20.07.2024 -- 22:18:58
Nawigacja
Informacje ogolne
O projekcie
Prawa autorskie
Autorzy i kontakt
Skorowidze aktywne WIG
Skorowidz WIG 1:25 000
Skorowidz WIG 1:100 000
Skorowidz WIG 1:300 000
Mapy WIG
1:5000 - 1:10 000
1:25 000
1:100 000
1:500 000
1:300 000
1:750 000
Inne mapy WIG
Oryginalne skorowidze WIG
Inne mapy
Wstep
Mapy alianckie
Mapy austro-wegierskie
Mapy niemieckie do 1919 r.
Mapy niemieckie 1919 - 1945
Mapy rosyjskie i radzieckie
Plany miast
Varia
Literatura
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 5,188
Najnowszy użytkownik: maruk1983
Co-operation:

Tomek Pluciński
Mapy Pomorza Gd.
Dawne mapy Litwy, Lotwy i Estonii
Archiwum Map Zachodniej Polski
Poszukiwanie Skarbów
FTP Superstefana z PS
Katalog Tygrysów
zecernia - o wojsku i mapach
Powitanie

Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939

Niekomercyjny projekt udostÄ™pnienia skanów map i materiaÅ‚ów geograficznych wydanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) w latach 1919 - 1939.


medalion przed medalion tylne Dowód uznania dla naszej strony. Więcej tutaj.


