07.03.2021 -- 17:41:40
Nawigacja
Informacje ogolne
O projekcie
Prawa autorskie
Autorzy i kontakt
Skorowidze aktywne WIG
Skorowidz WIG 1:25 000
Skorowidz WIG 1:100 000
Skorowidz WIG 1:300 000
Mapy WIG
1:5000 - 1:10 000
1:25 000
1:100 000
1:500 000
1:300 000
1:750 000
Inne mapy WIG
Oryginalne skorowidze WIG
Inne mapy
Wstep
Mapy alianckie
Mapy austro-wegierskie
Mapy niemieckie do 1919 r.
Mapy niemieckie 1919 - 1945
Mapy rosyjskie i radzieckie
Plany miast
Varia
Literatura
Aktualnie online
Gości online: 3

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 5,148
Najnowszy użytkownik: groch_e
Co-operation:

Tomek Pluciński
Mapy Pomorza Gd.
Dawne mapy Litwy, Lotwy i Estonii
Archiwum Map Zachodniej Polski
Poszukiwanie Skarbów
FTP Superstefana z PS
Katalog Tygrysów
zecernia - o wojsku i mapach
Inne mapy WIG
pOtherWIGMaps
Mapy WIG, które nie należą do serii wieloarkuszowych
Uaktualnienie: 23 listopada 2013 r. Nowe pliki oznaczone jako +


1920 - 1922

Uwaga: Przedruki Instytutu Wojskowo-Geograficznego (późniejszego Wojskowego Instytutu Geograficznego) map zaborczych, np. rosyjskich trzywiorstówek (1:126 000), czy austriackich map 1:200 000 czy 1:400 000, trafia do odpowiednich skorowidzów Mapstera (przewidywane w grudniu 2013 r).

+
1921 (?)
Nowy skan ze zbiorów Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. Świetna jakość i rozdzielczość. Skala 1:1 000 000, druk Instytutu Wojskowo-Geograficznego, rozmiar pliku ok 37Mb
RZECZPOSPOLITA POLSKA I KRAJE OŚCIENNE

Ta sama mapa, niekompletna.
RZECZPOSPOLITA POLSKA I KRAJE OSCIENNE

1923
+
Mapa samochodowa Polski 1:300 000, arkusz Warszawa (42 Mb)


1924

skala:1:100 000
Bardzo ładna i ciekawa mapa, na podstawie wcześniejszych map niemieckich, ale w kolorze. Obejmuje duży obszar. Uwaga, plik ok 55MB!
MAPA TOPOGRAFICZNA OKOLIC WARSZAWY

Skala 1:20 tys, ok. 18 MB
PLAN M. ST.WARSZAWY

1925

Obóz Ćwiczebny Biedrusko pod Poznaniem, mapa w skali 1:25 000 z roku 1925. Dwie, bardzo zbliżone wersje tej mapy, obie oparte na wcześniejszym arkuszu niemieckiej mapy 1:25 000 (Messtischblatt). Wydanie z roku 1945 znajduje się pod rocznikiem „1945”
Pliki ok 23 MB każdy.
OBÓZ ĆWICZEBNY BIEDRUSKO WYDANIE PROWIZORYCZNE TYLKO DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

OBÓZ ĆWICZEBNY BIEDRUSKO WYDANIE PROWIZORYCZNE

1927

Mapa, najprawdopodobniej poligonu artyleryjskiego, w skali 1:50,000, przeskalowana z mapy 1:100,000, opartej o "Karte des westlichen Russland". 400 dpi, 16,9 MB
Mosty - Rozanka - Duze Siolo

1928

Dokładna nazwa mapy i rok wydania pozostają tylko przypuszczeniem, ze względu na przycięte marginesy. Bardzo ciekawa mapa, nie tylko ze względu na poligon, arkusz to skrzyżowanie mapy 1:25 000 „starego” i „nowego” typu. 1:25 000, 25MB. W 1929 roku powstało nowe wydanie tej mapy, skan prezentujemy w roczniku 1929 r.
Poligon Rembertow


Kolejne wydanie mapy poligonu Biedrusko, skala 1:25 tys, wielkość pliku 18.8, 400 dpi
OBÓZ ĆWICZEBNY BIEDRUSKO WYD. PROWIZORYCZNE

Uwaga: skany kopii i przeróbek austro-węgierskich map w skali 1:25 000 dostępne będą, od końca 2013 roku, na skorowidzu starszych map WIG 1:25 000 w Mapsterze.

