30.05.2024 -- 10:23:08
Nawigacja
Informacje ogolne
O projekcie
Prawa autorskie
Autorzy i kontakt
Skorowidze aktywne WIG
Skorowidz WIG 1:25 000
Skorowidz WIG 1:100 000
Skorowidz WIG 1:300 000
Mapy WIG
1:5000 - 1:10 000
1:25 000
1:100 000
1:500 000
1:300 000
1:750 000
Inne mapy WIG
Oryginalne skorowidze WIG
Inne mapy
Wstep
Mapy alianckie
Mapy austro-wegierskie
Mapy niemieckie do 1919 r.
Mapy niemieckie 1919 - 1945
Mapy rosyjskie i radzieckie
Plany miast
Varia
Literatura
Aktualnie online
Gości online: 2

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 5,188
Najnowszy użytkownik: maruk1983
Co-operation:

Tomek Pluciński
Mapy Pomorza Gd.
Dawne mapy Litwy, Lotwy i Estonii
Archiwum Map Zachodniej Polski
Poszukiwanie Skarbów
FTP Superstefana z PS
Katalog Tygrysów
zecernia - o wojsku i mapach
25 maja 2014 r. - aktualizacja
Ze skorowidza map WIG w skali 1:25 tys. wydzieliliśmy wydania starsze, z lat 20. XX wieku, wykonane w cięciu map zaborczych. Znaleźć je można na oddzielnym skorowidzu. Przy okazji dodaliśmy 6 nowych skanów wydania starszego, i 14 w cięciu „normalnym”, z lat 30. Wszystkie nowe skany są w rozdzielczości 600 dpi. Kilkadziesiąt nowych skanów map (w rozdzielczości 400 dpi), z terenów byłego zaboru austriackiego postaramy się dodać do końca czerwca.
Ze zbiorów Katedry Geologii i Geografii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu otrzymaliśmy 28 arkuszy niemieckiej mapy glebowej w skali 1:25 tyś z lat 1940 – 1943, z terenów poznańskiego. Podkład pochodzi z polskich map (WIG) w tej samej skali, map niemieckich (Messtischblatt), oraz gdzieniegdzie rosyjskich dwuwiorstówek. Być może większą liczbę arkuszy tego typu uda się udostępnić jesienią tego roku.
Uaktualniliśmy również podstronę ze skorowidzami map WIG.
Firma Panavue, od wielu lat tworząca oprogramowanie do składania fotografii (i map), kończy we wrześniu tego roku działalność i do tego czasu udostępnia wszystkie wersje swojego oprogramowania do pobrania bezpłatnie. Na stronie (po prawej) znajduje się link do najbardziej rozbudowanej wersji (enterprise). Instalacja przebiega szybko, nie ma potrzeby podawania swoich danych, rejestracji, itd. Wprawdzie program dostępny jest tylko w wersji angielskiej i francuskiej, interfejs jest nieco archaiczny, a samo „sklejanie” nie zawsze daje idealne efekty, jednak to jeden z lepszych, jeśli nie najlepszy program tego typu na rynku, no i – za darmo.
27 kwietnia 2014 r. - aktualizacja (Mapster)