3 - 7 maja 2024 r. - aktualizacja (mapster)
Jak zauwazyli niektórzy, niedostepne staly sie (wszystkie) pliki (skany) map w mapsterze, tradycyjnie dzieki naszemu dostawcy uslug hostingowych, który nie zapomina o tym, aby uatrakcyjnic nam nudna, codzienna egzystencje. Problem jest drobny, ale wymaga pewnego specjalisty. Najprawdopodobniej zostanie rozwiazany w przyszlym tygodniu, byc moze w poniedzialek, a byc moze nie.
...
Poniedzialek, 6 maja: NA PEWNO 'nie' dzis, ale najprawdopodobniej - jutro, do wieczora, pliki/skany powinny byc juz dostepne.
Wtorek, 7 maja: pliki sa juz dostepne, choc byc moze minie kilka godzin, zanim 'odswieza sie' wszystkie.
nb. z zupelnie innych powodow nastapilo rowniez zde-kodowanie kodowania polskich diakrytykow, tzw. 'krzakow', np. "ró?owo?ó?to?ci?". No coz.
14 sierpnia 2023 r. - aktualizacja
Dodatkowa aktualizacja map 1:42 000 (jednowiorstówek), ok. 40 arkuszy od jednego z życzliwych użytkowników.
30 lipca 2023 r. - aktualizacja
Po krótkiej przerwie, niewielka aktualizacja:
- ok. 200 - 300 arkuszy rosyjskiej i radzieckiej 'jednowiorstówki' (1:42 000), przede wszystkim z terenów państw nadbałtyckich, pojawiło się na liście map już kilka lat temu, ale nie 'zaświeciło się' na skorowidzu (prawdopodobnie ze względu na błędne zakodowanie niektórych liter w cyrylicy). Po 'dodaniu' arkuszy do skorowidza, przy okazji poprawiliśmy błędy w pozycjonowaniu kilkunastu map i uzupełniliśmy niektóre godła w cyrylicy o historyczne nazwy w alfabecie łacińskim. Dodaliśmy też kilkanaście arkuszy jednowiorstówki ze zbiorów 'Polony' (w zasadzie są to dublety map jakie skanowaliśmy kilka lat temu na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, ale jest też kilka 'nowych' wydań).
W najbliższym czasie nie należy spodziewać się powiększenia zbiorów o mapy 1:42 000 z terytorium Polski, Białorusi i Ukrainy - większe skanowanie w Bibliotece Kongresu planujemy dopiero w przyszłym roku.
- kilka planów miast Polski ze zbiorów 'Polony'
- jeden arkusz niemieckiej fotomapy, tj. Bildplan w skali 1:25 000, Wolsztyn (Wollstein) - ze zbiorów Wydziałowego Archiwum Kartograficznego / Biblioteki Collegium Geographicum, Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
8 sierpnia 2022 r. - aktualizacja
1
  • Ze zbiorów Leibniz-Institut für Länderkunde w Lipsku udostÄ™pniliÅ›my arkusze map Topographische Karte (Messtischblatt), ok. 500 na tereny wschodnie i ok. 600 na tereny zachodnie. Mapy przeskanowano bardzo dobrze, niestety udostÄ™pniono w fatalnej, w dodatku niejednolitej, rozdzielczoÅ›ci (od 100 do 300 dpi), stÄ…d oznaczenie jakoÅ›ci arkuszy jako ‘zÅ‚a’.
  • Ze zbiorów anonimowych, choć bardzo życzliwych, udostÄ™pniliÅ›my kolejny zestaw niemieckich publikacji z okresu II wojny Å›wiatowej: Vermessungsbriefe, dostÄ™pne na podstronie z literaturÄ…, a bezpoÅ›rednio tutaj. SÄ… to ‘zeszyty’ dotyczÄ…ce, przede wszystkim miernictwa wojskowego, a nie samych map, wydawane, w latach 1940 - 1944 (?) przez niemieckie wojskowe sÅ‚użby kartograficzne (Abteilung für Kriegskarten- und Vermessungswesens. Niestety publikacja jest tak rzadka, że wiÄ™kszość przeskanowanych materiałów to kopie, czÄ™sto sÅ‚abej jakoÅ›ci i bez kompletu skorowidzów, wykonane prawdopodobnie w latach 50. XX wieku przez brytyjskie wojskowe sÅ‚użby geograficzne. Dalszych informacji na razie brak.
  • DodaliÅ›my też, ze zbiorów cyfrowej Biblioteki Narodowej - polona.pl, kilkanaÅ›cie planów miast polskich.
  • Do planów miast w Polsce doÅ‚Ä…czyliÅ›my też KÄ™dzierzyn Koźle, na kilku arkuszach. Nie sÄ… to jednak plany, a mapy niemieckiej ‘Grundkarte’, czyli mapy zasadniczej (podstawowej) w skali 1:5000. Ponieważ jednak seria ta nie ma żadnego oddzielnego skorowidza w mapsterze, szkoda byÅ‚oby, aby materiaÅ‚y leżaÅ‚y w ukryciu. Informacje o Grundkarte na terenach polskich sÄ… skÄ…pe, przede wszystkim, nie jest znany ich zasiÄ™g: istniejÄ… zachowane arkusze ze ÅšlÄ…ska, ze Szczecina i okolic, wg. relacji ustnych ‘z okolic Zalewu WiÅ›lanego’. WiÄ™kszość, jeÅ›li nie wszystkie, wykonywano na podstawie zdjęć lotniczych. Ok. 1940 roku Niemcy zaczÄ™li przygotowywania do wcielenie terenu BiaÅ‚egostoku i okolic do III Rzeszy i prowadzono w tym czasie również prace miernicze. Wykonano nieznanÄ… ilość arkuszy Grundkarte z tych terenów i – równie nieznanÄ… ilość z terenów doliny WisÅ‚y. Åšladem tych prac jest plan PÅ‚ocka (nie WÅ‚ocÅ‚awka!) z 1944 roku, oparty na Grundkarte, ze zbiorów Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (rcin), oraz informacje o materiaÅ‚ach źródÅ‚owych (Deutsche Grundkarte) podawane przy niektórych, późnych wydaniach Topographische Karte. Niekóre zachowane arkusze Grundkarte zostaÅ‚y wykorzystane i skopiowane, we wczesnych latach powojennych, przez polskie instytucje miernicze. Wszystkie dostÄ™pne arkusze niemieckiej Grundkarte zebraliÅ›my w jednej ‘teczce’.
8 lipca 2022 r., aktualizacja
1
  • Ze zbiorów biblioteki Uniwersytetu Berkeley, kilkaset niemiecko-austriackich map w skali 1:75 000 z terenów Czech i Austrii, WÄ™gier i SÅ‚owacji, oraz kilkanaÅ›cie oryginalnych czeskich arkuszy. Niestety wszystkie mapy skanowali w rozdzielczoÅ›ci 300 dpi i taka jest dostÄ™pna.

