29.05.2022 -- 00:36:41
Nawigacja
Informacje ogolne
O projekcie
Prawa autorskie
Autorzy i kontakt
Skorowidze aktywne WIG
Skorowidz WIG 1:25 000
Skorowidz WIG 1:100 000
Skorowidz WIG 1:300 000
Mapy WIG
1:5000 - 1:10 000
1:25 000
1:100 000
1:500 000
1:300 000
1:750 000
Inne mapy WIG
Oryginalne skorowidze WIG
Inne mapy
Wstep
Mapy alianckie
Mapy austro-wegierskie
Mapy niemieckie do 1919 r.
Mapy niemieckie 1919 - 1945
Mapy rosyjskie i radzieckie
Plany miast
Varia
Literatura
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 5,172
Najnowszy użytkownik: Jakub84
Co-operation:

Tomek Pluciński
Mapy Pomorza Gd.
Dawne mapy Litwy, Lotwy i Estonii
Archiwum Map Zachodniej Polski
Poszukiwanie Skarbów
FTP Superstefana z PS
Katalog Tygrysów
zecernia - o wojsku i mapach
13 czerwca 2021 r - aktualizacja
nowy Ze zbiorów Biblioteki Narodowej (polona.pl), ok. 500 niemieckich kopii mapy taktycznej w skali 1:100 000. Kopie są niedatowane, dlatego ze względu na brak informacji w archiwalnych źródłach niemieckich, można przyjąć datowanie na ok. 1939 r.
27 maja 2021 r. - aktualizacja
nowy Ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej (polona.pl), ok. 1700 skanów polskiej wigowskiej „setki”. Większość arkuszy dostępna już była wcześniej z innych zbiorów, ale warto było dodać zbiory cyfrowe polony, ponieważ w znakomitej większości skany są świetnej jakości i wysokiej rozdzielczości (600 dpi). Są wśród nich również wydania i warianty, których wcześniej nie mieliśmy, jak np. arkusze korekcyjne, czy „akcepty” z pieczątkami i podpisami na odwrocie.
Arkusze trafiły do trzech pod-zbiorów
- WIG 100 000 1921 - 1939 (skorowidz tutaj)
- WIG 100 000K - wczesne wydania z lat 1920 - 1925 oparte na mapach rosyjskich (i w nieco innym formacie arkuszy). Skorowidz jest tu.
- czarno-białe reprodukcje (z siatką) wykonane przez WIG w Edynburgu w latach 1941 - 43, oraz arkusze AK (tzw. „Schronisko”) z lat 1942-43 Skorowidz pod tym linkiem.

Pozostały jeszcze czarno-białe i kolorowe niemieckie kopie „wigówek”, które postaramy się dodać w ciągu kilku następnych tygodni.
19 - 23 kwietnia 2021 r. - aktualizacja
nowy Pan Wojciech Włoskowicz z Państwowej Akademii Nauk poinformował nas o udostępnieniu w internecie swojej monografii pt. ‘Uzus toponimiczny. Zarys teorii na przykładzie polskiej toponimii Huculszczyzny’. W szczególności, interesujący w kontekście historycznych map, rozdział 4.4. pt. ‘Toponimia Huculszczyzny w kartografii’.
Publikację pobrać można w pliku pdf, skompresowanym do zip, z tego adresu:
https://rcin.org.pl/dlibra/publication/195592

W wersji papierowej książkę można kupić tu:
https://sklep.ijp.pan.pl/index.php?route=product/product&path=34&product_id=449

Pozostałe publikacje pana Włoskowicza znaleźć można tu:
https://sites.google.com/site/wojciechwloskowicz/
(niektóre linki nie działają)

Aktualizacja map: za pośrednictwem projektu polona.pl, ale ze zbiorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, dodaliśmy ok. 550 arkuszy austro-węgierskiej Specialkarte w skali 1:75 000. Niestety nie są to arkusze uzupełniające ‘białe plamy’ na skorowidzu, ale wersja (w rozdzielczości 600 dpi) map, wcześniej dostępnych w rozdzielczości 300 dpi, z tych samych zbiorów.

