18.01.2022 -- 13:15:37
Nawigacja
Informacje ogolne
O projekcie
Prawa autorskie
Autorzy i kontakt
Skorowidze aktywne WIG
Skorowidz WIG 1:25 000
Skorowidz WIG 1:100 000
Skorowidz WIG 1:300 000
Mapy WIG
1:5000 - 1:10 000
1:25 000
1:100 000
1:500 000
1:300 000
1:750 000
Inne mapy WIG
Oryginalne skorowidze WIG
Inne mapy
Wstep
Mapy alianckie
Mapy austro-wegierskie
Mapy niemieckie do 1919 r.
Mapy niemieckie 1919 - 1945
Mapy rosyjskie i radzieckie
Plany miast
Varia
Literatura
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 5,165
Najnowszy użytkownik: pawelpaszek
Co-operation:

Tomek Pluciński
Mapy Pomorza Gd.
Dawne mapy Litwy, Lotwy i Estonii
Archiwum Map Zachodniej Polski
Poszukiwanie Skarbów
FTP Superstefana z PS
Katalog Tygrysów
zecernia - o wojsku i mapach
22 kwietnia 2020 r. - aktualizacja
news Ze zbiorów Uniwersytetu McMaster w Kanadzie, ok. 1500 arkuszy, brytyjskich i amerykańskich (oraz kilkunastu francuskich) wydań wojennej i powojennej mapy 1:25 000 z terytorium Niemiec (na zachód od Polski). Starsze wydania, tj. 1943 - 1944 r. to przedruki, czasem dość starych wydań niemieckich Messtischblattów (np. z przełomu XIX i XX wieku). Od 1944 r. arkusze aktualizowane na podstawie zdjęć lotniczych. Trudno jednoznacznie określić twórcę wydawcę, początkowo była to brytyjska seria GSGS 4414, czasem jednak przedrukowywana również przez jednostki amerykańskie. Niektóre arkusze, lub wydania, opracowywała armia amerykańska (Army Map Service, seria AMS M841) - mimo posługiwania, się (czasem), nominalnie, brytyjskim oznaczeniem GSGS 4414. Mapy obejmujące powojenną, francuską strefę okupacyjną Niemiec, przygotowywali, w czasie wojny, w wersji dwujęzycznej, Amerykanie, a po wojnie, sygnowała je wojskowa służba kartograficzna francuskich wojsk okupacyjnych w Niemczech (SGFFA, Service Géographique des Forces Françaises en Allemagne). W późniejszych latach (50. XX wieku) za druk map odpowiadała, w niektóych wypadkach, Brytyjska Armia Renu (BAOR), jednak większość arkuszy to robota AMS, „na zlecenie” USAREUR - United States Army Europe. Z czasem, szczególnie przy pracach nad siatką UTM, do prac włączono również cywilne instytucje (zachodnio) niemieckie, głównie Land Survey Offfice (LSO), późniejszy oddział Instytutu Geodezji (Instituts für Erdmessung).
24 marca 2020 r. - aktualizacja
1 Nowe arkusze niemieckiej mapy topograficznej (Topographische Karte (Messtischblatt), za pośrednictwem biblioteki Uniwersytetu McMaster w Kanadzie, ze zbiorów University of Alberta, a oryginalnie - ze zbiorów prof. Bogdana Zaborskiego. Trochę więcej informacji o prof. Zaborskim znajduje się w tym dokumencie PDF, udostępnionym przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Wszystkie mapy w rozdzielczości 600 dpi. Wydania alianckie i niemieckie oryginały dotyczące terenów dzisiejszych Niemiec udostępnimy w przyszłym miesiącu (jest ich, w sumie, ok. 2000 arkuszy, przygotowanie materiału zajmie zatem trochę czasu).
Zdecydowana większość udostępnianych arkuszy z terenu Polski i Prus Wschodnich to inne wydania map już dostępnych w mapsterze, choć zdarzają się też kolorowe uzupełnienia „białych plan” na terenie Mazowsza, oraz kilka ciekawszych wydań fortyfikacyjnych z terenu Zachodniej (Blanblatt B), które znaleźć można (CTRL + F5) na liście dostępnych arkuszy (powyżej). Niestety główny zbiór wydań „Topographische Karte” z dodrukami fortyfikacyjnymi trafił do Biblioteki Brytyjskiej, która bardzo słono liczy sobie za możliwość skanowania, dlatego nie spodziewamy się uzupełnienia zbiorów z tego źródła.
W ramach bliskiej egzotyki, dodaliśmy ok. 170 arkuszy brytyjskich kopii bułgarskich map (przeskalowanych do 1:40 000) z 1944 r. (skorowidza chwilowo nie ma). Być może mapy przygotowano, przewidując inwazję aliancką na Bałkanach (do której, jak wiadomo, nigdy nie doszło).
9 marca 2020 r - aktualizacja
nowosci
W ramach wiosennego „nadrabiania zaległości” uzupełniliśmy zbiory o mapy przeskanowane już jakiś czas temu, przede wszystkim ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu, wszystkie w rozdzielczości 600dpi
- ok. 230 arkuszy niemieckiej mapy glebowej Bodenschaetzungskarte w skali 1:25 000, w różnych wydaniach
- ok. 1500 arkuszy różnych wydań Messtischblattów (Topographische Karte), w tym kilka ciekawych z ok. 1940 - 1941 roku, pokazujące ręcznie zasięg obszarów zalewowych (Hochwasser) po powodzi na wiosnę 1940 roku (po wyjątkowo silnej zimie 1939/40), oraz kilka arkuszy z ręcznymi poprawkami / aktualizacjami (Merkblatt).
Ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA, w rozdzielczości 400 dpi,
- ok. 100 arkuszy jednowiorstówki (1:42 000) w wydaniu carskim, tj. do 1917 roku, i radzieckim, z lat 20. XX wieku, z terenów Litwy i płn-wschodnich Kresów. Spora część arkuszy carskich pochodzi ze zbiorów Archiwum W.I.G. W ciągu kolejnych 2 tygodni dodamy ok. 350 pozostałych, przeskanowanych arkuszy. Niestety inne  muszą poczekać - skończył się nam skorowidz... Pozostałe arkusze, głównie z terenu Białorusi i Polski, mamy nadzieję przeskanować i dodać do końca czerwcu. O ile z powodu koronawirusa nie zamkną czasowo Biblioteki.
Z własnych zbiorów:
- ok. 140 arkuszy w skali 1:2500 - Malta (podobno „najbardziej ufortyfikowana wyspa na świecie”).
28 stycznia 2020 r. - aktualizacja
1 Nowe materiały
- ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu, zestaw ok. 20 arkuszy Atlasu Silesiae id est Ducatus Silesiae (...) z ok. 1750 roku,
- ze zbiorów Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, 8 arkuszy rosyjskiej „Mapy Topograficznej Gubernii Wileńskiej” z 1836 r. Dwa arkusze niekompletne, być może uda się je uzupełnić jeszcze w tym roku,
- ze zbiorów Biblioteki Kongresu, zestaw 12 arkuszy mapy samochodowej Finlandii (Finnland: Strassenkarte) w różnych skalach (1:200 000 - 1:1 mln), z „Militärgeographische Angaben über Finnland” - zestawu wojskowo-geograficznego dot. Finlandii z 1941 r. (sam zestaw, w formacie pdf, dostępny w dziale Literatura),
- kilka planów miast fińskich z wyżej wymienionego zestawu