1929

OBÓZ ĆWICZEBNY REMBERTÓW, 1:25 000, 400 dpi, 15,8 MB


Mapa w skali 1:25 tys., reprodukcja mapy austro-wegierskiej, profil trasy narciarskiej, autograf (nieznany). Bylibyśmy wdzięczni za wszelkie informacje dot. tego „biegu patrolowego”.
MIĘDZYARMIJNY BIEG PATROLOWY

Arkusz zbiorczy z Kresów, o nazwie „ZAŁĄCZNIK DO ZESZYTU No X ZADAN TAKTYCZNYCH”. Mapa obejmuje tereny następujących map WIG 1:100,000: (ok) dolna polowa arkuszy: P47 S40 Beresteczko, P47 S41 Dubno, cale arkusze: P48 S40 Brody i P48 S41 Krzemieniec, oraz (ok) górna polowa arkuszy P49 S40 Złoczów i P49 S41 Załośce
ZAŁĄCZNIK DO ZESZYTU No X ZADAN TAKTYCZNYCH 400 dpi, 35 MB
ZAŁĄCZNIK DO ZESZYTU No X ZADAN TAKTYCZNYCH 600 dpi 62 MB

Dodatek do publikacji (nieznanej)
Plan obszaru Torczyna 1:25 000 (300 dpi)
Plan obszaru Torczyna 1:25 000 (600 dpi)

Mapa historyczna, nie posiadamy towarzyszacego jej tekstu. Skala 1:200 000, 400 dpi, 25.2 MB
MAPA WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO W DOBIE SEJMU CZTEROLETNIEGO 1788 - 1792

12.1 MB, 400 dpi
MAPA SKARBOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1: 1 000 000
z kolekcji pana Ryszarda Hubisza

+
Podwójny arkusz mapy WIG w skali 1:100 tyś (Rożanka – Mosty) z 1929 roku.
PAS 34, 35 SŁUP 39 RÓŻANKA, MOSTY (300 dpi)
PAS 34, 35 SŁUP 39 RÓŻANKA, MOSTY (600 dpi)

1930


+
Załącznik, T10 Bój Pod Lidą (26 Mb), 1:100 000
Mapa Taktyczna Obszaru Lidy


1931

Mapa okolic fortu Zahorce (Tarakanówka) pod Dubnem (woj. wolynskie). Pomiarów dokonano pod koniec 1931 r., mapa wydrukowana w 1932 r.
Duża mapa (120 cm x 90 cm) w skali 1:2500 (1 cm = 25 m).

Mapa wyczyszczona i przekonwertowana, rozdzielczość 300 ppi.
Plik skompresowany TIF w odcieniach szarosci - ok. 15 MB.
Fort ZAHORCE i okolice, 1932. (skan jednobarwny)
Skan RGB (ze wszystkimi przebarwieniami i usterkami), rozdzielczość 150 ppi.
Fort ZAHORCE i okolice, 1932. (skan “kolorowy”)

Można tez pobrać duży skan w rozdzielczosci 300 ppi (40 Mb). UWAGA! Plik po rozkompresowaniu ma 450 MB.

