27.09.2023 -- 14:04:12
Nawigacja
Informacje ogolne
O projekcie
Prawa autorskie
Autorzy i kontakt
Skorowidze aktywne WIG
Skorowidz WIG 1:25 000
Skorowidz WIG 1:100 000
Skorowidz WIG 1:300 000
Mapy WIG
1:5000 - 1:10 000
1:25 000
1:100 000
1:500 000
1:300 000
1:750 000
Inne mapy WIG
Oryginalne skorowidze WIG
Inne mapy
Wstep
Mapy alianckie
Mapy austro-wegierskie
Mapy niemieckie do 1919 r.
Mapy niemieckie 1919 - 1945
Mapy rosyjskie i radzieckie
Plany miast
Varia
Literatura
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 5,188
Najnowszy użytkownik: maruk1983
Co-operation:

Tomek Pluciński
Mapy Pomorza Gd.
Dawne mapy Litwy, Lotwy i Estonii
Archiwum Map Zachodniej Polski
Poszukiwanie Skarbów
FTP Superstefana z PS
Katalog Tygrysów
zecernia - o wojsku i mapach
Powitanie

Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939

Niekomercyjny projekt udostępnienia skanów map i materiałów geograficznych wydanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) w latach 1919 - 1939.


medalion przed medalion tylne Dowód uznania dla naszej strony. Więcej tutaj.