Literatura - również ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA:
- Kilkanaście zeszytów MITTEILUNGEN des Reichsamt für Landesaufnahme z lat 1939 - 1943. Były to niemieckie (cywilne) odpowiedniki polskich „Wiadomości Służby Geograficznej”.
- Kilka niemieckich broszur z 1943 r. przygotowywanych na wypadek ewentualnej inwazji aliantów zachodnich na wybrzeża Europy Południowej (Jugosławia i Albania)
- wspomniany wyżej zestaw „Militärgeographische Angaben über Finnland” z 1941 r.
31 grudnia 2019 r. - ostatnia aktualizacja
nowosci (w tym roku):
Kilka pojedynczych, rzadkich map:
Dodaliśmy też kilkadziesiąt oryginalnych skorowidzów do różnych serii map, głównie polskich i niemieckich. Ponieważ skorowidze liczone są w setki, nie ma miejsca, aby wymieniać ich tutaj. Znajdują się u dołu strony, na której wyświetlany jest konkretny skorowidz danej serii map, np. WIG 1:100 000, oraz na dole stron zawierających mapy w postaci listy.
1 grudnia 2019 r. - aktualizacja (literatura)
Dodaliśmy kilkanaście pozycji w dziale „Literatura”.
w j. polskim:
Dzięki uprzejmości pana Grzegorza Słomczyńskiego, możemy udostępnić pracę  kartografa WIG, z ok. 1945 r.:
J. Słomczyński „Rzuty Kartograficzne” (PDF), (DOC)