1933

Duża mapa, arkusz zbiorczy w skali 1:100 tyś., prawdopodobnie załącznik do „Zadań Taktycznych”.
400 dpi (28 MB),
Arkusz zbiorczy Złoczów, Załośce, Zborów, Tarnopol

600 dpi (50 MB)
Arkusz zbiorczy Złoczów, Załośce, Zborów, Tarnopol


RESEAU TRIANGULATION DE LA POLOGNE (SIEĆ TRIANGULACYJNA POLSKI) 1: 2 000 000
6.5 MB

1934

Mapa w skali 1:25 tys. pokazująca tereny na wschód od Grodna, prawdopodobnie poligon wojskowy i szeroko rozumiane „okolice”. Mapa pokrywa następujące fragmenty arkuszy w skali 1:25,000 (P34 S37): prawa połowa arkusza „A”, lewe dwie-trzecie arkusza „B”, prawie połowa (prawa) arkusza „D” i lewe dwie-trzecie arkusza „E”.
300 dpi, 19 MB
REJON GRODNO-WSCHOD

Najbardziej znana mapa Polski w opracowaniu WIG, wydanie A
MAPA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1:1 000 000, wydanie A (”hypsometryczne”)

Podkład powyższej mapy wykorzystywano do celów roboczych, np. w poniższych mapach z ręcznymi dodatkami:
MAPA SCHEMATYCZNA POLSKI Z GRANICAMI D.O.K. i P.K.U.
50 MB

MAPA SCHEMATYCZNA POLSKI Z GRANICAMI D.O.K. i P.K.U. (wariant 2, niekompletny)
23,5 MB

1935

Jedna z nielicznych (próbnych) map WIG w skali 1:50 000, 300 dpi
MAPA TOPOGRAFICZNA POLSKI 1:50 000 TORUN, arkusz probny

Mapa w skali 1:10,000, powiększenie map 1:25 tys., wydana na Zlot ZHP w Spale, 400 dpi, 18.2 MB.
Spała 1:10 000

Załącznik do publikacji: "Przewodnik po Polsce w 4 tomach. Tom I - Polska Północno-Wschodnia". Mapa (schematyczna) w skali 1:1 000 000, 400 dpi:
Polska północno-wschodnia

1936

MAPA LIBERJI
400 dpi, kolor, 1936 r., 5.5 MB

Wycinek mapy Rzeczypospolitej Polskiej, dodatek do II tomu “Przewodnika po Polsce” Związku Polskich Towarzystw Turystycznych. Mapa ze zbiorow biblioteki uniwersyteckiej Harold B. Lee Library, Brigham Young University; Provo, Utah, USA. Skala 1: 1 000 000, rozdz. 400 dpi.
POLSKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA


SIEĆ TRIANGULACYJNA POLSKI 1:2 000 000
12.6 MB

1937

Turystyczna “Mapa Rabki i okolic”  w skali 1:10 000

FOTOGRAMETRYCZNA MAPA RABKI i OKOLIC arkusz lewy
FOTOGRAMETRYCZNA MAPA RABKI i OKOLIC arkusz prawy

Czarnohora i Gorgany - zestaw dwoch map dolaczonych do przewodnika “Szlakiem II brygady Legionow Polskich w Karpatach Wschodnich” Mamy w tej chwili jeden z dwoch arkuszy tej mapy, 300 dpi.
Mapa Gorgany Szlakiem II brygady Legionow Polskich

Mapa fotogrametryczna WIG, która od dawna jest w zbiorach, teraz jednak w bdb rodzielczosci:
Pieniny. Mapa Fotogrametryczna. Wydanie Turystyczne (200 dpi)
Pieniny. Mapa Fotogrametryczna. Wydanie Turystyczne (400 dpi)
Pieniny. Mapa Fotogrametryczna. Wydanie Turystyczne (600 dpi)


1938

Mapa jednego z lodowcow na Grenlandii, wykonana podczas jednej z wypraw naukowo-badawczych (przy wspoludziale WIG).
Skala 1:50 000, rozdz. 400 i 600 dpi, kolor

GRENLANDIA ZACHODNIA - WEST GREENLAND (400 dpi)
GRENLANDIA ZACHODNIA - WEST GREENLAND (600 dpi)