14 sierpnia 2023 r. - aktualizacja
Dodatkowa aktualizacja map 1:42 000 (jednowiorstówek), ok. 40 arkuszy od jednego z życzliwych użytkowników.
30 lipca 2023 r. - aktualizacja
Po krótkiej przerwie, niewielka aktualizacja:
- ok. 200 - 300 arkuszy rosyjskiej i radzieckiej 'jednowiorstówki' (1:42 000), przede wszystkim z terenów państw nadbałtyckich, pojawiło się na liście map już kilka lat temu, ale nie 'zaświeciło się' na skorowidzu (prawdopodobnie ze względu na błędne zakodowanie niektórych liter w cyrylicy). Po 'dodaniu' arkuszy do skorowidza, przy okazji poprawiliśmy błędy w pozycjonowaniu kilkunastu map i uzupełniliśmy niektóre godła w cyrylicy o historyczne nazwy w alfabecie łacińskim. Dodaliśmy też kilkanaście arkuszy jednowiorstówki ze zbiorów 'Polony' (w zasadzie są to dublety map jakie skanowaliśmy kilka lat temu na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, ale jest też kilka 'nowych' wydań).
W najbliższym czasie nie należy spodziewać się powiększenia zbiorów o mapy 1:42 000 z terytorium Polski, Białorusi i Ukrainy - większe skanowanie w Bibliotece Kongresu planujemy dopiero w przyszłym roku.
- kilka planów miast Polski ze zbiorów 'Polony'
- jeden arkusz niemieckiej fotomapy, tj. Bildplan w skali 1:25 000, Wolsztyn (Wollstein) - ze zbiorów Wydziałowego Archiwum Kartograficznego / Biblioteki Collegium Geographicum, Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
8 sierpnia 2022 r. - aktualizacja
1
 • Ze zbiorów Leibniz-Institut für Länderkunde w Lipsku udostępniliśmy arkusze map Topographische Karte (Messtischblatt), ok. 500 na tereny wschodnie i ok. 600 na tereny zachodnie. Mapy przeskanowano bardzo dobrze, niestety udostępniono w fatalnej, w dodatku niejednolitej, rozdzielczości (od 100 do 300 dpi), stąd oznaczenie jakości arkuszy jako ‘zła’.
 • Ze zbiorów anonimowych, choć bardzo życzliwych, udostępniliśmy kolejny zestaw niemieckich publikacji z okresu II wojny światowej: Vermessungsbriefe, dostępne na podstronie z literaturą, a bezpośrednio tutaj. Są to ‘zeszyty’ dotyczące, przede wszystkim miernictwa wojskowego, a nie samych map, wydawane, w latach 1940 - 1944 (?) przez niemieckie wojskowe służby kartograficzne (Abteilung für Kriegskarten- und Vermessungswesens. Niestety publikacja jest tak rzadka, że większość przeskanowanych materiałów to kopie, często słabej jakości i bez kompletu skorowidzów, wykonane prawdopodobnie w latach 50. XX wieku przez brytyjskie wojskowe służby geograficzne. Dalszych informacji na razie brak.
 • Dodaliśmy też, ze zbiorów cyfrowej Biblioteki Narodowej - polona.pl, kilkanaście planów miast polskich.
 • Do planów miast w Polsce dołączyliśmy też Kędzierzyn Koźle, na kilku arkuszach. Nie są to jednak plany, a mapy niemieckiej ‘Grundkarte’, czyli mapy zasadniczej (podstawowej) w skali 1:5000. Ponieważ jednak seria ta nie ma żadnego oddzielnego skorowidza w mapsterze, szkoda byłoby, aby materiały leżały w ukryciu. Informacje o Grundkarte na terenach polskich są skąpe, przede wszystkim, nie jest znany ich zasięg: istnieją zachowane arkusze ze Śląska, ze Szczecina i okolic, wg. relacji ustnych ‘z okolic Zalewu Wiślanego’. Większość, jeśli nie wszystkie, wykonywano na podstawie zdjęć lotniczych. Ok. 1940 roku Niemcy zaczęli przygotowywania do wcielenie terenu Białegostoku i okolic do III Rzeszy i prowadzono w tym czasie również prace miernicze. Wykonano nieznaną ilość arkuszy Grundkarte z tych terenów i – równie nieznaną ilość z terenów doliny Wisły. Śladem tych prac jest plan Płocka (nie Włocławka!) z 1944 roku, oparty na Grundkarte, ze zbiorów Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (rcin), oraz informacje o materiałach źródłowych (Deutsche Grundkarte) podawane przy niektórych, późnych wydaniach Topographische Karte. Niekóre zachowane arkusze Grundkarte zostały wykorzystane i skopiowane, we wczesnych latach powojennych, przez polskie instytucje miernicze. Wszystkie dostępne arkusze niemieckiej Grundkarte zebraliśmy w jednej ‘teczce’.
8 lipca 2022 r., aktualizacja
1
 • Ze zbiorów biblioteki Uniwersytetu Berkeley, kilkaset niemiecko-austriackich map w skali 1:75 000 z terenów Czech i Austrii, Węgier i Słowacji, oraz kilkanaście oryginalnych czeskich arkuszy. Niestety wszystkie mapy skanowali w rozdzielczości 300 dpi i taka jest dostępna.

 • Kilkanaście planów miast z Europy Wschodniej - głównie ze zbiorów 'polony' - cyfrowej Biblioteki Narodowej. Jednym z ważniejszych jest plan 'Dzielnicy Żydowskiej' / Sperrgebiet w skali 1:2500 z 1940 roku, który dawnymi czasy dostępny był w internecie w rozdzielczości 100 dpi.

 • 'Niespodziewanka' od National Library of Australia, dzięki uprzejmości pana Brendona Whyte, skany dwóch map Rosji. Pierwsza, niemiecka, to dość późne wydanie (styczeń 1944 r.) mapy w skali 1:2,5 mln którą udostępniamy w wydaniach wcześniejszych. To wydanie pokazuje granice administracyjne Reichskommissariat Ostland i Reichskommissariat Ukraine. Druga, to ścienna mapa szkolna, z czasów ZSRR, nawiązuje do 'debaty', na marginesie wojny rosyjsko-ukraińskiej, o tym, kto kogo (i kiedy) uczył jeść widelcem, itd.