inne materiały w j. polskim:
S. Srokowski „PRUSY WSCHODNIE. STUDIUM GEOGRAFICZNE, GOSPODARCZE I SPOŁECZNE”, 1945
zbiorów Biblioteki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
M. Orłowicz POLSKA. CZĘŚĆ POŁUDNIOWO-ZACHODNIA. ILUSTROWANY PRZEWODNIK KOLEJOWY, 1926
ze zbiorów Biblioteki Kongresu, USA

w j. niemieckim:
Militär-geographische Einzelnangaben für die Truppenführung... (Szczegółowe informacje wojskowo-geograficzne do kierowania oddziałami...) dotyczące obszarów odpowiednich arkuszy map 1:100 000 Grossblatt / Einheitsblatt. Tekst, wykresy, rysunki zdjęcia śluz, mostów, itd.
H.Dv.g.40-30a (1933, Grossblatt 30a)
H.Dv.g.40-53 (1936, Grossblatt 54)
H.Dv.g.40-54 (1938, Grossblatt 54)
H.Dv.g.40-55 (1938, Grossblatt 55)
H.Dv.g.40-66 (1933, Grossblatt 66)
H.Dv.g.40-67 (1934, Grossblatt 67)
H.Dv.g.40-78 (1936, Grossblatt 78)
H.Dv.g.40-79 (1933, Grossblatt 33)
wszystkie materiały ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA
Vademecum Italien, 1943 (PDF, 150 Mb)
Planheft Balkan, 1940 (PDF)
Planheftübersichten Mittelmeergebiet, 1941
Planheft GROSSDEUTSCHES REICH, 1944 (PDF, 302 Mb) - nb. jedyny cywilny Planheft
Die militärgeographischen Bedingungen für die Verteidigung der französischen Mittelmeeküste, 1943
Orts- und Geländenamen Albaniens, 1941 (PDF)
wszystkie materiały ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

w j. angielskim:
Dr. M. Orłowicz „POLAND AND ITS CURIOSITIES (A Tourist's guide)”, 1927 (PDF)
„POLAND. NORTH-SOUTHERN PART. ILLUSTRATED RAILWAY GUIDE by Dr. M. Orłowicz”, 1932
(obie pozycje ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA)
MANUAL OF MAP CLASSIFICATION AND CATALOGUING PREPARED FOR USE IN THE DIR. OF MIL. SURVEY, 1952 (duży plik, 230 Mb!). Wersję mniejszą (45 Mb), można pobrać TUTAJ.
ze zbiorów prywatnych

w j. rosyjskim:
mapa (duża!) i tekst Rosyjskiej Akademii Nauk dot. etnograficznej mapy Besarabii.
НАСЕЛЕНИЕ БЕССАРАБИИ. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЧИСЛАЕННОСТЬ,1923 (PDF)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA
nb. mapa dostępna też wśród map rosyjskich na mapsterze
Informacja
We wtorek, 5 listopada, zmarł pan Andrzej Mieczysław Żółtowski. Bardzo dużo Mu zawdzięczamy - do zbiorów przekazał nie tylko swoje własne mapy i materiały kartograficzne, ale też, właśnie dzięki Jego pośrednictwu udało się przekonać kilka instytucji do skanowania wielu map, które również dostępne są w Mapsterze.
31 października 2019 r. - aktualizacja
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu pochodzi ponad 100 planów Poznania. Niektóre z nich są bardzo duże, dlatego otwieranie ich wprost w przeglądarce jest niewskazane.
Kilka innych planów miast - Strassbourg, Praga, Tarnów, Łódź, Warszawa i Wadowice, pochodzą ze zbiorów pana Ryszarda Hubisza.
26 października 2019 r. - aktualizacja
Nowe mapy, w większości ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu:
Ze zbiorów prywatnych:

18 sierpnia 2019 r. - aktualizacja
Tym razem ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA, dodaliśmy ok. 150 arkuszy niemieckich fotomap i fotoszkiców z serii Russland 1:25 000, z lat 1942 - 43. Są wśród nich, wyglądające dość nowatorsko, jak na tamte czasy, tzw. Bildplankarten, np. Woronesh (3 arkusze) czy Staraja Russa (i kilka innych).
Nie mamy skorowidza (jeszcze), dlatego mapy trafiły, tymczasowo, na listę map w kategorii Russland 1:25 000. Dla orientacji, niemiecki skorowidz zdobycznych map radzieckich, z podziałem na arkusze  pobrać można TU.
n.b. ponieważ większość fotomap niemieckich przechowywana była w Archiwum Narodowym pod Waszyngtonem i przekazana została do instytucji europejskich, szanse na to, że znacząco uda się powiększyć zbiory są znikome Być może jakieś dublety trafiły wcześniej do uczelni amerykańskich i - o ile na nie trafimy - postaramy się je przeskanować.