___

Mapa Tatrzańskiego Parku Narodowego w skali 1:20 000, uznana za jedno z ważniejszych dokonań WIG.
“Fotogrametryczna Mapa Parku Narodowego Tatry w skali 1 :20 000. Opracował ja WIG na podstawie materiałów polowych, głównie zdjęć terrofotogrametrycznych. Wydano ja w trzech wersjach: normalnej, turystycznej i narciarskiej. Wersje normalna wydano w 1934 r. w dwóch częściach ze względu na duże rozmiary mapy 145 x 68 cm. Obszar objęty mapą wynosił około 350 km². Rzeźbę terenu przedstawiono w warstwicach. Lasy, wody, kosówki i laki uwydatniono specjalnym nadrukiem. Mapę wydano w sześciu kolorach: sytuacja — czarna, warstwice — brązowe, lasy — nadruk ciemnozielony, kosówka — jasnozielony, łąki — zielony i wody — niebieski. Następne wersje mapy wydano w 1938 r.
Wydanie turystyczne. Mapa ośmiokolorowa: sytuacja — czarny, warstwice — brązowy, skały — szary, lasy — zielony, kosodrzewina — jasnozielony, wody — niebieski, cienie — szarofioletowy i dane turystyczne oznaczone w kolorze czerwonym. Skały były pomierzone topograficznie w terenie i rysowane z natury na podkładzie zawierającym rysunek warstwicowy, były więc wiernym odtworzeniem rzeczywistości. Dane turystyczne podano według stanu z końca 1937 r., na podstawie uzupełnień terenowych, wykonanych przez topografów WIG-u i danych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Na marginesie mapy podano dokładną legendę, zawierająca wszystkie używane na niej znaki topograficzne i skróty. Wydanie narciarskie tej mapy było również ośmiokolorowe, identyczne jak poprzednie, z ta różnicą, ze w kolorze czerwonym zamiast elementów turystycznych podano elementy narciarskie: szlaki, stacje ratunkowe, pola ćwiczebne itd.”
(BOGUSŁAW KRASSOWSKI, POLSKA KARTOGRAFIA WOJSKOWA W LATACH 1918-1945)

Wydanie dwuarkuszowe (L – lewy i P – prawy). Ponieważ pliki nawet w rozdzielczości 400 dpi są bardzo duże (ok. 29 MB), udostępniamy je również w wersji 300 dpi (ok. 18 MB), wystarczająco dobrej jakości i łatwiejszych do oglądania na komputerze.
 
400 dpi (2 x 29 MB)
FOTOGRAMETRYCZNA MAPA PARKU NARODOWEGO (TATRY CZĘŚĆ POLSKA) - arkusz lewy
FOTOGRAMETRYCZNA MAPA PARKU NARODOWEGO (TATRY CZĘŚĆ POLSKA) - arkusz prawy

300 dpi (2 x 18MB)
FOTOGRAMETRYCZNA MAPA PARKU NARODOWEGO (TATRY CZĘŚĆ POLSKA) - arkusz lewy
FOTOGRAMETRYCZNA MAPA PARKU NARODOWEGO (TATRY CZĘŚĆ POLSKA) - arkusz prawy

Wydanie turystyczne powyższej mapy z roku 1938, pliki 400 dpi, duży, ok 46 MB każdy (400 dpi)
MAPA TATR (CZĘŚĆ POLSKA) wydanie A turystyczne (arkusz lewy)
MAPA TATR (CZĘŚĆ POLSKA) wydanie A turystyczne (arkusz prawy)

i 200 dpi:
MAPA TATR (CZĘŚĆ POLSKA) wydanie A turystyczne (arkusz lewy)
MAPA TATR (CZĘŚĆ POLSKA) wydanie A turystyczne (arkusz prawy)


Wydanie narciarskie tej samej mapy 400 dpi
TATRY CZĘŚĆ POLSKA WYD. NARCIARSKIE (arkusz lewy)
TATRY CZĘŚĆ POLSKA WYD. NARCIARSKIE (arkusz prawy)