 • W ramach całorocznych, 'wiosennych' porządków, doprowadziliśmy do względnej konsolidacji małoskalowych map niemieckich z czasów II wojny światowej. Ostatecznie, wszystkie nieregularne i zbiorcze map typu Übersichtskarte i Operationskarten w skali 1:1 mln trafiły na jedną, wspólną listę. Skorowidza nie będzie, mapy tworzono do określonych kampanii, zatem poszczególne arkusze przenikają się, nachodzą na siebie, itd. Niektóre wydania zaznaczone są na skorowidzach dostępnych pod listą.

 • Uzupełniliśmy listy i skorowidze o kilkadziesiąt arkuszy oryginalnych (niemieckich) skorowidzów. Jak zwykle, znaleźć je można pod listą / skorowidzem serii map.

 • Na koniec... dzięki uprzejmości osoby, która chciała pozostać anonimowa, udało się przeskanować unikalne numery (20 - 29) zeszytów roboczych (Kartenbriefe) przedstawiających postępy niemieckiej kartografii wojskowej w czasie II wojny światowej. Niektóre broszury są nieco zdekompletowane (załączone skorowidze były wykorzystywane po wojnie przez brytyjskie i amerykańskie służby kartograficzne), udało się jednak uzupełnić jedną z ostatnich broszur, tj. Kartenbriefe Nr 31 o trzy skorowidze, które 'zaplątały się' w pozostałych numerach. Do kompletu pozostało zatem tylko kilka pierwszych zeszytów. Nb. bezpośredni link do plików pdf. A - na marginesie 'Kartenbriefe - wydanie z kwietnia 1943 zawiera też próbkę eksperymentalnej fotomapy (Bildplankarte) pokazujące obszar na północ od Kijowa. Wersja 1, Wersja 2. Kilka innych fotomap w tej skali z terenów ZSRR dostępne są na liście pod nazwami Bildplankarte.

7 czerwca 2022 r., aktualizacja
test Aktualizacja na podstawie cyfrowych zbiorów Biblioteki Narodowej (polona.pl)
- ok. 250 arkuszy mapy Reymanna (1:200 000) w różnych wydaniach, od lat 30. XIX wieku po ok. 1910 rok (uwaga, niektóre pliki BARDZO duże, tj. ponad 100 Mb!)
- ok. 60 arkuszy mapy Karte des westlichen Russlands (1:100 000) z czasów I wojny światowej
- ok. 40 arkuszy 'przeglądowej mapy topograficznej Rzeszy Niemieckiej' (Topographische Uebersichtskarte des Deutschen Reiches w skali 1:200 000
- ok. 40 arkuszy przeglądowej mapy Europy Srodkowej (Uebersichtskarte von Mitteleuropa), głównie wydania z II wojny światowej
- kilkanaście arkuszy zbiorczych tej mapy z czasów I wojny światowej (uwaga - BARDZO duże pliki, od 100 - 400 Mb!)
- ok. 20 map 1:25 000 typu Messtischblatt
- kilka niemieckich map powiatowych (Kreiskarten) i map okolic (Umgebungskarten) w skali 1:100 tys.
- kilka map typu Generalstabskarte / Karte des deutchen Reiches, w skali 1:100 tys
- kilka niemieckich map ZSRR w skali 1:100 tys i w skali 1:50 tys - zbiorczych i pojedynczych
- kilka niemieckich map w skali 1:500 tys
Większość z powyższych arkuszy mieliśmy już w zbiorach, tym razem jednak wszystkie są w rozdzielczości 600 dpi.
18 kwietnia 2022 r. aktualizacja
1. Dzięki nieustającym wysiłkom dostawcy naszych usług hostingowych, przez jakiś (nieznany, być może dłuższy) czas, kontakt za pośrednictwem e-maila (info, itd.) będzie niemożliwy (pilne problemy prosimy zgłaszać przez shoutbox po prawej stronie).
2. Dodaliśmy kilkadziesiąt planów miast w Polsce:
- ze zbiorów pana Ryszarda Hubisza: Jawor, Warszawa, Bytom i niemiecki plan Żyrardowa z połowy 1944 roku (chyba jedyny plan, na którym ul. Hermana Göringa przecina się z ul. 1 Maja). Oprócz planów miast, również niemiecka kopia wigowskiej mapy 1:25 000 (Lemberg-Dublany), również z 1944 r.
- kilkadziesiąt innych planów, głównie z Polski, oraz kilka z Ukrainy (ze zbiorów polona.pl - Biblioteka Narodowa)