Ponieważ przychodziły do nas prośby o udostępnienie niemieckich map topograficznych (Topographische Karte / Messtischblatt) z terytorium Niemiec, zebraliśmy skany map z dwóch bibliotek, kanadyjskiego uniwersytetu mcMaster i University of Berkeley, plus kilkadziesiąt własnych arkuszy, w sumie ok. 3100 arkuszy, które można pobierać ze skorowidza „Topographische Karte - Niemcy.” - mapy z Berkeley w rozdzielczości 300 dpi, a zbiory z McMaster, oraz prywatne - 600 dpi. Ok. 25 arkuszy z pogranicza Holandii i Francji nie ma swojego miejsca w skorowidzu, dlatego ‘wypadły’ poza jego krawędź i dostępne są tylko na liście map (arkusze te oznaczone są na liście jako ‘empty’. Przy okazji porządków, dodaliśmy kilkanaście zagubionych brytyjskich i amerykańskich kopii map niemieckich z serii GSGS 4144 (Germany 1:25 000).
W zasadzie jednak nie planujemy dalszego uzupełnienia map TK z terytorium Niemiec, bo ilość arkuszy, biorąc pod uwagę, że każdy wydano w co najmniej kilkunastu wydaniach, idzie w kilkadziesiąt tysięcy...
W ramach remanentu, dodaliśmy też, ze zbiorów University of California, ok. 320 arkuszy Topogr. Karte von Bayern w skali 1:25 000 (300 dpi) z lat 1901 - 1942, oraz ok. 25 arkuszy tego samego typu z naszych własnych zbiorów (600 dpi). Ponieważ mapy tego typu nie pokrywają się dokładnie z arkuszami Topographische Karte (Messtischblatt) 1:25 000, trafiły na oddzielną listę. Stan prac nad tą mapą przedstawiają skorowidze z 1944 r. u dołu listy map.

14 marca 2021 r. - aktualizacja
nowy Ze zbiorów Biblioteki Narodowej (polona.pl) dodaliśmy arkusze niemieckiej mapy topograficznej w skali 1:25 000 (Topographische Karte / Messtischblatt)
- ok. 980 arkuszy oryginalnych wydań niemieckich oraz ok. 130 powojennych polskich przedruków (zwykle ze zmianą nazw miejscowości) wydanych przez Główny Urząd Pomiarów Kraju (GUPK) w latach 1946 - 1948
- ok. 20 przedruków wydanych przez Dowództwo Głów. Kartografja Poznań (1919 - 1920), a kilka pozostałych to przypuszczalne przedruki tego samego pochodzenia. Nie mamy skorowidza do tego wydania i nie spodziewamy się uzyskać dokładnych informacji o zasięgu (choć można zgadywać, że dotyczył  terenów spornych po I wojnie światowej, tj. Wielkopolski i Pomorza). Dlatego - z dwojga złego - trafiły na skorowidz starszych wydań map WIG 1:25 000 w cięciu niemieckim.
- kilkadziesiąt arkuszy z terenu Niemiec na zachód od Odry - wydań niemieckich, przedruków GUP, oraz - w ramach niewielkiego remanentu - ok. 50 map ze zbiorów biblioteki Brigham Young University w Utah i 24 arkusze z Archiwum Państwowego w Poznaniu. Niestety kilka map z Utah dotyczy terenów, które  przechodziły z rąk do rąk między Francją a Niemcami i - niestety - skończył nam się skorowidz.. Stąd arkusze te dostępne są tylko na liście, a nie na skorowidzu graficznym.
23 lutego 2021 r. - aktualizacja
nowy Mapy W.I.G. ze zbiorów Biblioteki Narodowej (polona.pl):
- kilkadziesiąt starszych wydań map WIG w skali 1:25 000 (lata 20. XX wieku), w cięciu
- rosyjskim (Rejony: Wilno, Dęblin, Brześć, Osowiec)
- niemieckim (Rejony: Pomorze, Grudziądz, Wisła, Toruń, Zagłębie Polskie
- kilkadziesiąt wigowskich przedruków austro-węgierskich map KuK w skali 1:25 000 (na tym samym skorowidzu)
- kilkadziesiąt, prawdopodobnie oryginalnych arkuszy mapy KuK (trudno jednoznacznie potwierdzić, mimo braku bezpośrednich śladów, czy nie są również przedrukami wykonanymi w WIG z matryc, które po 1920 r. Austria przekazała Polsce).

Z nielicznymi wyjątkami (przedruki map KuK i oryginałów), mapy te (pochodzące z innych źródeł) już wcześniej można było znaleźć w zbiorach. Nowe materiały z polony przeskanowano jednak w wysokiej jakości i rozdzielczości, dlatego warto z nich korzystać.
nb. ciekawostki / unikaty: wydanie prowizoryczne większości arkuszy z Rejonu Wilno oraz próbna wersja ark. z Rejonu Pomorze „Chylonja”, z błędną numeracją.