12 sierpnia 2019 r. - aktualizacja
1 Udostępniliśmy kilkadziesiąt małoskalowych map (XVI - XIX w.), ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu. Umieszczenie ich wśród map „polskich” jest nieco kontrowersyjne, bo przynajmniej od XIX wieku można już jednoznacznie zakwalifikować mapy jako niemieckie, rosyjskie, czy francuskie. Jednak rozrzucenie map ziem polskich w kilku zbiorach znacznie utrudniłoby ich znalezienie i porównanie. Jak widać, ścisły podział wg. kraju pochodzenia ma swoje minusy.
nb. przynajmniej niektóre z nowych map są również dostępne w cyfrowej bibliotece polona.pl, czasem w lepszym a czasem w gorszym stanie.

Oprócz pojedynczych map małoskalowych, pojawiło się, również ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu, kilka serii starszych map:
15 lipca 2019 r. - aktualizacja
Po krótkiej, 7-miesięcznej przerwie, kolejna aktualizacja:
- ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA, ok. 800 arkuszy niemieckiej mapy Rosji Zachodniej w skali 1:25 tys. z okresu I wojny światowej. Większość nowych arkuszy pokrywa środkową Polskę. Nie należy spodziewać się, że luki zostaną uzupełnione szybko, niestety biblioteki w Niemczech, jak Staatsbibliothek zu Berlin czy Herder-Institut nie udostępniają swoich zbiorów do skanowania i umieszczania w internecie. Będziemy starać się o dostęp w innych źródłach.
- ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu, ok. 50 arkuszy Topograficznej Karty Królestwa Polskiego (tzw. Mapa Kwatermistrzostwa). Wydanie prawdopodobnie z poł. lat 60. XIX wieku.

27 grudnia 2018 r. - aktualizacja
Uzupełniliśmy luki w zbiorach:
- ok. 50 arkuszy niemieckich map Rosji w skali 1:25 000 (z okresu I wojny światowej), głównie z "Gruppe Krzemieniec" - ze zbiorów Biblioteki Kongresu. Postaramy się przeskanować większą ilość arkuszy tej serii (Gruppe Warschau) wiosną przyszłego roku.
- Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu, kilkanaście arkuszy niemieckiej mapy Uebersichtskarte von Mitteleuropa, w wersji drogowej (Strassenkarte) i glebowej (Bodenarten), oraz komplet (39 arkuszy) niemieckiej mapy "Gemeindegrenzkarte des ehemaligen polnischen Staates" (Mapa granic gmin byłego państwa polskiego" z 1939 roku). Jest to kopia Mapy Administracyjnej II RP wydanej przez GUS w 1937 roku, jednak jako podkład posłużyły niemieckie (nieco przestarzałe) arkusze mapy Uebersichtskarte von Mitteleuropa, a nie mapy WIG w skali 1:300 000. Pozostawion jednak, jako główną, numerację arkuszy w podziale na wigowskie trzysetki.
[ze zbiorów własnych]
- kilkanaście małoskalowych map niemieckich z 1941 r. dotyczących ZSRR (Barbarossa, 1941 r.). Uwaga, niektóre pliki do 80 Mb!
- trzy brytyjskie mapy z Bliskiego Wschodu / Zatoki Perskiej, w tym, dość egzotyczny projekt linii kolejowej Haifa - Bagdad
- kilka arkuszy amerykańskiej drogowej mapy Włoch w skali 1:200 000 z 1943 roku
11 listopada 2018 r - aktualizacja
Ponieważ dotarliśmy do kresu (dysku na serwerze) kolejna, bardziej obszarna aktualizacja pojawi się dopiero za kilka tygodni. Jednak nie ma tego złego - zbliża się setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, udało się zatem poprzesuwać materiały przygotowywane do udostępnienia: z zasobów Archiwum Państwowego w Poznaniu pochodzi kilkadziesiąt małoskalowych map Polski z XX wieku, oraz kilka powojennych map Polski wydanych w ostatnich latach działalności WIG. Starsze mapy Polski wymagają dokładniejszej identyfikacji, prawdopodobnie uda się udostępnić je do końca listopada.
8 października 2018 - aktualizacja
Dzięki życzliwości i pomocy Archiwum Państwowego w Poznaniu, przeskanowaliśmy ok. 130 arkuszy map typu Grossblatt / Einheitsblatt i ok. 250 planów miast ze zbiorów Archiwum. Plany dotyczą głównie miast Europy Wschodniej / Środkowej, Niemiec i krajów bałtyckich. Nieco planów z innych części Europy i świata, plan St. Petersburga i... Sosnowca. Wszystkie materiały skanowano w rozdzielczości 600 dpi, dlatego niektóre pliki osiągają do 100 Mb, a zatem nie uda się otworzyć ich w przeglądarce i należy pobrać je a następnie otworzyć dowolnym programem graficznym. Wielkość plików w Mb podana jest w każdej metryczce mapy, np. TUTAJ).
nb. kilkadziesiąt planów nie doczekało się (jeszcze) swoich "półek" na skorowidzach mapstera, zatem dostępne są tylko na listach wskazanych powyżej.
Udało się też opracować kolejne dwie broszury wojskowo-geograficzne (Mil-geo Einzelangaben für die Trupperführung zum Einheitsblatt...) ze zbiorów Biblioteki Kongresu. Tym razem dotyczą arkuszy Grossblattów nr 66 (Frankfurt n. Odrą - Kostrzyń - Gorzów Wielkopolski - Cielęcin) i nr 67 (Międzyrzecz - Międzychód). Zawartość broszur powinna ucieszyć szczególnie wielbicieli mostów, choć niektóre skany nie są zbyt dobrej jakości (grzbiety obu broszury zostały silnie zszyte podczas oprawiania).
Kolejna aktualizacja powinna pojawić się na przełomie października i listopada.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
You must login to post a message.