5 marca 2022 r. - wojna Rosji przeciw Ukrainie
Chcielibyśmy poinformować, że nie będziemy udostępniać żadnych materiałów kartograficznych związanych z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Co do samej wojny, sprawa jest tak oczywista, że każdy w miarę rozgarnięty człowiek wie, co w tej sytuacji może zrobić i nie potrzebuje naszych wskazówek.
22 lutego 2022 r. - aktualizacja
pl Dla odmiany - „literatura” (zaległa) - nawiązująca, zbiegiem okoliczności, do bieżących wydarzeń na Ukrainie: są to dwie teczki niemieckich materiałów, które przekazał nam zmarły niedawno Peter K. Clark. Materiały, oznaczone jako „Geheim!”, przygotowane przez niemiecką jednostkę inżynieryjno-geologiczną (Wehrgeologenstelle 16) dotyczą warunków terenowych wzdłuż rzek Dniepr i Bug, poza które, w 1943/44 r., wycofywały się armie niemieckie.
Nie wiemy, w jaki sposób Peter wszedł w posiadanie tych materiałów; w latach powojennych pracował dla brytyjskich, wojskowych służb kartograficznych, a następnie był kuratorem zbiorów kartograficznych w Royal Geographic Society. Najprawdopodobniej teczki zostały przejęte przez wojska brytyjskie w okupowanych Niemczech, a po ich wykorzystaniu przez brytyjskie służby wywiadowcze, w latach zimnej wojny, prawdopodobnie miały zostać „zutylizowane” (= trafić na śmietnik). Ponieważ Peter był zawodowo i osobiście zainteresowany Europą Wschodnią, szczególnie Polską, zdawał sobie sprawę, że niektóre dokumenty są unikatowe i dlatego starał się je uratować (nb. dzięki temu przekazał nam kilka rzadkich publikacji WIG). To, czego nie zniszczono, w większości trafiło, razem z mapami, do różnych bibliotek w W. Brytanii, głównie British Library (gdzie do dziś nie zostały skatalogowane). Od razu trzeba jednak dodać, że nie mamy ‚w zanadrzu‘ żadnych innych, podobnych materiałów, a wszystkie inne, choć nie tak rzadkie, udostępniamy tak szybko, jak to fizycznie możliwe.
Zawartość teczek dostępna jest w formacie pdf. Ponieważ niektóre mapy są ogromne (najdłuższa liczy ponad 2 m. długości) i przeskanowaliśmy je w rozdzielczości 600 dpi, większy z dwóch plików pdf liczy sobie ponad 800 Mb. Wymaga zatem cierpliwości przy pobieraniu, otwieraniu, oraz powiększaniu map. Dla wygody, pliki udostępniamy również w wersji „małej”, ale w zupełności czytelnej, o wielkościach ok. 150 Mb i 80 Mb. Oczywiście do zapoznania się z maszynopisami, konieczna jest znajomość języka niemieckiego. Numeracja stron jest co najmniej podwójna i czasem niespójna, być może niektórych materiałów brakuje,  nie wiadomo też, czy zostały usunięte jeszcze przez Niemców, czy już przez Brytyjczyków. Wszystkie strony jednak zostały przeskanowane dokładnie w takiej kolejności, w jakiej były wpięte w teczkach.
Materiały można pobrać z działu „Literatura” (ok. 3/4, w dole strony), gdzie zamieściliśmy też skrócone tłumaczenie brytyjskich komentarzy dot. zawartości teczek.
nb. kilkanaście map z zestawu, w skali 1:50 tys i jedną mapę w skali 1:100 000 udostępniliśmy również na skorowidzach.