Aktualizacja obejmuje też arkusze z mini-zestawu „Polska i kraje ościenne”, wydanego przez WIG w Edynburgu w 1943 r.

I na koniec, kilka arkuszy Mapy Międzynarodowej Świata w wydaniu WIG
- ORAZ jeden, niemiecki, niedatowany przedruk arkusza „LWOW (LEMBERG), z wydania WIG z 1938 r., prawdopodobnie niemieckie datowanie ok. 1938 - 1940.

11 lutego 2021 r. - aktualizacja
nowy Nowe mapy:
2 arkusze mapy WIG w skali 1:300 000 (Mapa Samochodowa Rzeczypospolitej Polskiej), z połowy lat 20. XX wieku
ok. 130 arkuszy mapy operacyjnej WIG w skali 1:300 000, ok 20 arkuszy wydanych przez WIG w Edynburgu, oraz kilka arkuszy konspiracyjnych (BOM)
ok. 40 brytyjskich kopii mapy WIG w skali 1:300 000 (seria GSGS 4172), z lat 1941 - 1943
ok. 50 arkuszy „Mapy Polski i Krajów Ościennych” WIG w skali 1:500 000, zarówno w wersji standardowej, lotniczej, jak i kilka arkuszy wydanych w okresie wojennych przez WIG działający w Edynburgu

Wszystkie arkusze pochodzą ze zbiorów cyfrowej Biblioteki Narodowej (polona.pl)


5 lutego 2021 r. - aktualizacja
nowy Ze zbiorów cyfrowej Biblioteki Narodowej (polona.pl) dodaliśmy ok. 500 - 600 arkuszy niemieckiej "setki", czyli tzw. Generalstabskarte (Karte des Deutschen Reiches), w większości z terenów zach. Polski. Nie ma na nich większych ciekawostek, z wyjątkiem kilku arkuszy z planowanym przebiegiem linii kolejowych (Bahnstrecke), arkuszy z dodrukiem zmienionych nazw miejscowości (Namensänderungen), oraz arkusz nr 421 Löwenberg (Lwówek Śląski), na którym zaznaczono aktualizacje do wprowadzenia na powojennym wydaniu tego arkusza w tzw. „układzie Borowa Góra”.
Oprócz tego, aktualizacja zawiera ok. 40 arkuszy niemieckich, w tym samym formacie, które powstały w latach 1940 - 1942, jako niemieckie, kolorowe przedruki map WIG. Arkusze te pokrywały tereny Polski przyłączone do III Rzeszy po 1939 r. i również tytułowano jako "Karte des Deutschen Reiches". Nie ma na nich żadnych aktualizacji, z wyjątkiem (niektórych) zniemczonych nazw miejscowości.

Ponadto, uzupełniliśmy zbiory innych, niemieckich map w skali 1:100 000 o kilkadziesiąt arkuszy określanych jako:
Kreiskarten
Umgebungskarten
Manöverkarten (mapy drukowane przy okazji większych manewrów wojskowych)

nb. mapy „manewrowe” to duże płachty, skanowane w rozdzielczości 600 dpi, dlatego pliki jpg mogą osiągać 100 - 120 Mb.
26 stycznia 2021 r. - aktualizacja
1

Dziś udostępniamy spis planów miast na rok 2020 z kolekcji pana Ryszarda Hubisza (pdf)

Ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej (polona.pl) dodaliśmy ok. 300+ niemieckich map typu Grossblatt / Einheitsblatt w skali 1:100 000. Ponieważ mapy przeskanowano w rozdzielczości 600 dpi, rozmiary plików sięgają 60 - 100 Mb. Próba otwarcia pliku tej wielkości w przeglądarce (lewe kliknięcie), z reguły kończy się komunikatem błędu, dlatego sugerujemy pobranie i zachowanie plików na komputerze (PRAWY klik myszy / zachowaj jako...)

