17.06.2024 -- 14:56:58
Nawigacja
Informacje ogolne
O projekcie
Prawa autorskie
Autorzy i kontakt
Skorowidze aktywne WIG
Skorowidz WIG 1:25 000
Skorowidz WIG 1:100 000
Skorowidz WIG 1:300 000
Mapy WIG
1:5000 - 1:10 000
1:25 000
1:100 000
1:500 000
1:300 000
1:750 000
Inne mapy WIG
Oryginalne skorowidze WIG
Inne mapy
Wstep
Mapy alianckie
Mapy austro-wegierskie
Mapy niemieckie do 1919 r.
Mapy niemieckie 1919 - 1945
Mapy rosyjskie i radzieckie
Plany miast
Varia
Literatura
Aktualnie online
Gości online: 3

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 5,188
Najnowszy użytkownik: maruk1983
Co-operation:

Tomek Pluciński
Mapy Pomorza Gd.
Dawne mapy Litwy, Lotwy i Estonii
Archiwum Map Zachodniej Polski
Poszukiwanie Skarbów
FTP Superstefana z PS
Katalog Tygrysów
zecernia - o wojsku i mapach
14 września 2021 r. - aktualizacja
nowy Tym razem (jeszcze) mniejsza aktualizacja
  • kolejne Grossblatty ze zbiorów pana Petra Mackovčina (ok. 90 arkuszy), wiÄ™kszość z ostatnich miesiÄ™cy II wojny Å›wiatowej (kilka nowych dla nas wydaÅ„).
  • ok. 300 arkuszy radzieckiej topograficznej w skali 1:25 000 z terenu Polski, przede wszystkim z wybrzeża, pogranicza polsko-niemieckiego i Dolnego ÅšlÄ…ska, oraz nieliczne arkusze z Å»uÅ‚aw. Uwaga! Skorowidz tych map jest bardzo szeroki, tak jak szerokie byÅ‚y zainteresowania Armii Radzieckiej. W wyniku tego skorowidz Å‚aduje siÄ™ dÅ‚ugo i powoli. Nieco szybciej arkusze dostÄ™pne sÄ… za poÅ›rednictwem listy, oczywiÅ›cie wszystkie też pojawiajÄ… siÄ™ na liÅ›cie wyszukiwarki miejscowoÅ›ci w mapsterze.


6 września 2021 - aktualizacja
nowy Tym razem nieco mniejsza aktualizacja


31 sierpnia 2021 r. - aktualizacja
nowy Nieco dłuższa aktualizacja, na podstawie wiosenno-letnio-jesienno-zimowych porządków:
Nb. nie należy sugerować się datą druku wyżej wymienionych planów - treść o dobrych kilka lat poprzedza druk!
  • Inne plany miast:
- plan Przemyśla, prawdopodobnie z lat 30 XX wieku
- dwa plany Berlina z przełomu XIX i XX wieku, kontrastowo zaznaczające infrastrukturę kolejową i tramwajową
- plan Dover, Narvik i Tirana - wydane przez tow. radzieckich na poczÄ…tku lat 70. XX wieku
Ze zbiorów National Library of Australia:26 lipca 2021 r. - aktualizacja
1 Różnego rodzaju uzupełnienia, ze zbiorów polona.pl i biblioteki cyfrowej Uniwersytetu Jagiellońskkiego:
- ok. 70 dalszych arkuszy niemieckiej mapy "Karte des westlichen Russlands" w skali 1:100 000
- ok. 20 arkuszy tzw. Generalstabskarte, wczesne wydania z połowy XIX wieku (tzw. Topographische Karte vom Preussischen Staate)
- ok. 120 arkuszy mapy Reymanna w skali 1:200 000 (Reymann’s Special-Karte von Central-Europa)
- ok. 45 arkuszy austro-węgierskiej mapy 1:75 000 (Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie)
- ok. 80 arkuszy brytyjskiej mapy WÅ‚och (seria GSGS 4228 Italy 1:25 000), wykonanej, lub przedrukowanej przez 12 KompaniÄ™ Geogr. 2 Korpusu Polskiego
- ok. 75 niemieckich, anologicznych map Włoch (seria Ei25, Italien 1:25 000), 400 dpi, z naszych własnych zbiorów
- ok. 15 arkuszy brytyjskiej mapy WÅ‚och (GSGS 4229 Italy 1:50 000)
nb.: seria brytyjskich map WÅ‚och w skali 1:100 000 jest chwilowo 'nieczynna'
Co do alianckich i niemieckich map Włoch, mamy dostęp do bardzo dużej liczby map w skalach 1:25 000 - 1:100 000, ale biorąc pod uwagę wiele wydań, w sumie jest to kilka tysięcy arkuszy, dlatego nie planujemy ich skanowania. Możliwe jednak, że 'wciągniemy' do mapstera arkusze już przeskanowane przez kanadyjski University of McMaster.
- 4 arkusze alianckiej mapy Jugosławii w skali (AMS M702 Yugoslavia 1:50 000)
- 8 arkuszy brytyjsko-amerykańskie mapy drogowej Niemiec (GSGS 4478 GERMANY ROAD MAP 1:500,000)
12 lipca 2021 r - aktualizacja
nowy Ze zbiorów Biblioteki Narodowej (polona.pl.) dodaliśmy ok.120 arkuszy map niemieckich "Karte des westlichen Russlands" w skali 1:100 000.
Również z polony pochodzi ok. 40 arkuszy niemieckiej mapy "Karte des deutschen Reiches" 1:100 000. Wszystkie arkusze w rozdzielczości 600 dpi. Dodatkowe 630 arkuszy tej samej mapy -ze zbiorów biblioteki University of Berkeley, niestety tylko w rozdzielczości 300 dpi.
Również ze zbiorów Biblioteki Narodowej, kilkanaście arkuszy niemieckiej mapy 1:300 000 (Übersichtskarte von Mitteleuropa)

