Uwaga: mapy oraz plany miast wykonane przez IV Mil.-Geo zostaną przeniesione na oddzielna pod-stronę,

• Generalstab der Luftwaffe, 7 Abteilung, wykorzystujący istniejące już przedruki map polskich, radzieckich i innych, np. mapy niemieckie Übersichtskarte von Mitteleuropa, jako mapy lotnicze.

Pozostałe skany poniżej to dość przypadkowy zbiór map turystycznych i przeglądowych różnych wydawnictw niemieckich, które wpadły nam w ręce.

Mapy uporządkowane są chronologicznie, tzn. (-1918), (1919-1945), następnym kryterium jest skala

Skróty
KdwR – Karte des westlichen Rußlands (1:100 000), mapa z ok 1900 - 1921, wykorzystywana do końca II wojny swiatowej na terenie głównie Litwy, Łotwy i Estonii
ÜvM – Übersichtskarte von Mitteleuropa (1:300 000), ok 1942 roku wydzielono część map tego typu, mniej więcej na wschód od Królewca, jako podtyp „Osteuropa” (OstE)
KDR – Karte des Deutschen Reiches (Mapa Rzeszy Niemieckiej), 1:100 000
OstE – Ost Europa (1:300 000)
KvM – Karte von Mitteleuropa (1:500 000)
WK – Weltkarte (1: 1 mln)
WIG – Wojskowy Instytut Geograficzny, mapa taktyczna (1:100 000)
KPL – Königlich Preußischen Landesaufnahme ( - 1918)
RfL – Reichsamt für Landesaufnahme (1920 - 1945)
Ausg. - (Ausgabe) wydanie

uaktualnienie: 11 czerwca 2013 r

Mapa 1:25 000 (Mestischblatt).
Poniżej przedstawiamy ciekawsze skorowidze tej mapy (część wschodnia), z roku 1940 i 1942, oraz skorowidz powojennych wydań amerykańskich, z lat 50. pokazujący prawdopodobnie najdalszy zasięg map tego typu na wschód. Wszystkie arkusze tej mapy dostępne są do pobrania w Mapsterze

  Tytuł arkusza Typ Skala Kolory Mb Dpi Rok Wydawca Uwagi
  Topografische Karten (Meßtischblätter) 1:25 000
- - 3 30 ? 1940 Reichsamt für Landesaufnahme  
  Topografische Karten (Meßtischblätter) 1:25 000 Östliche Hälfte - - 3 18 ? 1942 Reichsamt für Landesaufnahme  

INDEX TO GSGS 4414 (GERMANY 1:25,000) - - 3 12.5 300 1944 Directorate of Military Survey (GSGS) Brytyjski skorowidz map niemieckich z 1944 r, z  "NOTES ON G.S.G.S. MAPS OF GERMANY DENMARK AND CENTRAL EUROPE" (MARCH 1944)
  OPERATIONAL INDEX OF WESTERN & CENTRAL EUROPE FOR, 1:25,000 SCALE MAPS SHEET 2 OF 6     3 21 300 1953 Army Map Service (AMS) Ukazuje mapy pokrywające prawie cały obszar Niemiec oraz zachodnią część Polski, tzw. „ziemie odzyskane”

OPERATIONAL INDEX OF WESTERN & CENTRAL EUROPE FOR, 1:25,000 SCALE MAPS SHEET 5 OF 6       17.3 300 1953 Army Map Service (AMS) Ukazuje wschodnie krańce zasięgu Topographische Karte, od Litwy poprzez (praktycznie całą) Polskę, Czechosłowację i Węgry

MAP SETS PUBLISHED BY MIL.-GEO - - 3 5.5 300 1950 Army Map Service (AMS) Powojenny, amerykański skorowidz niemieckiej, specjalnych wydań map produkowanych przez IV Mil.-Geo. Skorowidz pokazuje wydania zdobyte po wojnie w Niemczech, oraz wydania, które został wydane, jednak nie udało się ich "przechwycić".