24 - 28 - 31 grudnia 2020 r. - aktualizacja
1

Niewielka, okołoświąteczna aktualizacja: ok. 130 małoskalowych amerykańskich map z lat 1942 - 1953, początkowo sygnowanych przez OSS i Departament Stanu, a od 1947 roku, CIA, głównie dotyczących strategicznych i geopolitycznych wydarzeń w naszej części Europy. Wśród tego, mocno subiektywnego zestawu, znaleźć można ciekawostki, jak np. mapę pokazującą orientacyjnie tereny działania antykomunistycznych oddziałów partyzanckich w Polsce Ludowej, mapę obszarów ZSRR zamkniętych dla cudzoziemców (wygląda na ok. 90%...), czy mapy korekt granicznych pomiędzy „demoludami” w okresie powojennym. Motywem przewodnim jest zimna wojna - czasem pośrednio, a czasem bardzo wprost, jak na tej mapie. Skany w rozdzielczości 600 dpi ze zbiorów biblioteki uniwersytetu Stanford w Kalifornii, mapy w rozdzielczości 300 dpi, ze zbiorów National Archives and Records Administration (NARA)

Inne, podobne mapy, można przeglądać i pobierać na stronie NARA (chwilowo ok. 3000 map)

Pewnego rodzaju „suplementem” zbioru w NARA jest zestaw 9 arkuszy - jednobarwnych przedruków map WIG w skali 1:300 000. Powstały w styczniu 1946 r., w Departamentu Stanu USA, pokazują „wschodnią granicę Polski” z ZSRR na arkuszach: Kowno-Suwałki, Łomża, Białystok, Warszawa, Brześć nad Bugiem, Lublin, Zamość, Nowy Sącz i Lwów.

Ze zbiorów Uniwersytetu McMaster w Kanadzie, ok. 200 radzieckich map w skali 1:100 000 (co najmniej kilkanaście arkuszy w reprodukcji fińskiej, z lat 1940 - 1942), oraz 37 niemieckich wariantów tej mapy (Russland 1:100 000) z lat 1941 - 1943.

I jeszcze coś na koniec tego dość niezwykłego roku... drobna aktualizacja, zwiastun 2021 r.


19 października 2020 r. -aktualizacja
up Ze zbiorów biblioteki Uniwersytetu w Berkeley uzupełniliśmy kilkaset arkuszy niemieckiej mapy przeglądowej Europy Środkowej (Übersichtskarte von Mitteleuropa), wydania z lat ok. 1913 - 1945.
- Ok. 300 pojedynczych arkuszy
Europa jest duża, a część arkuszy ma rozmiary nieregularne, dlatego nowe arkusze zbiorcze trafiły na trzy skorowidze:
- Europa Zachodnia, Środkowa, Wschodnia i Skandynawia
- Europa Środkowa i Południowa
- Europa Zachodnia i Środkowa, arkusze nieregularne / przesunięte

U dołu list (i skorowidzów) znaleźć można oryginalne, niemieckie skorowidze pokazujące zakres prac nad serią map w danej chwili.
Wszystkie skany w rozdzielczości 300 dpi.14 października 2020 r. - aktualizacja
up Ze zbiorów biblioteki Uniwersytetu w Berkeley uzupełniliśmy ok. 1500 arkuszy Messtischblattów (Topographische Karte) w skali 1:25 000 z terenów Prus Wschodnich, Mazur, Pomorza Gdańskiego i Zachodniego, Wielkopolski i Śląska. W zestawie:
- ok. 800 arkuszy wydanych przez Reichsamt für Landesaufnahme, w tym 45 trójkolorowych (mehrfarbig)
- ok. 150 arkuszy "Planblatt A" (Geheim), z terenów, na których budowano fortyfikacje i inne przeszkody terenowe. Uwaga - to wydanie NIE pokazuje dodruku fortyfikacji!
- ok. 400 arkuszy wojskowych (Deutsche Heereskarte) datowanych na 1944 i 1945 r. (kilka nowych z terenu Mazowsza)
- ok. 50 wydań Königliche Preussische Landesaufnahme, do roku 1917
- ok. 100 przedruków wydań wcześniejszych (często ze zmianą nazw miejscowości, głównie z terenów Pomorza Gdańskiego, w niektórych językach zwanego dawniej polskim korytarzem). Przygotowane i drukowane w sierpniu 1944 roku w Gdańsku, w lokalnej wojskowej jednostce kartograficznej przy XX Okręgu Wojskowym (stellvertr. Generalkommando XX. A.K., Abtlg. Ia Mess/Mil.-Geo. Danzig).
Wszystkie skany w rozdzielczości 300 dpi.