26 czerwca 2021 r. - aktualizacja
1 Ze zbiorów Biblioteki Narodowej, za pośrednictwem biblioteki cyfrowej polona.pl, dodaliśmy zbiór map WIG (mapa szczegółowa Polski) w skali 1:25 000, oraz ich niemieckich przedruków i przeróbek.
- ok. 900 oryginalych arkuszy WIG, w wydaniu normalnym, turystycznym, tymczasowym i prowizorycznym
- ok. 450 wersji niemieckich, wydanych przez Reichsamt fuer Landesaufnahme (1940 - 1944), D. Mil.-Kart. Inst. Warschau (1941 - 1942), oraz różne jednostki i drukarnie polowe Wehrmachtu (1943 - 1945).
W zasadzie wszystkie powyższe arkusze są już dostępne z innych źródeł, jednak tym razem przeskanowano je w rozdzielczości 600 dpi (z wyjątkiem niektórych rewersów, w rozdzielczości 300 dpi). Są wśród nich również arkusze rzadkie, korekcyjne, oraz akcepty.
nb. nie jest to kompletny zestaw tych map w Bibliotece Narodowej, w zbiorach polona.pl brakuje (orientacyjnie) od kilkunastu do kilkudziesięciu arkuszy znajdujących się w BN.
13 czerwca 2021 r - aktualizacja
nowy Ze zbiorów Biblioteki Narodowej (polona.pl), ok. 500 niemieckich kopii mapy taktycznej w skali 1:100 000. Kopie są niedatowane, dlatego ze względu na brak informacji w archiwalnych źródłach niemieckich, można przyjąć datowanie na ok. 1939 r.
27 maja 2021 r. - aktualizacja
nowy Ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej (polona.pl), ok. 1700 skanów polskiej wigowskiej „setki”. Większość arkuszy dostępna już była wcześniej z innych zbiorów, ale warto było dodać zbiory cyfrowe polony, ponieważ w znakomitej większości skany są świetnej jakości i wysokiej rozdzielczości (600 dpi). Są wśród nich również wydania i warianty, których wcześniej nie mieliśmy, jak np. arkusze korekcyjne, czy „akcepty” z pieczątkami i podpisami na odwrocie.
Arkusze trafiły do trzech pod-zbiorów
- WIG 100 000 1921 - 1939 (skorowidz tutaj)
- WIG 100 000K - wczesne wydania z lat 1920 - 1925 oparte na mapach rosyjskich (i w nieco innym formacie arkuszy). Skorowidz jest tu.
- czarno-białe reprodukcje (z siatką) wykonane przez WIG w Edynburgu w latach 1941 - 43, oraz arkusze AK (tzw. „Schronisko”) z lat 1942-43 Skorowidz pod tym linkiem.