  • KilkanaÅ›cie planów miast z Europy Wschodniej - głównie ze zbiorów 'polony' - cyfrowej Biblioteki Narodowej. Jednym z ważniejszych jest plan 'Dzielnicy Å»ydowskiej' / Sperrgebiet w skali 1:2500 z 1940 roku, który dawnymi czasy dostÄ™pny byÅ‚ w internecie w rozdzielczoÅ›ci 100 dpi.

  • 'Niespodziewanka' od National Library of Australia, dziÄ™ki uprzejmoÅ›ci pana Brendona Whyte, skany dwóch map Rosji. Pierwsza, niemiecka, to dość późne wydanie (styczeÅ„ 1944 r.) mapy w skali 1:2,5 mln którÄ… udostÄ™pniamy w wydaniach wczeÅ›niejszych. To wydanie pokazuje granice administracyjne Reichskommissariat Ostland i Reichskommissariat Ukraine. Druga, to Å›cienna mapa szkolna, z czasów ZSRR, nawiÄ…zuje do 'debaty', na marginesie wojny rosyjsko-ukraiÅ„skiej, o tym, kto kogo (i kiedy) uczyÅ‚ jeść widelcem, itd.

  • W ramach caÅ‚orocznych, 'wiosennych' porzÄ…dków, doprowadziliÅ›my do wzglÄ™dnej konsolidacji maÅ‚oskalowych map niemieckich z czasów II wojny Å›wiatowej. Ostatecznie, wszystkie nieregularne i zbiorcze map typu Ãœbersichtskarte i Operationskarten w skali 1:1 mln trafiÅ‚y na jednÄ…, wspólnÄ… listÄ™. Skorowidza nie bÄ™dzie, mapy tworzono do okreÅ›lonych kampanii, zatem poszczególne arkusze przenikajÄ… siÄ™, nachodzÄ… na siebie, itd. Niektóre wydania zaznaczone sÄ… na skorowidzach dostÄ™pnych pod listÄ….

  • UzupeÅ‚niliÅ›my listy i skorowidze o kilkadziesiÄ…t arkuszy oryginalnych (niemieckich) skorowidzów. Jak zwykle, znaleźć je można pod listÄ… / skorowidzem serii map.

  • Na koniec... dziÄ™ki uprzejmoÅ›ci osoby, która chciaÅ‚a pozostać anonimowa, udaÅ‚o siÄ™ przeskanować unikalne numery (20 - 29) zeszytów roboczych (Kartenbriefe) przedstawiajÄ…cych postÄ™py niemieckiej kartografii wojskowej w czasie II wojny Å›wiatowej. Niektóre broszury sÄ… nieco zdekompletowane (zaÅ‚Ä…czone skorowidze byÅ‚y wykorzystywane po wojnie przez brytyjskie i amerykaÅ„skie sÅ‚użby kartograficzne), udaÅ‚o siÄ™ jednak uzupeÅ‚nić jednÄ… z ostatnich broszur, tj. Kartenbriefe Nr 31 o trzy skorowidze, które 'zaplÄ…taÅ‚y siÄ™' w pozostaÅ‚ych numerach. Do kompletu pozostaÅ‚o zatem tylko kilka pierwszych zeszytów. Nb. bezpoÅ›redni link do plików pdf. A - na marginesie 'Kartenbriefe - wydanie z kwietnia 1943 zawiera też próbkÄ™ eksperymentalnej fotomapy (Bildplankarte) pokazujÄ…ce obszar na północ od Kijowa. Wersja 1, Wersja 2. Kilka innych fotomap w tej skali z terenów ZSRR dostÄ™pne sÄ… na liÅ›cie pod nazwami Bildplankarte.

