24.10.2021 -- 16:04:57
Nawigacja
Informacje ogolne
O projekcie
Prawa autorskie
Autorzy i kontakt
Skorowidze aktywne WIG
Skorowidz WIG 1:25 000
Skorowidz WIG 1:100 000
Skorowidz WIG 1:300 000
Mapy WIG
1:5000 - 1:10 000
1:25 000
1:100 000
1:500 000
1:300 000
1:750 000
Inne mapy WIG
Oryginalne skorowidze WIG
Inne mapy
Wstep
Mapy alianckie
Mapy austro-wegierskie
Mapy niemieckie do 1919 r.
Mapy niemieckie 1919 - 1945
Mapy rosyjskie i radzieckie
Plany miast
Varia
Literatura
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 5,156
Najnowszy użytkownik: Janusz Andrzejewski
Co-operation:

Tomek Pluciński
Mapy Pomorza Gd.
Dawne mapy Litwy, Lotwy i Estonii
Archiwum Map Zachodniej Polski
Poszukiwanie Skarbów
FTP Superstefana z PS
Katalog Tygrysów
zecernia - o wojsku i mapach
1 grudnia 2019 r. - aktualizacja (literatura)
Dodaliśmy kilkanaście pozycji w dziale „Literatura”.
w j. polskim:
Dzięki uprzejmości pana Grzegorza Słomczyńskiego, możemy udostępnić pracę  kartografa WIG, z ok. 1945 r.:
J. Słomczyński „Rzuty Kartograficzne” (PDF), (DOC)

inne materiały w j. polskim:
S. Srokowski „PRUSY WSCHODNIE. STUDIUM GEOGRAFICZNE, GOSPODARCZE I SPOŁECZNE”, 1945
zbiorów Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
M. Orłowicz POLSKA. CZĘŚĆ POŁUDNIOWO-ZACHODNIA. ILUSTROWANY PRZEWODNIK KOLEJOWY, 1926
ze zbiorów Biblioteki Kongresu, USA

w j. niemieckim:
Militär-geographische Einzelnangaben für die Truppenführung... (Szczegółowe informacje wojskowo-geograficzne do kierowania oddziałami...) dotyczące obszarów odpowiednich arkuszy map 1:100 000 Grossblatt / Einheitsblatt. Tekst, wykresy, rysunki zdjęcia śluz, mostów, itd.
H.Dv.g.40-30a (1933, Grossblatt 30a)
H.Dv.g.40-53 (1936, Grossblatt 54)
H.Dv.g.40-54 (1938, Grossblatt 54)
H.Dv.g.40-55 (1938, Grossblatt 55)
H.Dv.g.40-66 (1933, Grossblatt 66)
H.Dv.g.40-67 (1934, Grossblatt 67)
H.Dv.g.40-78 (1936, Grossblatt 78)
H.Dv.g.40-79 (1933, Grossblatt 33)
wszystkie materiały ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA
Vademecum Italien, 1943 (PDF, 150 Mb)
Planheft Balkan, 1940 (PDF)
Planheftübersichten Mittelmeergebiet, 1941
Planheft GROSSDEUTSCHES REICH, 1944 (PDF, 302 Mb) - nb. jedyny cywilny Planheft
Die militärgeographischen Bedingungen für die Verteidigung der französischen Mittelmeeküste, 1943
Orts- und Geländenamen Albaniens, 1941 (PDF)
wszystkie materiały ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

w j. angielskim:
Dr. M. Orłowicz „POLAND AND ITS CURIOSITIES (A Tourist's guide)”, 1927 (PDF)
„POLAND. NORTH-SOUTHERN PART. ILLUSTRATED RAILWAY GUIDE by Dr. M. Orłowicz”, 1932
(obie pozycje ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA)
MANUAL OF MAP CLASSIFICATION AND CATALOGUING PREPARED FOR USE IN THE DIR. OF MIL. SURVEY, 1952 (duży plik, 230 Mb!). Wersję mniejszą (45 Mb), można pobrać TUTAJ.
ze zbiorów prywatnych