Fotomapy niemieckie w skali 1:25 000 (tzw. Bildplan i Bildskizze) z lat 1939 – 1944, ze zbiorów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zwykle 600 lub 400 dpi.
Fotomapy te obejmowały całą III Rzeszę (w granicach do 1937 roku), prawdopodobnie całe terytorium II RP wcielone po 1939 roku do Niemiec, nieznany obszar Polski środkowej, oraz – również nieznany (jeszcze) obszar Kresów.
Z wielu względów fotomapa nie dorównuje czytelnością mapie w tej samej skali, istotne jest jednak, że pokazuje faktyczny stan na dany rok. Nie należy się jednak spodziewać szczegółów w stylu google earth.
Na większości arkuszy brak jest daty ich wydania, podano jednak najważniejszą informację, daty przelotów, podczas których wykonano zdjęcia (w lewym dolnym rogu arkusza)

Fotomapy niemieckie z interesujących nas obszarów wykonane są zgodnie z trzema typami map:

1.
Messtischblatt, czyli “Topographische Karte” – arkusze z III Rzeszy i z terenów Polski wcielonych do III Rzeszy mają numerację zgodną z (nową) numeracją Messtischblattów i obejmują dokładnie obszar danego arkusza mapy (link do skorowidza w Mapsterze)

2.   
Mapy w numeracji map WIG w skali 1:100 tysięcy, po przeskalowaniu do 1:25 000. (link do skorowidza w Mapsterze).
Numerację tego typu fotomap oparto na schemacie WIG, w uproszczeniu, np. polski „Pas 44 Słup 27 Wieluń” = niemiecki „4427 Wielun”. Następnie arkusz taki podzielono na ćwiartki, oznaczone kolejno:
- NW (Nordwest) – północny zachód
- NO (Nordost) – północny wschód
- SO (Suedost) – południowy wschód
- SW (Suedwest) – południowy zachód
Arkusze tych fotomap są dużo większe, niż pozostałych, i prawdopodobnie przygotowano je w 1939 roku, „z okazji” zbliżającej się inwazji na Polskę. Zdjęcia wykonywane były z dużej wysokości i nie są tak ostre, mimo wysokiej rozdzielczości, jak pozostałe fotomapy.

3.   
Fotomapy w numeracji map WIG w skali 1:25 tysięcy, (link do skorowidza w Mapsterze)
Numerację tego typu fotomap również oparto na schemacie WIG, w uproszczeniu, np. polski „Pas 40 - Słup 29 – A Kutno” = niemiecki „4029A Kutno”.
Większość tego typu fotomap datowana jest na 1944 rok.

4.   
Fotomapy z Kresów. Ponieważ nie mamy jeszcze żadnych arkuszy tego typu, można powiedzieć tylko tyle, że podzielono jest wg. systemu map radzieckich (tzw. „system międzynarodowy”), zgodny z numeracją map 1:25 000 używaną po wojnie również w PRL.

Wielkość plików: 10 – 22 Mb.

Pozostałe fotomapy niemieckie pozyskamy z innych źródeł, dopiero w 2014 roku.


Niemieckie mapy z pogranicza polsko-czeskiego, w skali 1:10 000, prawdopodobnie powstałe z przeskalowania niemieckiej mapy podstawowej (Grundkarte w skali 1:5 000). Polskie nazwy miejscowości zostały podane w nawiasach Pliki ok 11 - 18 Mb.

Falkenberg (1926) [Sokolec]
Tuntschendorf (1926) [Tlumaczów]
Wünschelburg (1926) [Radków]
____________________

Ciekawostka kartograficzna, mapa z serii Ed 25 (Deutsches Reich). Sama treść nie jest niczym ciekawym, jest to przeskalowana mapa polska, choc jako źródło podano skalę: “Polnische Karte 1:75 000” i, kolejna ciekawostka, nie zamieszczono ostrzeżenia, że mapa nie nadaje się do strzelań (artyleryjskich).
Ciekawy jest podział arkusza, Blatt Nr. 366-D-3, Radom SW, zgodny z nowym podziałem wg. numeracji Grossblattów (Nr 366) i numeracji map w skali 1:50 tysięcy (praktycznie niewydanych), w podziale literowym (366 A, B, C, D), które z kolei dzielić miano na ćwiartki (1, 2, 3, 4). Mapy w takim cięciu wydano prawdopodobnie na niewielkim obszarze (okolice Radomia, Kielc, być może też Rozwadowa), dolny obszar już w standardowej numeracji map 1:25 tyś przejętej od WIG, tj. 4432A (czyli wigowski Pas 44 Słup 32 A) i 4432B (Pas 44 Słup 32 B).
Wydanie prawdopodobnie ostatnie (styczeń 1945 roku)
Deutsches Reich 1:25 000 Blatt Nr. 366-D-3 Radom SW (ok 12 Mb)

Pozostałe arkusze tego typu (kilkadziesiąt) obejrzeć można w Mapsterze.