Dzięki uprzejmości Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie uzyskaliśmy 280 arkuszy rosyjskiej dwuwiorstówki (1:84 000), głównie z Kresów, terytorium Litwy, Białorusi, Ukrainy. Wszystkie arkusze w rozdzielczości 600 dpi, zdecydowana większość to wydania z lat 1922 – 1934. Kilkanaście map w dwóch wydaniach (widoczne uaktualnienia w terenie). Wszystkie nowości zaznaczono na liście map kolorem zielonym.
19 kwietnia 2014 - aktualizacja literatury
Dodaliśmy ok. 30 zaległych pozycji z działu „literatura” W większości (z wyjątkiem publikacji drukowanych czcionką typu „fraktura”, tzw. „gotykiem”, można również wyszukiwać pożądany tekst. Postaramy się zastosować rozpoznawanie tekstu (OCR) również we wcześniej udostępnianych dokumentach.
10 marca 2014 - ciekawostka z Galicji
Tym razem – nic od nas. Ale dzięki informacji jednego z użytkowników, zachęcamy miłośników Galicji do odwiedzin na tej stronie – zdecydowanie godna polecenia!
23 lutego 2014 r - aktualizacja
Do zbiorów dołączyliśmy:
1.    Ok. 100 arkuszy niemieckich map Russland 1:100 000, z II wojny Å›wiatowej. Arkusze pojedyncze, podwójne i poczwórne. Niestety niektóre arkusze, ze wzglÄ™du na wielkość, nie zostaÅ‚y przeskanowane poprawnie (pliki zawierajÄ…ce „err”) – zostanÄ… przeskanowane ponownie. Nb, arkusz "Shisdra" (Шиздра), tzw. Befestigungskarte, z terytorium BiaÅ‚orusi zawiera dodruki fortyfikacji.
2.    Ok. 100 arkuszy niemieckich przeróbek z I wojny Å›wiatowej 3-wiorstowych map rosyjskich.
3.    KilkanaÅ›cie arkuszy rosyjskich przeróbek austriackich map w skali 1:75 tyÅ› z Galicji z I wojny Å›wiatowej. Arkusz Tarnopol jest ciekawy, ze wzglÄ™du na uaktualnienia z 1916 roku, dodrukowane w kolorze czerwonym
4.    Kilka ciekawych map WIG (niestety w niskiej i bardzo niskiej rozdzielczoÅ›ci). Pliki ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej do pobrania TU, a z biblioteki PAN – TU.
5.    Ok. 10 kopii i przeróbek rosyjskiej 3-wiorstówki wykonanych przez WIG we wczesnych latach 20. XX wieku
6.    Dwa arkusze oryginalne 3-wiorstówki
7.    Na bieżąco dodajemy pojedyncze mapy i plany miast z różnych źródeÅ‚ – wszystkie pliki dodane w ciÄ…gu ostatnich 30 dni oznaczone sÄ… jako „nowe” (New) Mapy takie dodaliÅ›my w nastÄ™pujÄ…cych kategoriach:
- Mapy topograficzne i turystyczne polskie
- Mapy ogólne, średnio- i małoskalowe
- przewodniki polskie
- plany miast Polski
Nb. po uzyskaniu skanów map lub planów w lepszej jakości i rozdzielczości (np. ze zbiorów innych bibliotek cyfrowych, lub przeskanowane przez nas), wymieni(a)my słabsze skany na lepsze.