200 dpi
TATRY CZĘŚĆ POLSKA WYD. NARCIARSKIE (arkusz lewy)
TATRY CZĘŚĆ POLSKA WYD. NARCIARSKIE (arkusz prawy)


Mapy geologiczne w oparciu o wigowskie „setki”.
OGÓLNA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI ARKUSZ 2 SKOLE

OGÓLNA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI ARKUSZ 3 NADWORNA

OGÓLNA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI ARKUSZ 4 KIELCE

1939

LIGA POPIERANIA TURYSTYKI - POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE, 1: 2 000 000, druk WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO, WARSZAWA 1938 R.
400 dpi, ok 20MB, jakosc skanu: niezbyt dobra
POLSKA POLOGNE - POLAND - POLEN

Mapka zamieszczona w „Katalogu Wysokości” wydanym przez Ministerstwo Komunikacji (skan publikacji dostępny w dziale „literatura”.)
PODSTAWOWA SIEĆ NIWELACYJNA POLSKI 1: 2 000 000
9.6 MB

SIEĆ NIWELACYJNA POLSKI 1: 1 000 000
1,6 MB

SIEĆ TRIANGULACYJNA I RZĘDU POLSKI 1:2 000 000
2,3 MB

1945

BITWA O MONTE CASSINO. PLAN OGNII ARTYLERII. Szkic Nr.14. WYDANIE SPECJALNE. Maj 1945. Skala 1:25 000, w oparciu o arkusze brytyjskie GSGS.
Ścisłe mówiąc wydanie nie WIG, ale 12 Kompanii Geograficznej, prawdopodobnie element większego zestawu dotyczącej bitwy, wydanej z okazji jej pierwszej rocznicy.
ITALIA 1:25 000 CASSINO-PIEDIMONTE WYDANIE SPECJALNE 1945 300dpi (3.8 MB)
ITALIA 1:25 000 CASSINO-PIEDIMONTE WYDANIE SPECJALNE 1945 500dpi (8.1 MB)

Pierwsza powojenna mapa Polski wyd. przez WIG Sztabu Generalnego w roku 1945, w skali 1:1 000 000. Mapa w dość złym stanie, jednak jest to cenny dokument historyczny, wydanie tymczasowe (”Zaolzie - terytorium sporne”)
MAPA POLSKI
 
Obóz ćwiczebny Biedrusko (ok. Poznania). Skala 1:25,000, mapa oparta na mapie niemieckiej, a nie wydaniach map WIG w tej skali z lat 20. 400 dpi, 16 MB.
OBOZ CWICZEBNY BIEDRUSKO

1946

RZECZPOSPOLITA POLSKA Mapa Administracyjna 1: 1 000 000
12 MB

1947

RZECZPOSPOLITA POLSKA Mapa Administracyjna 1: 1 000 000
12.3 MB

Mapa Polski 1:1 000 000. Wydanie drugie (A) warstwobarwne
40 MB

Mapa samochodowa Polski, wydana przez WIG Sztabu Generalnego w 1947 roku, przed korektą granicy płd-wschodniej w 1951 roku.
Polska Mapa Samochodowa WIG

Inna wersja kolorystyczna tej mapy, te same dane:
Polska Mapa Samochodowa WIG

+
ZAŁĄCZNIK do umowy z dnia 16 sierpnia 1945 r. między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej (art. 1).
"Reprodukcja z mapy Z.S.R.R. 1:500.000. Druk Wojsk. Inst. Geograficznego. Warszawa 1947
"ZAŁĄCZNIK..." (mapa) w 300 dpi (ok. 28 Mb)
"ZAŁĄCZNIK..." (mapa) w 600 dpi (ok. 40 Mb)


1948

MAPA POLSKI WYD. DRUGIE (B) POGLĄDOWE
skala 1: 1 mln, rozdz. 300 dpi, 29 MB

MAPA POLSKI WYD. TRZECIE (B)
skala 1: 1 mln, 33 MB

PLAN M. ST. WARSZAWY 1:25 000
400 dpi, 29,9 MB
(nb. ciekawe pieczatki!)
ze zbiorów Harold B. Lee Library, Brigham Young University; Provo, Utah, USA

MIASTO ŁÓDŹ (1:25 000), 400 dpi
41 MB

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
You must login to post a message.