Mapa Niemiec (Deutsche Karte) w skali 1:50 000. (link do skorowidza i arkuszy w Mapsterze)
Mapa ta miała zastąpić przestarzałą i mało czytelną mapę Rzeszy Niemieckiej w skali 1:100 tyś, ale nigdy nie została wdrożona na dużą skale, (oprócz terenu płd. Niemiec, np. Bawarii, gdzie mapy w tej skali były tworzone znacznie wcześniej). Wydanie z lat 30. XX objęło głównie tereny wokół Berlina, wydrukowano tez ok ok. 30 - 50 arkuszy z „rejonu dolnej Odry” i kilka na Pomorzu: próbne, małe arkusze ok. 1927/1928 roku, a większe arkusze w latach 1937 - 1939.Mapa 1:50 000 terenów okupowanych, tzw. “Deutsche Reich, ehem. Polen”. Link do arkuszy (kilku) w Mapsterze.

O mapie tej wiadomo bardzo niewiele. Oprócz skali nie ma nic wspólnego z wyżej wymienioną mapą niemiecką (Deutsche Karte). Wg. niemieckich informacji z połowy 1944 (Planheft ehem. Polnisches Raum, Juli 1944):

„Istnieją plany stworzenia mapy do kierowania ogniem artylerii na potrzeby walczących oddziałów. Regularny arkusz mapy Ed50 pokrywa ¼ arkusza mapy typu Grossblatt Ed100. Jednak konieczność przyspieszenia dostaw map spowodowała konieczność podziału również normalnego arkusza Ed50 na cztery mniejsze. W ten sposób arkusz mapy Grossblatt Ed100 składa się z 4 arkuszy regularnych w skali 1:50 000 (Ed50) lub też 16 arkuszy małych w skali 1:50 000.

Oznakowanie arkuszy Ed50:
Arkusze regularne zgodne będą z numeracją Grossblattów, dodatkowo zawierać będą literę od A do D, np. 375B
Arkusze małe zgodne będą z numeracją Grossblattów, a oprócz litery od A do D zaopatrzone będą również w cyfrę od 1 do 4, np. 375B-3
(...)”

Wg. skorowidzów amerykańskich z lat 50. XX wieku (poniżej), w między lutym a grudniem 1944 roku  wydano kilkadziesiąt małych i co najmniej kilkanaście dużych arkuszy tej mapy pokrywających, sporadycznie, obszar od Polesia aż po centralną Polskę i Czechy. Źródła, na podstawie których wykonano te mapy to: mapy WIG w skali 1:100 tyś (przeskalowane), mapy WIG 1:25 tyś, nieopublikowane przed wojna materiały źródłowe WIG, oraz niemieckie zdjęcia lotnicze z 1944 roku.

Dostępne arkusze tej mapy (w Mapsterze)

Skorowidze powojenne:
Tytuł arkusza Mb dpi Wydawca Uwagi
INDEX TO MAPS OF POLAND
DEUTSCHES REICH 1:50,000 1 of 3
4.8 200 Army Map Service (AMS), ok. 1951 Cyfry w lewym górnym rogu wydanych arkuszy oznaczają miesiąc i rok wydania danego arkusza
Skorowidz pokazuje zasięg (niewielki) arkuszy tej mapy na wschód od Brześcia, aż po Dawidgródek.
INDEX TO MAPS OF POLAND
DEUTSCHES REICH 1:50,000 2 of 3
4.6 200 Army Map Service (AMS), ok. 1951 `Skorowidz pokazuje główny zasięg tej mapy w Polsce środkowej (między Częstochową – Radomiem – Lublinem i Tarnowem, oraz pojedyncze arkusze na południu (Czechy, okolice Worochty).
INDEX TO MAPS OF POLAND
DEUTSCHES REICH 1:50,000 3 of 3
5.1 200 Army Map Service (AMS), ok. 1951 Skorowidz pokazuje zasięg mapy na Białorusi i Ukrainie (kilka dużych i kilka małych arkuszy).