7 czerwca 2022 r., aktualizacja
test Aktualizacja na podstawie cyfrowych zbiorów Biblioteki Narodowej (polona.pl)
- ok. 250 arkuszy mapy Reymanna (1:200 000) w różnych wydaniach, od lat 30. XIX wieku po ok. 1910 rok (uwaga, niektóre pliki BARDZO duże, tj. ponad 100 Mb!)
- ok. 60 arkuszy mapy Karte des westlichen Russlands (1:100 000) z czasów I wojny światowej
- ok. 40 arkuszy 'przeglÄ…dowej mapy topograficznej Rzeszy Niemieckiej' (Topographische Uebersichtskarte des Deutschen Reiches w skali 1:200 000
- ok. 40 arkuszy przeglądowej mapy Europy Srodkowej (Uebersichtskarte von Mitteleuropa), głównie wydania z II wojny światowej
- kilkanaście arkuszy zbiorczych tej mapy z czasów I wojny światowej (uwaga - BARDZO duże pliki, od 100 - 400 Mb!)
- ok. 20 map 1:25 000 typu Messtischblatt
- kilka niemieckich map powiatowych (Kreiskarten) i map okolic (Umgebungskarten) w skali 1:100 tys.
- kilka map typu Generalstabskarte / Karte des deutchen Reiches, w skali 1:100 tys
- kilka niemieckich map ZSRR w skali 1:100 tys i w skali 1:50 tys - zbiorczych i pojedynczych
- kilka niemieckich map w skali 1:500 tys
Większość z powyższych arkuszy mieliśmy już w zbiorach, tym razem jednak wszystkie są w rozdzielczości 600 dpi.
18 kwietnia 2022 r. aktualizacja
1. Dzięki nieustającym wysiłkom dostawcy naszych usług hostingowych, przez jakiś (nieznany, być może dłuższy) czas, kontakt za pośrednictwem e-maila (info, itd.) będzie niemożliwy (pilne problemy prosimy zgłaszać przez shoutbox po prawej stronie).
2. Dodaliśmy kilkadziesiąt planów miast w Polsce:
- ze zbiorów pana Ryszarda Hubisza: Jawor, Warszawa, Bytom i niemiecki plan Żyrardowa z połowy 1944 roku (chyba jedyny plan, na którym ul. Hermana Göringa przecina się z ul. 1 Maja). Oprócz planów miast, również niemiecka kopia wigowskiej mapy 1:25 000 (Lemberg-Dublany), również z 1944 r.
- kilkadziesiąt innych planów, głównie z Polski, oraz kilka z Ukrainy (ze zbiorów polona.pl - Biblioteka Narodowa)

5 marca 2022 r. - wojna Rosji przeciw Ukrainie
Chcielibyśmy poinformować, że nie będziemy udostępniać żadnych materiałów kartograficznych związanych z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Co do samej wojny, sprawa jest tak oczywista, że każdy w miarę rozgarnięty człowiek wie, co w tej sytuacji może zrobić i nie potrzebuje naszych wskazówek.
22 lutego 2022 r. - aktualizacja
pl Dla odmiany - „literatura” (zaległa) - nawiązująca, zbiegiem okoliczności, do bieżących wydarzeń na Ukrainie: są to dwie teczki niemieckich materiałów, które przekazał nam zmarły niedawno Peter K. Clark. Materiały, oznaczone jako „Geheim!”, przygotowane przez niemiecką jednostkę inżynieryjno-geologiczną (Wehrgeologenstelle 16) dotyczą warunków terenowych wzdłuż rzek Dniepr i Bug, poza które, w 1943/44 r., wycofywały się armie niemieckie.
Nie wiemy, w jaki sposób Peter wszedł w posiadanie tych materiałów; w latach powojennych pracował dla brytyjskich, wojskowych służb kartograficznych, a następnie był kuratorem zbiorów kartograficznych w Royal Geographic Society. Najprawdopodobniej teczki zostały przejęte przez wojska brytyjskie w okupowanych Niemczech, a po ich wykorzystaniu przez brytyjskie służby wywiadowcze, w latach zimnej wojny, prawdopodobnie miały zostać „zutylizowane” (= trafić na śmietnik). Ponieważ Peter był zawodowo i osobiście zainteresowany Europą Wschodnią, szczególnie Polską, zdawał sobie sprawę, że niektóre dokumenty są unikatowe i dlatego starał się je uratować (nb. dzięki temu przekazał nam kilka rzadkich publikacji WIG). To, czego nie zniszczono, w większości trafiło, razem z mapami, do różnych bibliotek w W. Brytanii, głównie British Library (gdzie do dziś nie zostały skatalogowane). Od razu trzeba jednak dodać, że nie mamy ‚w zanadrzu‘ żadnych innych, podobnych materiałów, a wszystkie inne, choć nie tak rzadkie, udostępniamy tak szybko, jak to fizycznie możliwe.
Zawartość teczek dostÄ™pna jest w formacie pdf. Ponieważ niektóre mapy sÄ… ogromne (najdÅ‚uższa liczy ponad 2 m. dÅ‚ugoÅ›ci) i przeskanowaliÅ›my je w rozdzielczoÅ›ci 600 dpi, wiÄ™kszy z dwóch plików pdf liczy sobie ponad 800 Mb. Wymaga zatem cierpliwoÅ›ci przy pobieraniu, otwieraniu, oraz powiÄ™kszaniu map. Dla wygody, pliki udostÄ™pniamy również w wersji „maÅ‚ej”, ale w zupeÅ‚noÅ›ci czytelnej, o wielkoÅ›ciach ok. 150 Mb i 80 Mb. OczywiÅ›cie do zapoznania siÄ™ z maszynopisami, konieczna jest znajomość jÄ™zyka niemieckiego. Numeracja stron jest co najmniej podwójna i czasem niespójna, być może niektórych materiałów brakuje,  nie wiadomo też, czy zostaÅ‚y usuniÄ™te jeszcze przez Niemców, czy już przez Brytyjczyków. Wszystkie strony jednak zostaÅ‚y przeskanowane dokÅ‚adnie w takiej kolejnoÅ›ci, w jakiej byÅ‚y wpiÄ™te w teczkach.
Materiały można pobrać z działu „Literatura” (ok. 3/4, w dole strony), gdzie zamieściliśmy też skrócone tłumaczenie brytyjskich komentarzy dot. zawartości teczek.
nb. kilkanaście map z zestawu, w skali 1:50 tys i jedną mapę w skali 1:100 000 udostępniliśmy również na skorowidzach.