Następna aktualizacja powinna zawierać obiecane wcześniej pozycje z działu „literatury”.
31 grudnia 2013 r - aktualizacja Mapstera

Ostatnia aktualizacja w 2013 roku: kilkadziesiÄ…t map i planów „różnych” w Mapsterze. Ponieważ pliki należą do różnych kategorii, linki zebrane zostaÅ‚y na jednej stronie. MiÅ‚ego przeglÄ…dania w nowym roku!

24 grudnia 2013 r - świąteczne aktualizacje
Święta! Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować osobom, które w ciągu ostatnich kilku tygodni bardzo ciężko pracowały przy skanowaniu wielu map, które udostępnimy od przyszłego roku, a wszystkim użytkownikom życzyć spokojnych Świąt.

W międzyczasie – pierwsza, większa aktualizacja zaległej „literatury”, której opracowanie zajęło dużo więcej czasu, niż planowaliśmy. Ze względu na wysoką jakość i rozdzielczość skanowania (400 – 600 dpi) pliki pdf są duże, tj. od kilkunastu, do 250 MB. Są to książki i broszury, głównie w języku polskim i niemieckim, mniej lub bardziej związane z tematem naszej strony. Najważniejsze to:
- Nowe części instrukcji WIG dotyczących tworzenia i aktualizacji map, (w tym jedna z ostatnich publikacji WIG tego typu z lipca 1939 r).
- Józef Kreutziger „Kartografja…” z 1928 r. Jeden z ważniejszych podręczników dot. kartografii w 20-leciu międzywojennym.
- Plany przeglądowe miast polskich z 1929 r. Bardzo ciekawa publikacja udostępniona dzięki uprzejmości pana Ryszarda Hubisza: 99 planów (niestety bez nazw ulic) miast i miasteczek w Polsce przedwojennej (również na Kresach).
- „Przyczynki do bibliografii kartograficznej ziem polskich”, 1920 r. – kwarenda materiałów kartograficznych wykonana w Kriegsarchiv „we Wiedniu”. Aż się prosi, aby po prawie 100 latach, ktoś wybrał się na wycieczkę do Wiednia w celu aktualizacji stanu tych zbiorów.
„Atlas Lotnisk Polskich z 1933 roku”. Wersja niepełna (bez dodatkowych załączników)
„Wiadomości Służby Geograficznej”, nr 1 z 1948 roku. Kluczowy w nim jest spis wszystkich artykułów w przedwojennych wydaniach WSG, co znacznie ułatwia poszukiwanie informacji źródłowych.
„Atlas Słowiańszczyzny Zachodniej”, tzn. „Atlas Kozierowskiego”. Przeskanowaliśmy, za zgodą archiwum kartograficznego Wydziału Geologii i Geografii UAM w Poznaniu, wszystkie trzy, wydane przed wojną, części atlasu: Zeszyt I, Zeszyt IIA i Zeszyt IIB.

Z materiałów niemieckich, najciekawszy jest chyba, dość znany, przynajmniej z nazwy „Opis wojskowo-geograficzny Polski”, przygotowany w związku ze zbliżającą się inwazją na Polskę w 1939 roku. Uwaga – tekst pisany jest alfabetem „gotyckim”!
- Opis wojskowo-geograficzny „Kraju Sudeckiego” (Sudeteland), przygotowany przed planowanym zajęciem Sudetów i inwazją na Czechosłowację w 1938 roku.
- plany przejazdowe miast białoruskich i miast ukraińskich z 1941 roku. Zeszyty formatu A5, do zestawu „Informacji wojskowo-geograficzne na temat europejskiej części Rosji”. Wprawdzie na planach nie ma nazw ulic, cos sprawia, że są mało użyteczne… cóż, lepsze takie, niż żadne.
- „Wycieczki po okolicach Warszawy” – krótki przewodnik z 1942 roku z opisem tras pieszych wycieczek po okolicznych lasach i bezdrożach, zaopatrzony w stosowną (ładną) mapkę. Samą mapę, w rozdzielczości 600 dpi, udostępnimy oddzielnie.

Dodatkowo uaktualnienie Mapstera:
Około 20 arkuszy niemieckich map 1:50 tyś „Russland” z terytorium Ukrainy, z 1943 i 1944 roku (arkusze datowane w Mapsterze na 24.12.2014).
Kilka amerykańskich map w skali 1:50 tyś. z Pomorza i Wielkopolski, datowanych na początek lat 60., arkusze: Pyzdry, Żerków, Żnin, Trzemeszno, Bydgoszcz (West), Nakło i Lauenburg (Lębork). Mapy w większości oparte na przedwojennych mapach polskich (WIG) i mapach niemieckich w skali 1:25 tys., częściowo uaktualnione na podstawie niemieckich zdjęć lotniczych z II wojny światowej.

Około 10 stycznia nastąpi aktualizacja (mniejsza) literatury, a w przeciągu kolejnych dni i tygodni udostępniać będziemy kolejne mapy i plany miast.