Availability of Deutsches Reich (Gen. Gouv.) 1:50,000
200 Directorate of Military Survey Skorowidz brytyjskiego Directorate of Military Survey, pokazujący arkusze (oryginały, lub kopie) w bibliotece brytyjskiej wojskowej służby kartograficznej w latach 50. XX wieku. Nie różni się treścią od skorowidzów amerykańskich (choć nie uwzględnia „małych” i „normalnych” arkuszy), jednak podaje również wzmiankę o „materiałach”, na nowe arkusze, z Warszawy i okolic, które Niemcy nie zdażyli już zapewne wykorzystać do stworzenia map tego terenu.
Karte des Deutschen Reiches, tzw. „Generalstabskarte” 1:100 000
Najbardziej znana mapa niemiecka, w wersji 4-arkuszowej często oznaczona, jako „Einheitsblatt” lub „Großblatt”. Mapy te wydawane były przez Reichsamt fuer Landesaufnahme, a w czasie wojny, również przez kartograficzne służby Wehrmachtu. Z tego powodu, dużą część arkuszy wydano w łącznie kilkunastu edycjach, oraz różnych wariantach, np jako mapę przeszkód terenowych dla wojsk panzernych, tzw. “Panzerkarte”. Mapy z terenów “sąsiednich”, oraz państw podbitych przez III Rzeszę, były zwykle kopiami, lub przeróbkami map tychże państw, np. map czeskich, radzieckich, czy polskich.

Wszystkie przeskanowane arkusze dostępne są za pośrednictwem skorowidza w Mapsterze.


Poniżej, dla orientacji, kilka oryginalnych skorowidzów tych map.

Tytuł arkusza kolory Mb dpi rok wydania Wydawca Uwagi

Übersichtsblatt der Einheitsblätter der Karte des Deutschen Reiches
7.5 300 1934 Reichsamt für Landesaufnahme
Blattnumerierung des Deutsche Reiches und der Nachbarstaaten 3 12.9 400 1934 ? Prawdopodobnie pierwszy skorowidz "Grossblattow", ukazujący numeracje, wraz z arkuszami obejmującymi państwa ościenne, w tym Polskę.
Übersicht der Kartenblatt-Numerierung in Polen 3 7.4 300 lipiec 1939 9 Abteilung  
Großblätter der Karte des Deutschen Reiches
14.5 400 1942 Reichsamt für Landesaufnahme Pokazuje również arkusze z terenów przyłączonych do III Rzeszy
Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 (Grossblätter) 3 5 300 1943    
Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 einschl. Sonderausgaben Polen und Litaün 3 1 300 1944 IV Mil.-Geo.
(Abteilung für Kriegskarten und Vermeßungswesen)
Skorowidz (stan na r. 1942 r.) „wydań specjalnych” niemieckich setek opartych na polskich „wigówkach”.
Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 (Grossblätter) cz-b 5 300 10.1944 IV Mil.-Geo.
(Abteilung für Kriegskarten und Vermeßungswesen)
Prawdopodobnie jeden z ostatnich skorowidzów map typu „Grossblatt” z października 1944 roku, źródło: Kartenbrief Nr 31, zamknięto na dzień 1 stycznia 1945.

„Kreiskarten” i „Umgebungskarten”, w skali 1:100 000
Oparte na mapie „Karte des Deutschen Reiches”, pokazują dodatkowo granice administracyjne i obiekty interesujące dla turystów, np młodzieżowe, itd.

Wszystkie arkusze dostępne są w Mapsterze:

Kreiskarten

Umgebungskarten

Sonderkarten (w tym kilka map “specjalnych”, jak wydanie polowe, czy mapa poligonu Mitte, itd)

Manöverkarten (mapy wyprodukowane przy okazji manewrów)

Kilka oryginalnych skorowidzów tych map:

Tytuł arkusza kolory Mb dpi rok wydania Wydawca Uwagi
Übersichtsblatt der Kreis und Umgebungskarten cz-b 11.1 300 1924 Reichsamt für Landesaufnahme  
Übersichtskarte der Kreis-, Wander-, Umgebungs- und Sonderkarten 3 11.6 400 1932 Reichsamt für Landesaufnahme  
Übersichtsblatt der Umgebungs- und Sonderkarten k 16.7 400 1939 Reichsamt für Landesaufnahme  

Niemieckie mapy ZSRR, 1939 - 1942, 1:50 000 i 1:100 000
oparte na mapach radzieckich.
Zacytuję anonimową osobę, która miała okazję widzieć dość duże zbiory tych map: “wariantom nie ma końca”. Pojedyncze arkusze, podwójne, poczwórne, po trzy, albo po dziewięć. Przedruki map radzieckich bez zmian, albo z poprawkami, z dodrukiem nazw w alfabecie łacińskim, aktualizowane z meldunków wywiadowczych a czasem ze zdjęć lotniczych, czasem rysowane zupełnie od nowa…
Najprawdopodobniej w lecie 2013 roku udostępnimy skorowidze tych map, jednak chwilowo mamy zaledwie kilkanaście arkuszy w obu skalach, i nie przewidujemy większych zbiorów w tym roku.