Pozostały jeszcze czarno-białe i kolorowe niemieckie kopie „wigówek”, które postaramy się dodać w ciągu kilku następnych tygodni.
19 - 23 kwietnia 2021 r. - aktualizacja
nowy Pan Wojciech Włoskowicz z Państwowej Akademii Nauk poinformował nas o udostępnieniu w internecie swojej monografii pt. ‘Uzus toponimiczny. Zarys teorii na przykładzie polskiej toponimii Huculszczyzny’. W szczególności, interesujący w kontekście historycznych map, rozdział 4.4. pt. ‘Toponimia Huculszczyzny w kartografii’.
Publikację pobrać można w pliku pdf, skompresowanym do zip, z tego adresu:
https://rcin.org.pl/dlibra/publication/195592

W wersji papierowej książkę można kupić tu:
https://sklep.ijp.pan.pl/index.php?route=product/product&path=34&product_id=449

Pozostałe publikacje pana Włoskowicza znaleźć można tu:
https://sites.google.com/site/wojciechwloskowicz/
(niektóre linki nie działają)

Aktualizacja map: za pośrednictwem projektu polona.pl, ale ze zbiorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, dodaliśmy ok. 550 arkuszy austro-węgierskiej Specialkarte w skali 1:75 000. Niestety nie są to arkusze uzupełniające ‘białe plamy’ na skorowidzu, ale wersja (w rozdzielczości 600 dpi) map, wcześniej dostępnych w rozdzielczości 300 dpi, z tych samych zbiorów.

Ponieważ przychodziły do nas prośby o udostępnienie niemieckich map topograficznych (Topographische Karte / Messtischblatt) z terytorium Niemiec, zebraliśmy skany map z dwóch bibliotek, kanadyjskiego uniwersytetu mcMaster i University of Berkeley, plus kilkadziesiąt własnych arkuszy, w sumie ok. 3100 arkuszy, które można pobierać ze skorowidza „Topographische Karte - Niemcy.” - mapy z Berkeley w rozdzielczości 300 dpi, a zbiory z McMaster, oraz prywatne - 600 dpi. Ok. 25 arkuszy z pogranicza Holandii i Francji nie ma swojego miejsca w skorowidzu, dlatego ‘wypadły’ poza jego krawędź i dostępne są tylko na liście map (arkusze te oznaczone są na liście jako ‘empty’. Przy okazji porządków, dodaliśmy kilkanaście zagubionych brytyjskich i amerykańskich kopii map niemieckich z serii GSGS 4144 (Germany 1:25 000).
W zasadzie jednak nie planujemy dalszego uzupełnienia map TK z terytorium Niemiec, bo ilość arkuszy, biorąc pod uwagę, że każdy wydano w co najmniej kilkunastu wydaniach, idzie w kilkadziesiąt tysięcy...
W ramach remanentu, dodaliśmy też, ze zbiorów University of California, ok. 320 arkuszy Topogr. Karte von Bayern w skali 1:25 000 (300 dpi) z lat 1901 - 1942, oraz ok. 25 arkuszy tego samego typu z naszych własnych zbiorów (600 dpi). Ponieważ mapy tego typu nie pokrywają się dokładnie z arkuszami Topographische Karte (Messtischblatt) 1:25 000, trafiły na oddzielną listę. Stan prac nad tą mapą przedstawiają skorowidze z 1944 r. u dołu listy map.