06.02.2021 02:17
Arkusz mógł nie powstać do 39r. (np. Wiedeń i Przemyśl kończono w 39 r. w pośpiechu z 1 mln.). Niemiecke skorowidze z 1940 i 41 r. również na to wskazują.

05.02.2021 05:20
Czy można gdzieś znaleźć skan Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. Arkusz Nowgródek, ale przedwojenne wydanie?

04.09.2020 02:49
Dzień dobry, skorowidz '25' austriackiej (west Russland)- błędy: XXVII-9 brak G,H [podstawione z ark.XXIII:Lechów, Łagów]; w ark.XXVIII nieobecny G - Lechów, można go tu przenieść. Dobry zbiór, szkoda, że z "dzurami". Pozdrawiam. Wink

17.07.2020 05:22
dziękuję, już poprawiłem.

16.07.2020 07:15
Dzięki za nowe mapy :-). Mała korekta w TUDR 1:200 000 - Marienwerder to Kwidzyn.

09.03.2020 06:14
Będę wdzięczny za wszelkie tropy. Pozdrawiam

09.03.2020 06:12
Witajcie.Czy ktoś ma pomysł jaka mapa posłużyła Ossowksiemu do wykonania podkładu tej: https://polona.pl.
..Y/69/#item


04.02.2020 20:31
Oczywiscie, plik juz wyslalem na serwer, faktycznie byl "niedoladowany".

03.02.2020 04:08
Poniższy link do planu Pruszkowa z 1967 działa, ale plik wygląda jakby nie został w całości przesłany. Czy można go ponownie uploadować? Z góry dzięki. http://maps.mapywi
g.org/m/City_plans
/Central_Europe/PL
AN_MIASTA_PRUSZKOW
A_1967.jpg

16.07.2019 03:32
piękna niespodzianka dzisiaj Smile Smile

09.05.2018 05:33
Szukam informacji o planach scalenia gruntow w czasie reformy rolnej 1925, najpierw o znakach umownych. Dziekuje.

03.04.2018 23:41
Nie byłem jeszcze w AP ale przy pierwszej okazji pobytu w Lesznie tam zajrzę. Teraz szukam wujka Smile

02.04.2018 23:03
w AP Leszno jest kilkanaście (ok. 15) archiwalnych planów miasta. Wystarczy "tylko" poprosić o wsparcie bogatego wujka z Kuwejtu i...

02.04.2018 09:36
Zgadza się - to jest podwójna niespodzianka :-) plan z lat 80-tych został dodany w lutym ale znalazłem go przy okazji aktualizacji z marca.

02.04.2018 04:47
wydaje mi się, że w zbiorach jest też plan Leszna z lat 80. XX wieku, wydany przez naszych (wtedy) braci-towarzyszy radzieckich...

31.03.2018 21:49
Duże dzięki za plany miast! Pytałem kiedyś o Leszno i piękna niespodzianka Smile

10.02.2018 19:20
nie można pobrać mapy O 16 Bauske (1:100 000 Karte des Westlichen Russlands /1892 - 1921/)

10.02.2018 16:10
Dzięki Wam za Wilno!!

05.01.2018 17:58
Dziękuję, już poprawione! Smile

04.01.2018 23:58
Niestety znalazłem kolejny błąd :/ http://maps.mapywi
g.org/m/City_plans
/ALLIED/GSGS_4234_
FRANCE/GSGS_4234_F
RANCE_CP_ST._NAZAI
RE_5K_Ed1_4-1943_A
MS1_BallUniv.jpg not found