Topografische Übersichtskarte des Deutsches Reiches 1:200 000
Mapa, która miała zastąpić – uznaną za przestarzałą – Mapę Przeglądową Europy Środkowej (Uebersichtskarte von Mitteleuropa) w skali 1:300 000. Z zastąpienia nic nie wyszło, niemiecka “trzysetka” dobiła do końca II wojny światowej, podczas gdy „dwusetka” zmarła śmiercią naturalną ok. 1941 – 1943 roku, choć po wojnie wróciła do łask i rozwijana w RFN.
Wszystkie skany dostępne w Mapsterze, zwykle w rozdzielczości 400 dpi.

Dwa oryginalne skorowidze dostępne poniżej:

  Nazwa arkusza kolor colour(s) DPI Rok wyd. i ew.wznowienia Wydawca Uwagi
  Topographische Übersichtskarte des Deutschen Reiches - 400 1939  Reichsamt für Landesaufnahme  

Topographische Übersichtskarte des Deutschen Reiches - 300 01.04.1943 Reichsamt für Landesaufnahme uaktualniony skorowidz (przedostatni) tego typu mapy, pokazujacy planowane rozszerzenie zasięgu tego typu mapy na wschod


Mapy z lat 1919 - 1945 w skali 1:300 000,  kontynuacja „Übersichtskarte von Mittleuropa”.
Wczesne arkusze (Frankfurt, Königsberg) to przedruki map Königlich Preußischen Landesaufnahme, sprzed pierwszej wojny światowej. Od ok. połowy lat 30. zaczęto kopiować mapy polskie (mapa operacyjna WIG 1:300 000), a w czasie II wojny światowej, również wykorzystywać mapy radzieckie w skali 1:100 000 i 1:200 000. Ok. 1942 roku nastąpiło wyróżnienie typu “Osteuropa”, a następnie “Mitteleuropa” / “Europa”. Oprócz olbrzymiej liczby arkuszy, kolejnych wydań i uaktualnień, istniały również wydania specjalne, z dodrukiem fortyfikacje (Befestigungskarte), wydania wojskowo-geograficzne (Mil-Geo-Karte), drogowe (Reichs-Autokarte), a znaczna liczba arkuszy, tzw. Fliegerausgabe, posiada nadruk siatki lotniczej (Luftwaffe Meldenetz, Lw.M.N, niektóre również siatkę dla myśliwców (Jägergradnetz).

Wszystkie arkusze dostępne są w Mapsterze (UWAGA! – duży skorowidz, ładuje się BARDZO wolno!)

(na Mapsterze są również zestawy łączone tego typu map z lat 1939 – 1945)

Poniżej przedstawiamy kilka oryginalnych skorowidzów:rok wydania Wydawca / druk Uwagi
Übersicht der Karten E 300 1942 (?) Kart.-Druck.-Abt. 530
Sonderausgabe Osten
Stand:
28. IX.1942
IV Mil.-Geo wszystkie arkusze mapy w skali 1:300 tys, wydane, w opracowaniu i planowane, pokrycie od Polski na wschód.
Übersichtsblatt Osteuropa 1:300 000 Stand: II.1944 ?

Nietypowe wydanie mapy 1:300 000:
Straßenzustandkarte 3G
Trudno określić, czy jest to wydanie z I czy z II wojny światowej, być może wydanie polowe z 1940 – 41 r., pokazuje okolice Łomży


Niemiecka mapa 1:500 000
Wszystkie arkusze dostępne w Mapsterze

Dwa oryginalne skorowidze:

  Tytuł arkusza typ kolory Mb dpi rok Wydawca Uwagi
  Sonderausgabe Karte 1:500 000 und Fliegerkarte 1:500 000     25.9 300 01.04.1943 IV Mil.-Geo kompletny skorowidz niemieckich map w tej skali obejmujący wszystkie kontynenty


Übersichtskarte von Europa und Vorderasien 1:800 000

Przed I wojna światową określana jako „Operationskarte”. Mapa zarzucona na rzecz skali 1: 1 000 000 w drugiej połowie lat 30. XX wieku.