2.12.2013 - aktualizacja Mapstera
Ze zbiorów biblioteki paryskiego L'Université Paris 8 dodaliśmy do Mapstera ok 110 arkuszy niemieckich wydań mapy 1:500 000 z całej Europy (i trochę dalej).
PojawiÅ‚o siÄ™ kilka planów miast z Pomorza (ÅšwinoujÅ›cie, KoÅ‚obrzeg, SÅ‚upsk) i kilka planów z przewodnika po Generalnym Gubernatorstwie (Baedekers Generalgouvernement) z 1943 roku: Warszawa, Kraków, Radom i Lwów. Sam przewodnik udostÄ™pnimy za kilka dni.
Kilka arkuszy Grossblattow: Nr 3 (pogranicze dunsko-niemieckie), nr 4 (Labiau, Prusy Wschodnie) i 363a - KoÅ‚ki nad StwigÄ…. Gdzie sÄ…, a raczej byÅ‚y te KoÅ‚ki? Wzmianki, w kontekÅ›cie współczesnych wycieczek kajakowych (ciekawe opisy!) znaleźć można tu (dÅ‚uższy) i tu (krótszy).
27.11.2013 - aktualizacja map radzieckich i rosyjskich
C
Dodaliśmy kilkadziesiąt map rosyjskich i radzieckich:
- 3 x mapa w skali 1:42 000 (jednowiorstówka) z Kresów (obecnie – Ukraina)
- 17 map w skali 1:50 tys., z lat 1942 – 1944, kilka arkuszy z częstochowskiego i łódzkiego, oraz z pogranicza Mazowsza i Prus
- Kilka zaległych arkuszy dwuwiorstówki (1:84 000) ze zbiorów Uniwersytetu Warszawskiego
- Jedna setka (Brno)
- Dwa arkusze trójwiorstówki z Kresów – bardzo ładne, starsze wydania z drugiej połowy XIX wieku, przeskanowane w 600 dpi
- Dwie dwusetki – inne wydania arkuszy, które już mamy (Ostrołęka i Johannisburg)
- Kilka pięćsetek i milionówek.
- Jedna, bardzo ładna mapa topograficzna (Nowe Selo), z archiwum WIG, pokazuje okolice Petersburga, prawdopodobnie w XIX wieku. Obecnie to część metropolii, a swego czasu… słynna miejscowość letniskowa i nie tylko. Trochę informacji na ten temat w Wikipedii (w j. angielskim). A niemieckie zdjęcie lotnicze z II wojny światowej - na stronie wwwii-photos-maps.com

Dodaliśmy również trzy plany miast:
Silva: Stadtplan Berlin, prawdopodobnie z 1941 – 1944 roku
Glogau (Głogów), plan bez daty, skala 1:10 000.
Bahnhof Ratomka – niemiecki szkic topograficzny z czasów pierwszej wojny światowej w skali 1:5 000. Gdzie jest Ratomka? Kilkanaście km na płn-wschód od Minska, na Białorusi.

Kolejna aktualizacja (literatura) za kilka dni.
25.11.2013 - aktualizacja map WIG
1
Zostały poprawione wszystkie połamane linki na podstronie z nieregularnymi mapami WIG. Przy okazji udało się dodać 5 nowych map WIG. Dodaliśmy też 27 regularnych arkuszy map WIG w skali 1:100 tys, daty na spisie map w mapsterze: 23 i 25 listopada 2013 roku:
Łowicz, Warszawa Południe, Tymbark-Rabka, Tiegenort, Osieki, Malbork, Elbląg, Sztum, Grajewo, Callies, Nibork, Łeba, Swarzewo, Ujście (Ustka), Lębork, Wejherowo, Puck, Braniewo, Słupsk, Lupowo, Szarkowszczyzna, Miadzioł, Dokszyce, Wołma, Krzywicze i Kamieniec-Podolski (x 2).
Są to starsze wydania, z lat 20. XX wieku, zazwyczaj przedruki lub przeróbki map zaborczych. Niektóre z nich zawierają jednak bardzo ciekawe elementy, nie występujące już na nowszych mapach (np. zaścianki). Szczególnie ciekawe są dwa arkusze „Kamieniec-Podolski” pokazujący, w jaki sposób, z oryginalnych map rosyjskich, WIG tworzył swoje pierwsze wydania. Ładny jest również trójkolorowy arkusz Łowicz z 1924 roku.
Kolejna aktualizacja - mniej więcej za tydzień.
20.11.2013 - aktualizacja
1
Kilkadziesiąt nowych map w różnych skalach:

* 23 arkusze przedwojennej, wojennej (niemieckiej) i powojennej (WZK) mapy w cięciu WIG 1:25 000. Kilka z nich to przedruki powojenne wydań niemieckich, stąd niemieckie nazewnictwo:
Odolanów, Jędrzejów, Krotoszyn, Kłobuck, Koniecpol, Bieruń Stary, Lubstów, Grodziec koło Konina, Wąsosz, Szwelice, Satory, Srebrna, Płońsk, Ober Opinoberg, Neustadt, Gonsozin, Sochotsin, Marzenin, Bełchatów, Dsersonsa.
Wersje niemieckie to: Mlozk, Lubranitz, Kowal i Wyszków (ten ostatni już mamy, teraz lepszy skan).