14 marca 2021 r. - aktualizacja
nowy Ze zbiorów Biblioteki Narodowej (polona.pl) dodaliśmy arkusze niemieckiej mapy topograficznej w skali 1:25 000 (Topographische Karte / Messtischblatt)
- ok. 980 arkuszy oryginalnych wydań niemieckich oraz ok. 130 powojennych polskich przedruków (zwykle ze zmianą nazw miejscowości) wydanych przez Główny Urząd Pomiarów Kraju (GUPK) w latach 1946 - 1948
- ok. 20 przedruków wydanych przez Dowództwo Głów. Kartografja PoznaÅ„ (1919 - 1920), a kilka pozostaÅ‚ych to przypuszczalne przedruki tego samego pochodzenia. Nie mamy skorowidza do tego wydania i nie spodziewamy siÄ™ uzyskać dokÅ‚adnych informacji o zasiÄ™gu (choć można zgadywać, że dotyczyÅ‚  terenów spornych po I wojnie Å›wiatowej, tj. Wielkopolski i Pomorza). Dlatego - z dwojga zÅ‚ego - trafiÅ‚y na skorowidz starszych wydaÅ„ map WIG 1:25 000 w ciÄ™ciu niemieckim.
- kilkadziesiÄ…t arkuszy z terenu Niemiec na zachód od Odry - wydaÅ„ niemieckich, przedruków GUP, oraz - w ramach niewielkiego remanentu - ok. 50 map ze zbiorów biblioteki Brigham Young University w Utah i 24 arkusze z Archiwum PaÅ„stwowego w Poznaniu. Niestety kilka map z Utah dotyczy terenów, które  przechodziÅ‚y z rÄ…k do rÄ…k miÄ™dzy FrancjÄ… a Niemcami i - niestety - skoÅ„czyÅ‚ nam siÄ™ skorowidz.. StÄ…d arkusze te dostÄ™pne sÄ… tylko na liÅ›cie, a nie na skorowidzu graficznym.
23 lutego 2021 r. - aktualizacja
nowy Mapy W.I.G. ze zbiorów Biblioteki Narodowej (polona.pl):
- kilkadziesiąt starszych wydań map WIG w skali 1:25 000 (lata 20. XX wieku), w cięciu
- rosyjskim (Rejony: Wilno, Dęblin, Brześć, Osowiec)
- niemieckim (Rejony: Pomorze, Grudziądz, Wisła, Toruń, Zagłębie Polskie
- kilkadziesiąt wigowskich przedruków austro-węgierskich map KuK w skali 1:25 000 (na tym samym skorowidzu)
- kilkadziesiąt, prawdopodobnie oryginalnych arkuszy mapy KuK (trudno jednoznacznie potwierdzić, mimo braku bezpośrednich śladów, czy nie są również przedrukami wykonanymi w WIG z matryc, które po 1920 r. Austria przekazała Polsce).

Z nielicznymi wyjątkami (przedruki map KuK i oryginałów), mapy te (pochodzące z innych źródeł) już wcześniej można było znaleźć w zbiorach. Nowe materiały z polony przeskanowano jednak w wysokiej jakości i rozdzielczości, dlatego warto z nich korzystać.
nb. ciekawostki / unikaty: wydanie prowizoryczne większości arkuszy z Rejonu Wilno oraz próbna wersja ark. z Rejonu Pomorze „Chylonja”, z błędną numeracją.

Aktualizacja obejmuje też arkusze z mini-zestawu „Polska i kraje ościenne”, wydanego przez WIG w Edynburgu w 1943 r.

I na koniec, kilka arkuszy Mapy Międzynarodowej Świata w wydaniu WIG
- ORAZ jeden, niemiecki, niedatowany przedruk arkusza „LWOW (LEMBERG)”, z wydania WIG z 1938 r., prawdopodobnie niemieckie datowanie ok. 1938 - 1940.

11 lutego 2021 r. - aktualizacja
nowy Nowe mapy:
2 arkusze mapy WIG w skali 1:300 000 (Mapa Samochodowa Rzeczypospolitej Polskiej), z połowy lat 20. XX wieku
ok. 130 arkuszy mapy operacyjnej WIG w skali 1:300 000, ok 20 arkuszy wydanych przez WIG w Edynburgu, oraz kilka arkuszy konspiracyjnych (BOM)
ok. 40 brytyjskich kopii mapy WIG w skali 1:300 000 (seria GSGS 4172), z lat 1941 - 1943
ok. 50 arkuszy „Mapy Polski i Krajów Ościennych” WIG w skali 1:500 000, zarówno w wersji standardowej, lotniczej, jak i kilka arkuszy wydanych w okresie wojennych przez WIG działający w Edynburgu