Arkusze tej mapy dostępne w Mapsterze

Oryginalny skorowidz z 1939 roku:

ÜBERSICHTSKARTE VON EUROPA UND VORDERASIEN


(Sonderausgabe) Weltkarte 1:1 000 000 (WK)

Arkusze tej mapy dostępne w Mapsterze (na razie niewiele)

Oryginalny skorowidz

Weltkarte 1:1 000 000 (skorowidz) Type Kolor Rozmiar DPI Rok Wydawca Uwagi


Niemieckie mapy administracyjne i inne (kolejowe, drogowe, pocztowe, itd), II wojna swiatowa
, w Mapsterze


Mapy wydawnictw prywatnych w Mapsterze:

Ravensteins


Freytag und Berndt

Flemming


Mapy turystyczne, przede wszystkim z rejonów górskich (Karkonosze, G. Sowie, itd), różnych wydawnictw prywatnych – w Mapsterze

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
You must login to post a message.

03.05.2024 01:46
Od kilku dni nie ma dostępu do map przez indeksy Mapstera: "The requested URL was not found on this server. Additionally, a 404 NotFound error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request." Kiedy można spodziewać się

04.09.2023 02:26
Szukam plikow kalibracyjnych *.map do Oziexplorer. Proszę o informację co stało się że strona "amzbig.com" gdzie jeszcze jakiś czas temu bez problemu można było "zaopatrzyć sie" w pliki kalibracyjne .map oraz również pliki graficzne do tych map

19.08.2023 06:28
Mam mapę P51-S32-A KRYNICA Wydanie turystyczne w wersji 4-o (?) barwnej, której tu nie znalazłem. Czy jest tu zainteresowanie tym materiałem?

14.07.2022 05:27
Panie Marku Ponawiam moją propozycję obejrzenia moich zbiorów map i atlasów. kontakt do mnie jest na moim profilu

27.01.2022 00:17
Panie Marku jestem w posiadaniu pewnej ilości staruch map i starych atlasów. Może by się do czegoś przydały. Kontakt do mnie ma Pan na moim Profilu (e-mail). Pozdrawiam. A. Janta

08.01.2022 20:30
Ta mapa sprawia problem po wpisaniu w wyszukiwarkę miejscowości z tego obszaru. Zentr-Polen Leslau - Krasnik (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozsz
erzenie - WW2

14.11.2021 04:26
Dziękuję.

29.10.2021 07:26
Wiadomo, że jest problem, i że problem jest rozwiązywany. Dam znać, gdy będzie wiadomo coś bardziej... pozytywnego.

28.10.2021 02:46
Czy coś wiadomo co dzieje się z Mapsterem?

13.06.2021 19:18
Podstronę poprawiłem, ale aktualny stan skorowidzów WIG znajduje się POD skorowidzami odpowiednich skal w mapsterze (linki po lewej)

12.06.2021 21:26
Zgłaszam problem z linkami do skorowidzów WIG (http://www.mapywi
g.org/text_inserts
/pIndex_Sheets.htm
l). Każdy zgłasza błąd 404.

02.05.2021 03:23
Police

06.02.2021 02:17
Arkusz mógł nie powstać do 39r. (np. Wiedeń i Przemyśl kończono w 39 r. w pośpiechu z 1 mln.). Niemiecke skorowidze z 1940 i 41 r. również na to wskazują.

05.02.2021 05:20
Czy można gdzieś znaleźć skan Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. Arkusz Nowgródek, ale przedwojenne wydanie?

04.09.2020 02:49
Dzień dobry, skorowidz '25' austriackiej (west Russland)- błędy: XXVII-9 brak G,H [podstawione z ark.XXIII:Lechów, Łagów]; w ark.XXVIII nieobecny G - Lechów, można go tu przenieść. Dobry zbiór, szkoda, że z "dzurami". Pozdrawiam. Wink

17.07.2020 05:22
dziękuję, już poprawiłem.

16.07.2020 07:15
Dzięki za nowe mapy :-). Mała korekta w TUDR 1:200 000 - Marienwerder to Kwidzyn.

09.03.2020 06:14
Będę wdzięczny za wszelkie tropy. Pozdrawiam

09.03.2020 06:12
Witajcie.Czy ktoś ma pomysł jaka mapa posłużyła Ossowksiemu do wykonania podkładu tej: https://polona.pl.
..Y/69/#item


04.02.2020 20:31
Oczywiscie, plik juz wyslalem na serwer, faktycznie byl "niedoladowany".