* 16 arkuszy Messtischblatt (Topographische Karte), skala 1:25 tys., głównie z pogranicza polsko-czeskiego:
Hultchin, Olsztyn (nie Allenstein! ;), Bludowitz, Heerwagen, Libau (x 2), Ujsoly, Golleschau, Reichwaldau, Freistadt (Olsa), Gross-Sopotnia, Bielany, Brenna, Czarnocin, Koenigsberg

* Około 45 arkuszy niemieckiej mapy 1:300 000 (Ubersichtkarte von Mitteleuropa). Wydania z lat 1900 – 1944, z całej Europy (od Francji po Finlandię)

* 12 arkuszy niemieckiej „milionówki” z lat 1939 – 1944, z których jedynie trzy dotyczą terenów Polski: Krakau, Wilna i Lemberg

Więcej map – za kilka dni.
18 ppaździernika 2013 r - Seminarium we Lwowie
1
7 i 8 listopada (czyli za trzy tygodnie) odbÄ™dzie siÄ™ we Lwowie seminarium pt. „Cyfrowe i wizualne: Nowe podejÅ›cia do badaÅ„ historii miast Europy Åšrodkowo-Wschodniej”. 
Szczegóły i program seminarium w dokumencie pdf.
Spotkania odbywać się będą w języku angielskim i ukraińskim, ale można przypuszczać, że uda się porozumieć również po polsku.
Udział bezpłatny – należy jednak zgłosić chęć udziału e-mailowo na adres wskazany w pdf – do 20 października
17 sierpnia 2013 roku - aktualizacja Mapstera
Tym razem nieco większa aktualizacja w Mapsterze:
1.    ok. 330 arkuszy rosyjskiej mapy 1:84 000 (tzw. dwuwiorstówka), z czego ok. 200 ze zbiorów zakÅ‚adowych Katedry Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, a pozostaÅ‚e 120 z Biblioteki Kongresu USA. WiÄ™kszość map datowana jest na 1914 – 1917, kilkadziesiÄ…t z nich to przedruki z lat 20. XX wieku, kilka z pieczÄ…tkami Archiwum Map WIG. Być może uda siÄ™ uzupeÅ‚nić kilka arkuszy jesieniÄ…, ale kolejna, duża aktualizacja tych map przewidywana jest dopiero za mniej wiÄ™cej rok.
2.    Ok. 20 arkuszy rosyjskiej (i radzieckiej) mapy w skali 1:42 000 (jednowiorstówka), głównie z terenu BiaÅ‚orusi. Kilka arkuszy niekompletnych, zostanÄ… uzupeÅ‚nione jesieniÄ…. Dodatkowo, za kilka dni, dodamy kilka arkuszy zbiorczych w tej samej skali, wydania z I wojny Å›wiatowej.
3.    DziÄ™ki pomocy pana Jean-Luc Arnauda francuskiego CNRS, uzyskaliÅ›my zgodÄ™ Université Paris 8 na udostÄ™pnienie ok. 290 arkuszy niemieckiej mapy 1:300 000 (Osteuropa) w rozdzielczoÅ›ci 300 dpi. SÄ… to przede wszystkim trudno dostÄ™pne, pierwsze wydania (1942 i 1943 rok) arkuszy siÄ™gajÄ…cych daleko na wschód poza MoskwÄ™. Oprócz tego, ze zbiorów prywatnych, od kolegów z Czech, dodaliÅ›my ok. 50 innych arkuszy tego samego typu (rozdz. 400 dpi). WÅ›ród nich sÄ… bardzo ciekawe wydania „wojskowo-geograficzne” (Mil-Geo) z dodrukami i rozbudowanym opisem po obu stronach mapy. Trzy arkusze dotyczÄ… Polesia („obszar Prypeci”), kilka innych pochodzi z dużego zestawu map wojskowo-geograficznych, pt „Przejezdność Karpat”, a pojedynczy arkusz to T50 Tarnopol, na odwrocie którego umieszczono plany Czortkowa i Tarnopola (plany dostÄ™pne sÄ… również oddzielnie). WÅ›ród map 1:300 000 trafiÅ‚o siÄ™ kilka bardzo późnych wydaÅ„ (styczeÅ„ – kwiecieÅ„ 1945r.), np. arkusz Breslau, Berlin, oraz nieregularny arkusz „Strassenkarte” oznaczony jako „Tajne”, datowany na 30 kwietnia 1945 roku. Pokazuje on fragment rejonu, którym wycofywaÅ‚y siÄ™ ze ÅšlÄ…ska oddziaÅ‚y niemieckie (na pÅ‚d-zachód od miast Ústí nad Labem). Wszystkie mapy dostÄ™pne sÄ… w Mapsterze (uwaga, BARDZO duży skorowidz!)
4.    Ok. 45 różnych wydaÅ„ niemieckiej mapy 1:500 000 z okresu II wojny Å›wiatowej, głównie z terenów ZSRR, Europy Å›rodkowej i PoÅ‚udniowej, rozdz. 400 dpi.
23 lipca 2013 roku - aktualizacje
Umknęła nam ważna wiadomość: 12 czerwca tego roku odbyła się obrona pracy doktorskiej płk Roberta Władysława Bauera pt „Metoda transformacji współrzędnych punktów niejednorodnej sieci triangulacyjnej na układ współrzędnych jednorodnych”, dzięki czemu możliwa będzie, między innymi, bezbłędna kalibracja, map do celów nawigacji, w tym map WIG. Gratulujemy!