5 października 2020 r. - aktualizacja
Ze zbiorów biblioteki Uniwersytetu w Berkeley uzupełniliśmy dwie serie map:
1. Grossblatt / Einheitsblatt (ok. 330 arkuszy)
2. Umgebungskarte Norwegen (w skali 1:25 000 i 1:50 00) - ok. 50 arkuszy
Dla orientacji, u dołu listy map Norwegii dostępne są niemieckie skorowidze z 1941 i 1944 r.
Wszystkie mapy są w rozdzielczości 300 dpi.
24 września 2020 r. - (opóźniona) aktualizacja
1 Kilkaset planów miast z bibliotek cyfrowych w następujących kategoriach (po naprawie wczorajszej usterki w mapsterze):
1. Europa Środkowa
2. Kraje Bałtyckie
3. Bałkany
4. Niemcy
5. Reszta świata (generalnie, basen M. Śródziemnego)
6. alianckie plany miast z okresu II wojny światowej w następujących krajach:
- Włochy (GSGS 4378 Sardinia, 4379 Sicilia, 4380 Italy)
- Francja (GSGS 4334 i Corsica, GSGS 4381), oraz plany portów wykonane przez OSS (Office of Strategic Services, później znane jako CIA)
- Niemcy (GSGS 4480)
- Austria (GSGS 4483 / AMS M981)
- Jugosławia AMS M903 i OSS (zarówno z II wojny światowej, jak i z lat 90. XX wieku)
7. kilka... naście brakujących arkuszy mapy Malty w skali 1:2,5 tys. (ze zbiorów własnych)
8. kilka brakujących arkuszy brytyjskiej mapy okolic Stambułu w skali 1:25 000, z 1944 r.

Kilka uwag: w odniesieniu do planów z bibliotek cyfrowych nie należy ufać informacjom w metadanych plików odnośnie rozdzielczości plików - często rozdzielczość jest dużo niższa niż widoczna w metadanych. Co więcej, ze wzgędu na bardzo silną kompresję stosowaną w wielu bibliotekach cyfrowych w Polsce, nawet wysoka rozdzielczość pliku nie jest równoznaczna z wysoką jakością. Nie ma tu żadnych reguł, tzn. niektóre pliki z tej samej biblioteki mogą być wyśmienite, podczas gdy inne są bardzo złej jakości.

A jeśli ktoś rozczarowany jest brakiem nowych, ciekawych map, warto zajrzeć tu...
1, 2, 3, 4, 5, 6

Pliki w powyższych linkach do pobrania (a nie tylko do wyświetlania) znaleźć można u dołu stron, w rubryce "Files". Skany tylko 300 dpi, ale - bardzo dobrej jakości.

nb. Pozostałe pliki z innych części Europy ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Berkeley znajdują się tutaj. Biblioteka będzie skanować i dodawać do kolekcji nowe pliki, jednak trudno jest podać jakieś konkrety bo sytuacja pandemiczna jest... zmienna.
21 września 2020 r. - aktualizacja
aaa Nastąpiła przerwa w dostępie do mapstera, w związku z tym, trzeba było usunąć najnowszą (wczorajszą) aktualizację. Bardzo przepraszamy za zakłócenia, mam nadzieję, że problem uda się usunąć w ciągu kilkunastu godzin.
30 lipca 2020 r. - aktualizacja
1 Nowe materiały
Efektowny i dość długi (ok. 2,7 m) Plan topograficzny odcinków rzeki Szczary (Топографический плань части рѣки Щары) ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN, prawdopodobnie z przełomu XVIII i XIX wieku.

W zbiorach kilku amerykańskich uczelni pojawiło się sporo materiałów historycznych (niestety względnie niewiele z Europy Wschodniej i Środkowej). Na początek zbiory, które uzupełniają luki w seriach mapowych:
- ok. 40 arkuszy austro-węgierskiej mapy ogólnej Europy Środkowej (Generalkarte von Mitteleuropa), ze zbiorów Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego (American Geographical Society), za pośrednictwem biblioteki cyfrowej University of Wisconsin-Milwaukee. Nb., pliki pobierane ze strony, w formacie jpg, wbrew informacjom w metadanych NIE są w rozdzielczości 600 dpi, a jedynie 300 dpi.
Z tej samej biblioteki:
- dwa (brakujące) wydania wigowskich arkuszy wykonywanych w ramach międzynarodowego projektu map świata w skali 1:1 000 000 (Międzynarodowa Mapa
Świata). Wg. informacji źródłowych, za wykonanie arkusza Berlin odpowiedzialny był niemiecki Reichsamt für Landesaufnahme, ale strona polska, ze względu na przekłamania treści, wydała swoje wersje. Wydanie niemieckie (również z tejże kolekcji) można zobaczyć i pobrać tutaj.
- niemiecki plan Krakowa w skali 1:10 000, co ciekawe już w 1943 był w rękach AMS (Army Map Service)

Pozostałe mapy (głównie małoskalowe) i plany miast (głównie z Niemiec i Bałkanów) dodamy w sierpniu.