08.01.2022 20:30
Ta mapa sprawia problem po wpisaniu w wyszukiwarkę miejscowości z tego obszaru. Zentr-Polen Leslau - Krasnik (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozsz
erzenie - WW2

14.11.2021 04:26
Dziękuję.

29.10.2021 07:26
Wiadomo, że jest problem, i że problem jest rozwiązywany. Dam znać, gdy będzie wiadomo coś bardziej... pozytywnego.

28.10.2021 02:46
Czy coś wiadomo co dzieje się z Mapsterem?

13.06.2021 19:18
Podstronę poprawiłem, ale aktualny stan skorowidzów WIG znajduje się POD skorowidzami odpowiednich skal w mapsterze (linki po lewej)

12.06.2021 21:26
Zgłaszam problem z linkami do skorowidzów WIG (http://www.mapywi
g.org/text_inserts
/pIndex_Sheets.htm
l). Każdy zgłasza błąd 404.

02.05.2021 03:23
Police

06.02.2021 02:17
Arkusz mógł nie powstać do 39r. (np. Wiedeń i Przemyśl kończono w 39 r. w pośpiechu z 1 mln.). Niemiecke skorowidze z 1940 i 41 r. również na to wskazują.

05.02.2021 05:20
Czy można gdzieś znaleźć skan Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. Arkusz Nowgródek, ale przedwojenne wydanie?

04.09.2020 02:49
Dzień dobry, skorowidz '25' austriackiej (west Russland)- błędy: XXVII-9 brak G,H [podstawione z ark.XXIII:Lechów, Łagów]; w ark.XXVIII nieobecny G - Lechów, można go tu przenieść. Dobry zbiór, szkoda, że z "dzurami". Pozdrawiam. Wink

17.07.2020 05:22
dziękuję, już poprawiłem.

16.07.2020 07:15
Dzięki za nowe mapy :-). Mała korekta w TUDR 1:200 000 - Marienwerder to Kwidzyn.

09.03.2020 06:14
Będę wdzięczny za wszelkie tropy. Pozdrawiam

09.03.2020 06:12
Witajcie.Czy ktoś ma pomysł jaka mapa posłużyła Ossowksiemu do wykonania podkładu tej: https://polona.pl.
..Y/69/#item


04.02.2020 20:31
Oczywiscie, plik juz wyslalem na serwer, faktycznie byl "niedoladowany".

03.02.2020 04:08
Poniższy link do planu Pruszkowa z 1967 działa, ale plik wygląda jakby nie został w całości przesłany. Czy można go ponownie uploadować? Z góry dzięki. http://maps.mapywi
g.org/m/City_plans
/Central_Europe/PL
AN_MIASTA_PRUSZKOW
A_1967.jpg

16.07.2019 03:32
piękna niespodzianka dzisiaj Smile Smile

09.05.2018 05:33
Szukam informacji o planach scalenia gruntow w czasie reformy rolnej 1925, najpierw o znakach umownych. Dziekuje.

03.04.2018 23:41
Nie byłem jeszcze w AP ale przy pierwszej okazji pobytu w Lesznie tam zajrzę. Teraz szukam wujka Smile

02.04.2018 23:03
w AP Leszno jest kilkanaście (ok. 15) archiwalnych planów miasta. Wystarczy "tylko" poprosić o wsparcie bogatego wujka z Kuwejtu i...