Aktualizacje Mapstera:
Ponieważ jesteśmy trochę zajęci pracą, zmieniła się kolejność aktualizacji: obecna dotyczy niemieckich map Rosji Zachodniej (Karte des westlichen Russlands) w skali 1:100 tys. z czasów I wojny światowej. Dodaliśmy ok. 40 brakujących arkuszy: H18, K28, K37, L25, O14, O16 - O18, O35, P17, P19, P31, P32, P35 - P38, Q11, Q14 - Q16, Q36 - Q38, R36, R37, R40, S36, S38, S41, T35 - T37, T39 - T41, U35 - U38, U40 i U41. Część z nich to różne wydania, np. z 1914 i 1915 r, które jednak niczym się, prawdopodobnie, nie różnią. Większość pochodzi z biblioteki uniwersyteckiej w Berkeley i z Biblioteki Kongresu, a uzyskaliśmy je dzięki pomocy strony internetowej easteurotopo, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo niektóre arkusze są trudno dostępne. Pozostałe egzemplarze pochodzą ze zbiorów prywatnych zbieraczy w Niemczech.
Dodaliśmy również trzy niemieckie „Grossblatty” (1:100 tys.): nr 37, 67 i 317.
19 czerwca 2013 r - aktualizacja
Przegapiliśmy dość ważne uaktualnienie w Mapsterze, które nastąpiło już pod koniec maja: dzięki uprzejmości Instytutu Geografii i Geologii Uniwersytetu w Greifswaldzie, uzyskaliśmy zgodę na przeskanowanie i udostępnienie zbioru radzieckich map z Wołynia (106 arkuszy) w skali 1:25 tys., datowanych na 1939 r, stanowiących przeskalowanie rosyjskich (carskich) „półwiorstówek” w skali 1:21 000. Kolejne trzy arkusze uzyskaliśmy ze zbiorów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (gdzie prawie 100 innych pokrywa się ze zbiorami w Greifswaldzie).
Wszystkie arkusze tej mapy przeskanowano w 400 dpi (w Mapsterze podaliśmy przez pomyłkę „600 dpi”, poprawimy to jak najszybciej).
Mapy te są uzupełnieniem (choć daleko nam jeszcze do kompletu), podobnego zestawu jaki wcześniej uzyskaliśmy z biblioteki uniwersyteckiej w Chicago. Nie przewidujemy jednak, że w tym roku uda się uzyskać dalsze arkusze tego typu.
Kolejna aktualizacja powinna nastąpić do końca tego tygodnia.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
You must login to post a message.