Wszystkie arkusze pochodzą ze zbiorów cyfrowej Biblioteki Narodowej (polona.pl)


5 lutego 2021 r. - aktualizacja
nowy Ze zbiorów cyfrowej Biblioteki Narodowej (polona.pl) dodaliśmy ok. 500 - 600 arkuszy niemieckiej "setki", czyli tzw. Generalstabskarte (Karte des Deutschen Reiches), w większości z terenów zach. Polski. Nie ma na nich większych ciekawostek, z wyjątkiem kilku arkuszy z planowanym przebiegiem linii kolejowych (Bahnstrecke), arkuszy z dodrukiem zmienionych nazw miejscowości (Namensänderungen), oraz arkusz nr 421 Löwenberg (Lwówek Śląski), na którym zaznaczono aktualizacje do wprowadzenia na powojennym wydaniu tego arkusza w tzw. „układzie Borowa Góra”.
Oprócz tego, aktualizacja zawiera ok. 40 arkuszy niemieckich, w tym samym formacie, które powstały w latach 1940 - 1942, jako niemieckie, kolorowe przedruki map WIG. Arkusze te pokrywały tereny Polski przyłączone do III Rzeszy po 1939 r. i również tytułowano jako "Karte des Deutschen Reiches". Nie ma na nich żadnych aktualizacji, z wyjątkiem (niektórych) zniemczonych nazw miejscowości.

Ponadto, uzupełniliśmy zbiory innych, niemieckich map w skali 1:100 000 o kilkadziesiąt arkuszy określanych jako:
Kreiskarten
Umgebungskarten
Manöverkarten (mapy drukowane przy okazji większych manewrów wojskowych)

nb. mapy „manewrowe” to duże płachty, skanowane w rozdzielczości 600 dpi, dlatego pliki jpg mogą osiągać 100 - 120 Mb.
26 stycznia 2021 r. - aktualizacja
1

Dziś udostępniamy spis planów miast na rok 2020 z kolekcji pana Ryszarda Hubisza (pdf)

Ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej (polona.pl) dodaliśmy ok. 300+ niemieckich map typu Grossblatt / Einheitsblatt w skali 1:100 000. Ponieważ mapy przeskanowano w rozdzielczości 600 dpi, rozmiary plików sięgają 60 - 100 Mb. Próba otwarcia pliku tej wielkości w przeglądarce (lewe kliknięcie), z reguły kończy się komunikatem błędu, dlatego sugerujemy pobranie i zachowanie plików na komputerze (PRAWY klik myszy / zachowaj jako...)

24 - 28 - 31 grudnia 2020 r. - aktualizacja
1

Niewielka, okołoświąteczna aktualizacja: ok. 130 małoskalowych amerykańskich map z lat 1942 - 1953, początkowo sygnowanych przez OSS i Departament Stanu, a od 1947 roku, CIA, głównie dotyczących strategicznych i geopolitycznych wydarzeń w naszej części Europy. Wśród tego, mocno subiektywnego zestawu, znaleźć można ciekawostki, jak np. mapę pokazującą orientacyjnie tereny działania antykomunistycznych oddziałów partyzanckich w Polsce Ludowej, mapę obszarów ZSRR zamkniętych dla cudzoziemców (wygląda na ok. 90%...), czy mapy korekt granicznych pomiędzy „demoludami” w okresie powojennym. Motywem przewodnim jest zimna wojna - czasem pośrednio, a czasem bardzo wprost, jak na tej mapie. Skany w rozdzielczości 600 dpi ze zbiorów biblioteki uniwersytetu Stanford w Kalifornii, mapy w rozdzielczości 300 dpi, ze zbiorów National Archives and Records Administration (NARA)

Inne, podobne mapy, można przeglądać i pobierać na stronie NARA (chwilowo ok. 3000 map)

Pewnego rodzaju „suplementem” zbioru w NARA jest zestaw 9 arkuszy - jednobarwnych przedruków map WIG w skali 1:300 000. Powstały w styczniu 1946 r., w Departamentu Stanu USA, pokazują „wschodnią granicę Polski” z ZSRR na arkuszach: Kowno-Suwałki, Łomża, Białystok, Warszawa, Brześć nad Bugiem, Lublin, Zamość, Nowy Sącz i Lwów.