22 stycznia 2022 r. - aktualizacja
1 Dodaliśmy ok. 940 arkuszy radzieckiej, powojennej mapy topograficznej w skali 1:25 tys z terytorium Litwy, w rozdzielczości 600dpi. Ponieważ skorowidz map 1:25 tys tego typu, z dość oczywistych powodów, jest bardzo rozległy, jego otwieranie może zająć sporo czasu - wygląda na to, że przeglądarki takie jak Opera i Edge, radzą sobie nieco sprawniej niż Firefox. Oczywiście mapy dostępne są również w postaci listy oraz pojawią się po wpisaniu większej nazwy miejscowości w wyszukiwarce mapstera. Tam, gdzie było to możliwe, przy godłach i nazwach arkuszy, podawaliśmy również alternatywne nazwy miejscowości (polskie, niemieckie, litewskie czy łotewskie), mogą jednak zdarzyć się błędy, bo niektóre nazwy miejscowości powtarzają się w jednym języku, ale mogą mieć warianty w innych językach.

nb, aby wyszukać w mapsterze mapy wg. współprzędnych geograficznych, gdy w pobliżu nie ma żadnej większej miejscowości, można skorzystać z nieoficjalnej funkcji wyszukiwarki mapster. Najpierw należy znaleźć pozycję danego miejsca w terenie, np. na google maps. Po kliknięciu LEWYM klawiszem myszy na dowolne miejsce w terenie, w google maps powinno pojawić się w dolnej części ekranu małe okienko. Po kliknięciu na współrzędne geograficzne w tym okienku (nie da się ich skopiować kursorem myszy), pojawią się one po lewej stronie, zwykle pod zdjęciem lokalizacji, o ile takie zdjęcie jest dostępne. Należy skopiować (CTRL + C) współrzędne w formacie UTM, które wyglądają np. tak:
53.951819, 23.519671
Pierwszą część zapisu, przed przecinkiem, tj. 53.951819, należy skopiować (CTRL + C) i wkleić (CTRL + V) do linka poniżej:
http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=pt&lat=XXX&lon=YYY&hideempty=on
- zastępując wyłącznie litery XXX (trzeba być ostrożnym, aby nie skopiować, lub nie skasować znaków przed lub po XXX).
Drugą część zapisu, po przecinku, w tym wypadku 23.519671, należy skopiować (CTRL + C) a następnie wkleić (CTRL A+ V) do tego samego linka, podstawiając współrzędne za YYY.
Tak przygotowany, cały link trzeba zaznaczyć kursorem, skopiować do schowka (CTRL + C) a następnie wkleić (CTRL + V) w główne okienko wyszukiwarki:
http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=pt&lat=53.951819&lon=23.519671&hideempty=on
- nie zapominając też o komendzie 'Enter' (klawisz Return, ze strzałką w dół i w lewo).

Proste, prawda? ;)
24 grudnia 2021 r. - Święta

Chcieliśmy życzyć wszystkim spokojnych Świąt i Nowego Roku (i oby nowy rok nie był gorszy, niż 2021 ;). Pod choinką kilka... naście planów miast ze zbiorów polony - cyfrowej Biblioteki Narodowej:
Chełm, Dąbrowa Górnicza, Cieplice-Śląskie Zdrój, Tarnowskie Góry, Gdańsk (i... jeszcze jeden Gdańsk), Malbork, Gorzów Wielkopolski, Nowy Sącz, Kraków, Głębokie, Świnoujście i ćwiartki niemieckiego planu Brześcia.

Kolejne plany z polony będziemy udostępniać stopniowo, ponieważ każdy z nich wymaga stworzenia oddzielnej, choćby minimalnej metryczki, a ponieważ planów jest kilka tysięcy, zajmie to sporo czasu. Jednocześnie będziemy uaktualniać niektóre skorowidze, wprowadzając do nich arkusze-sierotki, do tej pory dostępne tylko na listach. Nie chodzi tylko o estetykę, ale o możliwość wyszukiwania miejscowości w mapsterze, która oparta jest na współrzędnych geograficznych.