22 stycznia 2022 r. - aktualizacja
1 Dodaliśmy ok. 940 arkuszy radzieckiej, powojennej mapy topograficznej w skali 1:25 tys z terytorium Litwy, w rozdzielczości 600dpi. Ponieważ skorowidz map 1:25 tys tego typu, z dość oczywistych powodów, jest bardzo rozległy, jego otwieranie może zająć sporo czasu - wygląda na to, że przeglądarki takie jak Opera i Edge, radzą sobie nieco sprawniej niż Firefox. Oczywiście mapy dostępne są również w postaci listy oraz pojawią się po wpisaniu większej nazwy miejscowości w wyszukiwarce mapstera. Tam, gdzie było to możliwe, przy godłach i nazwach arkuszy, podawaliśmy również alternatywne nazwy miejscowości (polskie, niemieckie, litewskie czy łotewskie), mogą jednak zdarzyć się błędy, bo niektóre nazwy miejscowości powtarzają się w jednym języku, ale mogą mieć warianty w innych językach.

nb, aby wyszukać w mapsterze mapy wg. współprzędnych geograficznych, gdy w pobliżu nie ma żadnej większej miejscowości, można skorzystać z nieoficjalnej funkcji wyszukiwarki mapster. Najpierw należy znaleźć pozycję danego miejsca w terenie, np. na google maps. Po kliknięciu LEWYM klawiszem myszy na dowolne miejsce w terenie, w google maps powinno pojawić się w dolnej części ekranu małe okienko. Po kliknięciu na współrzędne geograficzne w tym okienku (nie da się ich skopiować kursorem myszy), pojawią się one po lewej stronie, zwykle pod zdjęciem lokalizacji, o ile takie zdjęcie jest dostępne. Należy skopiować (CTRL + C) współrzędne w formacie UTM, które wyglądają np. tak:
53.951819, 23.519671
Pierwszą część zapisu, przed przecinkiem, tj. 53.951819, należy skopiować (CTRL + C) i wkleić (CTRL + V) do linka poniżej:
http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=pt&lat=XXX&lon=YYY&hideempty=on
- zastępując wyłącznie litery XXX (trzeba być ostrożnym, aby nie skopiować, lub nie skasować znaków przed lub po XXX).
Drugą część zapisu, po przecinku, w tym wypadku 23.519671, należy skopiować (CTRL + C) a następnie wkleić (CTRL A+ V) do tego samego linka, podstawiając współrzędne za YYY.
Tak przygotowany, cały link trzeba zaznaczyć kursorem, skopiować do schowka (CTRL + C) a następnie wkleić (CTRL + V) w główne okienko wyszukiwarki:
http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=pt&lat=53.951819&lon=23.519671&hideempty=on
- nie zapominając też o komendzie 'Enter' (klawisz Return, ze strzałką w dół i w lewo).