Ze zbiorów Uniwersytetu McMaster w Kanadzie, ok. 200 radzieckich map w skali 1:100 000 (co najmniej kilkanaście arkuszy w reprodukcji fińskiej, z lat 1940 - 1942), oraz 37 niemieckich wariantów tej mapy (Russland 1:100 000) z lat 1941 - 1943.

I jeszcze coś na koniec tego dość niezwykłego roku... drobna aktualizacja, zwiastun 2021 r.


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
You must login to post a message.

03.05.2024 01:46
Od kilku dni nie ma dostępu do map przez indeksy Mapstera: "The requested URL was not found on this server. Additionally, a 404 NotFound error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request." Kiedy można spodziewać się

04.09.2023 02:26
Szukam plikow kalibracyjnych *.map do Oziexplorer. Proszę o informację co stało się że strona "amzbig.com" gdzie jeszcze jakiś czas temu bez problemu można było "zaopatrzyć sie" w pliki kalibracyjne .map oraz również pliki graficzne do tych map

19.08.2023 06:28
Mam mapę P51-S32-A KRYNICA Wydanie turystyczne w wersji 4-o (?) barwnej, której tu nie znalazłem. Czy jest tu zainteresowanie tym materiałem?

14.07.2022 05:27
Panie Marku Ponawiam moją propozycję obejrzenia moich zbiorów map i atlasów. kontakt do mnie jest na moim profilu

27.01.2022 00:17
Panie Marku jestem w posiadaniu pewnej ilości staruch map i starych atlasów. Może by się do czegoś przydały. Kontakt do mnie ma Pan na moim Profilu (e-mail). Pozdrawiam. A. Janta

08.01.2022 20:30
Ta mapa sprawia problem po wpisaniu w wyszukiwarkę miejscowości z tego obszaru. Zentr-Polen Leslau - Krasnik (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozsz
erzenie - WW2

14.11.2021 04:26
Dziękuję.

29.10.2021 07:26
Wiadomo, że jest problem, i że problem jest rozwiązywany. Dam znać, gdy będzie wiadomo coś bardziej... pozytywnego.

28.10.2021 02:46
Czy coś wiadomo co dzieje się z Mapsterem?

13.06.2021 19:18
Podstronę poprawiłem, ale aktualny stan skorowidzów WIG znajduje się POD skorowidzami odpowiednich skal w mapsterze (linki po lewej)

12.06.2021 21:26
Zgłaszam problem z linkami do skorowidzów WIG (http://www.mapywi
g.org/text_inserts
/pIndex_Sheets.htm
l). Każdy zgłasza błąd 404.

02.05.2021 03:23
Police

06.02.2021 02:17
Arkusz mógł nie powstać do 39r. (np. Wiedeń i Przemyśl kończono w 39 r. w pośpiechu z 1 mln.). Niemiecke skorowidze z 1940 i 41 r. również na to wskazują.

05.02.2021 05:20
Czy można gdzieś znaleźć skan Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. Arkusz Nowgródek, ale przedwojenne wydanie?

04.09.2020 02:49
Dzień dobry, skorowidz '25' austriackiej (west Russland)- błędy: XXVII-9 brak G,H [podstawione z ark.XXIII:Lechów, Łagów]; w ark.XXVIII nieobecny G - Lechów, można go tu przenieść. Dobry zbiór, szkoda, że z "dzurami". Pozdrawiam. Wink

17.07.2020 05:22
dziękuję, już poprawiłem.

16.07.2020 07:15
Dzięki za nowe mapy :-). Mała korekta w TUDR 1:200 000 - Marienwerder to Kwidzyn.

09.03.2020 06:14
Będę wdzięczny za wszelkie tropy. Pozdrawiam

09.03.2020 06:12
Witajcie.Czy ktoś ma pomysł jaka mapa posłużyła Ossowksiemu do wykonania podkładu tej: https://polona.pl.
..Y/69/#item


04.02.2020 20:31
Oczywiscie, plik juz wyslalem na serwer, faktycznie byl "niedoladowany".