I na koniec, jedna z map z zestawu, jaki latem tego roku przekazał nam Peter Clark i który udostępnimy w całości na początku przyszłego roku. Swoją drogą... minęło 77 lat i nagle okazuje się że - w pewnym sensie - mapa staje się ponownie aktualna.

14 grudnia 2021
1 Otrzymaliśmy wiadomość, że w wieku 95 lat zmarł Peter K. Clark, w kręgach kartograficznych znany jako ‘PKC’, który przez wiele lat wspierał naszą działalność. Oprócz polskich powiązań rodzinnych, miał też nietuzinkowy życiorys zawodowy, przez wiele lat związany był z brytyjską kartografią wojskową (nb. dużo później dowiedział się, że w pokoju obok pracowało kilku byłych oficerów WIG, którzy po wojnie nie wrócili do Polski, a latach 50. XX wieku wyemigrowali dalej, do Afryki).  W późniejszych latach był  odpowiedzialny za  zbiory kartograficzne Royal Geographic Society.
Trudno, w kilku słowach oddać Jego wkład w to, co robimy, najkrócej można określić to tak: oprócz udostępnienia własnych zbiorów kartograficznych i szczegółów, które trudno znaleźć w tzw. ‘literaturze’, wielokrotnie wskazywał nam źródła materiałów i kontakty w instytucjach, nie tylko brytyjskich, których wcześniej w ogóle nie braliśmy pod uwagę, albo do których dotarcie byłoby trudne lub niemożliwe bez Jego osobistej rekomendacji. Nb. w styczniu 2022 r. postaramy się udostępnić bardzo ciekawy materiał kartograficzny, który Peter przekazał nam latem tego roku.
I jeszcze jedno wspomnienie:
„... w latach 50. XX wieku wyliczaliśmy współrzędne celów dla (brytyjskich) rakiet z głowicami atomowymi na wypadek wojny z blokiem wschodnim. Cel? A, nie pamiętam dokładnie, jakieś lotnisko wojskowe koło Wilna, a potem - chyba Okęcie... (śmiech)”.

Uzupełnienie zbiorów:
19 listopada 2021 - aktualizacja
1 Ze zbiorów pana Piotra Kamińskiego dodaliśmy ok. 50 różnych wydań niemieckich Grossblattów, a ze zbiorów Biblioteki Kongresu, ok. 250 arkuszy radzieckiej mapy 1:42 000 (jednowiorstówki) z Kaukazu, które... „umknęły” nam podczas skanowania w 2019 roku.

10 listopada 2021 - problemy z mapsterem (aktualizacja)
Problem został rozwiązany i strona igrek.amzp.pl jest od dziś w pełni dostępna. Prosimy o informacje, gdyby pojawiły się jakieś niespodziewane błędy.
28 październiak 2021 - problemy z mapsterem
Od wczoraj nie działa Mapster (= koń, jaki jest, każdy widzi). Oczywiście poinformujemy o rozwiązaniu tego problemu, jednak nie wiadomo jeszcze, jak szybko to nastapi. W międzyczasie wszystkie pliki (mapy, plany, dokumenty) dostępne są wejściem „od kuchni”, choć dla niektórych widok może być nieco... zaskakujący, a znalezienie konkretnych map - utrudnione.
14 września 2021 r. - aktualizacja
nowy Tym razem (jeszcze) mniejsza aktualizacja
 • kolejne Grossblatty ze zbiorów pana Petra Mackovčina (ok. 90 arkuszy), większość z ostatnich miesięcy II wojny światowej (kilka nowych dla nas wydań).
 • ok. 300 arkuszy radzieckiej topograficznej w skali 1:25 000 z terenu Polski, przede wszystkim z wybrzeża, pogranicza polsko-niemieckiego i Dolnego Śląska, oraz nieliczne arkusze z Żuław. Uwaga! Skorowidz tych map jest bardzo szeroki, tak jak szerokie były zainteresowania Armii Radzieckiej. W wyniku tego skorowidz ładuje się długo i powoli. Nieco szybciej arkusze dostępne są za pośrednictwem listy, oczywiście wszystkie też pojawiają się na liście wyszukiwarki miejscowości w mapsterze.