w j. rosyjskim:
mapa (duża!) i tekst Rosyjskiej Akademii Nauk dot. etnograficznej mapy Besarabii.
НАСЕЛЕНИЕ БЕССАРАБИИ. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЧИСЛАЕННОСТЬ,1923 (PDF)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA
nb. mapa dostępna też wśród map rosyjskich na mapsterze
Informacja
We wtorek, 5 listopada, zmarł pan Andrzej Mieczysław Żółtowski. Bardzo dużo Mu zawdzięczamy - do zbiorów przekazał nie tylko swoje własne mapy i materiały kartograficzne, ale też, właśnie dzięki Jego pośrednictwu udało się przekonać kilka instytucji do skanowania wielu map, które również dostępne są w Mapsterze.
31 października 2019 r. - aktualizacja
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu pochodzi ponad 100 planów Poznania. Niektóre z nich są bardzo duże, dlatego otwieranie ich wprost w przeglądarce jest niewskazane.
Kilka innych planów miast - Strassbourg, Praga, Tarnów, Łódź, Warszawa i Wadowice, pochodzą ze zbiorów pana Ryszarda Hubisza.
26 października 2019 r. - aktualizacja
Nowe mapy, w większości ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu:
Ze zbiorów prywatnych:

18 sierpnia 2019 r. - aktualizacja
Tym razem ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA, dodaliśmy ok. 150 arkuszy niemieckich fotomap i fotoszkiców z serii Russland 1:25 000, z lat 1942 - 43. Są wśród nich, wyglądające dość nowatorsko, jak na tamte czasy, tzw. Bildplankarten, np. Woronesh (3 arkusze) czy Staraja Russa (i kilka innych).
Nie mamy skorowidza (jeszcze), dlatego mapy trafiły, tymczasowo, na listę map w kategorii Russland 1:25 000. Dla orientacji, niemiecki skorowidz zdobycznych map radzieckich, z podziałem na arkusze  pobrać można TU.
n.b. ponieważ większość fotomap niemieckich przechowywana była w Archiwum Narodowym pod Waszyngtonem i przekazana została do instytucji europejskich, szanse na to, że znacząco uda się powiększyć zbiory są znikome Być może jakieś dublety trafiły wcześniej do uczelni amerykańskich i - o ile na nie trafimy - postaramy się je przeskanować.

12 sierpnia 2019 r. - aktualizacja
1 Udostępniliśmy kilkadziesiąt małoskalowych map (XVI - XIX w.), ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu. Umieszczenie ich wśród map „polskich” jest nieco kontrowersyjne, bo przynajmniej od XIX wieku można już jednoznacznie zakwalifikować mapy jako niemieckie, rosyjskie, czy francuskie. Jednak rozrzucenie map ziem polskich w kilku zbiorach znacznie utrudniłoby ich znalezienie i porównanie. Jak widać, ścisły podział wg. kraju pochodzenia ma swoje minusy.
nb. przynajmniej niektóre z nowych map są również dostępne w cyfrowej bibliotece polona.pl, czasem w lepszym a czasem w gorszym stanie.

Oprócz pojedynczych map małoskalowych, pojawiło się, również ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu, kilka serii starszych map:
15 lipca 2019 r. - aktualizacja
Po krótkiej, 7-miesięcznej przerwie, kolejna aktualizacja:
- ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA, ok. 800 arkuszy niemieckiej mapy Rosji Zachodniej w skali 1:25 tys. z okresu I wojny światowej. Większość nowych arkuszy pokrywa środkową Polskę. Nie należy spodziewać się, że luki zostaną uzupełnione szybko, niestety biblioteki w Niemczech, jak Staatsbibliothek zu Berlin czy Herder-Institut nie udostępniają swoich zbiorów do skanowania i umieszczania w internecie. Będziemy starać się o dostęp w innych źródłach.
- ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu, ok. 50 arkuszy Topograficznej Karty Królestwa Polskiego (tzw. Mapa Kwatermistrzostwa). Wydanie prawdopodobnie z poł. lat 60. XIX wieku.