03.05.2024 01:46
Od kilku dni nie ma dostępu do map przez indeksy Mapstera: "The requested URL was not found on this server. Additionally, a 404 NotFound error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request." Kiedy można spodziewać się

04.09.2023 02:26
Szukam plikow kalibracyjnych *.map do Oziexplorer. Proszę o informację co stało się że strona "amzbig.com" gdzie jeszcze jakiś czas temu bez problemu można było "zaopatrzyć sie" w pliki kalibracyjne .map oraz również pliki graficzne do tych map

19.08.2023 06:28
Mam mapę P51-S32-A KRYNICA Wydanie turystyczne w wersji 4-o (?) barwnej, której tu nie znalazłem. Czy jest tu zainteresowanie tym materiałem?

14.07.2022 05:27
Panie Marku Ponawiam moją propozycję obejrzenia moich zbiorów map i atlasów. kontakt do mnie jest na moim profilu

27.01.2022 00:17
Panie Marku jestem w posiadaniu pewnej ilości staruch map i starych atlasów. Może by się do czegoś przydały. Kontakt do mnie ma Pan na moim Profilu (e-mail). Pozdrawiam. A. Janta

08.01.2022 20:30
Ta mapa sprawia problem po wpisaniu w wyszukiwarkę miejscowości z tego obszaru. Zentr-Polen Leslau - Krasnik (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozsz
erzenie - WW2

14.11.2021 04:26
Dziękuję.

29.10.2021 07:26
Wiadomo, że jest problem, i że problem jest rozwiązywany. Dam znać, gdy będzie wiadomo coś bardziej... pozytywnego.

28.10.2021 02:46
Czy coś wiadomo co dzieje się z Mapsterem?

13.06.2021 19:18
Podstronę poprawiłem, ale aktualny stan skorowidzów WIG znajduje się POD skorowidzami odpowiednich skal w mapsterze (linki po lewej)

12.06.2021 21:26
Zgłaszam problem z linkami do skorowidzów WIG (http://www.mapywi
g.org/text_inserts
/pIndex_Sheets.htm
l). Każdy zgłasza błąd 404.

02.05.2021 03:23
Police

06.02.2021 02:17
Arkusz mógł nie powstać do 39r. (np. Wiedeń i Przemyśl kończono w 39 r. w pośpiechu z 1 mln.). Niemiecke skorowidze z 1940 i 41 r. również na to wskazują.

05.02.2021 05:20
Czy można gdzieś znaleźć skan Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. Arkusz Nowgródek, ale przedwojenne wydanie?

04.09.2020 02:49
Dzień dobry, skorowidz '25' austriackiej (west Russland)- błędy: XXVII-9 brak G,H [podstawione z ark.XXIII:Lechów, Łagów]; w ark.XXVIII nieobecny G - Lechów, można go tu przenieść. Dobry zbiór, szkoda, że z "dzurami". Pozdrawiam. Wink

17.07.2020 05:22
dziękuję, już poprawiłem.

16.07.2020 07:15
Dzięki za nowe mapy :-). Mała korekta w TUDR 1:200 000 - Marienwerder to Kwidzyn.

09.03.2020 06:14
Będę wdzięczny za wszelkie tropy. Pozdrawiam

09.03.2020 06:12
Witajcie.Czy ktoś ma pomysł jaka mapa posłużyła Ossowksiemu do wykonania podkładu tej: https://polona.pl.
..Y/69/#item


04.02.2020 20:31
Oczywiscie, plik juz wyslalem na serwer, faktycznie byl "niedoladowany".