Proste, prawda? ;)
24 grudnia 2021 r. - Święta

Chcieliśmy życzyć wszystkim spokojnych Świąt i Nowego Roku (i oby nowy rok nie był gorszy, niż 2021 ;). Pod choinką kilka... naście planów miast ze zbiorów polony - cyfrowej Biblioteki Narodowej:
Chełm, Dąbrowa Górnicza, Cieplice-Śląskie Zdrój, Tarnowskie Góry, Gdańsk (i... jeszcze jeden Gdańsk), Malbork, Gorzów Wielkopolski, Nowy Sącz, Kraków, Głębokie, Świnoujście i ćwiartki niemieckiego planu Brześcia.

Kolejne plany z polony będziemy udostępniać stopniowo, ponieważ każdy z nich wymaga stworzenia oddzielnej, choćby minimalnej metryczki, a ponieważ planów jest kilka tysięcy, zajmie to sporo czasu. Jednocześnie będziemy uaktualniać niektóre skorowidze, wprowadzając do nich arkusze-sierotki, do tej pory dostępne tylko na listach. Nie chodzi tylko o estetykę, ale o możliwość wyszukiwania miejscowości w mapsterze, która oparta jest na współrzędnych geograficznych.

I na koniec, jedna z map z zestawu, jaki latem tego roku przekazał nam Peter Clark i który udostępnimy w całości na początku przyszłego roku. Swoją drogą... minęło 77 lat i nagle okazuje się że - w pewnym sensie - mapa staje się ponownie aktualna.

14 grudnia 2021
1 OtrzymaliÅ›my wiadomość, że w wieku 95 lat zmarÅ‚ Peter K. Clark, w krÄ™gach kartograficznych znany jako ‘PKC’, który przez wiele lat wspieraÅ‚ naszÄ… dziaÅ‚alność. Oprócz polskich powiÄ…zaÅ„ rodzinnych, miaÅ‚ też nietuzinkowy życiorys zawodowy, przez wiele lat zwiÄ…zany byÅ‚ z brytyjskÄ… kartografiÄ… wojskowÄ… (nb. dużo później dowiedziaÅ‚ siÄ™, że w pokoju obok pracowaÅ‚o kilku byÅ‚ych oficerów WIG, którzy po wojnie nie wrócili do Polski, a latach 50. XX wieku wyemigrowali dalej, do Afryki).  W późniejszych latach byÅ‚  odpowiedzialny za  zbiory kartograficzne Royal Geographic Society.
Trudno, w kilku słowach oddać Jego wkład w to, co robimy, najkrócej można określić to tak: oprócz udostępnienia własnych zbiorów kartograficznych i szczegółów, które trudno znaleźć w tzw. ‘literaturze’, wielokrotnie wskazywał nam źródła materiałów i kontakty w instytucjach, nie tylko brytyjskich, których wcześniej w ogóle nie braliśmy pod uwagę, albo do których dotarcie byłoby trudne lub niemożliwe bez Jego osobistej rekomendacji. Nb. w styczniu 2022 r. postaramy się udostępnić bardzo ciekawy materiał kartograficzny, który Peter przekazał nam latem tego roku.
I jeszcze jedno wspomnienie:
„... w latach 50. XX wieku wyliczaliśmy współrzędne celów dla (brytyjskich) rakiet z głowicami atomowymi na wypadek wojny z blokiem wschodnim. Cel? A, nie pamiętam dokładnie, jakieś lotnisko wojskowe koło Wilna, a potem - chyba Okęcie... (śmiech)”.

Uzupełnienie zbiorów:
19 listopada 2021 - aktualizacja
1 Ze zbiorów pana Piotra Kamińskiego dodaliśmy ok. 50 różnych wydań niemieckich Grossblattów, a ze zbiorów Biblioteki Kongresu, ok. 250 arkuszy radzieckiej mapy 1:42 000 (jednowiorstówki) z Kaukazu, które... „umknęły” nam podczas skanowania w 2019 roku.