27 grudnia 2018 r. - aktualizacja
Uzupełniliśmy luki w zbiorach:
- ok. 50 arkuszy niemieckich map Rosji w skali 1:25 000 (z okresu I wojny światowej), głównie z "Gruppe Krzemieniec" - ze zbiorów Biblioteki Kongresu. Postaramy się przeskanować większą ilość arkuszy tej serii (Gruppe Warschau) wiosną przyszłego roku.
- Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu, kilkanaście arkuszy niemieckiej mapy Uebersichtskarte von Mitteleuropa, w wersji drogowej (Strassenkarte) i glebowej (Bodenarten), oraz komplet (39 arkuszy) niemieckiej mapy "Gemeindegrenzkarte des ehemaligen polnischen Staates" (Mapa granic gmin byłego państwa polskiego" z 1939 roku). Jest to kopia Mapy Administracyjnej II RP wydanej przez GUS w 1937 roku, jednak jako podkład posłużyły niemieckie (nieco przestarzałe) arkusze mapy Uebersichtskarte von Mitteleuropa, a nie mapy WIG w skali 1:300 000. Pozostawion jednak, jako główną, numerację arkuszy w podziale na wigowskie trzysetki.
[ze zbiorów własnych]
- kilkanaście małoskalowych map niemieckich z 1941 r. dotyczących ZSRR (Barbarossa, 1941 r.). Uwaga, niektóre pliki do 80 Mb!
- trzy brytyjskie mapy z Bliskiego Wschodu / Zatoki Perskiej, w tym, dość egzotyczny projekt linii kolejowej Haifa - Bagdad
- kilka arkuszy amerykańskiej drogowej mapy Włoch w skali 1:200 000 z 1943 roku
11 listopada 2018 r - aktualizacja
Ponieważ dotarliśmy do kresu (dysku na serwerze) kolejna, bardziej obszarna aktualizacja pojawi się dopiero za kilka tygodni. Jednak nie ma tego złego - zbliża się setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, udało się zatem poprzesuwać materiały przygotowywane do udostępnienia: z zasobów Archiwum Państwowego w Poznaniu pochodzi kilkadziesiąt małoskalowych map Polski z XX wieku, oraz kilka powojennych map Polski wydanych w ostatnich latach działalności WIG. Starsze mapy Polski wymagają dokładniejszej identyfikacji, prawdopodobnie uda się udostępnić je do końca listopada.
8 października 2018 - aktualizacja
Dzięki życzliwości i pomocy Archiwum Państwowego w Poznaniu, przeskanowaliśmy ok. 130 arkuszy map typu Grossblatt / Einheitsblatt i ok. 250 planów miast ze zbiorów Archiwum. Plany dotyczą głównie miast Europy Wschodniej / Środkowej, Niemiec i krajów bałtyckich. Nieco planów z innych części Europy i świata, plan St. Petersburga i... Sosnowca. Wszystkie materiały skanowano w rozdzielczości 600 dpi, dlatego niektóre pliki osiągają do 100 Mb, a zatem nie uda się otworzyć ich w przeglądarce i należy pobrać je a następnie otworzyć dowolnym programem graficznym. Wielkość plików w Mb podana jest w każdej metryczce mapy, np. TUTAJ).
nb. kilkadziesiąt planów nie doczekało się (jeszcze) swoich "półek" na skorowidzach mapstera, zatem dostępne są tylko na listach wskazanych powyżej.
Udało się też opracować kolejne dwie broszury wojskowo-geograficzne (Mil-geo Einzelangaben für die Trupperführung zum Einheitsblatt...) ze zbiorów Biblioteki Kongresu. Tym razem dotyczą arkuszy Grossblattów nr 66 (Frankfurt n. Odrą - Kostrzyń - Gorzów Wielkopolski - Cielęcin) i nr 67 (Międzyrzecz - Międzychód). Zawartość broszur powinna ucieszyć szczególnie wielbicieli mostów, choć niektóre skany nie są zbyt dobrej jakości (grzbiety obu broszury zostały silnie zszyte podczas oprawiania).
Kolejna aktualizacja powinna pojawić się na przełomie października i listopada.
8 września 2018 - aktualizacja
Aktualizacja:
Wszystkie nowe materiały w rozdzielczości 600 dpi.
Kolejnej aktualizacji można spodziewać się na przełomie września i października.
17 sierpnia 2018 - aktualizacja
1 Ze zbiorów Biblioteki Kongresu dodaliśmy ok. 2250 arkuszy niemieckiej mapy 1:25 000 z okresu I wojny światowej z terenów środkowej i wschodniej Polski, oraz Kresów - Litwy, Białorusi i Ukrainy. Większość map przeskanowanych zostało w rozdzielczości 400 dpi, a przeskalowane kopie rosyjskich dwuwiorstówek (ze skali 1:84 000), w rozdzielczości 300 dpi. Kilka ciekawszych arkuszy przeskanowano w rozdzielczości 600 dpi, np ten.
Za kilka tygodni do zbioru dołączymy kilka (chwilowo niedostępnych) plików z "Gruppe Grodno", oraz co najmniej kilkanaście arkuszy z "Gruppe Kamieniec". Pozostałe mapy tego typu ze zbiorów amerykańskich, tj. ok. 300 - 500 arkuszy z terenów środkowej Polski (Gruppe Warschau) - być może uda się przeskanować w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Uzupełnienie pozostałych luk w pokrycie tymi mapami może być jednak trudne, ponieważ brakujące arkusze znajdują sie w kilku wiodących instytucjach krzewienia kultury w Europie, które bardzo niechętnie dzielą się swoimi zasobami.
Kolejna aktualizacja powinna pojawić się na początku września.
19 czerwca 2018 - aktualizacja
1 Dodaliśmy kilkadziesiąt planów miast, głównie ze zbiorów pana Ryszarda Hubisza, przede wszystkim z Europy Wschodniej.
Ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA ok. 50 zaległych map radzieckich z 1939 roku z terenu Kresów w skali 1:25 tys, a wśród nich było również 10 arkuszy map (przedruków) wykonanych przez WIG. Oprócz tego pojawiło się kilkadziesiąt map w innych kategoriach:
- małoskalowe mapy alianckie
- kilka małoskalowych map anglojęzycznych dot. Europy Wschodniej, z XVIII i XIX wieku
- małoskalowe mapy niemieckie
- niemieckie złożenia map WIG 1:100 tys i 1:25 tys, na arkuszach w skali 1:25 000