Ze zbiorów biblioteki Stanford University w Kalifornii:
- ok. 170 arkuszy niemieckiej kontynuacji austro-węgierskiej mapy ogólnej Europy Środkowej w skali 1:200 000. Wydania głównie z lat 1940 - 1945, rozpiętość - od Stanisławowa po Istanbuł. Tym razem w rozdzielczości 600 dpi.
- jeden (brakujący (arkusz) mapy WIG w skali 1:500 000 - Cieszyn, wydanie tymczasowe, z kwietnia 1939 r.
- trzy arkusze bardzo rzadkiej niemieckiej mapy 1:50 000 z przełomu 1944 i 1945 r z terenów Generalnego Gubernatorstwa (i nie tylko)

Tak jak i w wypadku biblioteki Wisconsin, inne mapy i plany ze Stanford dodamy w sierpniu. Przyjrzymy się również zbiorom kilku innych bibliotek.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
You must login to post a message.

27.01.2022 00:17
Panie Marku jestem w posiadaniu pewnej ilości staruch map i starych atlasów. Może by się do czegoś przydały. Kontakt do mnie ma Pan na moim Profilu (e-mail). Pozdrawiam. A. Janta

08.01.2022 20:30
Ta mapa sprawia problem po wpisaniu w wyszukiwarkę miejscowości z tego obszaru. Zentr-Polen Leslau - Krasnik (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozsz
erzenie - WW2

14.11.2021 04:26
Dziękuję.

29.10.2021 07:26
Wiadomo, że jest problem, i że problem jest rozwiązywany. Dam znać, gdy będzie wiadomo coś bardziej... pozytywnego.

28.10.2021 02:46
Czy coś wiadomo co dzieje się z Mapsterem?

13.06.2021 19:18
Podstronę poprawiłem, ale aktualny stan skorowidzów WIG znajduje się POD skorowidzami odpowiednich skal w mapsterze (linki po lewej)

12.06.2021 21:26
Zgłaszam problem z linkami do skorowidzów WIG (http://www.mapywi
g.org/text_inserts
/pIndex_Sheets.htm
l). Każdy zgłasza błąd 404.

02.05.2021 03:23
Police

06.02.2021 02:17
Arkusz mógł nie powstać do 39r. (np. Wiedeń i Przemyśl kończono w 39 r. w pośpiechu z 1 mln.). Niemiecke skorowidze z 1940 i 41 r. również na to wskazują.

05.02.2021 05:20
Czy można gdzieś znaleźć skan Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. Arkusz Nowgródek, ale przedwojenne wydanie?

04.09.2020 02:49
Dzień dobry, skorowidz '25' austriackiej (west Russland)- błędy: XXVII-9 brak G,H [podstawione z ark.XXIII:Lechów, Łagów]; w ark.XXVIII nieobecny G - Lechów, można go tu przenieść. Dobry zbiór, szkoda, że z "dzurami". Pozdrawiam. Wink

17.07.2020 05:22
dziękuję, już poprawiłem.

16.07.2020 07:15
Dzięki za nowe mapy :-). Mała korekta w TUDR 1:200 000 - Marienwerder to Kwidzyn.

09.03.2020 06:14
Będę wdzięczny za wszelkie tropy. Pozdrawiam

09.03.2020 06:12
Witajcie.Czy ktoś ma pomysł jaka mapa posłużyła Ossowksiemu do wykonania podkładu tej: https://polona.pl.
..Y/69/#item


04.02.2020 20:31
Oczywiscie, plik juz wyslalem na serwer, faktycznie byl "niedoladowany".

03.02.2020 04:08
Poniższy link do planu Pruszkowa z 1967 działa, ale plik wygląda jakby nie został w całości przesłany. Czy można go ponownie uploadować? Z góry dzięki. http://maps.mapywi
g.org/m/City_plans
/Central_Europe/PL
AN_MIASTA_PRUSZKOW
A_1967.jpg

16.07.2019 03:32
piękna niespodzianka dzisiaj Smile Smile

09.05.2018 05:33
Szukam informacji o planach scalenia gruntow w czasie reformy rolnej 1925, najpierw o znakach umownych. Dziekuje.

03.04.2018 23:41
Nie byłem jeszcze w AP ale przy pierwszej okazji pobytu w Lesznie tam zajrzę. Teraz szukam wujka Smile