10 listopada 2021 - problemy z mapsterem (aktualizacja)
Problem został rozwiązany i strona igrek.amzp.pl jest od dziś w pełni dostępna. Prosimy o informacje, gdyby pojawiły się jakieś niespodziewane błędy.
28 październiak 2021 - problemy z mapsterem
Od wczoraj nie działa Mapster (= koń, jaki jest, każdy widzi). Oczywiście poinformujemy o rozwiązaniu tego problemu, jednak nie wiadomo jeszcze, jak szybko to nastapi. W międzyczasie wszystkie pliki (mapy, plany, dokumenty) dostępne są wejściem „od kuchni”, choć dla niektórych widok może być nieco... zaskakujący, a znalezienie konkretnych map - utrudnione.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
You must login to post a message.

03.05.2024 01:46
Od kilku dni nie ma dostępu do map przez indeksy Mapstera: "The requested URL was not found on this server. Additionally, a 404 NotFound error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request." Kiedy można spodziewać się

04.09.2023 02:26
Szukam plikow kalibracyjnych *.map do Oziexplorer. Proszę o informację co stało się że strona "amzbig.com" gdzie jeszcze jakiś czas temu bez problemu można było "zaopatrzyć sie" w pliki kalibracyjne .map oraz również pliki graficzne do tych map

19.08.2023 06:28
Mam mapę P51-S32-A KRYNICA Wydanie turystyczne w wersji 4-o (?) barwnej, której tu nie znalazłem. Czy jest tu zainteresowanie tym materiałem?

14.07.2022 05:27
Panie Marku Ponawiam moją propozycję obejrzenia moich zbiorów map i atlasów. kontakt do mnie jest na moim profilu

27.01.2022 00:17
Panie Marku jestem w posiadaniu pewnej ilości staruch map i starych atlasów. Może by się do czegoś przydały. Kontakt do mnie ma Pan na moim Profilu (e-mail). Pozdrawiam. A. Janta

08.01.2022 20:30
Ta mapa sprawia problem po wpisaniu w wyszukiwarkę miejscowości z tego obszaru. Zentr-Polen Leslau - Krasnik (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozsz
erzenie - WW2

14.11.2021 04:26
Dziękuję.

29.10.2021 07:26
Wiadomo, że jest problem, i że problem jest rozwiązywany. Dam znać, gdy będzie wiadomo coś bardziej... pozytywnego.

28.10.2021 02:46
Czy coś wiadomo co dzieje się z Mapsterem?

13.06.2021 19:18
Podstronę poprawiłem, ale aktualny stan skorowidzów WIG znajduje się POD skorowidzami odpowiednich skal w mapsterze (linki po lewej)

12.06.2021 21:26
Zgłaszam problem z linkami do skorowidzów WIG (http://www.mapywi
g.org/text_inserts
/pIndex_Sheets.htm
l). Każdy zgłasza błąd 404.

02.05.2021 03:23
Police

06.02.2021 02:17
Arkusz mógł nie powstać do 39r. (np. Wiedeń i Przemyśl kończono w 39 r. w pośpiechu z 1 mln.). Niemiecke skorowidze z 1940 i 41 r. również na to wskazują.

05.02.2021 05:20
Czy można gdzieś znaleźć skan Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. Arkusz Nowgródek, ale przedwojenne wydanie?

04.09.2020 02:49
Dzień dobry, skorowidz '25' austriackiej (west Russland)- błędy: XXVII-9 brak G,H [podstawione z ark.XXIII:Lechów, Łagów]; w ark.XXVIII nieobecny G - Lechów, można go tu przenieść. Dobry zbiór, szkoda, że z "dzurami". Pozdrawiam. Wink

17.07.2020 05:22
dziękuję, już poprawiłem.

16.07.2020 07:15
Dzięki za nowe mapy :-). Mała korekta w TUDR 1:200 000 - Marienwerder to Kwidzyn.

09.03.2020 06:14
Będę wdzięczny za wszelkie tropy. Pozdrawiam

09.03.2020 06:12
Witajcie.Czy ktoś ma pomysł jaka mapa posłużyła Ossowksiemu do wykonania podkładu tej: https://polona.pl.
..Y/69/#item


04.02.2020 20:31
Oczywiscie, plik juz wyslalem na serwer, faktycznie byl "niedoladowany".