Oprócz tego, w dziale "literackim" pojawiły się trzy kolejne broszury H.Dv.g 40 (Mil-geo Einzelangaben für die Trupperführung zum Einheitsblatt...) w formacie pdf. UWAGA - duże pliki, ok. 100 - 150 Mb!).
Broszury dotyczą arkuszy Grossblatt Nr:
53 Königsberg (Nm) – Pyritz – Soldin (Chojna - Pyrzyce - Myślibórz)
54 Arnswalde - Schloppe - Friedeberg i.d. Neumark (Choszczno - Człopa - Strzelce Krajeńskie)
55 Schneidemühl (Piła)

Kolejna, dość duża aktualizacja planowana jest na koniec lipca, jednak ze względu na ograniczenia czasowe, być może pojawi się później.
20 kwietnia 2018 - aktualizacja
1
Skany udostępnianych przez nas map wykorzystywane są dość często w publikacjach naukowych, w internecie, czy na planszach wystawowych. Czasem jednak zdarza się coś bardziej... nietypowego - oto wigówka eksponowana w gdyńskim Infoboxie (autorem jest pan Łukasz Kaczmarek z firmy Pracownia 63A).

Pojawiło się nieco nowości...
- ze zbiorów pana Ryszard Hubisza - bardzo duży, ciekawy plan Kijowa (tym razem niemiecki, z 1943 r.). Jest to tajna wersja „wydania specjalnego” planu, który mamy już w zbiorach. Różni się od niego dodatkową treścią (budynki, infrastruktura kolejowa).
- ze zbiorów Biblioteki Kongresu - ok. 500 arkuszy radzieckich map w skali 1:25 tys z lat 1939 - 1940. Są to przedruki, bez żadnych aktualizacji, carskich map, oryginalnie w skali 1:21 tys (półwiorstówki) i 1:42 tys. (jednowiorstówki), z przełomu XIX i XX wieku i tak należały traktować sytuację na tych mapach. Arkusze pokrywają nie tylko znaczną część Kresów, ale też Litwę, pogranicze z Prusami Wschodnimi, oraz skrawki współczesnej Polski które, po rozbiorze Polski w 1939 r., znalazły się w granicach Białoruskiej SRR. Nagłówki innych arkuszy informują, w zależności od daty druku, że jest to terytorium „Polski” lub, w 1940 roku, "Terytorium interesów gospodarczych Niemiec”. Kilka map pokazuje wręcz granicę przyjaźni: „Niemcy i Ukraińska SRR”. Aż się prosi, aby zacytować klasyka:
„Noc była czarna jak sumienie faszysty, jak zamiary polskiego pana, jak polityka angielskiego ministra. Lecz nie ma siły na świecie, która by powstrzymała żołnierzy niezwyciężonej Armii Czerwonej, idących dumnie i radośnie wyzwalać z burżuazyjnego jarzma swych braci: chłopów i robotników całego świata.”