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
You must login to post a message.

04.09.2023 02:26
Szukam plikow kalibracyjnych *.map do Oziexplorer. Proszę o informację co stało się że strona "amzbig.com" gdzie jeszcze jakiś czas temu bez problemu można było "zaopatrzyć sie" w pliki kalibracyjne .map oraz również pliki graficzne do tych map

19.08.2023 06:28
Mam mapę P51-S32-A KRYNICA Wydanie turystyczne w wersji 4-o (?) barwnej, której tu nie znalazłem. Czy jest tu zainteresowanie tym materiałem?

14.07.2022 05:27
Panie Marku Ponawiam moją propozycję obejrzenia moich zbiorów map i atlasów. kontakt do mnie jest na moim profilu

27.01.2022 00:17
Panie Marku jestem w posiadaniu pewnej ilości staruch map i starych atlasów. Może by się do czegoś przydały. Kontakt do mnie ma Pan na moim Profilu (e-mail). Pozdrawiam. A. Janta

08.01.2022 20:30
Ta mapa sprawia problem po wpisaniu w wyszukiwarkę miejscowości z tego obszaru. Zentr-Polen Leslau - Krasnik (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozsz
erzenie - WW2

14.11.2021 04:26
Dziękuję.

29.10.2021 07:26
Wiadomo, że jest problem, i że problem jest rozwiązywany. Dam znać, gdy będzie wiadomo coś bardziej... pozytywnego.

28.10.2021 02:46
Czy coś wiadomo co dzieje się z Mapsterem?

13.06.2021 19:18
Podstronę poprawiłem, ale aktualny stan skorowidzów WIG znajduje się POD skorowidzami odpowiednich skal w mapsterze (linki po lewej)

12.06.2021 21:26
Zgłaszam problem z linkami do skorowidzów WIG (http://www.mapywi
g.org/text_inserts
/pIndex_Sheets.htm
l). Każdy zgłasza błąd 404.

02.05.2021 03:23
Police

06.02.2021 02:17
Arkusz mógł nie powstać do 39r. (np. Wiedeń i Przemyśl kończono w 39 r. w pośpiechu z 1 mln.). Niemiecke skorowidze z 1940 i 41 r. również na to wskazują.

05.02.2021 05:20
Czy można gdzieś znaleźć skan Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. Arkusz Nowgródek, ale przedwojenne wydanie?

04.09.2020 02:49
Dzień dobry, skorowidz '25' austriackiej (west Russland)- błędy: XXVII-9 brak G,H [podstawione z ark.XXIII:Lechów, Łagów]; w ark.XXVIII nieobecny G - Lechów, można go tu przenieść. Dobry zbiór, szkoda, że z "dzurami". Pozdrawiam. Wink

17.07.2020 05:22
dziękuję, już poprawiłem.

16.07.2020 07:15
Dzięki za nowe mapy :-). Mała korekta w TUDR 1:200 000 - Marienwerder to Kwidzyn.

09.03.2020 06:14
Będę wdzięczny za wszelkie tropy. Pozdrawiam

09.03.2020 06:12
Witajcie.Czy ktoś ma pomysł jaka mapa posłużyła Ossowksiemu do wykonania podkładu tej: https://polona.pl.
..Y/69/#item


04.02.2020 20:31
Oczywiscie, plik juz wyslalem na serwer, faktycznie byl "niedoladowany".

03.02.2020 04:08
Poniższy link do planu Pruszkowa z 1967 działa, ale plik wygląda jakby nie został w całości przesłany. Czy można go ponownie uploadować? Z góry dzięki. http://maps.mapywi
g.org/m/City_plans
/Central_Europe/PL
AN_MIASTA_PRUSZKOW
A_1967.jpg