Kolejna aktualizacja - w maju.
1 kwietnia 2018 - aktualizacja
1 W ramach świątecznego (nie)żartu, dziś kolejny zestaw map...
Trochę egzotyki z naszych własnych zbiorów, czyli niemieckie mapy w skali 1:200 000
- Turcji
- Kaukazu
- Kaukazu - wydania zbiorcze (uwaga, duże pliki!)
- Turkmenii

Ze zbiorów Biblioteki Kongresu ok. 20 map polityczno-administracyjnych ZSRR (Verwaltungskarten der UdSSR) z lat 1939 - 1943

Kolejna aktualizacja za ok. 2 - 3 tygodnie.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
You must login to post a message.

13.06.2021 19:18
Podstronę poprawiłem, ale aktualny stan skorowidzów WIG znajduje się POD skorowidzami odpowiednich skal w mapsterze (linki po lewej)

12.06.2021 21:26
Zgłaszam problem z linkami do skorowidzów WIG (http://www.mapywi
g.org/text_inserts
/pIndex_Sheets.htm
l). Każdy zgłasza błąd 404.

02.05.2021 03:23
Police

06.02.2021 02:17
Arkusz mógł nie powstać do 39r. (np. Wiedeń i Przemyśl kończono w 39 r. w pośpiechu z 1 mln.). Niemiecke skorowidze z 1940 i 41 r. również na to wskazują.

05.02.2021 05:20
Czy można gdzieś znaleźć skan Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. Arkusz Nowgródek, ale przedwojenne wydanie?

04.09.2020 02:49
Dzień dobry, skorowidz '25' austriackiej (west Russland)- błędy: XXVII-9 brak G,H [podstawione z ark.XXIII:Lechów, Łagów]; w ark.XXVIII nieobecny G - Lechów, można go tu przenieść. Dobry zbiór, szkoda, że z "dzurami". Pozdrawiam. Wink

17.07.2020 05:22
dziękuję, już poprawiłem.

16.07.2020 07:15
Dzięki za nowe mapy :-). Mała korekta w TUDR 1:200 000 - Marienwerder to Kwidzyn.

09.03.2020 06:14
Będę wdzięczny za wszelkie tropy. Pozdrawiam

09.03.2020 06:12
Witajcie.Czy ktoś ma pomysł jaka mapa posłużyła Ossowksiemu do wykonania podkładu tej: https://polona.pl.
..Y/69/#item


04.02.2020 20:31
Oczywiscie, plik juz wyslalem na serwer, faktycznie byl "niedoladowany".

03.02.2020 04:08
Poniższy link do planu Pruszkowa z 1967 działa, ale plik wygląda jakby nie został w całości przesłany. Czy można go ponownie uploadować? Z góry dzięki. http://maps.mapywi
g.org/m/City_plans
/Central_Europe/PL
AN_MIASTA_PRUSZKOW
A_1967.jpg

16.07.2019 03:32
piękna niespodzianka dzisiaj Smile Smile

09.05.2018 05:33
Szukam informacji o planach scalenia gruntow w czasie reformy rolnej 1925, najpierw o znakach umownych. Dziekuje.

03.04.2018 23:41
Nie byłem jeszcze w AP ale przy pierwszej okazji pobytu w Lesznie tam zajrzę. Teraz szukam wujka Smile

02.04.2018 23:03
w AP Leszno jest kilkanaście (ok. 15) archiwalnych planów miasta. Wystarczy "tylko" poprosić o wsparcie bogatego wujka z Kuwejtu i...

02.04.2018 09:36
Zgadza się - to jest podwójna niespodzianka :-) plan z lat 80-tych został dodany w lutym ale znalazłem go przy okazji aktualizacji z marca.

02.04.2018 04:47
wydaje mi się, że w zbiorach jest też plan Leszna z lat 80. XX wieku, wydany przez naszych (wtedy) braci-towarzyszy radzieckich...

31.03.2018 21:49
Duże dzięki za plany miast! Pytałem kiedyś o Leszno i piękna niespodzianka Smile

10.02.2018 19:20
nie można pobrać mapy O 16 Bauske (1:100 000 Karte des Westlichen Russlands /1892 - 1921/)